Cuvente den bătrîni
Alexandru Mușina
„Să devii ceea ce eȘti“

Interval no. 10, 1999
Brasov
 

I. Cîteva precizări
Emilian Galaicu-Păun îmi povestea odată cum, la Soci fiind el cu părinții (autori de literatură pentru copii), la Casa de odihnă a scriitorilor sovietici, s-au dus să cumpere bilete de avion pentru întoarcerea acasă. La coadă (căci, normal, era coadă la bilete) numai scriitori. La un moment dat, apare un necunoscut, siberian după figură și construcție care, văzînd coada, a început să strige „Ia pisatiel, ia pisatiel“ (Eu, scriitor, eu scriitor“) și s-a băgat în față.
Politicoși, ironici, cei de la coad㠗 între care mari scriitori ai imperiului răului: Vosnesenski, Rasputin, Aitmatov, pe care respectivul obscur scriitor nu-i recunoscuse — s-au dat la o parte, zîmbind, și l-au lăsat să ia bilete peste rînd.
Din fericire (sau din păcate?) epoca scriitorilor-nomenclaturiști, a privilegiaților de tot felul a apus. A trecut vremea în care Nicolae Breban, D.R. Popescu, Marin Preda, George Călinescu, George Bălăiță ș.a.m.d. erau membri ai C.C. al P.C.R. sau deputați în M.A.N. numai pentru că aveau un statut de mari scriitori ai literelor noastre.
Uniunea Scriitorilor din România, copiată după cea a „fratelui mai mare“ sovietic, era o instituție a statului-închisoare, înființată (în 1948) cu dublu scop: „legitimarea“ scriitorilor (presupuși) devotați și controlul acestora. Scriitorul era un nomenclaturist, cu toate avantajele, și „dezavantajele“ ce decurgeau din aceasta. Mereu clamata rezistență prin cultură, „epopeicele“ lupte împotriva monstrului ceaușin nu erau decît mărunte conflicte de aparat, lupte pentru putere, pentru o mai mare libertate de mișcare sau păstrare a acesteia — nu întîmplător, simțindu-se amenințați, în privilegii în primul rînd, scriitorii din U.S. („pozitivii“) s-au strîns în jurul lui... George Macovescu (aparatchic vechi, fost ministru de externe al lui Ceaușescu în anii ’70). Intrînd în U.S. erai legitimat (la propriu și la figurat) ca scriitor.
Atunci, a intra în literatură  era echivalent cu a intra în Uniunea Scriitorilor. Desigur, nu toți cei care publicau deveneau, automat, membri ai U.S. (Deși aceasta era situația originară: una din chelnerițele de la Casa Sriitorilor - tanti Miți - era și membră U.S. — fusese primită în anii ’50 pe baza unor texte „publicate“ la o ... gazetă de perete sindicală. Dar erau, „în așteptare“: prin simplul fapt că publicaseră, că trecuseră de cenzură, erau (potențial) scriitori „deplini“. Un fel de candidat de membru, cum existau candidații de membru de partid la începuturile regimului — paralela era deplină: începeai prin a fi membru stagiar al U.S., abia apoi deveneai „plin“. De ce scriu toate astea azi, la sfîrșit de mileniu, pentru niște tineri care, vag, au auzit de „vremile eroice și minunate, pline de dulceața privilegiilor“ ale U.S. din comunism? Pentru că instituțiile dispar (sau își schimbă blana), dar mentalitățile rămîn. Așa se face că defuncta U.S., din care au mai rămas numele și năravurile, s-a umplut de mii de oameni obsedați să aibă carnet de scriitor. Micii trepăduși din fruntea instituției (autorealeșii) le-au „vîndut“ gadget-ul respectiv și toată lumea a fost mulțumită.
Deci, ce înseamnă, azi „intrarea în literatură“? Cum „ajungi“ scriitor? Poate că cel mai bun răspuns e cel dat de Andy Warhol la întrebarea: „Cum devii artist?“ „Simplu: îți spui «Sînt artist!». Și ești artist“.
Corect? Corect. Dar pentru cine? Asta-mi amintește de o scenă la care am asistat personal. La începutul anilor ’80, în Brașov, la Sala sporturilor, s-a organizat o mare expoziție de artă plastică americană contemporană, cu opere ale unor tipi de vîrf: Warhol, Rauschemberg, Kooning, Frank Stella, Jackson Pollock... În finalul „turului“ se intra într-o sală unde o pictoriță new-yorkeză prezenta filmulețe video cu ultimele direcții din arta americană și dialoga cu vizitatorii.
La un moment dat a fost întrebată de un vizitator care, după figură, era artist plastic autohton: „Cam cîți artiști plastici sînt la New-York?“ „Știu eu, cam 100.00, poate 200.000...“ Stupefiat, sufocat autohtonul a continuat „Și toți au studii de specialitate, au făcut Academia de arte?“ A fost rîndul americancei să rămînă perplexă: „Nu înțeleg!“ (și avea dreptate — multe „staruri“ din expoziție erau „autodidacți“, dacă pot spune așa). „Cum ajungi cunoscut, apreciat?“ a plusat românul. Americanca, de data asta, a înțeles: „Păi, îți cauți un curator, un agent, te agiți singur, faci o expoziție... ș.a.m.d.“
În acest punct am ajuns noi. Oricine poate să se pretindă scriitor. Totul e să scrie și să publice (o problemă minoră, acum). Și apoi: e Pavel Coruț scriitor? Dar autorii textelor trupelor de „băieți de băieți de cartier“, care declar㠄astăzi, adevărații poeți sîntem noi“? Dar harnicul producător de literatură și om de afaceri care, după 1990, a publicat șapte-opt volume, pe care nu le citește nimeni, dar — pe baza lor — a devenit membru al U.S.? Sau sînt scriitori numai cei realmente valoroși, care rezist㠄examenului estetic“, care vor înfrunta viitorimea, care sînt/vor fi prezenți în manuale, cursuri universitare, antologii, crestomații?
Voi răspunde, ca rabinul din Dorohoi, că toți sînt scriitori. Însă, fiecare în felul său, pentru că fiecare înțelege altceva prin scriitor. Este lăutarul de la nunți, sau puștiul care te terorizează cu acordeonul prin troleibuze, un muzician ca Dan Grigore? Dar Dumitru Fărcașu, e muzician sau nu ? Dar „Beatles“ au fost muzicieni sau nu? Există scriitori  și scriitori, iar confuzia unanimistă, colectivismul valoric, combinat cu nediferențierea publicului căruia te adresezi, sînt principalii factori disturbatori în discuțiile despre literatură, azi, de la noi. Pentru că, marginalii, „publiciștii“ vor să devin㠄centrali“ „de elită“, iar cei „de elit㓠își doresc publicul (și banii) „publiciștilor“. Lume săracă, lacomă, abia ieșită din lagărul comunist!
Toți se bucură de libertate dar, majoritatea, au și nostalgii... scriitorii primiți de primi-secretarii de județ, mesele în localuri selecte, Pelișorul, tirajele imense, adorația publicului (azi reorientată spre jurnaliști sau vedete de televiziune) și, mai ales, critica. Există nostalgia cazonă după criticul care-ți dădea „note“, care-ți dădea „grade“: cronici favorabile:  membru în conducerea U.S., redactor, redactor-șef (adjunct) la o revistă literară... Criticul, întocmai prințului, îți dădea acolada, te „făcea“ scriitor. Am citit nesfîrșite articole, am ascultat nenumărate tirade pe o singură temă: critica nu-și mai face datoria, criticii au „dezertat“. Să fim serioși! În lumea „normal㓠există, la fel, mai multe tipuri de critici, cei mai cunoscuți fiind criticii „agenți de publicitate“ și cei care „consiliază publicul cumpărător“ (deosebirea nu-i prea mare); în top: talk—show-man-ul. Nu întîmplător, „autoritatea suprem㓠în a împărți grade, Nicolae Manolescu, s-a reorientat rapid (nu pînă la capăt îns㠗 e întotdeauna „mai deștept“ decît interlocutorul, îi dă note în permanență).
Deci, unde să intri, cînd — potențial — ești deja înăuntru? Totuși, există și o accepție mai restrînsă a scriitorului, înțeles ca un individ care nu flatează, nu „servește“ publicul, care exprimă o anume sensibilitate, nouă, a epocii, care aduce în față și „rezolv㓠angoasele, tensiunile unei comunități, care vrea ceva și afirmă ceva ireductibil, numai al său, dar care este, devine semnificativ, important pentru ceilalți. Care, pentru a putea să comunice, s㠄se“ comunice, este și un meseriaș, a învățat, „notele“, are o competență specifică cel puțin egală cu a unui bun pianist (vorba lui Ezra Pound).
Despre un astfel de scriitor cred că e vorba și despre el va fi vorba în continuare. Despre cel care, întocmai eroului din „În fața legii“ are o poartă numai a lui, pe care numai el poate intra, dar care — spre deosebire de personajul lui Kafka — intră pe acea poartă și avansează în labirintul de dincolo de ea cît de adînc poate.

II. Debuturile mele (cîteva amintiri)
Cînd îmi dau seama că am în spate 36 de ani de „activitate literară“, mai mult sau mai puțin intensă, îmi vine să rîd. În primul rînd, fiindcă mă simt — înc㠗 la început, știu, simt că mai am atîtea de învățat și, mai ales, că esențialul, ce e mai important n-a fost spus. Totuși, cum am fost invitat să colaborez la numărul de față din „Interval“ mai degrabă în calitate de „tătuc“ literar, am să încerc să-mi intru în rol, să accept regulile jocului. Să vă împărtășesc, nu-i așa?, cîte ceva din experiența mea literară. Să mă repet, deci. Dar cumva altfel, cît mai interesant posibil. Dar să renunțăm la „fițe“ și să revenim la obsesii.
Una dintre ele: scrisul este și o meserie, care se învață.
Talentul, singur, te pune în situația din bancul: „Care este asemănarea între un inginer și un cîine?“ „Amîndoi au privirea inteligentă, dar nu se pot exprima.“
„Literatura ca meserie“ am teoretizat-o acum zece ani, într-un articol din „Vatra“ (reluat în „Unde se află poezia?“); acolo am încercat să sistematizez felul în care se învaț㠄meseria“ de scriitor și pledam pentru cursurile de scriere creatoare (care după știința mea nu există decît la Universitatea „Transilvania“ din Brașov — din 1992 — și la Universitatea București — din 1996, dar fără un statut clar, funcționînd ca opționale ale anumitor profesori-scriitori?!?!)
Aici, vreau să adaug doar două lucruri.
Primo: nu poți să scrii dincolo de orizontul cultural al lumii în care trăiești, dincolo de ceea ce cunoști. Un „scriitor“ din jungla amazoniană va povesti despre zeii tribului, un griot va celebra eroii, strămoșii neamului, un „creator“ din comunitatea tradițională românească va spune basme, va compune balade, va cînta doine; dacă e „poetes㓠va inventa o genială strigătură cum e cea din nordul Transilvaniei, din zona minelor (băilor) de uraniu sau plumb, care provoacă impotență: „Vine badea de la baie/ Cu pula băgată-coaie!“ Deci, nimeni nu poate sări peste umbra lui. Dar, în epoca globalizării informației, nu mai ai nici o scuză, iar orizontul cultural, cultura „poetică“, sistemul de referință alpropriei creații, se instituie în criteriu decisiv pentru valoarea creației tale.
Secundo: am fost, ca majoritatea celor din generația mea, un self — made-man poetic. Nu am avut un „magistru“. Relația magistru-discipol era (cînd era) ilicită, singurul Magistru — teoretic — fiind Cîrmaciul. Am învățat meserie pe cont propriu și în cenacluri, printr-o confruntare, competiție, printr-un schimb de informație continue — întocmai junilor informaticieni de azi care, la facultate, descoperă că știu mai mult decît profesorii lor „de specialitate“. Cînd, prin 1978, a venit la „Cercul de critic㓠al lui Simion Stavros Deligiorgis, lector american și traducător de Nichita) să ne explice cum e cu poezia americană contemporană, am descoperit cu stupoare — că noi, o parte dintre lunediști, știam mai multe despre ea (și mai în profunzime) decît însuși „specialistul american“.
De altfel, relația magistru-discipol, azi, nu mai poate fi ca acum cîteva secole sau milenii — dinamismul lumii contemporane face ca cei doi să se stimuleze, să se „învețe“ unul pe celălalt.
Revenind: am „intrat în literatur㓠de trei ori, la vîrste diferite și avînd orizonturi clturale diferite. Mai întîi, la 9 ani, la Sibiu, într-o publicație a Casei pionierului, cu o poezie intitulată, normal: „Partidul“. „Ce e partidul? Este forța / Ce ne-a scăpat de jug și de robie / Ce e partidul? Este forța / Ce luminează mîndra Românie“. Asta citeam, asta scriam.
Apoi, pe la 16—17 ani, am debutat iarăși, de data asta ca „poet al liceului“ (în revista „Muguri“ a Liceului Șaguna) și „poet județean“ (în revista „Astra“). Pe vremea aceea — întocmai multor genialoizi - refuzam să citesc poezie „ca să nu mă las influențat“, ca să-mi conserv „originalitatea“.
Poeziile în cauză, care le-au plăcut foarte profesorilor mei de atunci, erau fie pastișe folclorice, fie vag blagianizante (cotreușiene mai degrabă, deși nu citisem nici Blaga, nici Cotruș), fie imitații după Longfelow și a sa epopee indian㠄Haiawata“. Acesta era noul meu orizont cultural, „aerul“ pe care-l respiram, deși repet — nu citeam. Ne-lectura nu te scapă de influențe, te lasă doar la discreția textelor de mîna a doua, a treia, a copiilor copiilor copiei, care „foiesc“ zilnic în jurul nostru. Mă voiam poet, dar poezia altora, cu excepția „monștrilor sacri“, intangibilii Alecsandri, Eminescu și Coșbuc, nu-mi plăcea, mă plictisea.
Partea bună e că, în loc de poezie, citeam multă istorie (mai ales istoricii greci și latini), multă proză și dramaturgie (nu critică - cu excepția unei mici perioade de fanatism în facultate, critica mi s-a părut mereu un discurs second-hand). Apoi, am fost imun la poezia generației ’60, după părerea mea un remake al poeziei interbelice în condițiile unei cenzuri aberante.
În armată, la T.R., înainte de facultate, m-am săturat de poezie. În primul rînd, de propria poezie. Am avut chiar o adolescentă revoltă împotriva lui Eminescu — și era să iau bătaie de la un coleg de pluton, student la I.E.F.S. În facultate am mers din primul an la cenaclu, la „Junimea“. Dar nu mai scriam. Poezia generației ’60, în maximă vogă atunci, cu Stănescu, Alexandru, Blandiana, Păunescu, Ion Gheorghe, Alboiu, Sorescu ș.a.m.d. mi se părea leșinată, falsă, prețioasă, nu-mi plăceau nici poeziile din „La lilieci“ al lui Sorescu, ceva de șmecheraș. Am prins gust de Ion Barbu și Bacovia — dar ei erau interbelici! — de Vasko Popa, Lorca, Apollinaire, Rimbaud — dar ei erau străini și mari poeți, din altă galaxie! — am tresărit la poeziile din tinerețe ale lui Tonegaru și Geo Dumitrescu (dar, iarăși, erau din altă lume, scufundată, „rea“, pe care ultimul — implicit — o renegase...)
Dar eram deja un grup, care voia altceva, care strîmba din nas la tot care „rădea“ pe toată lumea: Iaru, Coșovei și cu mine (după un an, s-au adăugat Ion Stratan și Radu Călin Cristea). Apoi, aproape simultan, s-au întîmplat trei lucruri:
a) am avut revelația că propria viață e semnificativă, e mai substanțială, poate fi mai poetică decît  „erele - sferele“;
b) am descoperit poezia americană a secolului XX; mai întîi, prin cîteva traduceri citite la „Junimea“ de George Cușnarencu, dintr-un poet al cărui nume l-am uitat. Poeziile respective m-au șocat: erau altfel, erau apropiate, îmi spuneau ceva, poate nu „cosmic“, dar „esențial“; apoi, prin cartea lui Serge Fauchereau, „Introducere în poezia americană contemporan㓠(carte fundamentală pentru mulți poeți ai generației ’80). Nu știam destulă engleză, îmi era greu să-mi procur cărțile în original, dar, deja, fuseseră traduși Pound, Eliot, W.C. Williams, Wallace Stevens... Frank O’Hara va fi și el tradus, pe Lowell și Berrymann i-am citit cînd, cum am putut, în engleză... Apoi Corso, Ginsberg, Plath, Koch, e. e. cummings, Ted Hugues... Pe urmă i-am făcut „ai mei“ pe Pessoa și Kavafis.
Orizontul meu a devenit — și a rămas — altul. Sistemul meu de referință nu este poezia românească, ci marea poezie a lumii, în special cea modernă, din care poezia română este o mică părticic㠗 în ea trăiesc și scriu și eu, dar lumea mea e mult mai mare. Alții sînt mai talentați decît mine, eu am avantajul și orgoliul acestui „univers“, la care nu am cum să renunț.
c) s-a înființat în 3 martie 1977, „Cenaclul de luni“. S-au scris atîtea lucruri după ureche, atîtea prostii, sau — pur și simplu — s-au construit „scenarii“ pe baza unor informații parțiale, partizane, „exterioare“, încît nu mă pot abține de la a-mi aduce „modesta contribuție“.
Cenaclul, care un an și ceva s-a ținut joia, la „Catedra de literatur㓠din Edgar Quinet, a fost catalizatorul care a „cristalizat“ o efeverscență poeticească deja existentă în mediile studențești ale momentului etc. A fost precedat — și însoțit —  de „Junimea“ (de la Filologie“), „Charmides“ (de la filosofie), „Amfiteatru“, dar și de lecturi și dezbateri „informale“ în camerele de cămin, acasă la unii bucureșteni. A fost rezultatul unei inițiative a studenților, nu a profesorilor. Manolescu a acceptat să fie îndrumătorul cenaclului, după ce Simion refuzase acest rol. A răspuns unei necesități, nu unui „comandament“ sau unei decizii birocratice, deși cadrul în care s-a desfășurat era cît se poate de O.K. — cenaclu al Casei de Cultură a Studenților din București.
Ceea ce azi apare ca miraculos, mitic, atunci mi se părea normal. Eram nebuni după poezie, eram într-o efervescență fără egal (vorba lui Daniel Pișcu), simțeam nevoia să ne întîlnim, să ne citim poeziile, să ne confruntăm și ... a fost să fie. Care a fost rolul lui Manolescu? De obicei, se răspunde mecanic — el ne-a „îndrumat“, ne-a „învățat“ să scriem. Nimic mai fals. Poezia pe care o făceam, pe care ne-o doream era nouă și pentru el; nici nu știu dacă, atunci, chiar o gusta pînă la capăt. Gustul lui s-a format (și fixat) pe interbelici; cartea lui („Metamorfozele poeziei“) și antologia sa despre poezia interbelică sînt inegalabile, cele mai bune „produse“ manolesciene.
Altele au fost meritele sale. Și nu mici: 1. ne-a ținut spatele, a făcut posibil ca cenaclul să existe (pînă la un momet dat); 2. a creat o atmosferă ideală, de mare libertate (la un moment dat, Coșovei și subsemnatul am adus mitraliere de jucărie și, în loc de comentarii, trăgeam în cei ale căror lecturi nu ne plăceau), dar și de rigoare (nu se comenta aiurea, întreruperile nu erau permise, la fel, grobianismele etc.); 3. era un extraordinar comentator „pe text“ (întocmai lui Lovinescu, înclina cel mai adesea — în direcția dominantă în comentariile anterioare, chiar dacă greșită, dar analizele sale erau strălucitoare). Asta ne incita la maximum: eram și într-o competiție între noi, eram comentați și  de congeneri, de competitori, în plus beneficiam de analiza „la cald“ a celui mai mare critic în viață. Ce-ți puteai dori mai mult?
Însă, repet, nu Manolescu a „făcut“ cenaclul, nu el ne-a „învățat“ să scriem. Și cu atît mai puțin „criticii“ din cenaclu, Radu Călin Cristea sau Ion Bogdan Lefter — își spuneau și ei părerea, pertinent, nuanțat, dar nu prea erau luați în seamă, fiindcă eroul  era poetul; mai grav, erau (se voiau) și poeți, iar ca poeți aveau un „rang secund“.
Vedetele comentariilor din cenaclu erau Coșovei, Iaru, Cărtărescu, Stratan, Doru Mareș și, cu voia Dumneavoastră, subsemnatul. Dar repet, competiția cea mai dură era pe poezie: cine venea cu texte mai bune, mai „trăznet“, ca să-i „rad㓠pe ceilalți (vorba lui Coșovei).
În cenaclu exista o ierarhie sui-generis, în mișcare, ca în găștile de cartier. Sau, ca în viață, ca în „capitalism“, dacă vreți. Nu existau „senatori de drept“. Oricînd îți puteai pierde „poziția“. Iar Manolescu a avut abilitatea să nu intervină, să se plieze pe aceast㠄ierarhie“ în mișcare. Existau tensiuni, conflicte violente sau latente (care s-au prelungit și după aceea), dar exista un singur mod de a tranșa, acceptat unanim: textul, valoarea (receptarea) acestuia. Această concurență adevărată, imediată a avut un efect extraordinar asupra tuturor membrilor cenaclului: toți am progresat vizibil, spectaculos, în trei-patru ani, unii metamorfozîndu-se total (cele mai spectaculoase „schimbări la faț㓠le-au avut cei care au venit după primele trei-patru luni ale cenaclului: Cărtărescu, Magda Cârneci, Elena Ștefoi...) Aș spune chiar că cele mai bune poezii ale majorității membrilor „Cenaclului de luni“ au fost scrise în intervalul 1977—1983.
Miraculoasă, acum pare „cantitatea“ și diversitatea de talent poeticesc adunate într-un singur loc, într-o singură perioadă. În poezie, practic, generația ’80 înseamn㠄Cenaclul de luni“ și „aliații“ ei. Iată o listă: Mircea Cărtărescu, Traian T. Coșovei, Florin Iaru, Ion Stratan („Aer cu diamante“), Romulus Bucur, Bogdan Ghiu, I.B. Lefter, M. Marin, Al. Mușina („Cinci“) Daniel Pișcu, Călin Vlasie, Matei Vișniec, Magda Cârneci, Doru Mareș, Elena Ștefoi, Dinu Regmian, Viorel Padina; dar la cenaclu au citit și Ion Mureșan, Marta Petru, din Cluj, Liviu Antonesei, Nichita Danilov, Dorin Popa, de la Iași, ca și „tînăra gard㓠brașoveană: Bodiu, Dobrescu, Marius Oprea, Simona Popescu. Sînt sigur c㠗 în graba stiloului - am uitat cinci-șase nume semnificative, iar încă 10-15 poeți îmi vor atrage atenția că i-am ignorat. „Membru al Cenaclului de luni“ a devenit un titlu de noblețe, de legitimare poetică.
Și pentru că veni vorba de „legitimare“: nu e cazul totuși s㠄mitizăm“ „Cenaclul de luni“ să-i atribuim și alte merite. Miza noastră era poezia, un alt fel de poezie. Dacă asta ne „ducea“ spre o contestare a sistemului, era cumva fără voie, fără conștientizarea noastră. Probabil că, dacă nu ar fi fost desființat, cenaclul acolo ar fi ajuns - la disidență.
Dar nu e sigur. Eram o manifestare de tip underground fiindcă nu acceptam regulile sistemului literar (obligatoriu: poezii „patriotice“, „partinice“, cu „eroul între eroi“), dar și fiindcă acesta nu ne voia, ne respingea. Cu două-trei excepții, deși aveau „dreptul“ (1 - 3 volume publicate), tinerii scriitori nu au putut deveni membri ai U.S. (deși și-au dorit-o și, mulți, au făcut eforturi în acest sens, inclusiv „mici“ compromisuri).
Mai mult, ca orice „grup marginal“, cenaclul era legat de sistem. „Interfața“ era N. Manolescu, care ne și „proteja“, dar ne și „domolea“. Echilibru instabil, care a și dus la desființarea cenaclului (prudent㠗 în toamnă, în 1983, cenaclul nu s-a mai „redeschis“ și gata!).
Dar solidaritatea  a rămas, s-a perpetuat pînă în 1989 (și, parțial, și după aceea). Solidaritate, repet, a exclușilor, a autoexclușilor dacă vreți, bazată pe o singură miză majoră: un alt fel de poezie, o poezie de calitate. (Anvergura și limitele cenaclului, ale poezie generației ’80, pot fi înțelese doar pornind de aici).
Cum a rămas și competiția. Chiar dacă, acum, nu mai jucăm în același „turneu“, ne purtăm (eu — cel puțin — așa simt) ca niște jucători de tenis din ATP: „concurenții“ mei sînt tot Iaru, Cărtărescu, Coșovei, Bucur, Mariana Marin, Stratan...
Deși, repet, nu prea mai apărem pe același „tablou“, undeva exist㠄punctele“ ATP... E redundant, puțin ridicol, dar și stimulator, pentru că, între timp, au apărut noi jucători: Cristian Popescu, Caius Dobrescu, Andrei Bodiu, Simona Popescu, Marius Oprea și cei mai tineri, despre care rămîne a mai convorbi.
Cînd, în 1976, am reînceput să scriu, deja poezia mea încerca să fie altceva decît ce se „cultiva“ în jurul meu. Esențial, mizele mele au rămas aceleași: o poezie care pornește de la întîmplările, stările, fantasmele mele, o poezie a comunicării maxime (posibilă), nu una a „misterului“ (acesta, oricum, există), o poezie care se adresează unui public imediat, viu, nu pontifilor literari sau viitorului recuperator. Revelația valorii sinelui, poezia americană și ambianța Cenaclului de luni. Și încă ceva, sper.
Am debutat, a treia oară, ca poet-poet (cred!) într-o „Românie literar㓠din mai 1978, unde, pe două pagini, se publica un grupaj cu poeții de la „Cenaclul de luni“, cu o „prefaț㓠a lui Manolescu. Nu țin cronicile la cărțile mele, nici revistele în care public, dar respectiva „Românie literar㓠e undeva, la îndemînă: pe prima pagină e poza lui Nicolae Ceaușescu și a lui Hua-Guo-Feng, șeful de pe atunci al Chinei comuniste aflat într-o vizit㠗 nu-i așa?! — istorică.

III. Iarăși despre „Cenaclul de luni“
Revenind: Lecturile în cenaclu aveau și o indiscutabilă încărcătură agonistică: erau recitaluri, dar și turniruri poetice, în fața unui public avizat. Poeziile erau analizate critic, comentate, dar — mai întîi — trebuiau să placă, să aibă succes. Asta influența hotărîtor verdictul critic. Nu întotdeauna lucrurile bune erau apreciate, conta și starea de spirit a momentului, „echilibrul de forțe“ din cenaclu ș.a.m.d. Coșovei, cu „Tata Rockefeller“ sau „Unu, doi, trei, sau...“, Iaru, cu „De-a Wați ascuns“ sau „Adio. La Galați“ au avut un succes nebun; „Căderea“ lui Cărtărescu a fost o ... cădere (joc ieftin de cuvinte, dar exprimă exact situația), „Georgicele“ au fost un triumf. Cu „Lecțiile deschise...“ n-am avut pic de succes, cu „Budila-Express“ însă...
Jocul era fair, oricum pe față. Generozitatea era maximă (campionul ei: Florin Iaru). Fiecare lectură, și comentariile aferente, era(u) un spectacol. Asta a influențat decisiv poezia din cenaclu, mai directă, mai „colocvial㓠decît a congenerilor din alte centre universitare, scris㠗 aceea — pentru a fi publicată. Multă vreme, cel puțin pentru mine, singurul „public“ la care mă raportam era cel de la cenaclu — apariția în volum (sau reviste) avea aceeași probabilitate ca o călătorie la Paris.
Exista o scară de valori, o ierarhie „internă“, singura importantă pentru noi. Ea nu coincidea cu cea „extern㓠— Magda Cârneci și Elena Ștefoi, foarte cunoscute „în exterior“, aveau un statut modest în cenaclu; în timp ce Daniel Pișcu (pentru poantele și jocurile lui de cuvinte) și Doru Mareș (pentru lirica-i erotomană), niște „staruri“ printre noi, erau total necunoscuți în afară.
Ca-n orice „gașcă“, există un „grup central“, existau „echipe“, care se făceau — desfăceau — refăceau. Peste tot, cel mai „precoce“, mai ingenios și mai dinamic dintre noi: Traian T. Coșovei. El avea mania clasamentelor, făcute și refăcute, îndeosebi în discuții private, la „Capșa“, la „Berlin“ sau la el acasă. În centrul lor, un model „ideal“ de poezie și cel  (cei) care o realiza(u): Traian (obligatoriu) și cei de faț㠗 Florin, Nino, eu (pînă am plecat la Brașov), Madi, Mircea... (Un ecou tardiv al acestei gîndiri „concentrice“ asupra poeziei generației, inclusiv „declasarea“ celor din Iași și Cluj ca „neconformi“ modelului, l-am regăsit în „Postmodernismul poetic“ al ultimului; cu o, de neînțeles, ipocrizie — centrul  nu e numit niciodată, deși mereu e subînțeles; măcar Traian era sincer și direct: el era centrul). „Clasamentele“, efemere, presupuneau și un anume sens al spectacolului, cu o doză de detașare, cu simțul gratuității. Chiar și răutățile aveau farmec; victoriile, înfrîngerile nu erau niciodată totale, definitive; iar noi rămîneam prieteni.
Pînă în momentul „socializării“, pînă cînd am început să publicăm în reviste, apoi volume separate. Au apărut primele fisuri, apoi falii, apoi „lumea din afară“, „establishmentul literar“ pe care-l detestam atîta au început să fie mai importante pentru unii dintre noi decît „valorile grupului“. Dar, poate așa e normal să se întîmple.
Rămîne poezia scrisă atunci: inconfundabilă, cu marca înregistrată: „Cenaclul de luni“. Ca orice erou care se respectă (Ahile, Roland ș.a.m.d.), cenaclul a murit în floarea vîrstei.

IV. Mamoși și nași literari
Ca să intri în literatură e nevoie, pe de o parte, de cineva care să te ajute să te naști, și pe de altă parte, de cineva care s㠄patroneze simbolic“ intrarea ta în republica literelor.
Preluînd metafora socratică, îi voi numi pe cei care te „maieutizează“, te moșesc — mamoși; iar pe cei care te „gireaz㓠(la debut și nu numai) — nași.
Obiceiul pămîntului s-a impus și-n lumea literară. Cu cît un naș are mai mulți fini (și mai răsăriți), cu atît e mai mare prestigiul său (dar și puterea sa); reciproc, un „naș“ de calibru îți crește șansele să fii băgat în seamă. Normal, în birocrația literară de pînă-n 1989 (am analizat sistemul în niște „Caiete critice“ de prin ’85—’86), principalii nași erau criticii-literari (singurii care încercau să-i concureze — dar excesul de generozitate, la primul, și paranoia, la al doilea, anulau efectul „botezurilor“ lor, în mare parte — erau Nichita Stănescu și Cezar Ivănescu). Cîțiva padre padrone ai ultimilor 30 de ani: Nicolae Manolescu, Mircea Martin (elita intelectuală și valorică), Laurențiu Ulici (profilat pe veleitari) și, mai nou, concurîndu-l pe ultimul, Dan Silviu Boerescu (specializat în obsedați sexuali și suflete bolnave). Mă întreb, ca omul, în ce măsură, în cazurile nășiilor literare, se aplică proverbul popular: „O dată vede nașul p... finei“?
Relația între nași și fini e — ca în folclor — una stabilă, de durată. În anii de foamete ai deceniului trecut, un naș-specializat mai nou în „renaștere moral㓠— făcea, cu Trăbănțelu-i, turul finilor literari din provincie, care-i dădeau care ce putea: niște brînză, niște cîrnați, un pui-doi; cel puțin, așa zic gurile rele. Și tot ele, cum că un alt „naș“ are cotă-parte din premiile literare pe care le aranjează finilor săi.
În ce ar consta „nășirea“: o prezentare la un grupaj de poezii, o prefață, cu text de coperta a IV-a... Mai nou, cum se poartă nașii multipli, au începută să fie considerați „nași secundari“ și cei care te-au comentat favorabil. Cărțile (chiar dacă nu-s antologii sau „texte definitive“) sînt însoțite de cîte un voluminos „dosar al receptării“ (exclusiv, cu texte „pozitive“), ca să nu se mai obosească istoricii literari ai viitorimii, probabil.
Cu „moșitul“ e mai greu; între mamoși, știu unul care se agită de vreo trei-patru decenii, dar a adus pe lume numai scriitori „morți la naștere“: simpaticul profesor Tudor Opriș.
La rigoare, îi putem considera „mamoși“ pe cei care au patronat, au condus ani buni cenacluri și reviste studențești: Ov. S. Crohmălniceanu („Junimea“), Nicolae Manolescu („Cenaclul de luni“), Mircea Martin (Universitas“), Zaciu, Papahagi, Vartic, Ion Pop („Echinox“) Livius Ciocârlie și Viorel Marineasa (cenaclul „Pavel Dan“ și revista „Forum studențesc“); la Iași lucrurile par mai neclare, dar există o „maternitate“ celebră: „Dialog“ și „Opinia studențească“...
(Sincer, nu știu unde să-l plasez — alături de Tudor Opriș sau de cei mai de sus — pe amicul George Izbășescu, cel care, tot de decenii bune, din Onești, lanseaz㠄zburătoriste“ dup㠄zburătoriste“).
Alți mamoși (și nași), în ascensiune: Mircea Cărtărescu (cenaclul „Central“), I.B.Lefter („Litere nouă“), Marin Mincu („Cenaclul de marți“) și iarăși, cu voia dumneavoastră, subsemnatul.
Nu trebuie în nici un caz uitați doi „mamoși“ liber-profesioniști, adevărați maieutizatori socratici, poate, poate — pe termen lung — mai importanți decît oricare dintre cei pomeniți mai sus: Luca Pițu și Gheorghe Iova.
Personal, am la activ cel puțin șase moșiri reușite: Andrei Bodiu, Caius Dobrescu, Marius Oprea, Simona Popescu (pe cînd conduceam „Cercul literar 19“, în ’81—’84), Marius Daniel Popescu (cenaclul „Alternative“ 1987—1988) și Jolan Benedek (la cursul de „Scriere creatoare“ din 1994/1995).
 

V. Ce (și cum) am moșit
Cea mai spectaculoasă a fost „nașterea“ romanului de debut al lui Jolan Benedek, „Suflețelul Iustinei“. În ianuarie ’95, la cursul meu de scriere creatoare de la Universitatea „Transilvania“ din Brașov, Jolan a venit cu un început de roman. Era interesant, actual, era scris bine, cu umor... L-am analizat împreună cu ceilalți studenți de la curs. Apoi, într-un ritm infernal — un capitol pe săptămînă, citit și analizat „la sînge“ în cadrul cursului, modificat, rescris — romanul a fost terminat în mai puțin de 6 luni. În iunie, după ultimul curs, ne-am întîlnit încă o dată pentru a asculta finalul romanului, refăcut pe baza observațiilor colegilor ei. (Într-un ultim brain-storming, ne-am oprit asupra titlului). Era bun. Un roman viu, actual, șarmant, cu un subiect tentant: Justi Papp, o jună maghiară, absolventă a unui liceu german, care a picat în primul an (spre deosebire de prietena ei Kinga) la filologia română dintr-un mare oraș, lucrează într-un atelier de țesătorie, pregătindu-se pentru o nouă admitere. Dar altele-s problemele ei reale: îl iubește, fără speranță, pe tînărul ei patron, „Bosulețul“, și e virgină (ar vrea ca el  să-i rezolve „problema“); șeful eșuează, fizic, apoi se căsătorește cu amanta „en titre“; dar Justina are noroc: întîlnește un june sas, artist plastic, emigrat în Germania (revenit provizoriu pe plaiuri natale), care seamănă izbitor cu „Bosulețul“ și care... îi face rost de o bursă la Heidelberg. Rămîne, „problema“ — civilizat, „Kunstlerașul“ găsește soluția: o intervenție chirurgicală gincologică. În așteptarea acesteia (și a plecării în Germania), în finalul romanului, Justi imaginează cum va fi operația, (doctorul, îi apare, cu figura și gesturile cînd ale „Bosulețului“, cînd ale Kunstlerașului. Un roman al noii generații, spumos, spiritual, menit succesului.
În toamnă, a participat la concursul de debut de la „Nemira“ și l-a cîștigat. Peste un an, în 1996, „Suflețelul Iustinei“ era lansat la „Muzeul Literaturii Române“. Emisiuni la televizor, la radio, interviu într-o revist㠄feminină“. Începutul unei succes-story...
Din păcate, natură precară, Jolan a „intrat în joc“: s-a lăsat „descoperit㓠de Mihai Zamfir și Dan Silviu Boerescu, s-a lăsat prezentată ca „o țesătoare care a scris un roman“ (banală confuzie autor-narator), n-a pomenit nimic de felul în care acesta fusese realizat (nici măcar de colegii ei, cumva „coautori“. Ca atare, a fost receptată ca încă o „pies㓠din „menajeria“ lui Boerescu. Nu a fost citită de cine trebuia, cum trebuia... apoi s-a scufundat în jungla jurnalistică din „București, orașul prăbușirilor“.
Dac㠄tenacitatea e primul semn de talent“, cazul lui Jolan mi-a demonstrat că, de multe ori, „caracterul e alt semn de talent“. Iar ciocoismul e dezastruos pentru un scriitor. Rămîne romanul, cel mai simpatic dintre cele apărute după 1990.
Înalt, vînjos, brunet, subțire, energic și plin de idei mărețe, Marius Daniel Popescu e un suflet de rebel, în etern conflict cu lumea, o natură picarescă, un dur cu inima de aur. Cînd l-am cunoscut, era liderul informal al cenaclului Casei de cultură a Studenților din Brașov, căruia ne-am decis să-i spunem „Alternative“. Asta era în 1987. După cîteva luni, cenaclul a fost închis. Dar Marius, M.D.P.-ul, cum i se zicea, a continuat să mă viziteze — avea nevoie de cineva care să-l învețe meserie; deși un nonconformist, înțelesese că nu poate exprima acest nonconformism (ca-n bancul de mai sus), dacă nu învață... Și a învățat, învață în continuare. A devenit un poet tot mai stăpîn pe uneltele sale, a cărui importanță se va arăta în timp. Din păcate, în literele noastre, „les absents ont toujours tort“, sau: „ochii care nu se văd se uită“. M.D.P., emigrat în 1990 în Elveția, a publicat, în română, cîteva volume extrem de originale de poezie, o poezie a „detaliului semnificativ“, a „clarității absolute“ de tipul obiectivismului american.
Cum, după cîțiva ani de stat printre francofoni—francofoni, Marius a început să simtă/gîndească franțuzește a avut decența să schimbe limba — și va deveni, sînt convins, unul dintre scriitorii semnificativi de expresie franceză.
Dar cei mai cunoscuți sînt deja celebrii juni din „grupul de la Brașov“: Andrei, Caius, Marius, Simona. Ne cunoaștem — iată! — de mai bine de 18 ani. Sîntem prieteni „la cataram㓠(mai ales cu băieții, normal!). Totul a început la un cenaclu municipal...
În 1980, cum rămăsesem, cumva, fără... cenaclu (eram la Brașov, mă duceam cam o dată pe lună la București, dar nu era suficient, aveam viciul în sînge), m-am bucurat cînd la Casa de cultură din Brașov s-a deschis unul, „Cercul literar 19“ (atîția eram la înființare). Între membrii fondatori: Gheorghe Crăciun, Ovidiu Moceanu, Vasile Gogea, Paul Grigore, Ioan Barassovia, Angela Nache, Claudiu Mitan, Petru M. Haș și un grup de liceeni, cam obrăznicuți. După cîteva ședințe, ceilalți s-au plictisit și-am rămas singur cu cei 8-10 puștani care parcă-parcă aveau ceva de spus. Dacă există o „școală de la Brașov“, ea își are bazele în 81-83, cînd s-au format și - „precoci“ - deja au început să se afirme: Marius Oprea, Andrei Bodiu, Simona Popescu, Caius Dobrescu (Sorin Matei, o altă promisiune, a emigrat în cele Americi și-a devenit specialist în „științe ale comunicării“). Am fost „maestrul“ lor? E cazul s-o spună ei (unii - voalat - neagă asta și poate au dreptate). Ce-a însemnat ucenicia cu mine, iarăși, e cazul s-o spună ei (dacă au chef).
Eu voi adopta perspectiva „mamoșului“.
Mai întîi: erau mai mulți adolescenți care scriau cochetau cu ideea de a scrie (cam opt-zece, cum am mai spus) La fel(?) de inteligenți. Care scriau cam la fel. Important e să deosebești, în scrierile tinerilor, atît de asemănătoare, ceva care să te facă să tresari, ceva în care să intuiești diferența, capacitatea de a fi și a se exprima altfel. Uneori îți atrage atenția personalitatea junelui, felul în care se exprimă, modul de a fi, comentariile sale la textele altora ... Caius era îngrozitor de inteligent și precoce, ca personajele lui Salinger. Și dornic să epateze: la prima ședință de cenaclu s-a tolănit, cît era de lung (1,98 m) și subțire, pe mocheta din sală și aștepta să reacționăm, să-i cerem să stea, ca toată lumea, pe scaun (evident, ne-am făcut că nu observăm). Marius, scria — bine — poezii de tip sorescian, jucăușe, cu poante, „ca să agațe gagici“ (cum va mărturisi singur mai tîrziu). Andrei avea un soi de fanatism inocent, un mod hotărît, pasional de a spune chiar cele mai nesemnificative propoziții și a face cele mai banale lucruri... Din confuzia de cuvinte și imagini specifice poeziei de tip liceal a Simonei m-au frapat resursele (citez din memorie, aproximativ): „iar eu m-am îndrăgostit / de șiretul de la „Adidasul“ tău“.
Mai era Costel Badea, cu a sa — celebră printre noi — „Amenoreea“, dar el — progresînd pînă la nivelul unei poezii deja individualizate — s-a lăsat brusc; și-a terminat studiile inginerești și s-a întors în orășelu-i natal (unde, dup㠒90, a ajuns chiar primar, se pare). Am pomenit de Costel Badea pentru a sublinia că esențialul nu depinde de „mamoș“ — trebuie ca și „copilul“ să vrea să se „nasc㓠și, după aceea, s㠄trăiască“. Nu ajunge vocația, e nevoie și de asumarea vocației. Cum totul în viață e chestiune de priorități, dacă scrisul nu e o prioritate...
„Moșitul“, în sine, nu poate fi povestit. E ceva migălos, plictisitor, în ultimă instanță, pentru cine nu are această pasiune: discuții, comentarii pe text, sugestii, recomandări de lectură, nuanțări, schimbarea „orizontului cultural“, a „valorilor dominante“ din mediul din care a venit, care l-au impregnat fără să-și dea seama pe cel „moșit“ ș.a.m.d.
Indiscutabil, cel mai bine se „moșește“ în cadrul unui cenaclu sau, la un curs de scriere creatoare, sau în timpul redactării unei reviste. Spiritul de competiție, dorința de succes, confruntarea cu egali (nu cu „monștri sacri“), feed-back-ul imediat, asociate cu senzația de „protecție“, cu mîndria de a aparține unui „grup ales“ sînt factori care-l ajută pe tînăr să-și depășească inhibițiile, să renunțe la pre-judecăți, să încerce să se găsească, să se definească și să se afirme. Un fel de refacere „in vitro“ a a lumii literare adevărate. Micile reușite, admirația celor din jur, încurajările, „laudele“ maieutizatorului sînt — în acele momente — mai valoroase decît un premiu Nobel la 60 sau 70 de ani. „Bebelușul literar“ este fragil și puternic totodată. Totul e să nu fie malformat  la naștere.
În cazul junilor brașoveni, lucrurile erau — îns㠗 mult mai complicate. Sufereau (ca toți contemporanii lor, inclusiv eu) de boala numit㠄comunism“, erau gata „malformați“. Pentru a putea ajunge să scrie bine, alături de învățarea „meseriei“, a trebuit să-i „decondiționez“, să-i „reeduc“. Erau (eram) adaptați unui „mediu toxic“, născuți și crescuți în lumea-închisoare comunistă: neîncrederea în sine, în cei apropiați, spiritul gregar, fetișizarea birocrației, fatalismul și pasivitatea, dez-ideologizarea și acceptarea ca „date“ a simulacrelor propragandei comuniste... Animale crescute în peșteră, cu simțurile modificate, cu o înțelegere deformată a lumii... „Tratîndu-i“, m㠄tratam“ și pe mine. Ambiția mea, „misiunea“ mea era nu doar să-i învăț să scrie, ci și (în primul rînd) să-i feresc să repete greșelile mele din adolescență; îi vedeam așa de „puri și duri“ și mă durea inima să-i văd „speculați“ de cine știe ce „proxenet“ din Marele Bordel al României comuniste.
Nu doar le-am dat să citească alte cărți decît cele recomandate la școală, nu doar le-am explicat, demonstrat că poezia este altceva decît le spun profesorii lor, decît „știau“ că este, ci le-am și arătat că lumea nu este așa cum au „învățat-o“ — de la părinți, de la grădiniță, de la școală, de la unchi, mătuși, vecini, prieteni...
Simțeau că am dreptate. Inocența, inteligența, vitalitatea, spiritul critic și umorul lor mă ajutau să scap eu însumi de „scoriile“ comuniste, acumulate în zeci de ani. Împreună, ieșeam încet-încet, la suprafață, respiram... Băieții (Marius, Caius, Andrei, plus Soso Matei) deveniseră prietenii mei (deși-mi vorbeau, încă, cu Dumneavoastr㠗 acum și asta mi se pare semnificativ: se respectau respectîndu-mă); mă căutau la cele mai imposibile ore din zi și din noapte, stăteam la nesfîrșit de vorbă, ba chiar am fost, cred, și la cîteva dintre chefurile lor...
Cînd m-am căsătorit, în 1984, printre foarte puținii participanți îi regăsesc în fotografii (incredibil de tineri) pe Andrei, Caius, Marius (Soso Matei era în armată).
De ce am insistat atîta asupra unor aspecte... social-politice, ideologice? Penru că întreaga literatură română de după 1948 mi se pare o literatură de castrați (de autocastrați); iar eu voiam să scot din ei un alt fel de scriitor, unul cum îmi doream eu însumi să devin (cînd i-am cunoscut, nu împlinisem 27 de ani). Un scriitor liber, adevărat, cu „cojones“. Scriitorii din „grupul de la Brașov“ (în care eu îl includ și pe Marius Daniel Popescu) se disting tocmai prin asta: prin radicalism, prin forță și prin solidaritate. În ultimă instanță, cît de „mare“ e fiecare-n parte va decide viitorul; asta depinde și de talentul nativ, de ambiția fiecăruia. Dar, deja, ei reprezint㠄un alt tip de scriitor“, unul „normal“.
De aceea, poate, mai mîndru decît de scrierile lor literare (care li se datorează 99%) sînt de faptul că Marius Oprea e unul din cei mai penetranți analiști ai totalitarismului din România, că Andrei e și un excelent comentator politic și conduce una din cele mai bune reviste de la noi, iar Caius e un redutabil teoretician al liberalismului (ce să mai zic de Soso Matei, strălucit doctorand la USC, un june de care, sigur, vom mai auzi).
Dincolo de această trecere în revistă a „mărețelor realizări“ este ideea, esențială, c㠗 la noi și aiurea — intrarea în literatură este și intrarea în cetate. Că o literatură de calitate nu se poate face fără idei, fără să crezi în ceva, fără să lupți pentru ceva anume. În timp, „ideile“, modificate, deformate de practica istorică, se pot dovedi greșite, monstruoase chiar, dar fără ele nu poate exista o mare operă literară. Ele dau „suflul“, ele sînt „osatura“ oricărei mari creații: „ideologia“ lui Dante e inactuală, dar fără ea n-ar fi existat Divina Comedie; „ideologia“ lui Dostoievski ne pare aberantă, cea a lui Tolstoi nițel ridicolă, dar...
La noi, mai ales după prăbuișirea sistemului comunist (nu și a ideologiei sale, manifestă și — mai ales — latentă), e în vogă un fel de „dezideologizare“, sub masca teoriilor de ultimă oră, a sincronizării „necesare“ la postmodernism (?!?)
Nu-i cazul să reiau aici polemici străvechi, vreau doar să observ intoleranța tipic comunistă a ... postmoderniștilor de România, obsesia „modelului unic“, unanimismul milenarist și refuzul dialogului din scrierile lor.
Capcane majore penru cei tineri, pentru că ele nu fac decît să reactiveze „genele culturale“ de tip comunist, vechile reflexe de adaptare la lumea-închisoare. Să conducă la scrieri mimetice, sterile, fără anvergură, pentru că sînt ... neangajate, dez-ideologizate (mai grav, în literele române „dez-ideologizat㓠a fost mereu — pînă la un punct — dar mahalaua; doar „băieții de băieți de cartier“ se vor „neangajați“).
Ambiția mea (poate neconștientizată atunci) a fost s㠄moșesc“ nu doar scriitori, ci și oameni liberi, cetățeni. Cred că am reușit.
Acum, după (aproape) 20 de ani (Dumas, Dumas!), am ajuns într-o situație paradoxală: cel puțin în materie de „intrări“, doi dintre discipolii mei, Simona Popescu și Caius Dobrescu, mi-au luat-o înainte — au intrat în (cîteva dintre) manualele alternative de clasa a IX-a. Un început de „clasicizare“.
Partea „conformist㓠din mine a fost geloasă; cum geloasă a fost pe Mircea Cărtărescu, Silviu Angelescu, Ovidiu Verdeș (care a debutat direct în manual!?!?). Din fericire, e gena recesivă. Gena dominantă a luat lucrurile cum trebuie. Socializarea, intrarea în canon, nu sînt treaba scriitorului. Dacă-mi doresc ceva cu adevărat e nu să intru în manuale, ci ca - peste două-trei generații — să existe măcar o singură persoană care să citească (o parte din) ce am scris de plăcere. Dar asta e în mîna Domnului.
De fapt, totul e atît de relativ: mi-o amintesc pe Simona care, cînd ieșeam de la cenaclu, într-o duminică friguroasă de iarnă (maxim eroism: cenaclul se ținea duminica), în Piața Sfatului, mi-a spus, cu un fel de invidie admirativă în voce: „Dar dumneavoastră sînteți cunoscut, ați publicat!“ (publicasem, atunci, 2 - 3 grupaje de versuri în reviste).

VI. „Nașul de la Brașov“
Bineînțeles că, pe cei șase i-am nășit și eu cum am putut: i-am lăudat, în primul rînd, peste tot, în orice ocazie. Prin ’85—’86, excedat, Gheorghe Crăciun (alături de Vasile Gogea, cel mai apropiat prieten al meu în acea perioadă) mi-a reproșat, nu o dată, c㠄prea îi ridici în slăvi, prea le cînți în strună acestor puțoi care n-au dovedit nimic, care-s cam obraznici ș.a.m.d.“ - cei în cauză erau Simona, Caius, Marius, Andrei.
Între timp și-a schimbat radical părerea. Așa se face că, la lansarea cărții lor, Pauză de respirație, au fost doi vorbitori — nași: George și cu mine; ba chiar, în luările lor de cuvînt, junii au lăsat să se înțeleagă că au avut doi „mamoși“ (am suferit, evident, în primul rînd fiindcă nu era adevărat — dar asta face parte din „logica social㓠contemporană).
Apoi, i-am „dus“ la „Cenaclul de luni“, în primăvara lui 1982: au avut un succes monstru, rămas în „analele orale“ ale cenaclului. I-am prezentat în revistele studențești, tot tacîmul...
La fel s-a întîmplat cu Marius Daniel Popescu, cu Jolan Benedek. Dar nu cred că am fost un „naș“ adevărat — nu i-am ținut din scurt, nu i-am făcut să se simtă obligați. Fiindcă nu cred în nășia literară. Întocmai înțeleptului chinez, mi se pare că decît să-i dai unui om un pește, mai important e să-l înveți să pescuiască.
Totuși, după 1990, am fost pus în situația de a „lansa“ cîțiva tineri poeți, care m-au impresionat prin talent: Dumitru Crudu, Iulian Fruntașu, Mihai Vaculovskhi, Nicolae Fechete...
Primii trei sînt basarabeni. Dumitru Crudu mi-a fost student la filologia brașoveană; prin el, au ajuns la mine Fruntașu și Vaculovski, doi poeți ambițioși, deja formați. Le-am dat ceva sfaturi, le-am „selectat“ textele pentru volumele de debut (excelente, care s-au bucurat de o primire pe măsură); le-am scris și cîte o prefață. Atît. Dar asta, pentru ei, a însemnat, cred, enorm: cineva, nu „central“, dar „semnificativ“, din Țară, îi lua în seamă, îi aprecia, nu condescendent, ca pe niște „handicapați“ (istorico-geografic). Mizez pe junii basarabeni (la cei de mai sus trebuie adăugați Ștefan Baștovoi și Sandu Vaculovski), nu numai datorită calității textelor deja scrise, ci și fiindcă ei sînt altfel, mai puternic motivați. Ei vin de pe limes, de pe frontiera dintre două limbi și civilizații, unde se vede mai clar eterna luptă între culturi, în care poezia ocupă un loc central, e o armă decisivă (alături de calitatea vieții, dar cum și noi și rușii am trăit în comunism...). Pentru ei, poezia nu e doar text, ci și — în primul rînd — existență, afirmare a vieții, unui anume mod de a fi, în fața altui mod de a fi (a te exprima).
Apoi, ca „marginali“, ei sînt mai puțin legați de „valorile“ literaturii române postbelice, o literatură provincială, conformistă (chiar dacă subtilă uneori), o literatură de lagăr „internalizat“; sînt mai liberi să se dezvolte altfel, văd mai ușor ce e important și ce nu în ce s-a scris în ultimii 50 de ani; refuzînd o pseudo-tradiție ridicolă (literatura moldovenească) ei sînt imunizați (parțial) în fața pseudo-tradiției numită literatura română postbelică (mai precis: canonul impus în anii ’60 și perpetuat, cu mici ajustări, pînă astăzi).
Pentru Dumitru Crudu (zis Dudu, zis Mitică, zis Dudaev, zis Dimitrie...) personaj gogolian, dar care aplică cu consecvență dictonul românesc „mielul blînd suge la două oi“, am fost doar unul dintre multiplii lui nași. De altfel, el a reușit performanța să debuteze simultan, la două edituri diferite, cu două cărți diferite (ambele, desigur cu mențiunea debut și cu texte „de nășire“ în consecință). Cu unul dintre ele cîștigase concursul pentru „Marele Debut în Poezie“, inițiativă finanțată de Marius Daniel Popescu (ajuns șofer de troleibuz la Lausanne, deci, cu un salariu în valută, dar — în primul rînd — dotat cu o imensă generozitate). Mitică a fost al doilea cîștigător. Primul, Cezar Lukan, a venit, și-a luat banii (premiul consta din echivalentul a 200 $ și publicarea volumului), a luat și volumul (ca să-l „perfecționeze“) și... dus a fost. Acum, am auzit, e mare predicator în America, la o sectă neoprotestantă (ce morală o fi predicînd...)
La ediția a III-a, cîștigător a fost un necunoscut: Nicolae Fechete. Am primit peste 250 de manuscrise. Eu am făcut prima triere, după care rămăseseră în concurs 24 de manuscrise bune și foarte bune. Juriul (Cistelecan, Podoabă, Ovidiu Moceanu, Crăciun, Romulus Bucur, subsemnatul) a decis, din prima: manuscrisul Vals. (Votul a fost 6 la 1, acel 1 avînd o anume „slăbiciune“ de sex feminin între concurenți). O adevărată revelație: Nicolae Fechete surprinde acea suprapunere „urmuzian㓠dintre arhaic și modern, totul pe un fond de desacralizare și de decadență, specifică societății românești contemporane. I-am publicat volumul la fosta-mi editură, „Magister“, și l-am lăudat (meritat) unde și cum am putut. Discret și retractil, Fechete e un poet din stirpea lui Bacovia, a cărui valoare se impune lent, dar sigur.
Am mizat, în primul rînd, pe scriitori radicali, care aduc ceva realmente nou, fie cît de puțin. Care știu să scrie. „Statutul“ unui scriitor este, în ultimă instanță, cum pune Pound „un atribut al zeului Cronos“. Dar calitatea și originalitatea (relativă) pot fi distinse chiar de către contemporani. Cei care știu și, mai ales, vor să vadă.

VII. Breviarul începătorului
Nu am pretenția că sînt original. Lucruri mult mai inteligente, mai profunde, mai subtile — poate chiar mai adecvate — s-au scris deja de către marii poeți (autori), în special unii dintre moderni. Cum, însă, ne aflăm în România post-comunistă, o țară deculturalizat㠗 în fapt una, a falselor valori, criterii etc. „o Siberie a spiritului“, cum perfect a caracterizat-o I.P.Culianu — acest set de sfaturi, nu foarte sistematice, sînt convins că va fi util oricărui românaș dornic s㠄intre în literatură“. El se adresează în primul rînd poeților, dar e (sper) util și junilor prozatori.
1. Citește cît mai multă poezie universală de calitate, (în special marii moderni: Pound, Eliot, Kavafis, Pessoa, Rilke, Benn, Apollinaire, Ponge, Valery, Maiakovski, Hlebnikov, Pavese, Lowell ș.a.m.d. Lista e lungă. Fiecare, după ce i-a citit, poate face o selecție, s㠄aprofundeze“ pe cei care i se par mai apropiați, mai incitanți... Pentru o minimă orientare, vezi Panorama poeziei universale... a lui A.E.Baconski și Antologia de poezie modernă, editată de mine și de Romulus Bucur. Sau antologii pe țări (Brazilia, Italia, Franța, Spania, America, Anglia ș.a.m.d.). Esențială este cunoașterea lucrurilor deja făcute, pentru a nu reinventa roata la 1999, în România.
E șocant să constați cît de inculți sînt majoritatea junilor poeți de azi. Nici n-au auzit de Pessoa, Pound, Kavafis, darămite de Hlebnikov, Olson sau Berryman. E ca și cum ai vrea să fii muzician, dar n-ai auzit de Mahler, Stravinski, Șostakovici...
Lăutari. Da, lăutar (chiar unul excelent) poți să fii fără să ai habar de marii compozitori, dar — totuși — nu ne mai aflăm în cultura populară. Poate sîntem în mahala?
Asta e mai plauzibil, pentru c㠗 unii — au auzit, totuși de „valori locale“, gen Vulturescu, Lucian Vasiliu, Mihai Gălățanu, ba chiar de „staruri naționale“ — Dinescu, Blandiana, Păunescu, Stănescu, iar cei mai „informați“, de poeții generației ’80. (Incultura e generalizată: în anul I, la un „test de cultură generală“, la care-i „supun“ pe studenții filologi, 95% dintre ei, la poeți contemporani români, nu pot da mai mult de două-trei nume, aceleași: Dinescu, Păunescu, Blandiana, iar la poeți universali din secolul XX — pauză!)
Desigur, e recomandabilă lectura poeților generației ’80 (au scris cea mai bună și avansată poezie după al doilea război mondial) dar nu ei trebuie să fie sistemul de referință. Declarația, la televizor, a lui Manolescu: „Mircea Cărtărescu e cel mai bun poet beat din lume“, mi s-a părut ridicolă, de un provincialism sinistru, de tip protocronist. Cărtărescu e un poet foarte bun, dar mai buni sînt Eliot sau Ginsberg; Iaru, le fel, dar mai buni sînt Pound sau Lowell; Romulus Bucur, da, dar mai buni sînt W.C. Williams, e.e. cummings; Ion Mureșan, idem, dar mai buni sînt Benn sau Rilke...
2. Nu fiți provinciali, chiar dac㠄mentorii“ voștri sînt.
Eternele discuții despre postmodernismul românesc, despre specificul acestuia sînt rodul unor complexe majore, al lipsei de imaginație , al lipsei curajului de a propune alternative noi, concepte noi; oricum, asta-i o problemă a criticilor, a profesorilor, pe un june poet (chiar filolog) îl privește în prea mică măsură: nu are decît tangențial legătură cu „meseria“.
3. Nu vă lăsați păcăliți de „mode“. Fără a fi încuiați, tradiționaliști, nu vă luați — ca fătuțele din provincie — după ce ați auzit c㠄se poartă“. Moda trece, ea exprim㠄socializarea“, punctul ultim la care ajunge o creație original㠗 de obicei, între o „inovație“ poetică și „moda“ ei trec una-două generații.
Postmodernismul, în proză, era „original“, „nou“ în anii ’50, ’60; Textualismul e „originat“ în deceniul 7. Acum, sîntem la 1999. A te mîndri cu tot felul de textualisme, a te baza doar pe citat, pastișă culturală etc. la 30-40-50 de ani după Tournier, Barth, Pynchon, Calvino, Borges mi se pare ridicol și ineficient. Unora, da, li se potrivește un asemenea tip de literatură, dar — dacă gîndim așa — riscăm să facem dintr-unul dintre demersurile posibile, unicul, singurul care „dă valoare“.
4. Nu vă reduceți, din conformism, posibilitățile de expresie. Aici, sînt două chestiuni:
a) nu există genuri majore  și genuri minore, centrale și marginale, decît într-un anume moment. În „Babelul“ cultural contemporan, într-o lume în schimbare rapidă, orice valorizare de acest tip e inerțială. Deci: poezie, proză, eseu, teatru, chiar „literatură de consum“ — ce vi se potrivește. (Nemțoaicele se îmbracă numai după cataloage și arată extrem de provinciale, franțuzoaicele, fiecare după gustul ei, și sînt — mai toate — foarte șic).
b) la fel, nu exist㠄formule“; scrie cum simți că te poți exprima mai bine și, mai ales, despre ce te interesează realmente, despre ce „cunoști“ ca lumea. Fii „realist“, „oniric“, „textualist“ „cotidian“, „postmodern“ — îmbracă doar hainele care se potrivesc și cînd se potrivesc; folosește uneltele adecvate: nu sparge nuci cu cutia computerului.
5. Fiți modești. Nu-i nici o fală să fii „cel mai tare din parcare“. Nu vă închideți în grupul vostru, unde sînteți „star“, de teamă că într-o confruntare cu alții au să vă cad㠄galoanele“. Lărgiți, nu închideți „cercul“.
6. Nu fiți țuțări. Nu respecți un tip valoros (nu mai zic de tine) dacă devii un yes-man (poate că el, indirect, ți-o cere, dar asta va genera o relație neproductivă pentru ambele părți). Admirația trebuie să fie critică. Cu atît mai mult: nu fiți tuțării tuțărilor. Nu fiți, cum se spune, „slugă la durlugă“.
7. Reciproc, nu dezarmați, nu vă subestimați; un eșec nu-i un capăt de țară. Neînțelegerea celor din jur poate fi și un semn că ați „produs“ ceva original. În modernitate, noul, diferitul sînt constitutive valorii. Dar, structural, orice societate e omogenizatoare, „mediocrizatoare“ — presiunile pot veni de unde nu te aștepți și în cele mai ciudate forme. De aceea:
8. „Tenacitatea e primul semn de talent“. „Ars longa, vita brevis“, ziceau latinii. „Sculptura nu e pentru tineri“, spunea Brîncuși, citat de Pound. Pentru a ajunge la minime performanțe sînt necesare mii de ore de efort, de lecturi, încercări ratate, lucru pe text ș.a.m.d. „Arta cere sacrificii“ nu-i o vorbă goală. De aceea, dacă chiar ai vocație, pentru a rezista pe acest drum nesfîrșit:
9. Fă (scrie) ce-ți place! Scrie numai ce simți că trebuie să scrii. Hărnicia scriitorului (indispensabilă, inevitabilă) nu e una funcționărească. Maiakovki, în „Cum se fac versurile?“ scria că, pe stradă, în restaurant, acasă, ș.a.m.d. se gîndea numai la noi ritmuri, noi imagini, structuri... Poetul (scriitorul) lucrează 24 din 24, dar asta nu se vede. Mai exact se vede în textul rezultat.
10. Concentrează-te asupra „producției, nu asupra „vînzării“. Altfel riști ca, întocmai „mașinii socialismului“ dintr-un banc, să te oprești, pentru c㠄toată energia merge la claxon“. Posteritatea nu poate fi ciubucărită, influențată. Cel mult poți, în contemporaneitate, să-ți flatezi publicul și, astfel, să ai succes. Meritat. Dar, în timp, asta se plătește.
11. Fiți scriitori, nu jurnaliști sau profesori. Deși nenumărate persoane le-au practicat pe amîndouă, beletristica și jurnalistica sînt două meserii diferite. Atenție, dacă sînteți obligat să trăiți din jurnalistică. La fel, dacă sînteți profesori. (Rabinii trebuiau să învețe o meserie „fizică“). Oricum, nu vă raportați la cititori ca la niște elevi. Nu dați lecții!!
12. Nu vă considerați cititorii mai proști decît sînt. Nu vă simțiți obligați să le dați totul mură-n gură, să le „explicați“; cei care „s-au prins“ vă vor disprețui; oricum îi veți agasa; ceilalți...
13.. Nu vă considerați cititorii geniali. Ei n-au cum să refac㠄raționamentele“ care v-au determinat să adaptați o soluție, nu alta, să faceți asocieri extravagante, nemotivate în text, ș.a.m.d.
14. Nu fiți „ideologici“. Orice operă adevărată afirmă ceva, are o ideologie. Dar aceasta trebuie să fie făcută vie, să fie „corporalizat㓠— o carte de literatură e altceva decît un eseu (nu zic tratat) de filosofie, estetică, sociologie etc. Atenție! Aparentele excepții (episodul „Marele Inchizitor“, de exemplu) nu fac decît să confirme regula (vezi și punctul 11).
15. Recitiți-vă poeziile (chiar și prozele) cu voce tare (inclusiv cele „în vers liber“). Scăpările de ritm, stîngăciile vor ieși mai ușor la iveală. Ritmul e omniprezent; dacă nu e bine controlat, deranjează, ca sonorul prost reglat al unui televizor sau casetofon.
16. Nu scrieți pentru „specialiști“. De fapt, cine sînt specialiștii? Profesorii, criticii literari? În nici un caz. Ei sînt niște cititori, eventual specializați, dar, tocmai din această cauză, de multe ori, inerțiali, incapabili să sesizeze (și să valorizeze) ceea ce e realmente nou (vezi, între altele, receptarea lui Baudelaire de către Sainte-Beuve, acuzat, pe nedrept, de „orbire“ — funcția primordială a criticului e să educe publicul, să-l pregătească pentru întîlnirea cu opera literară; să fie un intermediar între scriitor și ceilalți cititori). Rămîn scriitorii. „Scriitorii scriu pentru scriitori“ e o des întîlnit㠄idee primită“, ca să nu spun tîmpenie. E ca și cum producătorii de automobile le-ar fabrica numai pentru ceilalți producători.
17. Citiți — și aprofundați — artele poetice, textele despre arta scrisului ale poeților și prozatorilor (ale marilor moderni). Pentru poeți, fundamentale sînt cele scrise de: E.A. Poe. Baudelaire, Rimbaud, Mallarme, Apollinaire, Pound, Eliot, Pessoa, Valery, Ponge, Hlebnikov, Maiakovski, Frank O’Hara... pentru ei, dar și pentru studenții care vor realmente să înțeleagă poezia modernă, am alcătuit (împreună cu Romulus Bucur) o antologie minimală: Poeți moderni despre poezie. Obligatorii sînt textele didactice ale lui Pound: „A.B.C.-ul lecturii“, „O retrospectiv㓠— cine nu le-a parcurs, e chiar analfabet.
Preferați aceste texte tuturor produselor teoreticienilor literaturii (necesare, dar pînă la un punct). Cînd vrei să înveți să construiești o mașină, cui te adresezi? Unui constructor de mașini, sau unui agent de vînzări, sau profesorului de la școala de șoferi?
Dar Roman Jakobson? El introduce într-un discurs „științific“ ideile lui Hlebnikov despre „limbajul transrațional“. Coincidență? Nu.  L-a începutul secolului, Jakobson — sub pseudonimul Aliagrov — co-semna unul dintre manifestele avangardiste elaborate de Hlebnikov.
18. Nu „încremeni în proiect“. Chiar dacă ai ajuns la o „formul㓠care ți se potrivește, în care ai scris un ciclu, un volum foarte bun, apreciat de toată lumea, nu te opri aici. Nu te culca pe lauri. Explorează mai departe, încearcă formule noi. Prea ades, primul volum — valoros — al poeților români postbelici a fost urmat de altele din ce în ca mai slabe, pentru că repetau „formula“.
Între „The Waste Land“ și „Patru cvartete“, Eliot a publicat 1-2 volume de poeme (semi)ratate. Dar, fără acestea, nu ar fi ajuns la cele „patru cvartete“.
19. Preferă critica (reacțiile) celor de aceeași vîrstă, criticii (reacțiilor) celor mai mari, bătrîni. Cu precizarea că exist㠄suflete bătrîne“ la 18 ani și „suflete tinere“ la 60 de ani (dar asta se simte imediat). Nu ignora critica (reacțiile) cititorilor „obișnuiți“. Cînd, la 17 ani, am citit lungul poem erotico-silvic (inspirat de Longfelow), care atîta le-a plăcut profesorilor mei de literatură, în fața fratelui meu și a regretatului prieten Călin Delcea, aceștia au căzut — la propriu — de pe scaune de rîs. Mîndria mea de „poet al liceului“ a fost grav lezată. Dar, cei doi aveau dreptate. Deci:
20. Nu te supăra pe cei care te critică (chiar dacă ți se par răuvoitori). Contează care sînt  motivațiile celor care te laudă sau „te înjur㓠(la noi, critica — cea mai onest㠗 e receptată ca fiind o înjurătură). Critica îți arată punctele slabe, lauda ți le ascunde. Nu contează atît ce ai scris cît ce vei mai scrie (vezi și punctul 10).
21. Cînd scrii, încearcă să fii „obiectiv“, să te „impersonalizezi“. Asta nu înseamnă să renunți la propria personalitate, să te „abstractizezi“, să adopți o anumit㠄poză“, un „rol“ (cam asta înțeleg mulți prin impersonalizare). Ci să treci dincolo de problemele, frustrările tale imediate, să exprimi ce să află în spatele acestora — tu ești punctul de plecare, dar nu ești sistemul (ultim) de referință. Ești un univers, dar nu Universul (pentru asta vezi — și citește — cele recomandate la punctul 17).
23. Nu te limita, în lecturi, în interese, în cunoaștere, doar la literatură. Rimbaud vedea poetul ca pe Supremul Savant. Unul care îngloba într-un limbaj unificator întreaga cunoaștere posibilă.
23. Citește „Nu“, a lui Eugen Ionescu și transform-o în „carte de căpătîi“. Acolo sînt genial surprinse limitele și limitările celui care scrie în literatura română. De atunci, situația nu s-a îmbunătățit (indiferent de ce vi se va explica), ci, dimpotrivă, s-a agravat. „Dacă eram francez, poate eram genial“, suna — la 1934 — ca o obrăznicie puștească. Numai că Eugen Ionescu a demonstrat că avea dreptate. Iar Eugen Ionescu, cel din ’54 sau ’74, este același Eugen Ionescu din ’34; este doar o dezvoltare a celui din 1934.
Bine, dar el s-a realizat în franceză, în Franța! Soluția: să plecăm și noi în Franța, să scriem și noi în franceză? (Soluția lui Matei Vișniec — falsă soluție, zic eu). În primul rînd: Eugen Ionescu era bilingv și-și petrecuse o parte din copilărie în Franța. Iar poezia (cel puțin) e intim legată de limba maternă, pe care o știi de mic, pe care o auzi zilnic vorbită în jurul tău (poemele în franceză ale lui Rilke sau Eliot sînt minore). Deci, varianta emigrării e valabilă, eventual, pentru prozatori și dramaturgi (și eseiști, ca Cioran, dar cu condiția să aibă tăria de a trece printr-un purgatoriu de 10—20 de ani).
De fapt, e o falsă soluție emigrarea. Anvergura poetică, literară o ai sau nu o ai. Tînărul Eugen Ionescu, în „Nu“ „dărîma“ nu doar micii idoli autohtoni, ci și „mitul“ Franței, Victor Hugo. Și francezii sînt provinciali? Sînt curios care e reacția unui profesor de franceză, dacă i se citește din „Nu“ (sau, în variantă franceză, din „Hugoliada“).
Soluția: să nu fii provincial, în gîndire, în expresie, în sistemul de referință, în relația cu „idolii tribului“.
Puteți fi geniali — ba chiar aveți, cei care v-ați născut aici, șanse mai mari astfel — scriind românește, dar cu condiția s㠄fiți realmente geniali“ și, repet, să fi „internalizat“ poziția lui Eugen Ionescu din „Nu“.
Coerența discursului despre ce sînt cu adevărat literele noastre se vede în „cazul Ionescu“. Avea el dreptate la 1934 sau nu? În timp ce el — rămînînd consecvent cu sine însuși — a ajuns „star mondial“, marile vedete ale locului s-au dovedit (au rămas) niște „starlete provinciale“ (dar, nu-i așa?, fiind mîndria tîrgului... au locul lor, asigurat, în manuale; dar asta nu e problema tînărului scriitor).
Deci: nu vă uitați, prea mult, în gura geniilor locale, zonale, naționale, nu urmați „directivele“ Gauleiterilor autohtoni, indiferent de vîrsta și discursul lor.
Și, mai ales, depășiți reflexele condiționate (de 50 de ani de comunism) de a considera că maximum de calitate „accesibil㓠poartă marca „refuzat la export“; că orice produs „de shop“ e, automat, indiscutabil, magic, transcendent, fiindcă e inaccesibil (muritorului de rînd).
24. Prin urmare:
 1) luați cele de mai sus ca pe o serie de sfaturi, nu ca pe un set de recomandări obligatorii, fiindcă,
 2) pînă la urmă, fiecare își definește singur obiectivele;
 3) cei realmente interesați și de alte sfaturi (mai aplicate) să facă bine să vină la cursurile mele de scriere creatoare; pînă atunci:
 4) nu vă pierdeți umorul.
Nu poți să sari peste propria umbră, dar poți deveni ceea ce ești; iar „a îngropa talantul“ e un păcat. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă.

VIII. În loc de final
Fără să încerc să fiu „profet în patria mea“, văd, simt din ce se întîmplă în jurul meu că tranziția literară postrevoluționară se apropie de sfîrșit. Vor urma răsturnări radicale de ierarhii, întreg establishmentul literar și toate criteriile variabile pînă acum vor fi puse în discuție.
Dacă vom fi iertați de un nou „accident istoric“, de tipul ocupației rusești din 1944, viitoarele decenii vor fi o epocă de maximă creativitate în literele române. Competiția va fi dură, puțini dintre cei afirmați deja vor rezista. Poate alții vor culege rezultatele a ceea ce am început noi, generația ’80; poate alții vor utiliza, mai bine, „uneltele“ pe care, în lagăr, le-am făurit noi.
Numărul actual din „Interval“ mi se pare unul apărut la momentul potrivit, în locul potrivit.
Totuși, „să nu ne iluzionăm: „Cu sau fără președinte/ Viața merge înainte“ — aceasta ar trebui să fie deviza oricărui scriitor adevărat.