Angelo Mitchievici
Cinema
(fragmente)
 
 
 

       Lui Paul Cernat

Mirosea a parfumuri ieftine dar lui îi plăcea aerul călduț, mai ales cînd afară era frig și cizmele scîrțîiau pe zăpadă ca o ușă cu balamalele neunse. Vedea femei învelite în blănuri moi și albe ca în niște falduri de lapte închegat. Iar domnii care le însoțeau aveau un aer serios de trezorieri la o bancă elvețiană. Fuma țigările ieftine închipuindu-și cum funinginea fină se strecoară sub gulerul domnilor paltonați, murdărindu-le cămășile pe care mașini de spălat le vor răscoli suflînd spumă asupra lor. Lui îi plăceau cămășile spălate cu mîna, cu săpun de casă, nu cu Perlan sau cu noul Omo. Îi mai plăcea și James Dean, felul în care ținea el țigara și privirea lui răzbătînd pînă departe. Ar fi vrut să știe la ce se gîndea cînd își ținea țigara așa. În filme nu-l interesau prea mult cuvintele, chiar le ignora. Îi plăceau mai mult tăcerile. Simțea că în anumite situații nici nu sînt prea multe de spus. De altfel El le-o spusese de cîteva ori: „Nu e  mare lucru de făcut pe aici“. Îl înțelesese perfect. Nici el nu avea prea multe de făcut. Schimba bobinele, le căra pînă la depozit, înlocuia cîte un bec ars, verifica foarte rar instalația electrică. Pusese otravă șobolanilor. Niște boabe roșcat cărămizii. Nu văzuse niciodată un guzgan mort de pe urma otrăvii pe care o punea, în schimb găsise o pisică moartă în spatele unei draperii abia cînd începuse să se împută, umflată ca o bășică de porc. O scosese afară pe ușa din dos ca pe un musafir nepoftit.
În spatele lui femeile de serviciu chicoteau în halatele lor albastre, cu măturile ca niște arme sprijinite de coapsele voinice. De la toaletă țîșnea zgomotul sfîșietor al apei de parcă cineva se agățase de lanțul hidroforului  ca de frînghia unui clopot. Unul dintre WC-uri se stricase și refulase de cîteva ori. De fiecare dată cînd chemau un specialist de la I.G.O. se înființa un fel de maimuță în halat albastru, care se foia neputincioasă încercînd să monteze ceva. Dar pe el nu-l interesau cu adevărat toate astea, nici femeile ca niște molii albastre, chicotind și frecîndu-și fericite cozile măturilor.
Îl văzuse pentru prima oară într-o seară. Cu paltonul pînă la călcîie, lovind pachetul de țigări în podul palmei pentru a scoate una și aprinzînd-o apoi de la o brichetă ca un glonte de culoarea paiului. La lumina flăcării îi zărise chipul și imediat acesta se stinsese. Rămăsese doar licuriciul bobului de jar și parfumul tutunului, un parfum de lemn vechi. Apoi El se îndepărtase și umbrele moi ale înserării îl acoperiseră treptat.
Nu putuse să adoarmă în seara aceea, ascultînd zgomotul tramvaielor, scîrțîitul lor de ușă neunsă, de călcătură greoaie. Afară ningea cu fulgi mari, întunecați, și el ieșise la plimbare pe Calea Moșilor uitîndu-se la perechile care treceau luminate de vitrine. O doamnă trăgea nemulțumită de lesă un cățel îmbrăcat într-un fel de jiletcă roșie lăsînd în urma lui mici pete de muștar pe albul zăpezii. Doi tineri se sărutau trăgînd cu coada ochiului în oglinda unui magazin. Fata își trecuse mîna prin părul foarte negru, acoperindu-și obrazul cu el. Chipul lui zdrențuit trecuse alături de al ei în oglindă, ca o pensulă ce lăsase în urmă o dîră de culoare evanescentă. Își privise mîinile cu care ridicase cîndva geamantane și sacoșe grele: aveau acum ceva de unelte abandonate. Copiii se aflau undeva departe în acele momente, erau bine și asta îl împingea înainte pe strada luminată. Din cînd în cînd se ducea la mormîntul soției cu un buchet de flori pe care nu-l alegea. Nu stătea niciodată prea mult.
Tînărul acela semănînd atît de bine cu James Dean, fără îndoială că nu era El. Nu putea fi El, dar răscolise ceva vechi. Poate și pentru că apăruse pe neașteptate. Pentru unele lucruri cineva ar trebui să te anunțe din timp, să te pregătească. Tăiase felii subțiri de salam fără să-i fie cîtuși de puțin foame. Apoi luase un măr, jucîndu-se cu el, rotindu-l în palmă. Își dorise întotdeauna ceva, își dorise atît de mult ceva. Mai tăiase cîteva felii de salam, apoi îl chemase la intrare pe Troleibuz, cîinele blocului pe care femei bătrîne și singure îl îndopau pînă la plictiseală. Îi întinsese cîteva felii, dar animalul le mirosise lingav și, mai mult din respect, dăduse anemic din coadă. Apoi căscase și se întinsese pe preș. Aruncase atunci salamul într-un castronel și îi făcuse vînt în frigider. Un moment, în penumbra bucătăriei frigiderul îl orbise cu luminile lui ca un yacht dus de o petrecere nebună pe ape înghețate. Ușa duduise apoi scurt și i se păruse că vede în ape verzi cu calupuri de gheață o elice imensă învîrtindu-se lent.
În seara aceea citise din nou fără să se uite la televizor. O carte care-i plăcuse mult și din care înțelegea prea puțin. „Inima întunericului“ de Conrad. Se gîndea adeseori că întunericul chiar avea o inimă a lui pe care dacă erai atent o puteai auzi bătînd. Uneori nu era decît vîntul înfășurînd cald faldurile blănurilor în jurul trupurilor de femei elegante. Alteori tic-tac-ul unui ceas. Picioarele îi înghețau iarna deși purta ciorapi groși de lînă. Soția îi lăsase o mulțime de perechi.
Îi plăcea să stea în fața unui pahar de coniac fumînd una din țigările lui ieftine și tari care-i îngălbeniseră degetele și-i subțiaseră obrajii. Cîndva fiica lui insistase să se lase de fumat, îi găsise tot felul de rețete și-i făcuse chiar un program de dezintoxicare. O lăsase să se iluzioneze și o dezamăgise cînd îl descoperise fumînd în Cișmigiu la o partidă de table. Coniacul îi înconjura stomacul cu un văl de căldură, iar fumul îi mîngîia plămînii făcîndu-l să plutească. Ochii i se umezeau puțin și simțea nevoia să povestească ceva. Nu știa ce și de obicei nu avea cui. Prindea în mîini capul unui cățel vagabond și-l scutura cu o tandrețe pentru altcineva, pentru altceva.
Așteptase cîteva zile la rînd să apară, ferindu-se de sporovăiala femeilor care-l căutau pentru bîrfă, nemulțumite că nu le dădea atenție. Se făcuse mai frig și ciorapii de lînă nu-l mai apărau atît de bine de îngheț. În fiecare zi făcea cîteva ronduri pe afară sub pretext că iese să fumeze. Atunci cînd se vindeau biletele stătea în hol așteptînd, în timp ce oamenii intrau în sală împingîndu-l înapoi ca mareea un pescăruș mort.
Apăruse din senin într-o zi. Portiera unei mașini se deschisese și El coborîse cu un aer indiferent care era numai al lui. Zăpada scîrțîia sub ghetele negre, iar pantalonii erau poate puțin prea largi. Aruncase o privire pe deasupra și ocolise mașina, cu aripile lodenului desfăcîndu-i-se ușor în mers. Era suprins că nimeni nu observă asemănarea. Ar fi trebuit să le sară în ochi. Poate pentru că vremea lui trecuse demult și în cinema erau acum alte nume, alte chipuri. Totuși cineva trebuia să-și amintească. Cineva care îl văzuse în „Gigantul“. Sau pe coperta unei reviste. Privirea lui aluneca deasupra oamenilor și lucrurilor fără să se prindă de nimic, poate cu ea el ridica în fiecare seară orașul cu femei frumoase învelite în blănuri și cu mașini lucioase ca niște gloanțe. Le comanda cu privirea lui plutitoare. Intrase în micul magazin de lîngă cinema și ieșise în foarte scurt timp cu o revistă ilustrată pe care o înfipsese în buzunar alături de griul șobolănesc al unui ziar. Apoi se rezemase de o cabină telefonică din apropiere. Înțelegea acum că El aștepta pe cineva. El era acolo pentru Ea. Îl urmărise cum aprindea țigara, lăsînd fumul să alunece în spatele lui ca un fular. Își ridicase gulerul care-i acoperea obrajii trași puțin din cauza gerului. Stătuse acolo mai bine de douăzeci de minute uitîndu-se din cînd în cînd la ceas, fără să se miște prea mult, ca și cînd nu i-ar fi păsat. Fumase trei țigări dar fără nervozitatea celor care așteaptă. Ca și cum ar fi încărcat niște cartușe într-o armă, fluierînd vag o arie. Cînd ultimul muc de țigară se rostogoli în zăpadă, tînărul se îndreptase către mașină cu aceleași mișcări lente, ocolind-o acum invers. Pornise imediat, pierzîndu-se printre celelalte mașini.
Uitase complet ce avea de făcut iar picioarele îi înghețaseră. Băuse un ceai fierbinte cu aspect metalic în care una dintre femeile de serviciu fiersese a doua oară ceva care prin aromă semăna cu menta. Femeia îi enumerase ca pentru o rețetă toate plantele ce participaseră la amestec: coada șoricelului, busuioc, mușețel și, bineînțeles, mentă. Intrase în sală pe lîngă perdelele vișini, suflîndu-și în palme. Caloriferele nu încălzeau niciodată suficient. O fată își scosese mănușile pufoase, din lînă de Angora, ca niște fulgi mari, negri. Intrase singură și în jurul ei plutea un aer de nehotărîre. Ar fi vrut să o întrebe dacă îi poate fi de folos cu ceva dar luminile se stinseră iar umbra ei se profilase o clipă pe ecranul alb ca să dispară apoi undeva.
Stînd în întuneric își amintea cum El s-a aplecat acolo unde Ea călcase în mocirlă, cercetînd cu atenție lichidul uleios. „Gigantul“, cu James Dean, Rock Hudson și Liz Taylor. Întunericul se încălzea treptat cu răsuflările lor. Și foșnetul acela putea fi o inimă, mișcîndu-se ritmic, nevăzut. În fața lui, el și ea se sărutau. Apoi ea își așezase capul pe umărul lui. Așa se întîmpla întotdeauna. Și el încercase să-i acopere obrazul cu mîna. Așa se întîmpla întotdeauna. Și el încercase să-i acopere obrazul cu mîna. Așa se întîmpla întotdeauna. În mirosul jilav de parfumuri ieftine. Le auzea ronțăitul de iepuri mîncînd popcorn. Viața se ascundea în întuneric atît de aproape, în inima întunericului care bătea încet, aproape neauzit. Ieșise din sală. Filmul nu-l interesa.(...)
Ieșise prevăzător în aerul uscat de ger așa cum șoarecii își ivesc botul de după colț adulmecînd. Traversă strada fără grabă. Acum erau mai puține mașini și se mișcau mai încet, mai obosit. Spre nemulțumirea lui, micul chioșc pe care i-l indicase madam Popescu era închis. Se uitase în zadar pe geam, înăuntru nu era nimeni. O femeie care trecu pe lîngă el îl urmări curioasă, așteptînd propabil ca el să spargă geamul și să înșface sălbatic o cutie cu bomboane. Își trecuse mîna peste față ca și cum ar fi luat de acolo o pînză de păianjen și-și netezise apoi părul rar și uscat, cu gesturi mecanice. Stătea în mijlocul drumului privind în stînga și-n dreapta ca un amnezic, neștiind încotro să o ia. O femeie alunecă pe lîngă el, apoi alta, apoi alta. Se descoperi urmărind-o pe una din ele, ca un cățel de pripas, adulmecînd. Îi pierdu urma cînd ea intră pe ușa unui bloc lăsîndu-l încă o dată descumpănit. Un bărbat trecu pe lîngă el, apoi altul, apoi altul. Se trezise în fața unei florării de unde o fată îi zîmbise enigmatic invitîndu-l parcă să intre. Se văzuse însă în vitrină. Arăta caraghios, cu puloverul de lînă subțiat la coate întins peste pantalonii de stofă uzați. Părea unul din acei regizori vechi care turnau filme muncitorești pe șantier, regizori cu șapcă, arătînd mai degrabă a mașiniști. Un fel de sfială îl îndepărtase. Traversase dn nou strada cu un început de fugă și spre surprinderea lui găsise „croasanții“ lui madam Popescu la primul chioșc. Se uitase din nou într-una din vitrine. Revedea chipul lui din tinerețe, un chip onest, lipsit de o expresie specială. Poate și senzația că de fapt nu se află acolo, că decupînd hîrtia fotografică în dreptul lui ar fi putut găsi un coridor întunecos de unde venea aer cald ca dintr-o gură de ventilație. Și el mereu în altă parte de fiecare dată. Întorcîndu-se mereu acolo, ca un cîine a amușinînd o urmă ce se pierde și luînd-o de la capăt. Mereu de la capăt. Pe urma lor. Giganții. Văzuse filmul de nenumărate ori. Prima dată în tinerețe, cu o fată pe care o cunoscuse atunci și pe care nu o mai revăzuse niciodată. O fată care aștepta în fața cinematografului pe cineva care nu mai venise. Purta un palton negru și o fustă din lînă, de aceeași culoare. Era neobișnuit de frumoasă, cu o față prelungă și ochii de un maro împins spre rugină. Avea și o geantă mică, pătrată, pe care o ținea cu mîna înmănușată. Începuse să ningă și din cînd în cînd ea își scutura fulgii de pe obraz. Se scotocise în buzunare să vadă dacă mai are bani pentru două bilete, apoi o invitase așteptînd să fie refuzat politicos. Spre mirarea lui fata acceptase privindu-l cu atenție drept în ochi, ca și cum ar fi vrut să ia ceva de acolo. O rugase să-l aștepte puțin să ia bilete. Ea făcuse din cap senin că da și el se temuse că în scurtul răstimp cît stătuse la coadă ea va fi plecat sau cel pe care-l așteptase mai devreme se va fi întors. Dar ea nu plecase. Era acolo, izolată cumva, ca o statuie într-un parc. Desena mici cercuri cu vîrful degetelor în zăpadă. Era desenul stîngaci al unei fete cu cozi lîngă care el adăugase o figură de băiat cu ochi oblici, cu gura ca un sîmbure de cireașă și cu un păr sîrmos. Putem intra, îi spusese el intimidat și ea îl urmase. Intraseră împreună și văzuse privirea unei femei urmărindu-l ciudat, spectral. Filmul alunecase pe lîngă el, fiecare replică fiind amplificată de prezența fetei de alături. Mirosea a parfumuri ieftine dar lui îi plăcea aerul călduț, mai ales cînd afară era frig și cizmele scîrțîiau pe zăpadă ca o ușă cu baamalele neunse. În întuneric imaginile se lăsau să cadă cald pe obrazul fetei de parcă filmul ar fi curs ca un fluid din pupilele ei. Fata nu-și scosese mănușile. Brațul i se rezemase o clipă de al lui, apoi mîna ei o căutase pe a lui și degetele li se încleștaseră dureros. La ieșire ea îl rugase să o conducă, iar el dăduse din cap în semn că da. Știa că nu i-ar fi putut spune ceva care s-o intereseze, că se gîndea probabil la altceva și că tot ce-și dorea era să nu rămînă singură. Îl luase ușurel de braț și se plimbaseră pe străzi întortochiate, cu ramurile copacilor împăienjenite deasupra lor. Trecuseră pe lîngă statui de care zăpada se lipise în cornișe de șaluri moi, prin parcuri cu parfumuri de umezeală și bănci ude, prin ganguri întunecoase cu umbre lichide. Atunci nu erau firme cu reclame colorate, orașul era mai întunecat și mai cald, mai retras și mai adormit. Fata se sprijinise de cîteva ori de el cînd piciorul îi alunecase pe cruste nevăzute de gheață, iar el nu schițase nici un gest în plus (cum ar fi fost să-i înconjoare umerii cu brațul), respirînd doar parfumul de ud și de lăcrămioare care se strecura din paltonul fetei. Se oprise pe neașteptate la o răspîntie și își desfăcuse ușor brațul de sub al lui. Îi atinsese fața cu degetele și dispăruse pe una din străduțele scîlciate.
Seara aceea se întorcea uneori pe furiș în orele nopții și se așeza pe marginea patului desfășurîndu-se ca o panglică în fața lui, lăsîndu-i de fiecare dată ceva ca o dorință nelămurită. Stătea tăcut în fața ferestrei fumînd o țigară, ascultînd cum trec tramvaiele cu călcătura lor greoaie prin aburul nopții, atingînd cu vîrful degetelor suprafața geamurilor. Revăzuse filmul de nenumărate ori, fără să dea mare atenție nici cuvintelor, nici acțiunii. Vremea lui trecuse. James Dean se prăpădise într-un accident stupid de mașină luînd cu el și expresia aceea de detașare ușor melancolică, Rock Hudson murise de o boală ciudată care-l îmbătrînise prematur, iar Liz Taylor trăia căutînd tinerețe în noii și tinerii ei amanți. Și totuși, povestea lor cînd luminile se stingeau în sală, era la fel ca la început. Poate că ei  știau ceva ce el nu țtiuse: să trăiască, spre exemplu. Trupurile lor putrezite se îmbrăcau cu aceleași costume, beteala strălucitoare care le reda pentru o clipă tinerețea. Și totul era din nou la fel. Mereu de la capăt.(...)
Era o amiază nehotărîtă să se stingă și el își aprinsese o țigară în fața unei vitrine. Își scosese căciula și își aranjase părul uscat ca o copertă de vinilin. Rămăsese țintuit un moment și țigara îi alunecase dintre buze pe mîneca pantalonului dar nu se străduise s-o înlăture. De cealaltă parte a geamului Rock Hudson stătea în fața lui cu o ceașcă din care se ridica un colț de abur. Nu-l observase. Privirea lui Rock trecea undeva pe deasupra lui, fixînd un orizont pe care nu-l putea bănui. În jur parcă se mai înserase puțin și începuse să ningă. Tristețea îl învăluise surd. Se aplecase să-și ridice țigara dar se răzgîndi, lăsînd-o acolo unde căzuse. Un rîs sonor se auzi și o fată cu păr blond trecu în spatele bărbatului dar acesta nu păru s-o remarce. Stătea nemișcat și din cînd în cînd sorbea lichidul din ceașcă. Își reluase drumul fără țintă. Nu se grăbea, lăsa ninsoarea să-l cuprindă în timp ce oamenii de lîngă el se ștergeau sub petele mici și albe. Apoi intrase într-o cîrciumă cu pereții umezi și luase ceva tare. Un arbust cu frunze verzi, cerate se afla într-un colț. E lămîi, îi explicase cineva. Iarna îi mai cad frunzele dar primăvara îi cresc la loc, îi mai aruncase în treacăt, ca o rugăminte, celălalt. Ieșise fără să se uite înapoi, hotărît să se întoarcă acasă. Se izbise de un om, apoi de un altul. Atunci descoperi că își uitase căciula. Probabil în bar, pe un scaun. Ninsoarea îi cădea pe păr dîndu-i o senzație plăcută în jurul tîmplelor. Strînse gulerul paltonului în jurul gîtului. Limba i se uscase și ar mai fi dorit să bea un pahar dar își spuse sfătos că nu e bine. Probabil cu voce tare pentru că cineva întoarse capul. Își aminti cu plăcere sticla de coniac de acasă. Apoi văzu deodată șobolanii ieșind de după cortinele vișinii, ronțăind cumva amuzați boabele cărămizii de otravă ca pe niște bombonele cip. Se afla în fața cinematografului. Lumina la casa de bilete era încă aprinsă. Era ultima vizionare, la care nu se înghesuia nimeni. Ușa de la intrare era deschisă și probabil că așezată pe un scăunel Geta aștepta să verifice biletele pentru ca apoi să reînceapă să croșeteze. Cele cîteva mașini din preajmă erau acoperite de cușme de zăpadă. El se afla acolo lîngă cabina telefonică, așteptînd. Nu-i vedea bine chipul dar știa că era El. Ea apăruse alături de Rock Hudson. Trecuseră pe lîngă el ca și cînd nu l-ar fi văzut. Cînd intrară pe ușa deschisă, James Dean sau oricine ar fi fost îi urmase. Intrase apoi și el, mirat puțin că Geta nu se afla acolo. Chiar dacă ar fi fost, i-ar fi spus că erau invitații lui. Filmul începuse, luminile erau stinse. Îl știa aproape pe dinafară, doar îl văzuse de atîtea ori. „Gigantul“. Rock Hudson se cățărase pe platforma de lemn, ajutînd-o și pe ea să urce. James Dean fusese sus dintr-o săritură. Părea să nu se grăbească, își aprinsese chiar o țigară. El se așezase cuminte pe scaun pregătit să aștepte. Cu inima bătîndu-i puternic. Liz Taylor își întorsese fața spre James Dean și îi atinse obrazul cu vîrful degetelor tocmai cînd Rock Hudson intră în pînză ca într-un zid de lapte trăgînd-o după el. James Dean se opri o clipă și el înțelese că ezita. Nu știa dacă îl văzuse sau dacă văzîndu-l dorea să-i spună ceva. Ceva în genul „nu prea ai ce face aici“. Dar James Dean își aruncase țigara neterminată și el auzise din ce în ce mai puternic o inimă bătînd în întuneric, inima întunericului bătînd lent în timp ce James Dean îl privea acum de pe pînză cu un vag aer trist, turnîndu-și în pahar. Fata de lîngă el se uita fără să clipească.