Intrarea în literatură
Luminița Marcu
Noua cronică literară sau despre debutul critic

Dacă mai este nevoie de cronică literară astăzi, cum se manifestă sau cum ar trebui să se manifeste ea sunt întrebări care ar merita o discuție mult mai complexă, discuție căreia încerc aici să-i creionez doar un eventual început. Trebuie spus că înțeleg prin cronică literară nu doar demersul specific cu regulile lui tradiționale (întâmpinare, valorizare, situare), ci mă refer în general la atitudinea față de cartea nouă, atitudinea manifestată în scris în revistele noastre culturale din ultimii ani. Cât sunt de subsumabile aceste atitudini cronicii literare în sensul ei tradițional ar presupune o altă discuție, interesantă, desigur, dar poate nu atât de stringentă, pentru că puritatea cronicii literare e boicotată astăzi de la bun început de diversitatea însăși a cărților de comentat. În acest sens ar putea fi chestionat atributul de „literară“, cronica nemaifiind aplicată în mod evident doar beletristicii. Alternativa „recenzie“ nu este nici ea mai precisă și are în plus o oarecare conotație depreciativă în raport cu „cronica literară“, care sună mai serios. Voi folosi deci termenul-umbrel㠄cronică literară“, neglijând deliberat diferențele specifice, interesante și necesare, dar care ar orienta teoretic discuția.
Nu cred că asistăm astăzi la o decădere a cronicii literare din splendoarea pe care a cunoscut-o ea în special în deceniile șapte și opt. Cred mai degrabă că este vorba astăzi de un cu totul alt tip de cronică literară care servește o cu totul altă realitate culturală. Contractul social dintre cronicarul literar și public despre care vorbea Nicolae Manolescu într-un articol din 1983 se pare că nu a fost reînnoit de publicul nou de astăzi, și asta în primul rând pentru că publicul de astăzi este esențial diferit. Cititorul nu se mai „verific㓠pentru că pur și simplu nu mai citește cu aceeași aviditate, cronica literară nu-și mai permite luxul de a apărea post festum. Principala atribuție a cronicarului devine deci aceea de selecție, de indicație, de advertising. Să fie vorba de o sincronizare cu modelul cronicii de sugestie din revistele occidentale, sincronizare a cărei lipsă o semnala Manolescu în același articol din 1983? Nu cred, sau cel puțin nu la nivel de mentalitate, pentru că revistele noastre ne arată că există încă o nostalgie a cronicarului ca lider de opinie literară (și nu numai). Dacă Ioana Pârvulescu în Horoscopul din suplimentul „Vineri“ oferă aproape un model al unui nou tip de cronică literară fără orgoliul valorizării, dar în același timp cu sugestia continuă a valorii (sau a lipsei ei), alternativa Meniului lui Paul Cernat este mult mai apropiată de cronica tradițională de verdict. Dacă forma se schimbă, și inițiativa redacției suplimentului „Vineri“ de a subsuma cronica literară unui scenariu glumeț e un semn neîndoielnic,  fondul pare să fie mai greu de pliat. De altfel urmărirea cronicilor literare în diversele reviste din București și din țară oferă un spectacol instructiv, o adevărată diacronie în sincronie a vârstelor cronicii literare.
Democrația în degringoladă de care se tem unii că ar putea interveni în cazul absenței unui directorat critic este o problemă reală, numai că rolul ordonator nu mai poate fi atribuit unei unice instanțe, ordinea în cetatea literelor este acum evident transferată unui consiliu din care fac parte cu deosebire editurile, care și-au câștigat o specificitate și un prestigiu de invidiat, asociațiile de  scriitori, foarte interesant și eficient diversificate față de monopolul Uniunii Scriitorilor din deceniile anterioare, premiile literare, devenite plauzibile și cu adevărat semnificative.
Și totuși ... tinerii se înghesuie să scrie cronică literară. Pentru Lecturile la zi ale „României literare“ mă aflu eu și mulți colegi ai mei în competiție. Cred în debutul prin cronică literară, dar mai cred că el înseamnă nu aspirația la poziția dictatorială, ci dobândirea credibilității într-o cultură de tip debate. Cronicarul literar este prin excelență cititorul, poate nu neapărat exemplar, dar în orice caz cuprinzător. Acolo unde cantitatea de cărți apărute copleșește, cronicarul poate face ideile să circule, poate înlesni dialogul. De aceea cred că a scrie cronică este acum în primul rând o dovadă a solvabilității culturale.