Intrarea în literatură
Florin Maghiar
„Pătrat negru pe fond negru“

Explicația construită mai jos se datorează insatisfacției produse uneori de propriul scris și pe care o resimt citind și textele altor tineri autori. Ni se reproșează fără răutate și nu fără dreptate că nu avem o viziune, sîntem somați să spunem ceva de către cei ce în urma cărora venim și de la care am preluat o sumedenie de lucruri, fascinați de lumina întunecată a cinismului, de plăcerea perversă și cunoscătoare a ironiei, de luciditatea poemului scris în stradă, de zîmbetul malițios al poetului autocritic. Poemul care se denunță, poemul în care se renunță, se atacă, se mușcă din sine, poemul rușinat de sine, cu care nu mai ai ce face, poemul fără dorință, fără durere, rîzînd desfigurat.

*

La începutul secolului, Bertrand Russell încerca să rezolve un redutabil paradox matematic generat de teoria mulțimilor  lui Cantor: problema mulțimii tuturor mulțimilor.
O mulțime este formată din x elemente și este reprezentată algebric prin funcția f(x); g(f(x)) este mulțimea formată din elementele f(x) și așa mai departe pînă la f(x(ß.... g(f(x))....) care este mulțimea mulțimilor.
Paradoxul: dacă f se conține pe sine, atunci nu se conține pe sine și dacă f nu se conține pe sine, atunci se conține pe sine. Altfel: dacă f se conține pe sine, atunci nu este mulțimea tuturor mulțimilor, iar dacă nu se conține pe sine atunci este mulțimea mulțimilor, ceea ce este iarăși contradictoriu, dată fiind ipoteza.
Russel trage concluzia că aceasta este o falsă problemă, deoarece își schimbă temeiul demonstrației: pînă la f toate funcțiile aveau argumente diferite de funcțiile însele; argumentele și funcțiile țineau de tipuri diferite, pe cînd f își este sieși argument,f(f). Dacă vrem, lucrurile stau ca și cînd, cum ar spune Aristotel, am încerca să ne vedem vederea.
Aplicînd demonstrația dată asupra poeziei actuale, lucrurile se prezintă în felul următor: dezideratul modern, al poetului cerebral, al poetului dublat de critic, s-a transformat treptat în poezie „critic㓠(în sensul literaturii). Astfel că domeniul criticii, al unei funcții g(f(x)), a început să se suprapună cu cel al unei funcții hibride f(f(x)), acela al poeziei care încearcă să se înțeleagă pe sine, această înțelegere nefiind una hermeneutică, ci una care ține, mai degrabă, de clasificare: unde așezăm poezia în spațiul realității actuale, care mai este rostul poeziei? Aceste întrebări sînt puse în poezie, ele țin însă de un alt registru: discursul poetic mixt a făcut ca făcut ca funcția să-și devină sieși argument, astfel încît probleme de genul morții sau epuizării poeziei țin, de fapt, de o eroare logică voită, de un sofism, generat de jocul interferenței a două tipuri diferite de discurs, joc care poate duce la stupoarea paradoxală. Cele mai uzitate mecanisme de producere a „crampei mentale“, a efectului paradoxal, sînt autoreferențialitatea și autoironia. Le numesc mecanisme deoarece asta au devenit: prefabricate supratestate și garantate pentru obținerea efectului dorit.
Jocul poate fi plăcut dar, privit mai îndeaproape, se dovedește a fi conducere cu bățul a cercului vicios, cu atît mai mult cu cît f(f(x)) conține în sine germenul lui fn(f(x)). Experiența, chiar și repetarea, ecoul, oglindirea ei, au fost salutare și benefice, însă proliferarea a generat probleme de genul celor amintite mai sus (moarte, epuizare) care se resimt real de mai multă vreme.
De fapt, avem de-a face cu o stagnare; citim cu senzația că avem sub ochi același text, nuanțat la infinit: textul, funcția text autorecurentă.
Dacă textul este plăcere, să fie, atunci, o plăcere nouă.
Dacă o formulă literară se înfățișează ca un principiu ultim, atunci ea este greșită.
Nu putem pleda pentru un „purism“ poetic, nici pentru un eclectism feroce; nu trebuie să renunțăm la experimentare.
Ne aflăm pe un teren pe care lucrurile au fost duse pînă la capăt. Putem rămîne aici, să ne rafinăm continuu și indeterminat, însă, dacă poezia înseamnă cunoaștere, aici nu ne mai rămîne nimic de cunoscut. Este atîta obișnuință, comoditate și ... neputință... Și totuși, cîtă seducție!