Intrarea în literatură
Paul Cernat
Intrarea într-o alTfel de critică
 

Nu de mult, am publicat un articol în cadrul grupajului tematic din numărul despre „Clișeu, supremul“ al revistei Dilema. Evident, potrivit bunului ei obicei, redacția a ținut să atașeze în dreptul numelui meu și „ocupația“. Cînd articolul a apărut însă, am avut surpriza să constat că din „doctorand“, cum mă recomandasem în glumă (nefiind încă încadrat profesional) am devenit „critic literar“. Vrînd să-mi acorde pesemne o șansă, redactorii Dilemei mă înnobilaseră din oficiu... La vreo săptămînă după aceea, am aflat că în „Contemporanul“  a apărut o notiță semnată de Cătălin Țîrlea, plină de ironii la adresa respectivului număr al „Dilemei“. „Contemporanul“ autor se întreba retoric, între altele, cine este criticul Paul Cernat și care sînt contribuțiile sale în domeniu. M-am simțit , recunosc, deranjat, dar nu de faptul că înțepătura venea de la Cătălin Țîrlea, ci pentru că avea dreptate.
Nu țin, deocamdată, cronică literară în mod sistematic la nici un săptămînal cultural. Sînt, cel mult, un critic informal. În ultimii ani am reușit să mă fac relativ cunoscut ca atare în anumite cercuri de tineri filologi prin participarea constantă la ședințele cenaclului „Litere“ (condus de Mircea Cărtărescu) și la revista-fanion a Facultății bucureștene cu același nume, „Litere Nouă“, (condusă de Ion Bogdan Lefter) unde am fost redactor-șef vreme de doi-trei ani. Această perioadă de critică informală, „orală“, „interactiv㓠a fost, cu siguranță, experiența cea mai interesantă din îndelungata mea biografie intelectuală... Pe de altă parte, impresionantul meu CV include și două rubrici de critică minimală tip gadget. Două rețete frivole, în interiorul cărora am experimentat, mai abil sau mai stîngaci, diverse strategii ale criticii „postmoderne“. Prima rubrică a fost, în ordine cronologică, Oul de ciocolată din revista Dilema, un fel de minicronică haioasă a rebuturilor și bizareriilor scripturale. M-am ocupat aici, între altele, de aforismele adolescenților întîrziați și de stihurile cenaclurilor de pensionari romantici, de cărțile junei și teatralissimei cioraniene Chris Simion, de tristihurile creștine în spirit de haiku ale lui Vasile Moldovan și de programul pe 1998 al Academiei Dacoromâne... Ce a ieșit mi s-a părut însă un exercițiu mai degrabă facil, neglijent, mai interesant ca proiect decît ca realizare. Pe la sfîrșitul anului trecut am renunțat la Oul de ciocolată în favoarea bilunarului meniu de cărți din Vineri — o jucărie critică pe care am inventat-o în locul rubricii abandonate,atunci, de Andreen Deciu. Meniul era alcătuit din patru sau cinci „feluri“ (cronici) literare despre cărți cît mai „apetisante“, între care încercam să stabilesc tot felul de corespondențe culinaro-estetice și un mic joc simbolic, deși accentul cădea mai ales pe selecția cărților. Experimentul, aflat undeva între prezentarea critică sobră și analiza ludică, mi-a plăcut, ca rețetă. Din păcate, amestecul cam stîngaci de registre îl făcea adeseori indigest, motiv pentru care m-am hotărît să renunț la el.
Mărturisesc: nu fac parte dintre cei care au intrat în literatură. Nu am debutat editorial. Nu am publicat niciodată poezie sau proză, preocupările mele merg exclusiv către critică literară și eseu, dar nici la acest capitol nu mă pot mîndri, deocamdată, decît cu rubricuțele de care vorbeam mai sus, alături de un număr oarecare de cronichete obscure și de articole pe teme mai grave sau mai frivole, exerciții nespectaculoase și neconvingătoare, la urma urmei. Adeseori, recitindu-le îmi pare rău că nu mai am cum să le rescriu. În general, nu sînt mulțumit de textele mele, de felul în care le-am redactat. Aș fi vrut ca ele să fie, pe cît posibil, clare, spirituale, acute și convingătoare, dar nu sînt, cel mai adesea, decît alambicate, confuze și căznite, cu frunze lungi, încărcate de sofisme, paranteze, ghilimele și incidente, incapabile să comunice, să convingă, să provoace sau măcar să intereseze. Lipsă de naturalețe, de ușurință în a scrie. Imaturitate.
Se vorbește frecvent despre necesitatea primenirii vechilor generații de critici, uzate moral, cu critici tineri, afirmați după căderea regimului comunist. Mă tem însă că mai avem de așteptat.
Este înduioșător să vezi că diferiți tineri de bună credință visează să intre în Cultura, în Critica, în Literatura română nu din pasiune, ci din snobism. Unii regretă prestigiul pe care îl avea (totuși) literatura în perioada comunistă și emit discursuri apocaliptice despre consumismul acultural al globalizării  care depersonalizează, ucide  dpdv spiritual. Să străm strîmb și să judecăm drept. Înainte de 1989, critica literară apăra spațiul esteticului, ceea ce era un mod abil de a apăra specificitatea literaturii invocînd autonomia ei față de imixtiunile abuzive ale politicului. Era însă o critică perfect adaptată la un Sistem
ce-i asigura, indirect, legitimitatea și audiența hipertrofiată, anormală. Incomodă și subiectivă pentru că era „critică“, dar inofensivă pentru că era la urma urmei „literară“, nu socială sau politică pe față. Satisfăcea, în egală măsură, complexele elitiste și iluzia subversiunii.
Cît de autonomă față de puterea politică era însă instituția criticii în perioada lui Ceaușescu, s-a văzut: după implozia regimului comunist, instituția cu pricina și-a pierdut vechile rațiuni de a exista, încetînd, practic, să mai funcționeze. Ceea ce a urmat arată clar, pe de o parte, încremenirea în proiectul care a funcționat realmente pînă în decembrie 1989, și, pe de altă parte, o evidentă dezorientare, incapacitatea de a propune proiecte adecvate lumii în care visăm să ne integrăm. Excepțiile sînt încă prea puține pentru a asigura o funcționare normală a unui organism cultural care încearcă să se structureze în rețea, pe orizontală și nu pe verticală, piramidal, ca în sistemul totalitar. Situația e comparabilă, din acest punct de vedere, celei dintre 1890 și 1920, dintre Junimea lui Maiorescu și Sburătorul lui Lovinescu, dintre paradigma culturală romantică și aceea modernistă . Ca și atunci, sînt la modă oamenii de prisos. Numai că astăzi aceștia sînt funcționari inadaptabili ai Culturii cu majusculă.
Există nenumărate cazuri de inadecvare la actualul cîmp cultural și publicistic, unele pe cît de interesante pe atît de întristătoare. Presa literară de pildă este cea care se adaptează cel mai prost. Să luăn de pildă cazul revistei „Echinox“. O echipă tînără de redactori și colaboratori, unii dintre ei studenți, condusă de doi critici și universitari minunați, Ștefan Borbely și Corin Braga. Dar ce diferență între ultraacademizantul „Echinox“ de azi, încărcat de „cearșafuri“ anoste și specioase, cu bibliografii interminabile, și prospețimea creativă a „Echinoxului“ de prin anii ’70—’80... Așa cum se înfățișează astăzi, Echinoxul poate fi uneori un dosar de studii academice extrem de serioase, dar nu e o revistă, sau e o revistă sinucigașă. În plus, cîte volume au publicat tinerii echinoxiști de după 1990? Cîteva. iar calitatea acestora comparativ cu cele ale antecesorilor e mult mai modestă.
„Echinox“ e o revistă sobră, care moare demn pentru că nu știe și nici nu ține prea mult să trăiască. În schimb, numeroase reviste literare pline de parapon dar cu tiraj modic și faimă destul de îndoielnică nu știu nici măcar să moară. Adevărata problemă e inadecvarea și autismul discursului lor critic, sofisticarea mofturoasă care încearcă să ascundă (dar nu face în fond decît să trădeze) o dezorientare evidentă și o neputință reală de a comunica. Naturalețea și firescul sînt o pasăre rară în critica românească, la fel ca și analiza inteligentă, echilibrată și atractivă, capabilă să intereseze, să informeze și să îmbogățească mintea cititorului obișnuit.
Acum, un exemplu dintr-o zonă pe care se întîmplă să o cunosc destul de bine. Absolvenții Filologiei bucureștene de după 1990 au publicat pînă acum patru volume colective (Ficțiuni, Tablou de familie, Marfă și Ferestre 98), unii publicînd chiar volume individuale, au lansat manifeste teoretice, au întemeiat cenacluri („Clubul Literar“, „Central“, „Litere“, „Litere Nouă“), s-au implicat în marile demitizări culturale ale perioadei postdecembriste (vezi de pildă cazul Eminescu din Dilema), dar nu au publicat deocamdată nici un volum de critică, teorie literară sau eseu. Faptul e de natură să dea serios de gîndit, mai ales că nu sînt puțini cei realmente înzestrați pentru aceste domenii neglijate. Între aceștia — scriitorii înșiși, mulți dintre ei redutabili și în critică/eseistică. Deocamdată, critica vie, cea care asigură adevăratul feed-back al sistemului literar, s-a refugiat în spațiile informale (cenacluri, grupuri de lucru) și la nivelul politicilor editoriale. Mai nou, și în excelentele, atractivele reviste de modă sau de tip magazin (Avantaje, Elle, Exces, Formula AS, CSVD) unde scriu cîțiva dintre mai inteligenți critici ai momentului, majoritatea afirmați după 1990. Pe de altă parte, mulți dintre tinerii scriitori recent afirmați recurg la strategii complexe de autopromovare, de construire a propriei „vizibilități“ în jurul unui proiect personal care poate include, după caz, hibridizări cu cibercultura, cultura MTV și benzile desenate (Ion Manolescu), muzica rock și teoria reclamei (Florin Dumitrescu), cinematografia, regia, mediile (Mihai Ignat, Răzvan Rădulescu, T.O. Bobe), subculturile (Cezar Paul-Bădescu), studiile culturale, cariera universitară... Și este, cred, elocvent faptul că publicațiile culturale ce asigură portanța, cîtă e, a acestor proiecte, sînt, alături de publicațiile comerciale menționate mai sus, publicațiile culturale vii, ca „Dilema“ și „Vineri“, nu cele aulice, preponderent literare. În definitiv, ca să exiști ca autor într-o cultură postmodernă, hiper-mediatică, globalizată, trebuie să devii vizibil, or asta nu se obține oricum, ci prin adecvarea inteligentă la un cîmp literar globalizat. Sau prin proiecte transliterare desfășurate pe multiple planuri, colective sau/și crescute organic din personalitatea și identitatea ta. Există însă, veți spune, și tineri absolvenți al căror proiect personal are în centru critica/teoria literară.
Îmi aduc aminte cum la o ședință a cenaclului „Litere“ amicul Mihai Vakulovski și-a ars în public un exemplar din volumul său de debut, Nemuritor în păpușoi (o carte de versuri mai mult decît onorabilă). Și asta pentru că, deși a fost recenzat elogios de zece critici, nu a vîndut decît șapte exemplare. Departe însă de a demobiliza, tînărul și ambițiosul autor a predat nu demult editurii „Paralela 45“ un alt volum de versuri, foarte bun, care va apărea în curînd. Totuși, mi-aș permite să îl întreb pe Mihai ce a făcut ca să își promoveze prin mijloace proprii volumul de debut? Mă tem că a pariat pe un cal mort. Gestul de a-și arde în public cartea e spectaculos, dramatic, poate și puțin histrionic (de altfel, episodul cu pricina i-a adus și cîțiva noi cumpărători) — dar cred că vinovate de insuccesul său comercial sînt mai ales publicațiile literare „serioase“ în care a fost recenzat. Rolul lor în influențarea gustului public e nul, astăzi. De ce? Pentru că revistele în cauză sînt, ca orientare de ansamblu, complet indiferente, ba chiar disprețuitoare față de publicul lor potențial (față de publicul tînăr, cultivat și nonconformist, în special), un public ce la rîndul său le ignor㠗 și pe bună dreptate — le disprețuiește. Majoritatea acestor reviste au devenit niște reviste fără public și nu fac nimic pentru a-l atrage. Și ele au pariat pe un cal mort: autonomia eseticului, care avea rolul ei (deloc autonom) pe vremea lui Maiorescu, a lui Lovinescu și pe vremea cînd Nicolae Manolescu ținea cronică literară. Or, într-o societatea comunicațională, autonomia nu mai are nici un rol (esteticul însă da). Faptul că Nicolae Manolescu a renunțat la acest rol pentru cel politico-mediatic, cultural în sens larg, de reformator al canonului etc. dovedește clar că a înțeles foarte bine acest lucru. Dacă aceste reviste nu vor învăța să se adapteze creativ și inteligent economiei concurențiale și regulilor de joc ale societății comunicaționale, democratice, pluraliste, că ar trebui să se integreze în societate, să se implice creativ, dacă nu vor învăța să comunice eficient și să intereseze, în fine, dacă nu vor înțelege că lumea din jurul lor s-a schimbat, că  nu mai are aceleași așteptări ca pînă în 1989, ei bine, atunci va avea ceea ce merită. Mihai Vakulovski e cunoscut și ca un critic inteligent de poezie al revistei Contrafort. Ca să-l vedem însă și autor al unui volum de critică va trebui să mai așteptăm cîțiva ani, pînă la încheierea și publicarea tezei sale de doctorat despre Mircea Cărtărescu... Pun pariu că va fi vîndută mai bine decît toate volumele sale de versuri la un loc. Nu este adevărat că studiile critice nu mai au căutare pe piața cărții. Studiile critice uzate moral nu mai au, sistemul de învățămînt uzat moral nu mai funcționează, canonul didactic uzat moral, inadecvat în raport cu lumea în care dorim să trăim, nu mai ține. Ar mai fi problema motivației materiale. Se poate invoca aici faptul că facultățile, instituțiile de cercetare nu au posibilitatea materială de a oferi fondurile necesare pregătirii unui studiu serios de către un tînăr literat, nu au logistica necesară, că bibliotecile, că administrația, că bugetul etc. Așa e. Numai că mulți dintre tinerii cercetători pot beneficia de burse de studii, oferite de colegii sau fundații în funcție de interesul și utilitatea proiectelor pe care le avansează. Cei care a inteligență creativă și inițiativă (pe lîngă o reală chemare pentru studiu și cercetare serioasă) vor reuși, cu condiția să învețe legea fundamentală a economiei de piață: utilitatea socială și interesul capabil să îl suscite demersul lor. Intrarea într-o altă critică, aptă de supraviețuire și dezvoltare înseamnă, între altele, ieșirea criticii literare din narcisismul comod și din țîfna păguboasă, din parazitismul estetic exclusivist în care se complace și acceptarea regulilor de joc ale economiei concurențiale.
Ei, dar — vorba lui Călinescu (Florin, nu George) — poate vor veni, în curînd, și vremuri mai bune... Acum, mă grăbesc să închei, nu de alta dar trebuie să îmi pregătesc primul examen de la doctorat.