Editorial
Andrei BODIU
DE CE
 
 

Ideea unui număr de revistă dedicat autorilor tineri a fost „moșit㓠încă din 1998. M-am gîndit atunci că ar fi bine ca „Interval“ să deschidă larg porțile tinerilor scriitori, celor care n-au împlinit încă 30 de ani.
Proiectul de la care am pornit a fost realmente ambițios. Am vrut să organizăm la Brașov un festival al tinerilor, să le dăm posibilitatea celor mai tineri autori să se întîlnească și să comunice. Numărul de revistă urma să fie și un rezultat al respectivei întîlniri. Din păcate nu am putut realiza aceast㠄linie“ din proiect. Cred însă în continuare că în 2000 vom atinge și „ținta“ aceasta. Am observat că, deși trăim într-o epocă a globalizării, la unele nivele comunicarea e extrem de anevoioasă. Nu știu să existe acum în România un loc și un timp, o dată pe an, unde tinerii cu ambiții și talent scriitoricesc să se întîlnească. Sesiunile umaniștilor, cele ale filologilor, erau, pînă de curînd, reductibile la una singură: Colocviul Național „Mihai Eminescu“ de la Iași, o manifestare care a sfidat timpul mai ales datorit㠄încăpățînării“ și dăruirii domnului profesor Dumitru Irimia. Anul acesta la Sibiu a debutat un colocviu „Lucian Blaga“, un real succes din cîte am aflat, iar Liga Studenților și Academia au organizat un al doilea colocviu, mai precis un concurs care are ca obiect opera lui Mihai Eminescu. E excelent că numărul întîlnirilor naționale ale studenților crește. Pentru studenții autori de literatură nu există încă nici o întîlnire la nivel național. Veți spune că am dat exemple doar din mediul studențesc și filologic. Trebuie însă remarcat că majoritatea celor care semnează în acest număr sînt filologi sau aparțin „umaniștilor“. Am ales pentru numărul 10 al revistei noastre tineri autori care iau în serios meseria de scriitor. (E și acesta un răspuns adresat veleitarismului în floare în literele noastre. Acum cîteva luni un om politic declara că a acceptat o funcție pentru că politicianul care i-a oferit-o e ca și el, scriitor). O dovadă a seriozității tinerilor care apar astăzi în „Interval“ e faptul că literatura propriu-zisă e dublată de comentarii teoretice, menite să ne ofere mai clar perspectiva pe care o au acești tineri scriitori asupra literaturii.
Ar fi neadevărat dacă am susține că noi, cei de la „Interval“, i-am descoperit pe tinerii autori care apar în acest număr al revistei noastre. Dorim să oferim însă un număr al comunicării, un număr în care să se regăsească tinerii scriitori din toată țara. E o sinteză, parțială firește, a unui fenomen literar care va domina probabil începutul de secol XXI.
În acest „episod“ al „Intervalului“ se regăsesc tineri care și-au făcut ucenicia literară sub îndrumarea unor iscusiți „maeștri“. Din mediul studențesc bucureștean provin autori precum Ioana Nicolaie sau Cecilia Ștefănescu, Paul Cernat sau Luminița Marcu, tineri autori sau observatori ai fenomenului cultural școliți într-ale literaturii de Mircea Cărtărescu sau Ion Bogdan Lefter. Sînt, desigur, și mulți brașoveni în acest număr, poeți și prozatori crescuți la școala filologiei brașovene. Sînt și tineri scriitori clujeni, apropiați spiritului echinoxist îndrumat astăzi de scriitorii și profesorii lor Ștefan Borbely și Corin Braga. Este prezentă și o interesant㠄falang㓠bistrițeană sprijinită de criticul literar Mihai Dragolea. Este, așa cum spuneam, o sinteză parțială. Nu sînt prezenți aici toți autorii tineri care promit. Dar asta e o fatalitate. Pe de altă parte, înșiruirea anterioară nu e menită să facă din tinerii autori prezenți în acest număr „anexe“ ale vreunui spirit tutelar. Este suficient să le citim literatura pentru a le observa personalitatea. E suficient să le sesizăm apetitul pentru „aproximările“ teoretice pentru a le întrevedea opțiuni estetice și existențiale limpezi.
„Interval“ nu e prima revistă care propune aceste nume. Tinerii scriitori care apar în acest număr al revistei noastre au mai publicat și în alte săptămînale, lunare sau trimestriale. Unii dintre ei s-au format în jurul unor publicații studențești: „Litere nou㓠din București, „Erat㓠din Brașov, „Echinox“ din Cluj. Mulți dintre ei semnează astăzi în publicații de prestigiu: „Dilema“, „România literară“, „Familia“, „Cuvîntul“, „Vatra“... Alții au colaborat la o revistă deschisă mereu spiritului tînăr, la o revistă declarat „nouăzecistă“, „ArtPanorama“.
E prima dată cînd tineri scriitori din spații geografice diferite se întîlnesc într-un număr de revistă. „Echinox“ a realizat un număr memorabil privind literatura anilor ’90. „Interval“ nu repetă experiența „echinoxistă“. Cei care semnează în acest număr n-au fost niciodat㠄împreun㓠deși sînt de vîrste apropiate și reprezintă ce are mai viu, mai proaspăt literatura noastră. Am dorit să realizăm un număr al comunicării dar și o perspectivă sintetică asupra a ce ne poate oferi începutul de secol și de mileniu.
Nu am să mă aventurez să fixez într-o posibilă istorie literată ceea ce scriu tinerii de astăzi.  Deși am o idee destul de clară asupra locului unde se află, nu vreau să-i anexez nici unei direcții. Nu vreau să mi se reproșeze că fac o anume politică literară chiar dacă e imposibil să scapi întru-totul de „mrejele“ ei. Cert e că deschiderea către fenomenul literar tînăr mi se pare una dintre cele mai importante direcții pe care și le-a asumat ASPRO (Asociația Scriitorilor Profesioniști din România). Numărul acesta poartă girul moral al ASPRO dar și pe cel material, fără-de-care-nu-se-poate, al Consiliului Județean Brașov, al editurii „Astra“ a Consiliului Județean Brașov.
Pe de altă parte, se poate observa că noua serie a „Intervalului“ e consecventă programului ei inițial, acela de a sprijini autorii tineri. Numărul 10 le e dedicat în întregime. Rămîne ca proiectul de la care am pornit să devină realitate în 2000 și să reușim să-i aducem împreună pe tinerii autori de literatură din toată țara. Aș vrea să semnalez prezența în acest număr a doi autori originari din Moldova de peste Prut, Mihai Vakulovski și Sandu Vakulovski. E și acesta un semn că literatura română merge înainte indiferent de granițe.
Numărul 10 din „interval“ e un număr deschis, în două privințe. Mai întîi, s-ar putea ca, peste un timp, să mai dedicăm o apariție fenomenului literar tînăr. Cum va fi el configurat, vom vedea. Apoi, acest număr din „Interval“ e o ușă deschisă cu paznici la intrare. Aceasta presupune că tinerețea n-a fost principiul esențial de alegere al autorilor prezenți aici, ci valoarea lor. Am fost pe alocuri, veți spune, indulgenți. E bine să greșești cînd ești tînăr. Să fii chiar stîngaci. E în firea lucrurilor. Nu poți însă păcăli talentul. Cînd văd cîtă lume încearcă să-l păcălească îmi dau seama că a-i sprijini pe cei tineri e nu numai un gest generos dar și o speranță.
Ca redactor-șef (mi-)am pus o întrebare cu voce tare. Cine va citi acest număr din „Interval“? Nu îmi era teamă că nu vom avea cititori. Eram curios doar. Colegul și prietenul meu Mihai Ignat a răspuns repede: „Nici nu știi ce interesați sînt tinerii de ce fac ceilalți tineri“.
Cam astea să fie preliminariile și acum, vorba lui Vladimir Tismăneanu după o lungă prezentare: „the movie!“