Puterea în cultură
Mirel Taloș
MARIO VARGAS LLOSA INTRE ADEZIUNEA ȘI RENUNȚAREA  LA SOCIALISM
 
 
 
 
 

“Ceea ce s-a întîmplat cu socialismul nu are comparație în istorie”
          M.V.Llosa

O trăsătură comună scriitorilor latino-americani reprezentativi pentru noul roman este implicarea politică. Din acest punct de vedere cea mai importanta mișcare literară la nivel mondial continuă o veche tradiție a prozei hispano-americane, definită printr-o atitudine critică în fața realității, a problematicii sociale. Literatura este influențată de existența socială și, la rîndul său, influențează existența socială, într-un joc dialectic de acțiuni reciproce. În America Latină romanul s-a născut din preocuparea socială a scriitorului, din solidaritate cu comunitatea în care trăiește. Romanul este înainte de toate o experiență socială, o participare activă, o oglindă a realității. Scriitorii latino-americani cred în destinul comun al Americii Latine,  dar speranța nu exclude realitatea prezentă. Eșecurile și abuzurile, marile contradicții și dificultățile de a găsi soluții pentru problemele societății produc dorința de a schimba realitatea. Aici trebuie căutata originea violenței noului roman. Arta nu poate fi liniștită, simplă delectare, nu mai are comoditatea celui ce acceptă resemnat realitatea. Scriitorul are o sensibilitate specială față de realitate, pe care vrea s-o schimbe. Conexiunea politică transformă dorința de a schimba realitatea în tentația implicării politice.
Este imposibil de imaginat noul roman latino-american fără opera peruanului Mario Vargas Llosa, figură emblematică pentru cea mai importantă mișcare literară la nivel mondial. Idealul artistic al lui Llosa este romanul total. Romancierul trebuie să descrie lumea într-o manieră totalizantă, integratoare. Cea mai importantă reușita în acest sens este Războiul sfîrșitului lumii, reflecție asupra “rătăcirilor” Americii Latine, asupra căutării unei ieșiri din injustiția acestor societăți. În același timp însă, Llosa este și om politic, candidat la președenția Peru-ului. Și din acest punct de vedere Llosa este reprezentativ. Este încercarea unui intelectual de a intra în posesia instrumentelor prin care ajutorul dat țării sale să fie mai mult decît intelectual. Traiectoria politică a lui Llosa coincide cu viața și moartea unui mit al secolului XX, cel al socialismului. Forța de atracție a socialismului s-a manifestat cu multa putere în America Latină în perioada postbelică, atît printre oamenii simpli cît și printre intelectuali. Evoluția politică a lui Llosa coincide cu evoluția socialismului postbelic. Limitat la granițele Uniunii Sovietice și apoi “exportat”, socialismul a avut perioada de glorie în anii ‘60-‘70. Țările lumii a treia, cu mișcări politice de stînga sprijinite de Uniunea Sovietică și opunîndu-se colonialismului sau variantei soft a acestuia, au simpatizat cu ideile marxiste. Sfîrșitul anilor  ‘70 aduc însă demitizarea socialismului, datorată atît eșecului economic din țările în care se aplica “socialismul real” cît și unei serii de erori ale Uniunii Sovietice care au discreditat-o și implicit au discreditat și socialismul; invazia Cehoslovaciei, politica de cucerire de noi sfere de influență, cenzura, abuzurile poliției politice. În ce-l privește pe Llosa, evoluția sa merge de la ”unicul sistem care poate să-l înlocuiască pe cel actual este socialismul” la “ceea ce s-a întîmplat cu socialismul nu are comparație în istorie”. Această răsturnare de credință politica s-a produs pe parcursul a douăzeci de ani.
Există doi factori fundamentali care au facilitat succesul ideilor socialiste în America Latină: subdezvoltarea și atitudinea antiamericană. America Latină a fost de-a lungul întregii sale istorii un continent cu puternice contraste sociale. Există aici o acumulare istorică de subdezvoltare ale cărei origini trebuie căutate în perioada imediat următoare descoperirii, cînd bogățiile noului continent au început să ia drumul Europei. Eduardo Galeano a analizat în cartea sa Venele deschise ale Americii Latine modul în care bogăția continentului a alimentat propria sa sărăcie, alimentînd prosperitatea altora. “Ploaia care fertilizează centrele puterii îneacă întinsele regiuni periferice ale sistemului”, observa Galeano. Subdezvoltarea este un teren propice pentru ideile marxiste a căror forță de seducție constă în primul rînd în autoprezentarea ca panaceu pentru toate problemele societății. Contrastele sociale sînt indispensabile pentru succesul discursului marxist, rămas altfel fără obiect. Pe de altă parte, succesul socialismului în țările latino-americane a fost și o consecință a situației politice globale. Uniunea Sovietică, patria socialismului , era în conflict politic și ideologic cu Statele Unite. În America Latină însă se acumulase un puternic sentiment antiamerican, ceea ce a impulsionat sentimentele prosovietice și prosocialiste. Scriind despre căderea dictatorului nicaraguan Somoza, M.V.Llosa surprindea exact fenomenul “În cele din urmă alternativele sînt socialismul autoritar sau democrația reprezentativă. Ceea ce se poate spune cu certitudine este faptul ca, prin atitudinea lor, Statele Unite au făcut extrem de dificilă susținerea celei de-a două opțiuni, facilitînd afirmarea punctului de vedere potrivit căruia singura apărare reală împotriva imperialismului și modul cel mai rapid de reconstrucție a țării este modelul sovietic, chinez sau cubanez.”
Din perspectiva unor societăți bolnave de injustiție cum erau cele latino-americane socialismul avea caracteristicile unui panaceu. Problemele politice, economice și sociale ale Americii Latine au favorizat succesul ideilor marxiste, cu atît mai mult cu cît opțiunile politice nu erau între liberalism și fascism ci între socialism și fascism.
Contactul cu realitățile latino-americane, cu injustiția, corupția, analfabetismul și exploatarea sînt experiența practică ce l-a împins pe Llosa spre socialism. Vocația scriitorului latino-american este de a fi exponentul maselor. În viziunea lui Llosa, în scriitor se manifesta o duplicitate - el vrea să fie fidel unei vocații creatoare dar în același timp trebuie să fie fidel unei concepții politice.  Influența teoretică a fost conectarea la dezbaterile stîngii franceze, în care se remarcau doi mari intelectuali ai acestui secol, Sartre și Camus. Prima ediție a volumului Contra viento y marea, ce reunește scrierile sale politice, avea inițial titlul Între Sartre și Camus, deoarece, după cum mărturisește Llosa în prolog, volumul urmărește ucenicia  unui intelectual latino-american sedus de inteligența și jocurile dialectice ale lui Sartre și convins, în cele din urmă, de reformismul lui Camus.
În 1952, în urma mai multor evenimente internaționale, Sartre începe să apere pozițiile Partidului Comunist. Această colaborare a fost întotdeauna condiționată însă de propriile sale opinii. Sartre a redus prietenia sa cu comuniștii după insurecția de la Budapesta din 1956 dar a urmat, în plan politic, direcțiile sale fundamentale: angajarea împotriva razboiului din Algeria, sprijinul pentru mișcările de independență națională, exaltarea unei ideologii tierremondiste.
“Colaborarea cu Partidul Comunist este în același timp necesară și imposibilă”. Este necesară pentru că, în concepția lui Sartre, socialismul este singurul răspuns global la problemele societății. Este necesară pentru ca forța politică a cărei luptă are drept scop socialismul este Partidul Comunist. Este imposibilă pentru că Partidul Comunist este dogmatic și prea legat de Uniunea Sovietică, unde se comiseseră, chiar în numele socialismului, abuzuri și crime. Llosa împărtășește inițial opinia lui Sartre referitoare la superioritatea  socialismului ca sistem de organizare, la capacitatea sa de a asigura democrația socială spre deosebire de democrația capitalistă  care este un regim doar aparent democratic. Comun cu Sartre, Llosa mai are inițial și atitudinea favorabilă socialismului în ciuda deficiențelor evidente ale acestuia.  Sufragiul universal nu este în capitalism un mod real de alegere ci doar o amăgire pentru că puterea pierde legătura cu masele. La fel ca și Sartre, pe Llosa îl caracterizează totuși o anumită atitudine critică în fața socialismului. Sartre, care se declarase doar “tovarăș de drum” al partidului comunist, a avut atitudini prosovietice, prochineze, castriste, troțkiste. A fost în favoarea diverselor variante ale marxismului și ale socialismului, inclusiv celei a social democrației suedeze despre care a recunoscut că reușise cea mai bună conciliere între justiția socială și libertatea individuală.
O influență extrem de puternică au avut-o asupra lui Llosa opiniile lui Sartre referitoare la funcția literaturii. Literatura nu este doar un mijloc de petrecere a timpului sau de ridicare a unor probleme asupra existenței ci are o funcție socială. Scriitorul trebuie să-și justifice literatura, să contribuie la distrugerea vechiului sistem și la instaurarea socialismului. Punctul de vedere a lui Sartre se suprapunea perfect pe profilul scriitorului latino-american. Pentru Sartre scriitorul poate să-și îndeplinească aceasta funcție doar în afara Partidului Comunist care încetase să mai fie revoluționar supunîndu-se Partidului Comunist Sovietic
A. Camus, alt intelectual influent în Europa în perioada de după război, împărtășea și el opinii politice de stînga. Atît Sartre cît și Camus erau atei și se numeau socialiști deși nici unul nu era membru al partidului comunist; ambii criticau injustțtia, exploatarea, sărăcia, colonialismul și neocolonialismul. Ambii luptau pentru o schimbare profundă a societății. Totuși, spre deosebire de Sartre, poziția lui Camus nu era atît de strictă; el accepta limitele marxismului. Diferența fundamentală între cei doi avea să fie evidentă  în cadrul polemicii ce s-a născut în anii  ‘50 referitoare la taberele de muncă forțată din Uniunea Sovietică. Pozițiile celor doi în fața acestor probleme aveau să fie totalmente diferite. Sartre accepta faptul că crimele stalinismului erau abominabile, dar pentru el, singurul mod legitim de criticare a deficiențelor socialismului  trece printr-o prealabilă solidaritate cu forțele care reprezintă cauza progresului.  În același timp, comparînd deficiențele socialismului cu cele ale capitalismului, Sartre era de părere că cele ale capitalismului sînt mai rele. În ciuda defectelor sale  sistemul politic al Uniunii Sovietice reprezenta pentru Sartre opțiunea justiției în timp ce capitalismul, în ciuda aspectelor sale pozitive, este simbolul injustiției. În disputa purtată în acei ani în jurul deficiențelor socialismului, evidente după denunțarea stalinismului de către Hrusciov, în ciuda faptului că a luat poziție, Llosa și-a păstrat în linii mari atitudinea favorabilă socialismului, într-o argumentație asemănătoare cu cea a lui Sartre.  Spre deosebire de Sartre, pentru Camus faptul că socialismul a folosit forța pentru a-și anihila opozanții îl discreditează, cu atît mai mult cu cît reprezenta speranța unei întregi lumi. Camus credea că pratica terorii îndeparta socialismul de corectitudinea morală și de obiectivele sale acesta pierzîndu-și creditul moral.
Llosa  a fost inițial sub influența lui Sartre pe care îl urma cu pasiune, citindu-l pe Camus fără entuziasm. Într-un   articol din 1975, Albert Camus și morala limitelor, mărturisește că nu mai citise Camus din tinerețe pînă la acea dată. Lectura Omului revoltat   i-a dat o nouă imagine asupra lui Camus făcîndu-l  să-și   dea seama că avea multe păreri în comun cu  acesta referitoare la opțiuni dificile de politică și cultură. Spre sfîrșitul anilor ‘70 cînd Llosa ajunsese definitiv la concluzia că socialismul eșuase, ajunsese în același timp la concluzia că A. Camus avea dreptate cînd propunea morala limitelor, adică acceptarea limitelor socialismului și ale omului și respingerea oricărei poziții extremiste, a oricărui fanatism, a oricărei dogme. Camus era convins că orice teorie care se prezintă ca absolută termină prin justificarea crimei și a terorii. Socialismul este o soluție, remarca Llosa sub influența acestei idei, dar nu una absolută, și trebuie acceptat și punctul de vedere al adversarului, trebuie admis faptul că și el poate avea dreptate. Într-o perioadă politică în care ideologiile de dreapta și de stinga se înfruntau pentru cucerirea hegemoniei,  Camus propunea pluralitatea opiniei, admiterea punctului de vedere al adversarului și reflexia asupra argumentelor acestuia. Camus nu admite pretenția de a avea dreptate în orice problemă, cum pretindeau ideologiile epocii; în glumă, obișnuia să spună că dacă s-ar fi putut organiza un partid al celor nesiguri de punctul lor de vedere i-ar fi plăcut să fie membru al acelui partid. Dupa decepția definitivă în fața socialismului, a marxismului în ansamblu, Llosa și-a dat seama că obsesia lui Camus fusese justificată și profetică. Socialismul nu era soluția absolută, la fel cum nu era nici capitalismul, ci o sinteză a celor două sisteme. În articolul Amăgirea tierremondismului  Llosa  remarca umanizarea capitalismului grație influențelor socialiste, mai ales în domeniile educației și protecției sociale. Incompatibilitatea celor două sisteme se transformă în complementaritatea lor.
Din faptul că scriitorul simte nevoia implicării politice în calitate de reprezentant al maselor derivă o caracteristică fundamentală a socialismului așa cum îl ințelege Llosa - acesta e conceput mai degrabă ca o atitudine decît ca o convingere și constă în capacitatea de a pune înaintea ambiției personale un ideal colectiv dar de a găsi în această dedicare o realizare personală. Atîta timp cît scriitorul se simte reprezentant al maselor, opțiunea sa politică este cea care oferă cel mai mult acestora și nu neapărat cea care se suprapune pe structura sa interioară. Există la Llosa, din punct de vedere politic două opțiuni: una în calitate de reprezentant al maselor și alta personală. Socialismul este sistemul care asigură rezolvarea marilor probleme sociale. Llosa se consideră socialist pentru că se simte reprezentant al maselor. Din punct de vedere intelectual, socialismul are multe deficiențe. Cum clasa muncitoare ocupă centrul atenției, socialismul uită de intelectual și de nevoile sale. Rezultatele sale în plan social sînt laudabile, dar în plan cultural sînt multe lucruri de corectat.
O a doua trasătură fundammentala a socialismului în accepția lui Llosa este existența opoziției politice. Ideea de opoziție este fundamentală în gîndirea lui Llosa. Rolul opoziției într-o societate este de a limita puterea. Existau în acea vreme partide comuniste care acceptau pluripartidismul ca o condiție a bunei funcționări a societății și Llosa vede în aceasta o garanție a progresului și a libertății.
Pentru  mutatiile intervenite în concepția lui Llosa asupra socialismului este importantă atitudinea sa  față de Uniunea Sovietică pentru care a avut “o simpatie entuziastă pentru aproape toate aspectele sistemului său politic și social, cu excepția celui cultural”. El era convins de faptul că revoluția și socialismul au adus mari beneficii poporului sovietic motiv pentru care apăra imaginea acestuia, în ciuda greșelilor comise în plan cultural.  În polemicile inevitabile care se nășteau în fața problemei sovietice Llosa lua apărarea modelului sovietic,  mai puțin în aspectele culturale. Cultura este pentru Llosa un domeniu în care statul nu are dreptul să intervină sau să-și impună punctul de vedere. Aici intelectualul creator trebuie să-i amintească statului “morala limitelor.”
În iulie 1968  Llosa a vizitat Uniunea Sovietică. Paradoxal, deși vizita era după intervenția militară din Cehoslovacia, Llosa își păstrase în linii mari atitudinea favorabilă socialismului și Uniunii Sovietice. În articolul pe care l-a scris după vizită a apărat patria socialismului în fața clișeelor care discreditau această țară în străinatate. În plan social,  societatea sovietică oferea o imagine egalitară și omogenă. Llosa remarca faptul că socialismul sovietic, în ciuda acuzelor, nu pierduse vocația internaționalistă. Ceea ce se întîmpla  era faptul că sovieticii confundau ideea de socialism cu Uniunea Sovietică și reproșau Chinei, Cehoslovaciei sau Cubei  “ingratitudinea față de URSS”.
Admirația lui Llosa pentru sistemul sovietic a început să se diminueze considerabil la sfirșitul anilor ‘60  în primul rînd reevaluînd implicațiile invadării Cehoslovaciei, act politic pe care îl caracterizează mai tîrziu drept “o agresiune cu caracter imperial ce constituie o dezonoare pentru patria lui Lenin, o stupiditate politică de dimensiuni extraordinare și un prejudiciu ireparabil pentru cauza socialismului în lume“. A fost momentul în care Llosa și-a dat seama de faptul că metodele socialismului nu erau diferite ci foarte asemănătoare celor ale capitalismului și că pretenția de a avea dreptate absolută justifica crimele: ”Trimiterea de tancuri sovietice la Praga pentru a lichida prin forță mișcarea de democratizare a socialismului este la fel de condamnabilă ca și trimiterea Infanteriei Marinei Americane în Santo Domingo pentru a  înăbuși prin violență o mișcare populară împortriva unei dictaturi militare și a unui sistem social nedrept.” Pentru a revela asemănarea dintre practicile capitalismului și cele ale socialismului, Llosa se folosește de o comparație: intervenția americanilor în Republica Dominicană și a sovieticilor în Cehoslovacia au ceva în comun - disprețul pentru adevăr. Pe de altă parte,  acest eveniment demonstrează că destinul țărilor din lumea a treia care în acel moment și-a văzut spulberate speranțele întrezărind perspectiva de a trăi perpetuu, între două forme diferite și totuși asemănătoare de servitute colonială. Eroarea comisă de sovietici era în același timp o lovitură dată forțelor de stînga din toată lumea și un punct cîștigat de dreapta.
Evoluția politică a lui Llosa merge de la acceptarea socialismului  la negarea lui, de la considerarea lui ca cel mai bun sistem politic pînă la aprecierea ca una din marile dezamăgiri ale istoriei. Cel mai important rol în această mutație l-a avut problema dreptului la critica sau libertatea de exprimare prin intermediul mijloacelor de comunicare, aspect de maximă importanță pentru Llosa. Acest aspect este în strînsă relație cu morala limitelor, dreptul pe care-l are creatorul de a limita influența puterii. Relația dintre problemele societății și dreptul de critica consta în faptul că soluțiile acestor probleme, pentru a fi autentice, se pot adopta doar într-un regim în care informarea este liberă pentru ca opinia publică să-și poată exprima aprobarea sau critica. Informarea este, pentru Llosa, prima din problemele pe care societatea trebuie să le rezolve și cenzura este flagelul numărul unu pe care societatea trebuie să-l eradicheze. Modul în care un sistem politic pune problema libertății este fundamentală pentru a-l defini. În articolul  Libertatea de informare și dreptul la critică   Llosa îl citează pe Revel care, în Revirimentul democrației  pune accentul pe rolul fundamental jucat în societate de către cenzură: “ Marea bătălie a sfîrșitului secolului  XX, de care depinde rezultatul tuturor celorlalte, este bătălia împotriva cenzurii. Din orice parte ar veni și sub orice pretext, cenzura este răul cel mai radical pentru că ea deposedează umanitatea de propriul său destin”. Într-o definiție foarte concisă, Llosa afirma c㠓există libertate de informare într-o societate în care cetățenii, prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare pot critica puterea”. În acest domeniu s-a produs  ruptura fundamentalăă între Llosa și socialism. A-i cere unui scriitor ca Llosa tăcerea este imposibil. Într-o perioadă în care încă mai credea în socialism, Llosa a luat atitudine cînd țări socialiste precum Uniunea Sovietică sau Cuba practicau anihilarea criticilor prin intermediul unor false procese. Așa a făcut și în 1966 cînd doi scriitori ruși, Andrei Siniavski și Iuli Daniel, au fost condamnați pentru critici la adresa sistemului sovietic. În articolul pe care l-a scris cu acea ocazie se simte furia lui Llosa în fața unui act politic ce discreditează Uniunea Sovietică  în lume și, în același timp, discreditează socialismul. Llosa acuza societatea socialistă că nu înțelege necesitatea scriitorului și a criticii lui, funcția socială a creației artistice care nu există fără nonconformism și revoltă:  “rațiunea de a fi a literaturii este protestul, contradicția și critica. Scriitorul a fost , este și va fi întodeauna un nemulțumit. Nici un scriitor satisfăcut de societate nu este capabil să scrie drame, nuvele sau romane care să-și merite numele”. Llosa are convigerea intimă că literatura contribuie la perfecționarea omului împiedicind inmovilismul intelectual, motiv pentru care îi adresează socialismului un ultimatum: “fie socialismul decide să suprime pentru totdeauna această facultate umană care este creația artistică și să elimine odată pentru totdeauna acest specimen social care se numește scriitor, fie admite literatura în sinul său și în acest caz trebuie să accepte un torent perpetuu de ironii,  satire și critici”.
Către sfîrșitul anilor ’70 Llosa aderase la viziunea lui Camus. Dezamăgirea în fața socialismului l-a făcut să recunoască faptul că autorul Ciumei  avea dreptate cînd spunea că singura morala capabilă să îmbunătățească existența este cea dispusă să renunțe la ideile sale atunci cînd acestea intră în coliziune cu viața pentru că aceasta este mai de valoare decît acele idei, în numele cărora s-au justificat crime. Socialismul este un caz paradoxal: de-a lungul secolului XIX și începutului secolului XX  a dat naștere celor mai mari speranțe fiind pentru mult timp visul celor care doreau o lume mai bună. Aplicarea sa în istorie, în ciuda anumitor rezultate benefice, este în ansamblu un eșec.
În același timp Llosa a înțeles o realitate fundamentală a socialismului - incompatibilitatea dintre idealul egalitar și libertate. Într-o societate de oameni liberi nu poate exista egalitate la fel cum într-o societate care își propune să-i facă pe oameni egali libertatea nu mai poate fi respectată. Socialismul își propune înainte de toate egalitate și statele socialiste au reușit să facă o repartiție echitabilă a bunurilor.  În același timp s-au îndepărtat de idealul de libertate, pentru că libertatea este posibilitatea de a alege între diferite opțiuni. Țările socialiste oferă o singură opțiune în timp ce Statul se transformă într-un mecanism impersonal care controlează toate aspectele vieții.
Paralel cu implicarea în disputele politice de pe poziții marxiste, Llosa a făcut din socialism o temă centrală a marii sale literaturi, în mare parte o dezbatere asupra acestui modus vivendi. Războiul sfîrșitului lumii  este o reflecție asupra socialismului libertarian opus autoritarismului marxist. Conexiunea teoretică este realizată de unul din personajele centrale, adept al socialismului anarhic, bakunian. Comunitatea primitivă Canudos are într-adevar cîteva caracteristici “bakuniene”- spontaneitatea organizării, respingerea statului și a oricărei autorități în general, modul de raportare la elementele “negative” ale societății. Comunitatea socialistă arhaică apare aici ca o soluție de depășire a conflictelor sociale prin intermediul vieții comunitare. Baza Războiului sfîrșitului lumii este un fapt istoric - răscoala țărănească, reacționară și revoluționară în același timp, inspirată de un predicator, care a avut loc în nordul Braziliei în ultimii ani ai secolului trecut. Acest episod l-a fascinat pe Llosa care vedea în el un simbol al rătăcirilor Americii Latine, o încercare disperată de depășire a contradicțiilor acestei societăți prin recuperarea unui mod primitiv de organizare. Istoria lui Mayta are ca temă fundamentală extremismele stîngii latino-americane, actuale și astăzi. Romanul surprinde stînga latino-americană în infinitele sale variații, într-o perioadă de profunde schimbări sociale. Ceea ce încearcă Llosa să pună în relief este divizarea unei idei și în același timp divizarea forțelor care susțin acea idee. Apar în acest roman partide de stînga, grupuri de stînga, alianțe de stînga, fronturi și fracțiuni de stînga. Din punctul de vedere al diversității doctrinare, apar comuniști “puri”, troțkiști, staliniști, maoiști, castriști. Între aceste grupuri de stînga există mai multe discrepanțe decît asemănări, fiecare pretinzînd superioritatea propriului punct de vedere. Pe fondul unei acțiuni intolerante, orice efort de unificare este condamnat eșecului. Problema fundamentală a romanului este revoluția socialistă. În acest sens, Llosa surprinde un mit politic central al Americii Latine, cel al revoluției socialiste. Impulsionată de revoluția cubaneză, mișcarea revoluționară cuprinde toată societatea latino-americană,  căzînd însă în extrema acceptării oricăror metode în dorința de a se impune. Revoluționarii latino-americani din anii 60 respingeau valorile democrației, pe care o acuzau de “toleranța represivă”, admirînd modelele cele mai crude ale absolutismului, în primul rînd maoismul. Față de prima și singura revoluție reușită din America Latină, cea cubaneză, însuși Llosa a avut inițial o atitudine entuziastă. Victoria tinerilor revoluționari cubanezi a impulsionat mișcarea socialistă latino-americană, vorbindu-se chiar de un model cubanez, o adaptare a revoluției la realitățile latino-americane. Inițial, recunoașterea marxismului ca filozofie oficială a noului regim  cubanez nu a împiedicat existența și manifestarea altor curente ideologice. Libertatea de exprimare era evidentă. În timp însă, revoluția cubaneză și-a pierdut caracterul inițial, apropiindu-se ca practică de celelalte regimuri marxiste din lume. Istoria lui Mayta  pune problema revolutiei socialiste din perspectiva troțkistă a acesteia, cu dezbateri toretice ample. Profesionist de profesie, în cea mai pura filiație leninistă, Mayta este simbolul unui tip de atitudine în fața realității.
Fără îndoială, socialismul și revoluția menită să-l instaureze au fost miturile centrale ale Americii Latine în secolul xx . Pe mulți continuă încă să-i fascineze. Un alt mare latino-american al acestui secol, Gabriel Garcia Marquez, continuă să creadă în revoluția cubaneză și în Fidel Castro, alături de care declară mereu că va merge pînă la capat. Din acest punct de vedere Mario Vargas Llosa este un caz special . Într-o primă fază, adeziunea sa la socialism a fost totală, înscriindu-se într-un curent cvasigeneral al intelectualității latino-americane. Reevaluarea permanantă a acestei atitudini l-a îndepartat însă treptat de marxism. La aceasta au contribuit în primul rînd importanța specială acordată libertății, posibilității exprimării propriilor puncte de vedere fără îngrădiri din partea puterii. Conștientizarea imposibilității realizării acestui deziderat într-o societate fondată pe principii marxiste a fost cel mai important factor care a dus la îndepartarea sa de socialism. Pe de altă parte, din punct de vedere social, depășind dificultățile economice ale anilor 70 datorate celor două crize ale petrolului, societățile capitaliste reușiseră să creeze instrumente foarte eficiente pentru corectarea inegalităților în distribuirea bogăției, un ideal în esență marxist, fără a sacrifica libertatea. Societățile socialiste demonstraseră că în cadrul lor idealul libertății este incompatibil cu cel al dreptății. În aceste condiții, renunțarea lui Llosa la marxism a fost totală.  Mai mult, el nu  este astăzi legat nici măcar de social-democratie. La alegerile generale ce au avut loc în Spania în 1996, a participat la campania electorala a Partidului Popular, de orientare liberal conservatoare. Pentru Llosa, libertatea a fost de fapt întotdeauna mai importantă decît egalitatea sau dreptatea, pe care considera că societatea capitalistă le-a rezolvat mai bine decît cea socialistă.

Bibliografie

M.V.Llosa - Contra viento y marea, Barcelona , Seix Barral, 1990, vol. I, II
M.V.Llosa - La guerra del fin del mundo, Barcelona , Seix Barral,1993
M.V.Llosa - Istoria lui Mayta , Bucuresti, Editura Politică, 1994
Camus, Albert - Ecrits politiques, Paris, Gallimard, 1977
Revel, Jean-Francois - Revirimentul Democrației, București, Humanitas, 1995
Sartre, Jean-Paul-Situations, Paris, Gallimard, 1947, vol.I