Puterea în cultură
Traian Ștef
Pentru un proiect cultural integrator
 
 

Tocmai propusesem colegilor de la „Familia" un număr tematic sau o serie unde să discutăm mai aplicat decît în editoriale problema culturii în România de astăzi (și de ieri, și de mîine), cînd Gheorghe Crăciun mi-a semnalat că la Interval se lucrează deja în acest sens. Aș fi vrut să facem acest prim pas pentru a provoca o dezbatere. E un moment de schimbare. Și nu numai la noi. Aș îndrăzni să spun că Europa însăși încearcă să configureze un nou concept cultural. Pînă la a vorbi, însă, despre sincronizarea cu această Nouă Europă, ar fi bine să ne definim, să vedem unde/cum stăm; în mașină, cocie, sau teleguță. În fond, din timp în timp, chiar dacă nu de către fiecare generație, ar trebui reconsiderată situația noastră, înțelegînd prin asta mai ales prinderea conceptului definitoriu. Cu atît mai mult în situația de acum. Pentru că anii de comunism au afectat: spiritualitatea, relațiile umane, limbajul, teoria, economia, valorile în general. Această enumerare spune că în primul rînd a fost afectată cultura, prin ceea ce reprezintă ea fundamental pentru om: valorile etice, estetice și spiritualitatea.
Între 1948-1989, cultura română a cunoscut două tendințe. Una este cea oficială, care urmărea ideologizarea bolșevic-socialistă, iar cealaltă este de împotrivire, de rezistență. De asemenea, cultura română a avut (și mai are) două componente: una internă și cealaltă externă. Părăsirea țării a fost forma cea mai decisă de manifestare a împotrivirii față de dictatură, dar și de salvare individuală. Ca într-o mișcare a pendulului, de continuitate și discontinuitate, perioada respectivă a produs o ruptură. Au fost omorîte modelele, au fost desființate instituțiile s-a interzis manifestarea unei elite rămase miraculos, pe contra-sens, a fost anihilată orice comunicare, orice punte spre lumea interbelică. Existau cărțile, dar ele nu sînt suficiente. Ele nu pot influența decît în excepții instrucția al cărei scop era ruptura și care își subordona toate energiile politice, sociale, economice pentru a forma „omul nou". Cartea singură nu formează decît veleitari, în lipsa unor mentori și ai unui climat potrivit. Începînd cu anii '70, astfel de mentori au apărut. Existența lor s-a făcut simțită în arte, științe, cercetare, în filozofie și religie. Grupările formate astfel au rezistat aproximativ zece ani. În unele cazuri liderii au fost închiși, unii au emigrat, revistele literare au fost drastic cenzurate, li s-a luat multora dreptul de semnătură, iar cînd totul se degrada mai rău a fost impus protocronismul ca formă culturală a naționalismului. O cumplită ironie a soartei, un cinism grotesc: să ștergi din mintea oamenilor trecutul (burghezo-moșieresc), iar atunci cînd sînt ultimii să-i convingi că au fost primii și, în virtutea inerției, că moștenesc gloria înaintașilor într-o continuitate aleasă.
Am trăit în mistificare, unde calitatea principală era adaptabilitatea. Au existat și în partea culturii marii profitori, alții au inventat diverse forme de supraviețuire și chiar de participare mai puțin dezonorantă, într-o dublă raportare: la conștiința proprie și la cei din diaspora. Acolo erau cei mai buni din toate domeniile care aparțin culturii (cei mai puțini, preoții!). Ei au avut curajul să iasă din colectivismul de acasă și au mizat, fără să fi avut această deprindere formată în exercițiul liber, pe propriile puteri, pe destinul lor. Mi
s-ar putea spune că, totuși, am avut în țară personalități reprezentative în jurul cărora s-a creat o anume emulație, mi s-ar putea da exemplul lui Noica și al „școlii" sale de la Păltiniș... Dar nu este convingător, nu găsesc că ar fi avut loc acolo o polenizare culturală. Astfel de grupări au fost mai mult închideri decît deschideri culturale. Maestrului nu i-a plăcut atitudinea lui Andrei Pleșu, criticismul său, ori într-o cultură critica este mai importantă decît antrenamentul în imponderabilitate. Preocupați mereu de supraviețuire, intelectualii, agenți ai culturii, nu au adunat, în cei cincizeci de ani, o astfel de tensiune încît, după 1989, să erupă. Au ieșit din comunism destul de afectați. A se vedea spre exemplu, conservatorismul profesorilor.
În acest moment apărem ca un popor lipsit de cultură. Înțeleg cultura drept un concept integrator, un a fi copulativ al valorilor. Valorile fiind: teoretice, economice, etice, politice, estetice și religioase. Nietzsche considera cultura „unitatea de stil artistic în toate manifestările vieții unui popor". Problema noastră de astăzi e tocmai lipsa acestei unități, lipsa de stil. Puterea unei culturi este dată de acest copulativ, de stil, de coerență și autenticitate. Lipsa de cultură este evidentă cînd nu putem învăța puținele reguli ale democrației și ale economiei de piață, cînd ne este atît de greu să ne respectăm pe noi înșine și pe ceilalți, cînd nu putem articula un proiect, o idee de perspectivă. Cu cît gradul de impregnare cu ideologia socialistă a fost mai mare, cu atît mai puțin putem vorbi de cultură. Apoi, „culturii" române de astăzi îi lipsește și acea diacronie folclorică, tradiția, care poate genera tensiune în raport cu necesitatea modernizării. Aceasta a fost, de fapt, mereu, tensiunea specifică în istoria noastră culturală. Și acum se discută despre modernizarea României, despre sincronizarea cu Europa. Dar nu în același sens ca în vremea lui Maiorescu sau în perioada interbelică. Acum este vorba de o întoarcere la alfabetul liberalismului economic și al democrației, atunci, mai ales după Unire, sincronismul avea și ambiția egalității cu țările vestice ale Europei.
Lipsa de cultură dublată de o hemoragie a corpului național, de o slăbiciune isterizată și plîngăcioasă sînt simptome ale patologiei unei națiuni. Mai grav, dar și semnificativ, este faptul că nu există nici voință culturală. Guvernele de după 1989 au pus prețul o, pe cultură. Cultura nu este, însă, produsul unui minister, nici o tăbliță cu „banii dumneavoastră", ci se vădește mai ales în proiectarea unei noi forme. Or, tocmai această formă, această idealitate ne lipsește. Însăși guvernarea României se face după o figură a baricadei, de o parte unii, de alta ceilalți, politica e doar propagandă, fără a fi determinat interesul național, comun, indiferent de ideologie; justiția socială, dreptatea, respectul valorilor nu au criterii, ci funcționează după interese, clientelar; economia e subterană, fără nici un respect față de celălalt, de lege - în timpul în care în balanța comercială apare profit de zece milioane, persoana își face casă de un miliard; preoții se bat în biserică; morala este a lupului paznic la stînă, se cere moartea intelectualilor; nu se distinge vinovatul de omul cinstit, încercîndu-se o diversiune a generalizărilor: un procuror de la Brașov se scuză că nu a luat nici o măsură împotriva bandelor înarmate gata să se încaiere în oraș spunînd că și ei, procurorii, sînt ca toată societatea românească, adică funcția lui, acolo, este să ia forma unui grup, nu să elimine răul dintr-un grup (în paranteză fie spus, eu nu mă asemăn deloc cu acel procuror care purta ceas de aur bătut cu diamante și sînt convins că nici el nu vrea să fie ca mine).
Peste toate acestea, pericolul care amenință cel mai brutal este al inversării raportului dintre cultură și civilizație. Noi nu asimilăm nici cultura vestică, nu-i integrăm nici pe românii de peste hotare, ei fiind deja de această cultură, ci consumăm bunuri care aparțin civilizației occidentale, mai ales pe acelea depășite moral, de second hand. Această civilizație ne ocupă deja, ne transformă, dar într-un mod parodic. Nu valori, care sînt universale și care pot căpăta distincții naționale, ci tot ce e ieftin și de-a gata.
Pe de altă parte, reminiscențele național-comunismului ne împiedică să participăm la noul concept cultural european. Națiunea fiind un concept cultural, în acest moment al reformării ar fi nevoie, cred, de un proiect cultural. Ca întotdeauna avem un exces politic, dar fără substanță culturală. Demagogie adică. În domeniul teoriei avem politologi, unii bine instruiți, buni analiști, dar nu sînt chemați să contribuie la proiectul pe care-l consider necesar. Nu avem, însă, o filozofie a momentului, deși Andrei Marga propune pragmatismul: „Filosofia pragmatismului este - așa sună teza mea - o filosofie universală, care ar putea avea un impact fecund pe un teren pe care concurează acum zgomotos și steril vestigiile dezarticulate ale hegelianismului sclerozat, ale neoromantismului prăfuit și ale herderismului degradat" (Explorări în actualitate). În momentul cînd ar fi absolut necesară deschiderea, noi practicăm un conservatorism naționalist nu atît prăfuit, cît reacționar, agresiv și discordant cu conceptul european care presupune integrare, comunicare și respectul diversității. În domeniul artelor avem valori individuale, dar necunoscute pe măsură nici în țară, nici în afară. În domeniul literelor există importante proiecte editoriale, o bună tensiune între generații, postmodernismul este destul de bine reprezentat, dar conservatorismul și clientelismul funcționează și aici.
Știința este minimalizată însă, iar în ce privește cheltuielile de la buget pentru un om de știință sau pentru elite, în general, dacă le comparăm cu cele pentru handicapați, constatăm că sînt net în devafoarea celor dintîi.
Se poate pune întrebarea dacă într-o cultură este nevoie de un proiect, de o „direcție", în sens maiorescian (altfel, nu), sau este deajuns fapta fiecăruia. Să zicem că nu ar fi nevoie de un proiect. Dar faptul că nu există la noi problema culturii, controverse, dispute, polemici este, zic eu, îngrijorător. Poate ar trebui să reluăm discuția despre formă și fond. E la fel de actuală ca în vremea lui Maiorescu sau a lui Lovinescu. Multe subiecte sînt interzise, ascunse sub covor sau ți se atrage atenția cu degetul la buze să
nu le pomenești. Aș propune, deși în România nu este luată în seamă nici o propunere, ca Ministerul Integrării Europene, Ministerul Culturii și Ministerul Educației Naționale să se transforme într-unul singur: Ministerul Culturii, Educației și Propagandei Naționale. Acesta ar include și ceea ce a fost Ministerul Reformei, și Știința, și Cultele, și Sportul. De ministere pe vîrste nu cred că e nevoie.
Cred că acum trăim într-o aiureală. Nici formă, nici fond. Fără un proiect cultural (a se înțelege cu premise culturale, integrator, deschis, vizionar, în perspectivă europeană), stăm într-un fel de vreme care vremuiește - dar nu cum înțelegea Constantin Noica, sub semnul universalului, ci într-o redundanță - folosindu-ne de tehnici ale peticitului. Vorba ceea: nu ne este teamă de ministrul culturii, ci de cultura miniștrilor și a politicienilor în general. Poate de aici ar și trebui să pornim: să pretindem miniștrilor cultură. Pînă în 1996 nu s-a arătat a avea nici unul, acum ar fi vreo trei. Dar mai avem noi un obicei:  credem în miracole. Ne-am salvat mereu în ultima clipă. Asta îmi întărește convingerea că nu am avut niciodată proiecte, ci am stat sub semnul vremilor și în canatul porților.
Scena românească este dominată (o spun sondajele) în acest moment de reacționarism. Cu atît mai mult este necesar un proiect revoluționar. Unul original nu este posibil, nici de dorit. Unul care pornește tot de la ideea sincronismului, a imitației, dublate de spiritul critic al celui căruia timpul îi permite să le facă pe toate mai tîrziu este concordant cu istoria noastră.