Club Interval
Gheorghe Izbășescu
Tablouri în miȘcare cu Mona-Ra (1)
 
 
 
 

Marinidas

Marinidas, logograful, care singur consumă
În fiece an recolta de papirus
A unei întregi nome egipțiene, e mîndru
Că a socotit, fără greșeală, de cîte ori
Apare „moira“ în piesele tragicilor autori.

Mărturisind, totodată, că disprețuiește
Teatrul: prea vulgar și plin de ieftine efecte,
Menite doar să stoarcă lacrimi și compătimirea
Unor inimi simple și minți necizelate.
 

1
De cînd Mirianida se pierduse în Valea Plîngerii
îmi încremeniseră simțurile,
pasiunea și ea: un animal țeapăn
cu ochii sticloși rătăciți în imagini.

Frica unui vînt uscat țesea vedenii:
pe ce-mi cădeau privirile se făcea cenușă
în acest oraș-cabaret
ce imită capitala cu bătrîne văpăi,
cu văgăunile-i circulare și grandilocvente
ahtiate după cimitirul orelor istorice.

Pasaje viclene din viața mea chicoteau înfundat
în pridvorul secătuit al conacului lui Aslan
(azi club al elevilor),
cîndva plin de seri cu nervi cînd domnii
Vasile Alecsandri, Costache Negri, Rosetteștii,
arnăuți cu iatagane, bînd cafea cu caimac
urmăreau doamnele situațiilor din nord
cum scoteau horoscopuri din ape,
cum bărbatul cu fața mușcată de vărsat, hatmanul,
iscodea adevărul în vin
ca pe-un deget răzvrătit de băiețel.

2
Dar, cînd pe dealul Perchiu soarele pribeag prăfuit
îngenunchease la apus
(arțarul din curte-și troznea palmele, nu mai avea oxigen),
înfierbîntînd porțile de fier de la intrare
un cap rotund tuns-scurt băiețește,
metalică perie întunecat-albăstruie,
se balansa pe umeri venind,
medalie de marmură cu mozaicuri zeificate.

Nu se pornise nici-o vijelie
dar zidurile descojind fantome făceau
o demonstrație de exorcizare,
inima în piept mi se fîțîia și ea
ca o cocotă gata de pradă.
Chiar îmi săreau sigilii din trupul înfometat de încîlceală.

Așa ai apărut tu, Mona-Ra. De pe ce tărîm ocult?
Ecourile din Trotuș te-au atras?
Veștile superstițioase sîsîind pe șine de cale ferată?
Încît mi-am zis de o răcoare nouă hrănit:
Și, totuși, ai venit netedă și lucioasă egretă
în viața mea oarbă ca un liliac
ca și cum te-ai fi așteptat să închiriez
un mormînt mult mai sfînt decît cel din Ierusalim
pentru șesurile din piept cînd vreodată
vor fi chemate în cer de-o lumină secretă.

3
Astfel, rîvnind doar la ceea ce nu ne e-ngăduit,
sub cerul limpede curățat de furtună
în luna mai ne-am luat ursita de mînă.

Ne-am vopsit pielea în verde, ne-am pus blugii FORZA
încinși cu centiroane din piese metalice
și-am sărit șuierînd prin gări mari
pe scările ușoare ale rapidelor trenuri
nepăsători, hirsuți și tutelari.

Ținîndu-ne hotărîrea cuțit între dinți
hohoteam lăsînd negi pezevenghi să crească
pe fețele celor din jur, cîrtitorilor, gata,
înțelegeau ei că sîngele la cîntar
nu se mai vinde azi cu bucata.

Înțelegeau ei că le-am scăpat din mînă
sub cerul limpede curățat de furtună
tipar al nostru, înaltul,
și că singur ne vom purta de grijă
prin propria inimii memorie nicicînd
să nu mai mărșăluiască o alta, un altul.

4
Azi iar amîndoi la conac dar clădirea-muzeu
pune la licitație acizii unei sindrofii
și tu nu mai poți păstra proporția tensiunii interioare
chiar și-n mine iluzia prețioasă e în derivă:
iha, stampa cabrioletei, imprimată în aer de autoturism,
pulpe de liceene strălucind în largi crinoline?
Să-ți dau un evantai japonez cu mușcătura lui de dragon?
Să nu zici că nu ți-am spus, să nu zici
că-ți descriu o vechitură cu mutra ei lungă.

Măcar să privim și noi secolul 19 în ochi
să-l facem să se simtă bine, experiența lui
ațîță pofta de viață, o adevărată epidemie.
Hai să ne furișăm, Mona-Ra, spre apartamentul meu
melodia salcîmilor plutind ne duce pe străzi
atît de translucizi bucuria dînd buzna pe fețe.
Atenție, sînt suspicioși trecătorii privindu-ne.

Se vede că am încorporat ceva în cămările inimii,
între tăblăriile ei înroșite numai claxoane și motoare.
Mai bine să ne prefacem că fulgerele de cositor
din costișele cărnii se tîrăsc spre apartamentul 8.

5
Și-acum în apartament abia răsufli: „Hai s-o facem!“
și arunci tot de pe tine de asudă pereții.
Mai întîi începem cu un schimb de inimi sub duș,
cu-o speculație-a sîngelui mușcînd pe sub piele.
Șuvoaiele aurii ca-ntr-un defileu
în punctul neclintit din trupuri rotindu-se
cumpără pentru dinții ce strălucesc
(afaceri apropiate)
calde basoreliefuri, bijuterii la vedere.

Sfichiuiți clinchetăm sub povara degetelor,
reciproci cureți submarini în rotocoale de fum,
țîțele, dulci struguri, se cer strivite.
Eu sînt culegătorul, pivnicerul, avocatul
cu mîini dibace, vesele, bine strunite.

Șamponul de mentă dezvoltă fantezii, oho,
nici-o fixitate în carnea de iederă
ci doar o provincie mănoasă de cucerit
pentru imperiul meu
mai ales că tu nici nu ții morțiș s-o aperi.

Fiecare furăm ce putem. Ieși, Ulise,
dintre crengile iazului să te-ntîmpine Nausica.
Mesageri: carminul și ambra, începutul extazului,
duhurile lor într-o necontenită agitație.
Judecata călătoriei din noi cînd coastele gurii ne-ascund.

6
Dar și muzica din casetofon e o abilă complice:
gît de portocală întinde
timpul lecuitor să ne păstreze-n preriile lui
de la acest vers încolo să nu ne abandoneze,
să nu dispară ca un cort luat de vînt.

Am desfăcut sticla de șampanie Angelli
dar ea nu e pierzania noastră cum credeam.
Lingușitori o ciugulim de pe piele:
oblice pene, panglici cleioase, lămurite și dulci
conform unui itinerar interior.
Schimbătoarele antene sînt cînd în apogeu,
cînd în declin:
simțurile au și ele mai multe căi,
reflexele unei străine marei, hulă neașteptată.

Există și dansul: o cheie pentru o-nchisoare
în care vrei să pătrunzi de bunăvoie,
o închisoare ca valurile mării libere balansîndu-se
cînd forța neantului te face pasăre astrală plutind,
o reverberație a tunetului de primăvară în munți.

Și noi: talaze de sticlă pleznind în cuptorul încins
să curgă lava sugerînd permanența.
Faunii, faunii, deciși pentru vînătoarea-n viteză
pe care carnea abia o mai îndură
și vinișoare verzi în limbile ceasului se despică.

7
Cît ne rostogolim făcînd dragoste pe recamier,
făcînd dragoste pe fotoliul cu brațe curbate de lemn
(curbată ești și tu încleștîndu-mi de gît
piciorușele lustruite ca o roată de cauciuc
alergînd, alergînd, fără a mai auzi cutremurul
dezlănțuit în groapa din recamier, din fotoliu),
eu îți culeg ochii în palmă
le pun noi lentile,
tu-mi aprinzi lumînarea cărnii strîngînd
între degete potirul plin de sevă
să-l împlînți în tufișul din altar,
leagăn al vieții cu toate ale lui înfățișări.

Rupi tu tăcerea aburindă deși ai da vorba spusă
pe una nerostită:
„Mama m-ar omorî de mi-ar ști fapta,
o, desfrînată lună mai cu oaza ta de dulci suspine.
Dar ea de-acum mi-a intrat în lada de zestre,
fără ea nici nu mă mai simt în largul meu,
prin arșiță insula crește dincolo de mine“.

Și de sub brațul tău stîng
șarpele mic tatuat ne botează și el
cu un strop de venin prosper exorcizînd pulsul:
„Aleluia!“,
cînd peste noi prin fereastră, băuturi clipocind,
valurile din văile călduțe ale lunii
ne risipește pe harnice cearceafuri averea chimică.

8
Dincolo de circuitul visului în creier,
pe pernă adormită muză brâncușiană:
capul tău, Mona-Ra, parcă desprins de noi,
cutie de rezonanță a unui scop construit
în spatele unei ținte,
sursă a mișcării în propriul ei anotimp,
inevitabilul promite și brusca eflorescență
are un nou limbaj.

Vîntul ascultă acuplarea ca-n junglă
cum cioplește casa de foc a unui timp nevindecat
în ea explorînd organele agitate,
presa unui vis perplex în monadă
unde daimonul, făptură vie,
își face rugăciunea.
Cunoscîndu-se pe sine capul tău, Mona-Ra,
de fapt e altul acum.

9
Totdeauna mi s-a părut că un altul umblă
alături de noi
de-aceea realitatea se leapădă de propria-i dogmă
protejîndu-și abia născuta memorie,
scurtcircuitînd drumurile către temple,
uluiri ale literaturii de consum.

Uite-așa înaintea vremurilor ne păstrăm
extazul cărnii,
martiriul imaginii ce sălășluiește în moarte,
martiriul imaginii ce se rostește în naștere
ca-ntr-o apă a somnului în care-și dau întîlnire.

Nemaiîngăduind duhului să-și caute perechea mincinoasă
că mintea, soră cu moartea, e gata de răzbunare.
Făcînd o călătorie spre interior să nu spunem, Mona-Ra,
cîndva că nu ne-am ales cu nimic.