Editorial
 
 

Ca și precedentele teme ale revistei Interval și cea de acum, de la numărul 9, este, sperăm, incitantă. „Puterea în cultur㓠e abordată din perspective diferite, complementare. Colaboratorii acestui număr sînt personalități ale culturii naționale dar și tineri autori, în plină afirmare. „Interval“ rămîne o revistă consecventă cu programul pe care și l-a propus oferind cititorilor ei teme vii de dezbatere. Considerăm că numărul de față e necesar pentru radiografierea în profunzime a puterii în cultură, a formelor în care ea se manifestă.

Redacția