Zona Liberă
Caius Dobrescu
Arme dialectice

Experimentul literar despre care încercăm să vorbim este unul de o extremă ciudățenie, greu de înțeles, una dintre experiențele limită ale avangardei despre care, deși s-a scris destul de mult, s-au spus relativ puține lucruri importante. Este vorba despre efortul unora dintre artiștii radicali de a crea efectul unei impersonalități absolute, în care literatura lor devine efectiv mediul unui mesaj ‘superior’1, devine un instrument eficient al cauzei, o parte integrantă a ‘practicii’ revoluționare, așa cum recomandă însuși autorul Capitalului. Renunțând la sine, depășindu-și dilemele, ajuns în transcendentul lucidității universale a ideologiei marxiste, artistul radical își reduce misiunea la una pur tehnică, aceea de a ‘lăsa să se aud㒠cu cât mai multă acuratețe și forță, glasul ‘partidului’, care, la rândul său, poartă mesajul dialectic al ‘Istoriei’.
Acesta este, de altfel, punctul în care se intersectează narațiunea relației dintre avangardă și extremismul politic cu narațiunea relației dintre arte și civilizația tehnologică. Specia artei de propagandă este o ilustrare puțin excentrică, dar cu atât mai sugestivă a acestei relații. Propaganda presupune o tehnologie a discursului, un maxim randament retoric, ambiția autorilor care își stabilesc o asemenea miză fiind aceea de a pune la îndemâna Revoluției o armă într-un sens cât mai apropiat posibil de cel propriu al cuvântului2.
Experimentele de poezie concretă, ‘utilă’, ideea unei literaturi care poate fi ‘folosită și aruncată’, toate aceste experimente Pop sau Camp ale anilor ’60 se plasează, față de ideologia utilității propagandistice a anilor ’20 și ’30, în același raport evolutiv ca, să spunem, șopârlele de azi față de dinozaurii de altădată. Experimentul artei contopite cu tehnicile de propagandă reprezintă una dintre direcțiile cele mai dramatice în care a evoluat Avangarda și ea merită studiată fără patimă. Elementul care interesează aici este tocmai caracterul extrem al experimentului, el integrându-se, după cum observa cu subtilitate Alexandru Mușina, în problematica mai vastă a crizei identității moderne3. Faptul că asemenea forme de literatură se regăsesc în special în Uniunea Sovietică și în Germania Republicii de la Weimar vorbește de la sine despre relația intimă dintre angajamentul ‘total’, care împinge literatura, într-un mod numai aparent paradoxal, în sfera tehnicii pure, și stările de conștiință paroxistice ale unor grupuri relativ izolate de intelectuali riscând să fie zdrobiți în orice moment, în sensul cel mai propriu al cuvântului, de mișcările mai mult sau mai puțin dirijate ale ‘maselor’.
Pentru a sesiza această importantă schimbare de perspectivă, putem pune față în față opinia a doi oameni de teatru germani, aparținând unor generații apropiate și totuși despărțiți de o falie de mentalitate. Theodor Däubler, unul dintre cei mai radicali dramaturgi ai expresionismului, scria în 1919: ‘Timpurile noastre au un scop măreț: o nouă erupție a sufletului! Eul creează lumea.’ Câțiva ani mai tâtziu, Erwin Piscator, conștient sau nu, îi dădea o replică fermă: ‘Nu individul, cu soarta privată, este factorul eroic al noii drame, ci Timpul însuși, soarta maselor’4.
Pentru Piscator, ca pentru mulți alți artiști germani din generația sa, opțiunea pentru mase presupunea mai mult decât acea solidaritate etică presupusă de conceptul de ‘angajare’ al anilor ’50. Viziunea ‘maselor’ se plasează undeva între proiecțiile fantasmatice ale unui subconștient intelectual încărcat și tensionat și articulările ideologice tot mai agresive, mai vindicative, ale epocii. Dacă este adevărat că unii dintre artiștii importanți ai perioadei expresioniste au aderat la nazism, cel puțin în faza începuturilor sale ‘incerte’ (poetul Gottfried Benn, romancierul Ernst Jünger și pictorul Emil Nolde sunt, probabil, exemplele cele mai cunoscute)5, majoritatea acestora aveau, totuși, să se îndrepte spre ideologia marxistă și, unii dintre ei, spre adeziunea deplină la socialismul de tip sovietic.
În orice caz, artiștii care au aderat la nazism nu au contribuit în mod conștient și eficient la crearea limbajului propagandei naziste. Este adevărat că romanul lui Jünger Stahlgewitter (‘Furtuna de oțel’) a reprezentat un succes de librării încurajat de instituțiile care făceau politica culturală a celui de al III-lea Reich, dar ar fi extrem de fals să credem că autorul însuși ar fi acționat vreun moment ca un ‘tehnician’ care acceptă să ilustreze o temă dată6. Gottfried Benn a colaborat și el cu puterea nazistă, în același mod în care Ezra Pound îl susținea pe Mussollini: prin conferințe radiofonice. Mai mult chiar decât în cazul lui Jünger, acestea vehiculau, cu o tristă (ca să nu spunem dezgustătoare) lipsă de echivoc, tezele rasiste și șovine ale regimului7. Cu toate acestea, Benn nu a participat la articularea propagandei național-socialiste cu arta lui și nu a pretins nici un moment că, atunci când conferențiază, își împlinește menirea de poet.
Evident, trebuie luată în calcul aici și conjunctura cultural-politică. Deși Goebbels a încercat, în 1934, să îl convingă pe Adolf Hitler că expresionismul, cel puțin în pictură, ar putea deveni arta oficială a național-socialismului, acesta din urmă nu s-a limitat să respingă sugestia, ci a comandat chiar faimoasa expoziție a ‘artei degenerate’, care avea să pună definitiv la index acest curent (spre norocul lor, am putea spune astăzi, când cunoștiințele disponibile cu privire la slăbiciunile firii omenești s-au îmbogățit atât de spectaculos…)8.
Evoluția expresionismului de stânga avea să ia, însă, o cale complet diferită. Aici, adeziunea la comunism, sinonimă, în epoca anilor ’30, cu atitudinea antifascistă, nu este doar una a scriitorilor, ci și a scrisului lor. Procesul de transformare pe care îl suferă avangarda de stânga, o dată cu adeziunea sa la marxism-leninism, este ilustrat în mod convingător de die Expressionismusdebatte, ‘Dezbaterea asupra expresionismului’.
Aceasta a fost declanșată în paginile revistei Das Wort, publicație a emigrației germane apărută în urma Congresului mondial al scriitorilor antifasciști de la Paris, 1935. În paginile revistei, György Lukács, din exilul său moscovit, avea să susțină teza caracterului reacționar al expresionismului, condamnându-l ca o mișcare cu caracter fascist. Această sentință venea în logica politicii culturale staliniste care, asemeni național-socialismului, tocmai terminase de lichidat, uneori la modul fizic, ultimele rămășițe ale Avangardei ruse și înțelegea să își exindă întreprinderea la nivelul întregii mișcări revoluționare.
În 1938, reluându-și argumentele, Lukács avea să susțină că în joc se află, de fapt, identificarea artei contemporane cu ‘linia evolutivă a unor anumite direcții literare, o linie care, de la naturalismul și impresionismul autodizolvate, prin expresionism, conduce la suprarealism’9. Devenit o autoritate internațională în materie de realism socialist, Lukács înțelegea să deseneze întreaga hartă a modernității în funcție de accepția pe care el o conferea ‘realismului’. În opinia sa, modernitatea se împărțea în trei categorii, în trei mari sfere: prima, a unei literaturi ‘parțial antirealistă, parțial pseudorealist㒠a apărării și apologiei sistemului instalat, despre care consideră că nici nu merită să vorbească, privându-ne astfel de posibilitatea de a pricepe la ce anume se referă; a doua, a literaturii ‘așa-numitei Avangarde /…/, de la naturalism la suprarealism’ a cărei tendință fundamentală este ‘o tot mai puternica îndepărtare de realism, o tot mai energică lichidare a realismului’; în sfârșit, cea de a treia, a literaturii  ‘realiștilor marcanți ai acestei perioade’, scriitori despre care aflăm c㠑sunt, în majoritatea cazurilor, centrați în ei înșiși, din punct de vedere literar ei înoată împotriva curentului, adică împotriva curentului generat de ambele grupuri menționate mai sus’. Reprezentanții acestui ‘realism contemporan’ ar fi autori precum Maxim Gorki (întotdeauna în capul listei), Thomas și Heinrich Mann, Romain Rolland (‘etc.’, nu uită să adauge Lukács)10.
În continuare, ideologul se lansează într-o explicare a relației dintre literatură și dialectică deloc lipsită de ingeniozitate, expunând teoria  ‘momentelor autonome care își revelează caracterul sistemic abia în momentele de criză’: când momentele politic, economic, cultural apar ca distincte, omul  se simte întreg, la modul clasic, pentru că înțelege procesele, dinamica socială. Când se manifestă unitatea sistemului, omul intră el în derută și nu își mai poate regăsi unitatea. Concluzia, în opinia lui Lukács, se impune de la sine: literatura trebuie să arate cauzele profunde ale crizei, care se află în ansamblul sistemului11 capitalist, și să se abstragă din acesta, propunând soluții globale, nu să se refugieze în ‘reverie, delir, utopie sau plăcerea sterilă a distrugerii’. Aceasta deoarece ‘distrugerea nu este revoluționară, nu face decât să exprime deruta burgheză, să o adâncească, ocultându-i cauzele reale, și prin aceasta contribuie în mod obiectiv la menținerea sistemului’.
În final, se configurau nivelele, evident dialectice, ale procesului ‘politic corect’ al creației. Primul dintre acestea presupunea ‘descoperirea intelectuală și expunerea artistic-formatoare’ a unor relatii ‘adânci, ascunse, mediate, de neperceput în mod direct, ale realității sociale’. Al doilea nivel, inseparabil de primul, trebuia să aduc㠑acoperirea artistică a corelațiilor obținute prin abstractizare’, ceea ce ar reprezenta das Aufheben des Abstrahierens, ‘transcenderea abstragerii’12.
Reacția cea mai articulată la teoriile lui Lukács nu a fost publicată decât în 1966, și i se datorează lui Bertolt Brecht13. Dramaturgul, pomenit, de altfel, într-un context laudativ în articolul lui Lukács, începe prefăcându-se că nu înțelege cum un fenomen viu ca expresionismul ‘era fals’. Ceea ce îi amintește ‘ein Witzblattwitz’ în care ‘un aviator arăta spre un porumbel și spunea: porumbeii, de exemplu, zboară greșit’14.
Cu toate acestea, Brecht este foarte departe de a crede în libertatea ‘natural㒠a literaturii, așa cum ar lăsa să se înțeleagă această observație. El este de acord că avangarda, care o ia mult înaintea publicului, pierzând tot ceea ce este mai prețios, relația dialectică cu acesta, poate fi și trebuie să fie criticată. ‘Putem confrunta naturalismul și un anumit montaj anarhist’ susține Brecht ‘cu efectele lor sociale, constatând că ele redau doar simptome de suprafață iar nu complexul cauzal de profunzime’15. Brecht nu ezită să invoce exemplul monologului interior fiindc㠑fără precauții care sunt, din nou, de natură tehnică’, acesta ‘nu redă realitatea’.  Soluția, însă, nu este să te întorci la Tolstoi. În opinia lui Brecht, un artist revoluționar precum Kurt Tucholski reușește să foloseasc㠑eficient’ acest procedeu16.
Principalul argument al lui Brecht, împotriva unui teoretician al canonului, împotriva unui clasicist cum este, în fond, Lukács, este invocarea faptului că realitatea se schimbă, astfel încât ‘și mijloacele de a o exprima se schimbă și ele continuu’. Din acest motiv, ‘Orientați-vă după Balzac este un sfat care sună ca: orientați-vă după mare!’17. Abordând chestiunea centrală a ‘formalismului’, a cărui combatere constituia o piesă centrală în politicile culturale staliniste, după interzicerea celebrei școli critice inițiate de Tînianov, Șklovski, Tomașevski, Brecht observa că, de fapt, formalism înseamn㠑să transformi realismul într-o chestiune de formă, să îl legi de formă, de una anumită, (și încă foarte veche), înseamnă: să îl sterilizezi’. Mai mult decât atât, ‘din moment ce artistul are continuu de a face cu forma, din moment ce el dă formă continuu, ceea ce numim ‘formalism’ trebuie formulat atent și practic, altfel nu îi spune nimic artistului’19.
Această polemică ne indică faptul, greu de înțeles și de acceptat altminteri, că disputa în jurul ‘realismului socialist’ a fost mai substanțială și mai nuanțată decât suntem, îndeobște, înclinați să credem, în ciuda faptului că aspectul său intelectual a fost întotdeauna supradeterminat și deformat de relațiile de putere. De altfel, aceste atitudini pot fi considerate și ca ecouri sau rearticulări ale unor polemici care se desfășuraseră și în Rusia, în epoca relativ liberală a NEP-ului, grupând, pe de o parte, bolșevismul clasicizant al unor Troțki, Buharin și Lunacearski, pe de altă parte, tabără bolșevismului radical și utopic, înăuntrul căreia futurismul și proletcultismul își disputau cu agresivitate poziția dominantă.20
Putem, de asemenea, recunoaște aici elementele opoziției de la care am pornit: aceea dintre o viziune a ‘naturii’ obiectelor și a ordinii în stabilitate, identificată cu perspectiva clasică, și o viziune a proceselor nelimitate, a scopurilor care se generează unul pe celălalt, genenrând în același timp și o pluralitate a mijloacelor. Lukács ocupă aici poziția pe care, în secolul al XVIII-lea, o regăsim la un partizan entuziast al progresului tehnologic, avocat al eficientizării exploatărilor agrare și al sistemelor de irigații, precum Turgot. Ilustrul fiziocrat era convins că, în timp ce domeniul ‘vieții obișnuite’ (ca să reluăm formula lui Taylor) se pretează unei continue revoluționări plasate sub autoritatea științelor naturale, în arte nu poate exista progres, normele frumosului etern ajungând la gradul ultim de rafinament și claritate în canonul impus de secolul clasic21.
Poziția lui Brecht este diametral opusă. Pentru acest campion al artei ideologice, canonul sublim și eroic nu reprezintă în nici un fel un sistem de referință. După cum arată un analist al operei sale,

/…/ în mod caracteristic, unicele lucrări la care Brecht se referea fără rezerve ca fiind clasice sunt cele ale lui Marx, Engels și Lenin, profeții și executanții schimbării, iar încercarea sa avortată de a transpune manifestul comunist în hexametri reprezinta un tribut adus clasicei lor înflăcărări revoluționare22.

Adversarii contemporani ai ‘canonului’ îl pot revendica în mod îndreptățit pe Brecht drept precursor. Ideea ‘anti-clasic㒠este evidentă și în celebrul său Noul Organon pentru teatru, în care își propune să pună bazele unei estetici non-aristotelice, în care conceptul de katharsis să fie înlocuit de receptarea lucidă, de trezirea ‘științific㒠a conștiinței de clasă în spectator23. Pentru aceasta, el propune un teatru ‘epic’, adică al distanțării, al reconstrucției intelectuale a ‘sistemului’, în care procedeul dominant este V-Effekt. Adică Verfremdungseffekt, efectul de ‘distanțare’ - un împrumut evident de la formaliștii ruși, care considerau c㠑insolitarea’ (ostranennie) reprezintă un mecanism fundamental de producere a literarului24.
Modul în care Brecht înțelege forma este, de asemenea, extrem de relevant. Vorbind despre o realitate în continuă mișcare pentru care este nevoie de o formă în continuă mișcare, Brecht se dovedește, în mod evident, un dialectician mult mai consecvent decât Lukács. Acesta din urmă încerca, de fapt, în mod nemărturisit, să găsească o limită a dialecticii - probabil din combinarea unei reale neliniști interioare cu imperativul de moment al politicii culturale staliniste, care cerea statu quo, nu o eternă mișcare ‘lucrețiană’. Poziția filosofului maghiar prezintă, probabil, similitudini cu aceea a teoreticienilor care, în postmodernismul de mai târziu, vor începe să caute o ‘limită a deconstrucției’25. Brecht, în schimb, consideră că tocmai principiile dialecticii reprezintă tema esențială a literaturii și artelor. Acestea nu trebuie să reprezinte un corectiv al schimbării, o transcendere și o idealizare a revoluției: ele sunt revoluția. Dialectician, ca să spunem așa, până în vârful unghiilor, Brecht vede literatura plasată alternativ înăuntrul și în afara procesului revoluționar. Brecht apără Avangarda în general și expresionismul în special deoarece acestea țin de esența însăși a dialecticii sociale. Aceasta este ‘viața’ pe care o invocă Brecht în apărarea colegilor săi; pentru comuniștii generației sale, ‘viața’ este, în general, un sinonim mai expresiv al ‘dialecticii’. În același timp, însă, literatura trebuie să se distanțeze, reflectând și expunând în mod lucid procesul dialectic.
Meditând asupra acestui punct, putem înțelege de ce literatura ideologică este inseparabilă de modernitatea literară. Știința dialectică, așa cum o înțelege generația lui Brecht, are suficiente legături cu conceptele de ‘ambiguitate’, ‘subtilitate’ și ‘mister’ cultivate de literatura fin-de-siècle. Dialectica prezintă paradoxul unei ‘științe’ a ambiguităților, în care viziunile progresisite și pozitiviste se îmbină cu viziunea intimei întrepătrunderi a contrariilor, ceea ce face din marxism un fel de neo-taoism26. Această dimensiune este extrem de vizibilă în special în opera lui Walter Benjamin, pentru care, după Hannah Arendt, dialectica reprezintă o explicație ‘poetic㒠a lumii27. Brecht, însă, studiase științele naturale și, după cum singur mărturisea, apropierea sa de marxism s-a făcut ‘pe calea rațiunii reci’, fiind abia apoi urmată de ‘compasiune’28. De aici, poate, și înclinațiile sale ‘pozitive’ către o practică literară cât mai direct inserată în practica revoluționară.
Pentru Brecht, integrarea artei în conceptul mai larg de propagandă nu reprezenta în nici un fel o degradare a acesteia. Dimpotrivă, după cum el însuși subliniază,

Propaganda pentru gândire, indiferent de domeniul în care înregistrează un succes, este folositoare pentru cauza celor oprimați. O asemenea propagandă este extrem de utilă. În regimurile care servesc exploatarea, gândirea este considerată ca demnă de dispreț29.

 Aceast㠑gândire’ este, însă, un proces impersonal, sau, în orice caz, transpersonal, în care se manifestă Rațiunea superioară a necesității istorice. Modul în care Brecht concepe funcția revoluționară a literaturii ne trimite la modul în care intelighenția secolului al XIX-lea încerca să își definească propria identitate. În reprezentarea acestui proces, referirile se fac, de obicei, la intelighenția rusă, considerată, în același timp, un caz excepțional de mesianism laicizat. Analizând constituirea acestei conștiințe de sine a membrilor intelighenției revoluționare din Rusia, Martin Malia observa:

/…/ universitățile i-au transformat din idealiști în sensul comun al cuvântului în idealiști în sensul metafizic. Urmându-i pe Schelling și Hegel, au ajuns să creadă că esența universului este ideea și că întreaga natură culminează, dobândind sens și realitate, doar în ‘conștiința’ omului, și că ei, în consecință, sunt purtătorii Ideii Absolute30.

Este evident că Schelling și Hegel au produs efecte cel puțin la fel de importante și în Germania lor natală. Marxismul, în calitatea sa de continuator direct al hegelianismului de stânga, oferea și el șansa participării la Ideea Absolută, într-o variantă aparent desacralizată, care îi adăuga acesteia farmecul deplinei ‘lucidități’. Literatura devine, deci, o formă de participare la marea ‘Istorie’ a luptei revoluționare, într-un sens cu atât mai propriu cu cât dialectica marxistă făcea evident pentru toată lumea modul în care critica filosofică, cuprinderea ‘intelectual㒠a contradicțiilor sociale și formularea soluțiilor, se continuau în acțiunea concretă, politică sau para-politică (mai precis, para-militară), de înlăturare a capitalismului. Ideea lui Brecht că literatura permite ca adevărul să fie folosit ca armă reprezintă formularea cea mai limpede a unei soluții a utilitarismului revoluționar31. De asemenea, reprezentarea sa despre forma aflată în continuă prefacere indică jocul, în mod necesar dialectic, între ‘produs’ și ‘producție’: la Brecht există o suprapunere parțială între ideea praxisului revoluționar și ideea ‘productivist㒠a Avangardei: distrugerea și construcția sunt fațetele inseparabile ale unei techne politice în care scopul ‘concret’ al eliberării ‘maselor’ își subordonează orice chestiuni de principiu. Opera lui Brecht se află sub semnul unui ‘machiavellism-leninism’ cu o extraordinară putere de fascinație. Autorul dramei Die Maßnahme, care punea problema dreptului de viață și de moarte al partidului asupra ‘subiecților’ săi, (ca și a dreptului moral de a înlătura tot ceea ce stă în calea revoluției proletare) cu o transparență care i-a speriat și pe comuniști32, avea să intrige și să fascineze generațiile noului radicalism al anilor ‘60.
Brecht a rămas fidel întreaga viață încercării de a-și găsi o identitate nu atât în contactul cu masele, cât în contopirea cu însăși tehnica dialecticii. De asemenea, a perceput întotdeauna dialectica și ca  armă (subînțelegând de aici că orice tehnică, inclusiv literară, este o tehnică a războiului), așa cum reiese din micul text pe care l-a publicat la moartea lui I.V.Stalin:

Inimile oprimaților de pe cinci continente, ale celor ce s-au eliberat deja și ale tuturor celor ce luptă pentru pacea mondială trebuie să își fi oprit bătaia, când au aflat că a murit Stalin. El era întruparea speranțelor lor. Însă armele materiale și spirituale pe care el le-a creat ne-au rămas, așa cum ne-a rămas și învățătura despre cum putem crea altele noi33.
 

Note
1 Ne lovim aici de schizofrenia utilitarismului, despre care vorbea Ch. Taylor, cu privire la epoca modernității timpurii. Și pentru revoluționari ierarhia lumii trebuie demontată, societatea trebuie nivelată, valorile aduse în același plan. Totuși, cuvântul ideologic, mesajul partidului se plasează într-o sferă superioară, a Binelui…
2 Despre ideea lui Eisenstein a camerei de filmat ca armă de luptă, vezi Michael Minden, ‘Politics and the Silent Cinema: The Cabinet of Dr. Caligari and Battleship Potemkin’ in E.Timms, P.Collier, (ed.), Visions and Blueprints. Avant-garde Culture and Radical Politics in early Twentieth-Century Europe, Manchester University Press, 1988, p. 296.
3 Vezi A.Mușina, Eseu asupra poeziei moderne, capitolul ‘Criza eului’.
4 Ambii autori citați în Raymond Williams, ‘Theatre as a political forum’ in Edward Timms și Peter Collier, Vision and Blueprints, p.313..
5 Frank Whitford, ‘The Triumph of the Banal: Art in Nazi Germany’ in Visions and Blueprints, p. 267.
6 Despre cazul Jünger, vezi Albrecht Betz, Exil et engagement. Les Intellectuelles Allemands et la France, traducere de Pierre Rusch, Gallimard, Paris, 1991, p. 57. De altfel, trebuie precizat că autorul Furtunii de oțel era membru al Wehrmacht-ului, nu al partidului nazist.
7 Despre Benn, vezi Betz, op. cit., pp. 44-50 și 78-85.
8 Whitford, op. cit., p. 268.
9 Georg Lukács, ‘Es geht um den Realismus’ în Das Wort,  6/1938, reprodus în Hans-Jürgen Schmitt (ed), Die Expressionismusdebatte. Materialien zu einer marxistischen Realismuskonzeption, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973, p. 193.
10 Ibid., pp. 193-194.
11 Ibid., pp. 198-202.
12 Ibid., p. 205.
13 Walter Benjamin susține că Brecht scrisese textele încă din 1938, dar nu a încercat să le publice, temându-se de înaltele conexiuni de la Moscova ale lui Lukács.
14 Bertolt Brecht, Die Expressionismusdebatte, (aprox. 1938), în Schmidt, op. cit., p. 302.
15 Ibid., p. 303.
16 Ibid., p. 304.
17 Ibid., 306.
18 Ibid., p. 303.
19 Ibid., p. 311.
20 A.Kemp-Welch, Stalin and the Literary Intelligentsia, Macmillan, Londra - New York, 1991.
21 Despre Turgot, în Frank E. Manuel, Fritzie P. Manuel, Utopian Thought in the Western World, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1979, p. 477.
22 Keith A. Dickson, Towards Utopia. A Study of Brecht, Clarendon Press, Oxford, 1978, 193.
23 B.Brecht, ‘Noul Organon pentru teatru’, în Brecht, Eseuri,  Ed. Univers.
24 Despre relația dintre Brecht și Avangarda rusă, în E.Ditschek, Politisches Engagement und Medienexperiment, p. 232.
25 Vezi Ch. Norris, Deconstruction: Theory and Practice, Methuen, Londra-New York, capitolul ‘The Limits of Deconstruction’.
26 Vezi reala pasiune a lui Brecht pentru cultura și filosofia chineză, egalată, probabil, în orizontul ideologic concurent, al fascismului - dar apropierea, tulburătoare, trebuie reținută - de Ezra Pound.
27 Vezi H.Arendt, ‘Walter Benjamin’, în Vies politiques, (Man in Dark Ages), traducere de Agnès Oppenheimer-Faure ți Patrick Lévy, Gallimard, 1974, pp. 262-263.
28 B. Brecht, ‘Der Lernende ist wichtiger als die Lehre’ în Brecht, Gesammelte Werke, vol. 20, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1967, p. 46.
29 B. Brecht, ‘Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit’ în Gesammelte Werke, vol. 18, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1967, p. 235.
30 Martin Malia, ‘What Is Intelligentsia?’ în Richard Pipes (ed.), The Russian Intelligentsia, Columbia University Press, New York, 1961, p. 10.
31 Brecht, op. cit., p. 226.
32 Keith A. Dickson, p. 55.
33 Bertolt Brecht, ‘Der Tod Stalins’, (aprilie 1953), în Brecht, Gesammelte Werke, vol. 20, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1967, p. 325.