Bibloteca Interval
Charles Bukovski
Viață de vagabond
în românește de Romulus Bucur
 
 

Harry se trezi în pat, mahmur. Mahmur rău.
“Căcat,” spuse ușor.
Era o chiuvetă mică în cameră.
Se sculă, se ușură în chiuvetă, o curăță cu ajutorul dopului, apoi își băgă capul și bău apă. Apoi se stropi pe față și se șterse cu un colț al cămășii de corp de pe el.
Era în 1943.
Harry culese niște haine de pe jos și începu să se îmbrace încet. Jaluzelele erau trase și era întuneric, mai puțin acolo unde lumina se strecura printre jaluzelele rupte. Erau două ferestre. Un loc clasa-ntîi.
Se duse pe hol pînă la budă, încuie ușa și se așeză. Era uimitor că încă putea să excreteze. Nu mîncase de zile întregi.
Hristoase, gîndi, lumea are intestine, gură, plămîni, urechi, buric, organe sexuale și... păr, pori, limbă, uneori dinți și toate celelalte... unghii, gene, degete la picioare, genunchi, stomacuri...
Era ceva atît de obositor în toate astea. De ce nu se plîngea nimeni?
Încheie cu aspra hîrtie igienică a pensiunii. Puteai paria că proprietăresele se ștergeau cu ceva mai bun. Toate proprietăresele alea cucernice, cu soți morți de-o veșnicie.
Își trase nădragii, trase apa, ieși pe scările pensiunii, apoi afară în stradă.
Era 11 dimineața. Mahmureala era dură, dar lui nu-i păsa. Îi spunea că fusese în altă parte, într-un loc bun. Cum mergea, găsi o jumătate de țigară în buzunarul cămășii. Se opri, privi la capătul strivit și înnegrit, găsi un chibrit, apoi încercă s-o aprindă. Nu lua foc. Continuă să încerce. După al patrulea chibrit, care-i arse degetele, fu în stare să tragă un fum. Se sufocă, apoi tuși. Își simți stomacul tremurînd.
O mașină trecu iute pe lîngă el. În ea erau patru tineri.
“BĂȘINOS BĂTRÎN! MORI!” strigă unul din ei la Harry.
Ceilalți rîseră. Apoi dispărură.
Țigara lui Harry încă ardea. Mai trase o dată din ea. Un norișor de fum albastru se ridică. Îi plăcea norișorul de fum.
Se plimba sub soarele cald și gîndea mă plimb și fumez o țigară.
Harry merse pînă ce ajunse la parcul de vizavi de bibliotecă. Continua să tragă din țigară. Apoi simți căldura chiștocului și-l aruncă în scîrbă. Intră în parc și merse pînă găsi un loc între o statuie și niște tufe. Statuia era a lui Beethoven. Iar Beethoven se plimba, cu capul plecat, cu mîinile încleștate la spate, firește gîndindu-se la ceva.
Harry se așeză și se întinse în iarbă. Iarba cosită înțepa un pic. Era ascuțită, tăioasă, dar mirosea bine. Mirosea a pace.
Insecte mici începură să-i mișune pe față, făcînd cercuri neregulate, încrucișîndu-și drumurile, dar neciocnindu-se niciodată.
Erau doar pete, dar petele căutau ceva.
Harry privi printre pete la cer. Cerul era albastru și înalt ca dracu. Harry continuă să privească la cer, încercînd să lămurească ceva. Dar nu se alese nimic. Nici un sentiment al eternității. Sau al lui Dumnezeu. Nici măcar al Diavolului. Dar trebuia să-l găsești mai întîi pe Dumnezeu ca să-l găsești pe Diavol. În ordinea asta veneau.
Lui Harry nu-i plăceau gîndurile grele. Gîndurile grele duceau la greșeli grele.
Se gîndi apoi la sinucidere... ușor. Cam cum s-ar gîndi o mulțime de lume la ideea de a-și cumpăra o pereche nouă de pantofi. Principala problemă cu sinuciderea era gîndul că te-ar putea duce la ceva și mai rău. Ceea ce-i trebuia cu adevărat era o sticlă de bere rece ca gheața, cu eticheta un pic udă și cu mărgelele alea frumoase și reci, atît de frumoase la suprafața paharului.
Începu să moțăie... ca să se trezească auzind voci. Voci foarte tinere de școlărițe. Vocile chicoteau, rîdeau.
“Ooo, uite!”
“Doarme!”
“Să-l trezim?”
Harry clipi la soare, privindu-le cu ochii aproape închiși. Nu era sigur cîte sînt, dar le vedea rochițele colorate: galben și roșu și albastru și verde.
“Uite, e frumos!”
Chicotiră, rîseră, fugiră.
Harry închise ochii la loc.
Despre ce fusese vorba?
Nu i se mai întîmplase vreodată ceva atît de delicios. Spuseseră despre el că e “frumos”. Cît de drăguț!
Dar n-or să se mai întoarcă.
Se sculă și o luă spre marginea parcului. Era bulevardul. Găsi o bancă și se așeză. Pe banca alăturată ședea alt vagabond. Era mult mai bătrîn decît Harry. Avea un aer mohorît, întunecat, care-i aducea lui Harry aminte de tatăl său.
Nu, gîndi Harry, sînt rău.
Vagabondul privi spre Harry. Avea ochi mici și goi.
Harry îi zîmbi ușor. Vagabondul întoarse capul.
Apoi se auzi zgomot dinspre bulevard. Motoare. Un convoi militar. Un șir lung de camioane pline de soldați. Soldații dădeau pe dinafară, erau înghesuiți, atîrnau de marginile camioanelor. Lumea era în război.
Convoiul se mișca încet. Soldații îl văzură pe Harry cum stă pe bancă în parc. Atunci începu. Un amestec de fluierături, huiduieli și înjurături. Strigau la el.
“HEI, TICĂLOSULE!”
“CHIULĂULE!”
Pe măsură ce trecea un camion din convoi, următorul îl prelua.
“MUTĂ-ȚI CURUL DE PE BANCĂ!”
“LAȘULE!”
“POPONAR NENOROCIT!”
“FRICOSULE!”
Era un convoi foarte lung și încet.
“HAI CU NOI!”
“TE ÎNVĂȚĂM NOI SĂ TE BAȚI, PERVERSULE!”
Fețele erau albe, maro, negre, flori ale urii.
Atunci vagabondul bătrîn se ridică de pe bancă și țipă spre convoi:
“VI-L PRIND EU, BĂIEȚI! AM LUPTAT ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL!”
Cei din camioanele ce treceau rîseră și făcură semn cu mîna:
“PRINDE-L, TATAIE!”
“ARATĂ-I TU LUI!”
Apoi convoiul dispăru.
Aruncaseră după Harry cu tot felul de lucruri: cutii goale de bere, cutii goale de suc, portocale, o banană.
Harry se sculă, culese banana, se așeză la loc, o coji și o mîncă. Era minunată. Găsi apoi o portocală, o coji, și-i mestecă și înghiți pulpa și sucul. Mai găsi o portocală și o mîncă și pe aceea. Găsi apoi o brichetă pe care cineva o aruncase sau scăpase. O scăpără. Mergea.
Se duse la vagabondul ce ședea pe bancă, ținînd bricheta întinsă.
“Hei, amice, ai un fum?”
Ochișorii vagabondului se ațintiră asupra lui Harry. Aveau un aspect plat, de parcă pupilele le-ar fi fost scoase. Buza de jos îi tremura.
“Îl iubești pe Hitler, nu-i așa?”
“Ascultă, amice,” spuse Harry “de ce n-o tăiem noi doi, tu și cu mine? Poate o punem de una mică.”
Ochii vagabondului bătrîn se învîrtiră în cap. O clipă, Harry văzu doar albul ochilor lui injectați de sînge. Apoi ochii se întoarseră la loc. Vagabondul se uita la el.
“Nu cu... tine!”
“OK,” spuse Harry, “ne mai vedem noi...”
Ochii vagabondului bătrîn se învîrtiră iar și mai spuse o dată, mai tare:
“NU CU... TINE!”
Harry păși încet afară din parc, către barul său favorit. Barul era întotdeauna acolo. Harry ancora la acel bar. Era portul său. Nemilos și exact.
Pe drum, ajunse la un loc viran. O ceată de tipi între două vîrste jucau softball. Nu erau în formă. Majoritatea aveau burtă, erau mici de statură, aveau cururi mari, aproape ca de femei. Erau toți inapți, ori prea bătrîni pentru încorporare.
Harry se opri să urmărească jocul. O mulțime de lovituri tăiate, servicii aiurea, lovituri pe alături, mingi ratate, însă ei continuau să joace. Aproape ca un ritual, ca o datorie. Și erau furioși. Singurul lucru la care erau buni era furia. Energia furiei lor era cea care domina.
Harry stătu privind. Totul părea risipă. Chiar și mingea părea tristă, sărind de
colo-colo fără rost.
“Salut Harry, cum se face că nu ești la bar?”
Era bătrînul McDuff cel subțire, pufăindu-și pipa. McDuff avea pe la vreo 62 de ani, privea întotdeauna drept înainte, nu privea niciodată la tine, însă te vedea oricum din dosul ochelarilor acelora fără ramă. Și era întotdeauna îmbrăcat în costum negru cu cravată albastră. Venea la bar în fiecare zi pe la prînz, bea două beri, apoi pleca. Și nu puteai nici să-l urăști, nici să-l iubești. Era ca un calendar sau un penar.
“Acolo mă duc,” răspunse Harry.
“Vin cu tine,” spuse McDuff.
Așa că Harry merse cu bătrînul McDuff cel subțire, iar bătrînul McDuff cel subțire își pufăia pipa. McDuff întotdeauna își ținea pipa aprinsă. Era lucrul lui. McDuff era pipa sa. De ce nu?
Ei merseră, fără să vorbească. Nu era nimic de spus. Se opriră la stopuri, McDuff pufăindu-și pipa.
McDuff își economisise banii. Nu se căsătorise niciodată. Trăia într-un apartament cu două camere și nu făcea mare lucru. Păi, citea ziarele, însă nu cu interes. Nu era religios. Însă nu din lipsă de convingere. Pur și simplu pentru că nu se deranjase să privească problema dintr-un punct de vedere sau altul. Era ca și cum nu ai fi republican pentru că nu știi ce-i aia să fii republican. McDuff nu era nici fericit, nici nefericit. Din cînd în cînd devenea un pic neastîmpărat, ceva părea să-l deranjeze și pentru un scurt moment ochii i se umpleau de teroare. Apoi pleca repede… ca o muscă ce se lăsase jos… apoi zburase spre un loc mai promițător.
Apoi ajunseră la bar. Intrară.
Ceata obișnuită.
McDuff și Harry își găsiră taburetele.
“Două beri,” intonă dragul de McDuff către barman.
“Cum o mai duci, Harry?” întrebă unul din stîlpii barului.
“Bîjbîi, mă agit, mă cac,” răspunse Harry.
Îi părea rău pentru McDuff. Nimeni nu-l salutase. McDuff era o sugativă pe un birou. Îl băgau în seamă pe Harry pentru că era un vagabond. Îi făcea să se simtă superiori. Aveau nevoie de asta. McDuff îi făcea să se simtă banali și ei erau deja banali.
Nu se întîmplă mare lucru. Fiecare stătea cu băutura sa, îngrijind-o cu atenție. Puțini aveau imaginația să se îmbete pur și simplu pînă să facă pe ei.
O după-amiază lîncedă de sîmbătă.
McDuff își comandă a doua bere și fu destul de drăguț ca să mai ia una și pentru Harry.
Pipa lui McDuff era roșie de la șase ore de foc continuu.
Își termină a doua bere și ieși, iar Harry rămase singur cu resturile echipajului.
Era o sîmbătă înceată, înceată, dar Harry știa că, dacă va putea sta destul de mult, va reuși. Sîmbătă seara era, firește, pentru băuturile de la alții. Dar nu avea unde să meargă pînă atunci. Se ferea de proprietăreasa pensiunii. Plătea pe cîte o săptămînă, și era cu nouă zile în urmă.
Era foarte nasol între băutori. Binefăcătorii trebuiau să stea și să fie și ei undeva. Era o stare generală de singurătate și o teamă blîndă și nevoia de a sta laolaltă și a discuta un pic îi ușura. Harry avea nevoie doar de ceva de băut. Harry putea bea o veșnicie și încă să mai aibă nevoie, nu era destulă băutură ca să-l satisfacă. Însă ceilalți… ei doar ședeau, vorbind cînd și cînd despre ceea ce vorbeau ei acolo.
Berea lui Harry începea să se trezească. Și ideea era să n-o termine, pentru că atunci trebuia să-și ia alta, și nu avea bani. Trebuia să aștepte și să spere. Ca un cerșetor profesionist de băuturi, Harry știa prima regulă: niciodată nu ceri tu. Setea lui era calul lor de bătaie, și orice cerere din partea lui le scădea lor din bucuria de a da.
Harry își lăsă privirea să hoinărească prin bar. Erau patru sau cinci binefăcători înăuntru. Nu mulți și nu mult. Unul din categoria nu mult era Monk Hamilton. Cea mai mare pretenție la nemurire a lui Monk era să mănînce șase ouă la micul dejun. În fiecare zi. Credea că asta îl face cineva. Nu le avea cu gînditul. Era uriaș, aproape la fel de lat pe cît era de înalt, cu ochi de culoare deschisă, ficși și lipsiți de neliniște, gîtul ca un stejar și mîini mari, păroase și noduroase.
Monk vorbea cu barmanul. Harry urmărea o muscă tîrîndu-se în scrumiera udă de bere de dinaintea lui. Musca mergea încolo și încoace printre mucuri, împinse o țigară murată de alcool, apoi scoase un bîzîit supărat, se ridică vertical, apoi păru să zboare înapoi și spre stînga, și se duse.
Monk era spălător de geamuri. Ochii săi lipsiți de expresie îl zăriră pe Harry. Buzele lui groase se suciră într-un rînjet superior. Își luă sticla, coborî și ocupă taburetul de lîngă Harry.
“Ce mai faci, Harry?”
“Aștept ploaia.”
“Ce-ai zice de o bere?”
“Aștept ploaia de bere, Monk. Mulțam.”
Monk comandă două beri. Ele sosiră.
Lui Harry îi plăcea să și-o bea pe a lui direct din sticlă. Monk turnă dintr-a sa într-un pahar.
“Harry, ai nevoie de-o slujbă?”
“Nu m-am gîndit la asta.”
“Tot ce trebuie să faci e să ții scara. Avem nevoie de un om la scară. Nu se plătește la fel de bine ca munca de sus, dar iei ceva. Ce zici?”
Monk făcea o glumă. Credea că Harry e prea aiurit ca să-și dea seama.
“Dă-mi timp să mă gîndesc la asta, Monk.”
Monk se uită la ceilalți binefăcători, își lăsă iar în voie rînjetul superior, le făcu cu ochiul, apoi se uită din nou la Harry.
“Ascultă, tot ce tre’ să faci e să ții bine de scară. Eu o să fiu sus, spălînd geamurile. Tot ce tre’ să faci e să ții bine de scară. Nu-i prea greu, nu?”
“Nu așa de greu ca o mulțime de lucruri, Monk.”
“Deci o faci?”
“Nu cred.”
“Hai, nu vrei să încerci?”
“Nu pot, Monk.”
Atunci toți se simțiră bine. Harry era omul lor. Bufonul perfect.
Harry privi la toate sticlele alea din dosul barului. Tot timpul ăla plăcut, așteptînd, tot rîsul ăla, toată nebunia aia… scotch, whiskey, vin, gin, vodcă și toate celelalte. Și totuși sticlele alea stăteau acolo, nefolosite. Era ca o viață așteptînd să fie trăită și pe care n-o voia nimeni.
“Ascultă,” zise Monk, “mă duc să mă tund.”
Harry simți grosimea liniștită a lui Monk. Monk cîștigase ceva undeva. Se potrivea, ca o cheie într-o broască ce se deschidea către ceva.
“De ce nu vii cu mine să mă tund?”
Harry nu răspunse.
Monk se aplecă spre el. “Ne oprim la o bere pe drum, și-ți mai iau una după.”
“Hai…”
Harry își goli sticla cu ușurința setei, puse sticla jos. Îl urmă pe Monk pe ușă afară. Coborîră împreună în stradă. Harry se simțea ca un cîine urmîndu-și stăpînul. Iar Monk era calm, era în stare de funcționare, totul era la locul lui. Era sîmbăta lui liberă și urma să se tundă.
Găsiră un bar și se opriră acolo. Era mult mai curat și drăguț decît cel în care își făcea veacul Harry. Monk comandă berile.
Cum ședea! Omul unui om. Și unul confortabil, pe lîngă asta. Nu se gîndise niciodată la moarte, cel puțin nu la a sa.
Cum stăteau alături, Harry știu că făcuse o greșeală: o slujbă de la 8 la 5 ar fi mai puțin dureroasă.
Monk avea o aluniță pe partea dreaptă a feței, o aluniță foarte relaxată, o aluniță fără conștiință de sine.
Harry îl privi pe Monk cum își ia sticla și o suge. Era doar ceva ce făcea Monk, ca și cum și-ar fi scărpinat nasul. Nu îi era foame după ceva de băut. Monk doar ședea acolo cu sticla și era plătit pentru asta. Și timpul trecea ca căcatul pe rîu.
Își terminară sticlele, și Monk îi spuse ceva barmanului, iar barmanul răspunse ceva.
Apoi Harry îl urmă pe Monk pe ușă afară. Erau împreună, și Monk urma să se tundă.
Găsiră frizeria și intrară. Nu mai erau alți clienți. Frizerul îl știa pe Monk. Cînd acesta se urcă în fotoliu, aveau ceva să-și spună. Frizerul își întinse ștergarul, și capul lui Monk răsări din mijlocul său, cu alunița la locul ei pe obrazul drept, și spuse “Scurt în jurul urechilor, și nu prea mult în creștet.”
Harry, înnebunit după încă ceva de băut, luă o revistă, întoarse cîteva pagini și se prefăcu interesat.
Apoi îl auzi pe Monk vorbind cu frizerul, “Apropo, Paul, ți-l prezint pe Harry. Harry ți-l prezint pe Paul.”
Harry și Paul și Monk.
Monk și Paul și Harry.
Harry, Monk, Paul.
“Ascultă, Monk,” spuse Harry, “ce-ar fi să mă duc să mai beau o bere pînă te tunzi?”
Ochii lui Monk îl fixară pe Harry, “Nu, o să bem o bere după ce am terminat aici.”
Apoi ochii îi fixară oglinda. “Nu prea mult în jurul urechilor, Paul”
Pe măsură ce lumea se învîrtea, Paul dădea din foarfecă.
“Ai luat mult, Monk?”
“Nimic, Paul.”
“Pe-asta n-o cred…”
“Mai bine ai crede-o, Paul.”
“Nu din ce aud.”
“Cum ar fi?”
“Cum ar fi cînd Betsy Ross a făcut steagul ăla, 13 stele nu s-ar fi înfășurat în jurul stîlpului tău.”
“Căcat, Paul, asta-i prea de tot!”
Monk rîdea. Rîsul lui era ca un linoleum tăiat bucăți cu un cuțit bont. Ori poate era un strigăt de moarte.
Apoi se opri din rîs. “Nu prea mult în creștet.”
Harry puse revista jos și privi podeaua. Rîsul de linoleum se transferase unei podele de linoleum. Verde și albastră, cu romburi violete. O podea veche. Bucăți din ea începuseră să se cojească, lăsînd să se vadă dușumeaua maro închis de dedesubt. Lui Harry îi plăcea maroul închis.
Începu să numere: 3 fotolii de frizer, 5 scaune pentru cei ce așteaptă, 13 sau 14 reviste. Un frizer. Un client. Un… ce?
Paul și Harry și Monk și maroul închis.
Mașinile treceau afară. Harry începu să numere, se opri. Nu te juca cu nebunia, nebunia nu se joacă.
Mai ușor de numărat băuturile la îndemînă: nici una.
Timpul suna ca un clopot alb.
Harry era conștient de picioarele sale, de picioarele sale în pantofi, apoi de degetele sale… de la picioare… în pantofi.
Își mișcă degetele de la picioare. Viața lui atotdevoratoare mergînd nicăieri, ca un melc ce se tîrăște spre foc.
Frunzele creșteau pe tulpini. Antilopele își ridicau capul de la păscut. Un măcelar din Birmingham își ridica barda. Și Harry stătea și aștepta într-o frizerie, sperînd la o bere.
Era fără respect, un cîine ghinionist.
Merse înainte, merse pe lîngă, mergea înainte și înainte și apoi fu gata. Sfîrșitul jocului în jurul fotoliului de frizer. Paul îl întoarse pe Monk astfel încît să se poată vedea în oglinzile din spatele fotoliului.
Harry detesta frizeriile. Rotirea aia finală în fotoliu, oglinzile alea, erau un moment de groază pentru el.
Lui Monk nu-i păsa.
Se privi. Își studie imaginea, față, păr, totul. Părea să admire ce vedea. Apoi spuse: “OK, acum, Paul, vrei să mai iei puțin în partea stîngă? Și vezi chestia asta ce se ițește aici? Ar trebui curățată.”
“O, da, Monk… o rezolv eu…”
Frizerul îl întoarse pe Monk la loc și se concentră asupra chestiei ce se ițea.
Harry urmărea foarfeca. Se clicăia mult, dar se tăia puțin.
Apoi Paul îl întoarse din nou pe Monk înspre oglinzi.
Monk se privi.
Un zîmbet ușor se curbă spre partea dreaptă a gurii. Apoi partea stîngă a feței se strîmbă puțin. Dragoste de sine cu doar o tresărire de îndoială.
“E bine,” spuse, “acum ai nimerit-o.”
Paul îl scutură pe Monk cu o măturică. Părul mort în cădere plutea într-o lume moartă.
Monk se scotoci în buzunar pentru onorariu și bacșiș.
Tranzacția Bănească țiui în după-amiaza moartă.
Apoi Harry și Monk merseră împreună pe stradă înapoi către bar.
“Nimic nu te face mai mult decît o tunsoare,” spuse Monk “să te simți un om nou.”
Monk purta întotdeauna cămăși de lucru albastru deschis, cu mînecile suflecate ca să-și arate bicepșii. Un tip și jumătate. Tot ce-i mai trebuia era vreo femeie să-i împăture izmenele și cămășile de corp, să-i ruleze șosetele și să le pună în sertarul șifonierului.
“Mulțumesc că mi-ai ținut companie, Harry.”
“Firește, Monk...”
“Data viitoare cînd mă tund mi-ar plăcea să vii cu mine.”
“Poate, Monk...”
Monk mergea lîngă bordură și era ca într-un vis. Un vis galben. Se întîmplă doar așa. Și Harry nu știu de unde îi venea impulsul. Însă îl lăsă. Se prefăcu că se împiedică și îl lovi pe Monk. Iar Monk, ca o grămadă mare și instabilă de carne, căzu în fața autobuzului. Cum șoferul apăsă pe frînă, se auzi o bufnitură, nu prea tare, dar totuși o bufnitură. Și uite-l pe șezînd în șanț, cu tunsoare, aluniță și toate celelalte. Iar Harry se uita în jos. Cel mai ciudat lucru: portofelul lui Monk în șanț. Doar că nu stătea turtit la pămînt, ci se ridica, ca o mică piramidă.
Harry întinse mîna în jos, îl culese, îl puse în buzunarul din față. Părea cald și plin de grație. Har Domnului.
Apoi Harry se aplecă deasupra lui Monk. “Monk? Monk… ești în regulă?”
Monk nu răspunse. Dar Harry observă că respiră și că nu e urmă de sînge. Și, dintr-o dată, fața lui Monk arăta frumoasă și generoasă.
E futut, gîndi Harry, și și eu am futut-o. Toți sîntem futuți în diferite feluri. Nu e adevăr, nu e nimic real, nu e nimic.
Dar era ceva. Era o mulțime.
“Înapoi!” strigă careva. “Lăsați-i aer!”
Harry se dădu înapoi. Se dădu înapoi chiar în mulțime. Nimeni nu-l opri.
Mergea spre sud. Auzi sirena ambulanței. Jelea împreună cu vinovăția sa.
Apoi, repede, vinovăția dispăru. Ca un vechi război încheiat. Trebuie să mergi înainte. Lucrurile mergeau înainte. Ca purecii și siropul de clătite.
Harry intră într-un bar pe care nu-l mai observase niciodată pînă atunci. Era un barman. Erau sticle. Era întuneric înăuntru. Comandă un whiskey dublu, îl goli pe loc. Portofelul lui Monk era gras și plin. Vineri trebuie să fi fost zi de leafă. Harry trase afară o bancnotă, comandă încă un whiskey dublu. Îl goli pe jumătate, ținu un moment de reculegere, apoi bău restul și, pentru prima dată după multă vreme, se simți foarte bine.
După-amiaza tîrziu Harry merse la Groton Steak House. Intră și se așeză la tejghea. Nu mai fusese niciodată acolo. Un ins înalt, subțire, greu de descris, cu o bonetă de bucătar și un șorț soios se apropie și se aplecă peste tejghea. Avea nevoie de un bărbierit și mirosea a insecticid. Se uită chiorîș la Harry.
“Ai venit pentru SLUJBĂ?” întrebă.
De ce dracu vrea toată lumea să mă pună la muncă? gîndi Harry.
“Nu,” răspunse Harry.
“Avem un post de spălător de vase. Cincizeci de cenți pe oră și trebuie s-o iei pe Rita de cur din cînd în cînd.”
Chelnerița trecu pe lîngă ei. Harry îi privi curul.
“Nu, mulțumesc. Pe moment, o să iau o bere. La sticlă. De orice fel.”
Bucătarul se aplecă mai aproape. Avea peri lungi în nas, puternic intimidanți, ca un coșmar neplanificat.
“Ascultă labagiule, ai vreun ban?”
“Am,” răspunse Harry.
Bucătarul ezită o vreme, apoi plecă, deschise frigiderul și smuci o sticlă din el. Îi zbură capacul, se întoarse la Harry, trînti sticla de tejghea.
Harry luă o înghițitură lungă, puse sticla cu grijă jos.
Bucătarul continua să-l examineze. Nu putea să-și dea seama ce-i cu el.
“Acum,” spuse Harry, “vreau un cotlet calitatea întîi, potrivit, cu cartofi prăjiți și totul bine uns. Și mai adu-mi o bere, acum.
Bucătarul se ivi în fața lui ca un nor mînios, apoi dispăru, se întoarse la frigider și repetă actul, ceea ce includea aducerea sticlei și trîntirea ei de tejghea.
Apoi se întoarse spre grătar, pe care aruncă o bucată de carne.
O glorioasă mantie de fum se înălță. Bucătarul se zgîia la Harry prin ea.
N-am idee de ce nu-i place de mine, gîndi Harry. Păi, poate că aș avea nevoie de o tunsoare (o mulțime peste tot, vă rog) și de un bărbierit, și fața mi-e cam boțită, dar hainele îmi sînt destul de curate. Uzate dar curate. Sînt probabil mai curat decît primarul acestui oraș împuțit.
Chelnerița sosi. Nu arăta rău. Nimic deosebit, dar nu era rău. Avea părul adunat în vîrful capului, cam sălbatic, și avea cîrlionți atîrnîndu-i în părți. Drăguț.
Se aplecă peste tejghea.
“N-ai luat slujba de spălător de vase?”
“Îmi convin banii, dar nu-i genul meu de muncă.”
“Care-i genul tău de muncă?”
“Sînt arhitect.”
“Te caci pe tine,” spuse și plecă.
Harry știa că nu e prea bun la palavre. Descoperi că, cu cît vorbea mai puțin, cu atît se simțea toată lumea mai bine.
Harry termină amîndouă berile. Apoi sosiră grătarul și cartofii. Bucătarul le trînti și pe ele. Bucătarul era un mare trîntitor.
Lui Harry i se părea un miracol. Se aplecă asupra lui, tăind și mestecînd. Nu mai avusese un grătar de ani de zile. Mîncîndu-l, simțea cum o putere nouă îi intră în trup. Cînd adeseori n-ai mîncat, era un adevărat eveniment.
Chiar și creierul îi zîmbea. Iar trupul părea să-i spună mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc.
Apoi Harry termină.
Bucătarul încă se zgîia la el.
“OK,” spuse Harry, “mai vreau o dată toată chestia.”
“Mai vrei o dată toată chestia?”
“Da.”
Zgîiala se transformă într-o privire cruntă. Bucătarul plecă și mai azvîrli o bucată de carne pe grătar.
“Și, vă rog, încă o bere. Acum.”
“RITA!”, zbieră bucătarul, “MAI DĂ-I O BERE!”
Rita veni cu berea.
“Sugi cam multă bere,” spuse ea, “pentru un arhitect.”
“Am de gînd să ridic ceva.”
“Ha! Ca și cum ai putea!”
Harry lucra asupra berii. Apoi se sculă și se duse la toaletă. Cînd se întoarse, o termină.
Bucătarul veni și trînti noua farfurie cu grătar și cartofi în fața lui Harry.
“Slujba mai este, dacă o vrei.”
Bucătarul se duse la grătar, de unde continuă să se uite urît la Harry.
“Ai două mese,” spuse, “plus ce mai apuci.”
Harry era prea ocupat cu grătarul și cartofii, ca să mai răspundă. Îi era încă foame. Cînd ești vagabond, și mai ales cînd bei, poți s-o ții zile întregi fără să mănînci, adesea chiar fără să vrei s-o faci, și apoi te lovește - o foame de nesuportat. Începi să te gîndești să mănînci orice: șoareci, fluturi, frunze, chitanțe de la casa de amanet, ziare, dopuri, orice.
Acum, lucrînd asupra celui de-al doilea grătar, foamea lui Harry era încă acolo. Cartofii prăjiți erau minunați și unși și aurii și fierbinți, ceva ca lumina soarelui, o lumină a soarelui hrănitoare și glorioasă din care puteai mușca. Iar grătarul nu era doar o felie dintr-o sărmană ființă omorîtă, era ceva dramatic, ce hrănea trupul și sufletul și inima, care făcea ochii să zîmbească, făcea lumea nu atît de greu de îndurat. Sau de stat în ea. În acel moment moartea nu conta.
Apoi termină farfuria. Tot ce rămăsese era osul, și acesta fusese curățat de tot.
“Mai vreau un rînd,” îi spuse Harry bucătarului. “Încă un grătar cu cartofi prăjiți și încă o bere, vă rog.”
“NU!”, țipă bucătarul. “O SĂ PLĂTEȘTI ȘI O SĂ TE DUCI DRACULUI DE AICI!”
Veni ocolind grătarul și se proțăpi în fața lui Harry. Avea un chitanțier. Mîzgăli furios pe el. Apoi aruncă nota de plată în centrul farfuriei murdare. Harry o culese din farfurie.
Mai era un client în restaurant, un ins foarte rotund și roz, cu un cap mare cu păr nepieptănat, vopsit într-un maro destul de descurajant. Omul băuse o mulțime de cești de cafea în timp ce citea ziarul de seară.
Harry se ridică, scoase cîteva bancnote, luă două din ele și le puse jos lîngă farfurie.
Apoi ieși.
Traficul de început de seară începea să înfunde bulevardul cu mașini. Soarele se înclina în jos în spatele lui. Harry se uită la șoferii mașinilor. Păreau nefericiți. Lumea era nefericită. Oamenii erau în întuneric. Oamenii erau îngroziți și dezamăgiți. Oamenii erau prinși în capcană. Oamenii erau defensivi și frenetici. Se simțeau ca și cum viețile le-ar fi fost irosite. Și aveau dreptate.
Harry plecă. Se opri la un stop. Și, în acel moment, avu un sentiment foarte ciudat. Se simțea ca și cum ar fi singura persoană vie de pe lume.
Cînd se făcu verde, uită de toate astea. Traversă strada și-și văzu de drum.

Ia-mi nimicuri, Și clasa-ntîi
Era conferință de presă la birou la Groundhogs. Blițurile aparatelor de fotografiat fulgerau și patronul îl ținea pe după umeri pe noul manager. Doar că acesta nu era nou. Clint Stockmeyer îl angajase de două ori pe Larry Nelson, și-l concediase de două ori. Stockmeyer era un om mare, mare la piept, mare la burdihan, mare la bani. Greutatea lui aproape că-l îndoia pe Larry, însă Larry fulgera un zîmbet slab, în comparație cu vastul rînjet al lui Stockmeyer.
“Cît o să reziste?” îl întrebă pe Stockmeyer unul din reporteri.
“Păi, i-am dat lui Larry un contract pe doi ani tocmai ca să reflecte încrederea noastră în el. Îl considerăm pe Larry cel mai bun manager din ligă.”
“Dacă-i așa de bun, atunci de ce l-ați zburat de două ori?”
Se auziră ceva rîsete. Chiar și Larry Nelson rîse slab, în timp ce se strecura de sub brațul lui Stockmeyer.
“Păi, trebuie să fi fost o chestie emoțională, de amîndouă dățile, spuse Stockmeyer. “Știți, sîntem amîndoi încăpățînați, și erau lucruri asupra cărora nu puteam cădea de acord.”
“Își băga prea des ghearele în plăcintă,” spuse Nelson.
“Larry are dreptate,” zîmbi Stockmeyer, punîndu-și din nou brațul în jurul lui Larry. “Sezonul ăsta, Larry o să aibă control complet. Pe care nouă băieți vrea să-i pună în teren, ăia vor fi. Orice tîrg, orice mișcare de personal, totul o să fie treaba lui Larry.”
“Mi se pare, domnule Stockmeyer, că dumneavoastră sînteți cu vorbitul. Larry ce are de zis?”
Larry se strecură din nou de sub brațul lui Stockmeyer și făcu un pas mic înainte.
“Păi, mă bucur că sînt înapoi la Groundhogs. Ăsta e orașul meu favorit. Îl mut pe Pexa din mijloc în baza a treia, Cerritos va acoperi baza de mijloc. Și-l iau pe Bowers la curățenie, iar începătorul ăla de Jack Lakewood va primi o chestie adevărată la centru. Mai am și alte schimbări în cap…”
“Crezi că o să fii în stare să te înțelegi cu domnul Stockmeyer?”
“De ce nu? Cred că amîndoi am învățat din trecut.”
“Corect,” spuse Stockmeyer. Păși înainte și-și puse încă o dată brațul în jurul umerilor lui Larry. Blițurile fulgerară și interviul se termină. Cînd dispăru și ultimul reporter, Stockmeyer se întoarse spre Nelson.
“Hristoase, Larry, nu te-ai arătat prea fericit de chestia asta.”
“Ce-ai fi vrut să fac, un pic de step?”
“Nu, nici chiar așa. Dar ai fi putut arăta mai mult entuziasm în ce privește toată chestia. La urma urmei, Jays te-au lăsat în plata Domnului. Erai în curul gol. Eu ți-am dat o nouă viață.”
Stockmeyer își îndesă un trabuc în gură și-l aprinse cu un soi de mînie.
“Și ce-i cu căcatul ăla cu mutarea lui Pexa din baza de mijloc în linia a treia?”
“Pexa nu poate trage pe dreapta. În baza a treia nu-i nici o problemă.”
“Ce vrei să spui că nu poate trage pe dreapta?”
“Exact ce am spus, că nu poate trage pe dreapta.”
“Hai, să mergem la Blue Mule să bem ceva…”
Luară un taxi. Blue Mule era un loc scump și la ora aceea a după-amiezii nu era prea multă lume. Luară un separeu în spate. Fata de la bar își făcu apariția.
“Bună, Larry,” zîmbi, “te-ai întors?”
Stockmeyer comandă un whiskey sour, Larry ceru o vodcă cu tonic și lămîie.
“Ce voia să zică cu te-ai întors?”, întrebă Stockmeyer.
“Cine știe ce vrea să zică o femeie?”, răspunse Larry.
“Fără bătăi prin baruri în sezonul ăsta,” spuse Stockmeyer. “Dă rău la joc, dă rău la imagine.”
“Și ce să fac dacă vreun ticălos se ia de mine?”
“Găsește-ți o cale de ieșire. Întotdeauna ți-ai proptit pumnul în mutra cuiva. Nu e o treabă deșteaptă.”
“Nu-mi place să înghit căcat.”
“Nimănui nu-i place. Folosește-ți creierul ăla împuțit. Ia-i cu vorba, evită-i, ia-i în rîs, orice.”
“Unii tipi insistă, pricep doar de un lucru.”
“Tu ești de vină, tu îi calci pe nervi, Larry. Te-am văzut eu.”
“Nu-i adevărat.”
“Ba e.”
“Ascultă, dă-te jos de pe mine o vreme, OK, Stockmeyer?”
Sosiră băuturile. Urmăriră cu privirea fata șerpuindu-se de-acolo.
“Cred că o mai tai cu ea,” spuse Larry. “A manipulat o mulțime de coaie.”
“Poate și pe ale tale?”
“Treaba mea.”
Larry își goli vodca, prinse privirea fetei și-i făcu semn să-i mai aducă una.
“Mai e o treabă,” spuse Stockmeyer, “orice tip pe care-l găsești cu cocaină la bord, îl vreau pe tușă, îl vreau transferat, îl vreau afară.”
“Să presupunem că lovește la .340”
“Mă doare undeva și dacă lovește la .640. Îl vreau afară. Nu vreau drogați la Groundhogs. Dă rău la joc.”
“Și cum e cu bețivii?”
“Ăștia nu-s așa de răi.”
“Da? Ai încercat să lovești mahmur o minge învîrtită?”
Sosi băutura lui Larry.
“Mersi, dulceațㅔ
Fata se șerpui iarăși de-acolo și se mai legănă o dată cînd ocoli barul.
Stockmeyer luă o gură din băutura lui, apoi o puse jos.
“De ce vrei să-l pui pe Bowers la curățenie? A avut doar 17 mingi pe tot terenul. Belanski a avut 32.”
“Mingile pe tot terenul nu sînt tot jocul. Bowers are loviturile laterale, el joacă cu oamenii de la bază. Ascultă, Stockmeyer, credeam că o să mă lași să conduc treaba în teren.”
“Da, da, am de gînd, voiam doar să-ți cunosc gîndirea. Scriu nenorocitele alea de cecuri, știi?”
“Da, știu că scrii nenorocitele alea de cecuri. De ce nu te oprești la asta?”
Stockmeyer își terminase băutura și făcu semn fetei pentru alta. Larry Nelson arătă că ar trebui două rînduri. Fata știa deja.
“Știi, Larry,” spuse Stockmeyer, “devii afurisit imediat ce bei.”
“Da? Și cum e cu noaptea aia cînd l-ai caftit pe șoferul de taxi?”
“Și-a cerut-o.”
“Cum?”
“Mi-a spus că mai degrabă mănîncă căcat decît să-i vadă pe Groundhogs jucînd baseball.”
“Nostim.”
“A, da? Tu erai manager în anul acela.”
“Uite-o pe Tanya!”
“Cine?”
“Fata de la bar.”
Tanya era acolo cu băuturile. Le puse jos. Larry Nelson se întinse și o apucă, trăgîndu-și-o pe genunchi.
“Puiule, hai s-o ștergem împreună.”
“Ai ceva bani?”
“Am un contract gras pe doi ani.”
“N-ar fi mai bine să plec cu tipul care ți-a dat contractul?”
Larry Nelson o împinse: “Muiere neserioasă, credeam că-i vorba de amor!”
Tanya se ridică, își luă tava.
“Nu crede asta, Larry, e o treabă la care nu le prea ai!”
O șterse unduindu-se.
“Ascultă, Nelson, o cunoști?”
“Ne-am întîlnit.”
Stockmeyer își ridică paharul.
“Uite, sînt de acord cu mutarea lui Pexa în baza a treia, dar nu-l pot vedea pe Bowers la curățenie.”
“Spuneai că eu sînt șeful în chestia asta împuțită.”
“O să afectezi poarta.”
“N-o să afectez nici o poartă.”
“Te fuți cu fata de la bar?”
“Poate. Scrie undeva că nu-i voie?”
“Nu. Poți să-mi faci lipeala?”
“Trece Bowers la curățenie?”
“OK.”
“Văd ce pot face.”
Stătură acolo o vreme. Apoi Stockmeyer întreb㠓Cu cine intri în teren la începutul jocului?”
“Cu Ellison, Carpenter, Mullhall și Harding.”
“Căcat.”
“Nu, asta e.”
“Pe cine pui în partea lungă?”
“Pelling.”
“Pelling? E bine. În partea scurtă?”
“Spinelli.”
“Spinelli? Isuse Hristoase!”
“Spuneai că mă lași să fiu șeful în chestia asta împuțită.”
Mai comandară un rînd. După-amiaza se transforma în umbrele serii și Blue Mule începea să se umple. Tanya putea fi auzită rîzînd adesea, un rîs ascuțit. Oamenii intrau și se lăsau greu pe taburetele din bar, înnebuniți de ce le adusese ziua aceea. Căutau altceva, dar nu era altceva. Păi, era Tanya. Și unii din ei aveau neveste acasă. De asta veneau la bar. Și unele din neveste erau în alte baruri.
Stockmeyer și Nelson stăteau privind oamenii de la bar.
“Tristă gașcă,” spuse Larry Nelson.
“Da,” spuse Stockmeyer.
Unii dintre tipi își pierduseră interesul pentru Tanya și se uitau în jur.
“Cred că am fost recunoscut,” spuse Larry.
“Ești o persoană publică.”
“La dracu!”
“Ce te deranjează?”
“Ai văzut, Stockmeyer? Tipul ăla mi-a făcut cu degetul!”
“N-am văzut.”
“N-am de gînd să înghit asta. Mă duc și-i trag un șut în cur.”
Larry voia să se ridice. Stockmeyer se întinse peste masă și-l trînti înapoi pe scaun. “ȘEZI!”
“Ce pula mea faci?”
“Fără bătăi prin baruri!”
“Da? Nu trebuie să mă maltratezi!”
“E spre binele tău!”
“Ai văzut, mi-a făcut cu degetul!”
“Lasă, s-a terminat. Uite, vorbește cu Tanya.”
Era adevărat. Tipul vorbea cu Tanya. Iar Tanya se apleca peste el, ca și cum omul ar fi spus tot felul de lucruri fermecătoare și interesante.
“Curva asta are un creier așa de mic, că dacă te uiți cu raze X, nu-l vezi,” spuse Larry.
“Dar ce cur!”, spuse Stockmeyer.
“Adevărat,” spuse Larry.
“Cred că mai avem nevoie de un stîngaci în linia din spate,” spuse Stockmeyer.
“Adevărat. Fă-mi rost de unul. Unul sub 35, da?”
“O să mă gîndesc…”
Larry își goli paharul, îl puse jos.
“Uite, ticălosul ăla iar mi-a făcut cu degetul!”
“Ignoră-l. Ești o persoană publică.”
“Ignoră-l în pulă! Mă duc să-l aranjez!”
Larry voia să se ridice. Stockmeyer îl trînti înapoi pe scaun.
Larry îl privi.
“Asta să n-o mai faci încă o dată, grăsane.”
“E spre binele tău.”
“Am eu grijă de binele meu. Uite că iar o face!”
Larry sări în sus. Stockmeyer sări să-l trîntească din nou, dar Larry își trimise dreapta, care se opri în bărbia lui Stockmeyer. Acesta se îndoi înapoi în separeu, apoi se răsuci spre stînga și căzu la podea. Ateriză cu mutra în jos. Tanya țipă. Stockmeyer se ridică în genunchi, își îndreptă cravata, privi în sus spre Larry Nelson.
“OK, ticălosule! EȘTI CONCEDIAT!”
“Ce-mi pasă, grăsane? Am doi ani, după contract.”
“O să-ți primești banii, pulică! Dar nu mai conduci clubul meu de baseball!”
Stockmeyer se ridică în picioare.
“Mai mult, te dau în judecată pentru agresiune și bătaie! O să-ți notifice avocatul meu!”
“Dacă erai bărbat, Stockmeyer, ai fi dat înapoi!”
“Căcat!”
Stockmeyer o luă spre bar, mobilizînd cîtă demnitate era în stare. Apoi fu dus. Larry se uită după tipul care-i făcuse cu degetul. Dar și el se dusese.
Telefonul sună pe la zece și jumătate dimineața. Tanya se întinse din pat și ridică receptorul.
“Da?”
Apoi îl scutură pe Larry Nelson. Acesta se răsuci în cearceafuri și se ridică în capul oaselor.
“Ce-i?”
Ea trase cearceaful și lăsă telefonul să cadă pe organele lui genitale. Larry se întinse și-l ridică.
“Alo? O, Stockmeyer. Cum m-ai găsit? Ce? Da, înțeleg. Bine, atunci e OK, dar ține minte că eu sînt șeful în chestia asta împuțită, da? În regulă, atunci. La revedere.”
Larry se întinse peste Tanya și puse receptorul jos.
“Ce era?” întrebă ea.
“Mă vrea înapoi.”
“Te duci?”
“Da, am nevoie de slujba aia.”
Larry coborî din pat, se duse la baie și se pișă. Apoi se spălă pe mîini și pe față, își aruncă apă în păr și-l dădu pe spate cu mîinile. Ieși din baie. Era gol. Stătea așa în cameră.
“Băiete,” spuse Tanya din pat, “tare împuțit ai fost aseară.”
“Lasă asta,” spuse el, “mai avem ceva cocaină?”
“Nu, nimic. Ai un nas ca de elefant.”
“Căcat,” spuse Larry.
Întinse mîna în jos și se scărpină la coaie.
(din Septuagenarian Stew. Stories & Poems, Black Sparrow Press, Santa Rosa, 1990)