Apelul de Seară
În acest număr semnează

Cornel Moraru - critic literar, lector universitar doctor la Universitatea Transilvania din Brașov, redactor-șef al revistei „Vatra“ din Tîrgu Mureș

Ștefan Borbely - critic literar, eseist, lector universitar doctor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.

Traian Ștef - poet, eseist, redactor la revista „Familia“ din Oradea.

Ion Bogdan Lefter - poet, critic literar, lector universitar doctor la Universitatea din București, președinte al ASPRO.

Andrei Bodiu - poet, eseist, lector universitar, la Universitatea Transilvania din Brașov.

Gheorghe Crăciun - prozator, eseist, lector universitar la Universitatea Transilvania din Brașov.

Mircea Vasilescu - eseist, istoric literar redactor-șef la revista „Dilema“ din București.

Anatol Ghermanschi - critic literar, traducător, profesor la Liceul Constantin Brîncoveanu din Brașov.

Mirel Taloș - studii de filologie hispanica la Universitatea Bucuresti si de stiinte politice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Liviu Ioan Stoiciu - poet, prozator, publicist din București.

Daniel Barbu - politolog, profesor universitar doctor la Universitatea din București.

Alexandru Mușina - poet, eseist, conferențiar universitar doctor la Universitatea Transilvania din Brașov.

Gheorghe Izbășescu - poet, redactor-șef al revistei „Zburătorul“ din Onești.

Mihai Vakulovski - poet, prozator, doctorand în litere la Universitatea din București

Caius Dobrescu - poet, prozator, eseist, lector universitar la Universitatea Transilvania din Brașov.

Andrei Țăranu - eseist, asistent universitar la Universitatea din București.

Daniel Vighi - prozator, eseist, publicist, lector universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara.

Ștefan Ungurean - sociolog. lector universitar doctor la Universitatea Transilvania din Brașov, director al Institului de Administrare a Intreprinderilor.

Marius Oprea - poet, publicist, consilier la președinția României.

Romulus Bucur - poet, traducător, lector universitar la Universitatea Transilvania din Brașov, redactor-șef adjunct la revista „Arca“ din Arad.