Conflicte în fosta Iugoslavie
Richard Wagner
Cu Schestow în fața munților. Despre fundamentele Balcanilor
(În exclusivitate pentru „Interval“)
 
 

Balcanii încep acolo unde noi la rîndul nostru începem să medităm asupra lor. Unde patosul se asociază cu faptele, acolo încep Balcanii. Peste tot pîndesc primejdii. Drumurile sînt nesigure, tot așa locurile de destinație. Încă există magia pădurilor. Ele ascund însă oameni fără lege, haiduci, fugari.

Națiunile mici trăiesc cu permanenta teamă de a pierde totul. Tot ce au smuls tratatelor nesigure ale secolului. Și de parcă ei înșiși s-ar îndoi de premisele acestora, caută să se convingă de existența lor. Astfel totul devine propagandă patetică: istoria, geografia, literatura, politica. Totul devine propagandă și deci îndoielnic.

Orice ar face aceste popoare, acțiunile lor nu sînt nimic altceva decît o raportare a națiunii la trecut. De la prima traducere a Sfintei Scripturi pînă la receptarea lui Kant. Totul stă sub semnul acestei raportări la trecut. Înaintașii, străbunii sînt transformați în zei. Ei poruncesc celor vii. Iar mesagerii acestor porunci sînt scriitorii.

Scriitorii sînt fie poeți naționali, fie evrei.
Evreii au propagat capitalismul și comunismul. Asta se știe. Nu mai trebuie dovedit. În ceea ce privește poetul național, el este cunoscut de întregul popor. El deține un monument în locul său natal și unul în capitală, pentru că a cîntat lupta de eliberare națională în versuri demne de paginile cărților de școală. Poeții care trăiesc în mijlocul nostru sînt măsurați după capacitatea lor de a imita un poet național.
Poetul național nu poate fi citit, el trebuie să fie recitat. Poetul național este cel care ne hrănește, alții spun că este inventatorul memoriei colective.

Națiunea nu este o societate civilă, ci o comunitate a destinului. Iar acolo unde destinul nu iese destul de bine în evidență, el va trebui impulsionat. Versuri sînt făurite aievea armelor. Versurile sînt provocări, ele se angajează în bătăliile spiritului militant. În mod cu totul eroic ele provoacă la luptă răul. Iar răul are un nume. Are o imagine: drapelul celuilalt. Împotriva acestuia trebuie luptat. Chiar și printr-un război.

Războiul înseamnă măreție. Iar bătăliile pierdute sînt sfinte. De cum au pătruns masele în păduri, le vor părăsi toate trupele de eliberare. Frumusețea iregularului atinge icoana. Pe cînd în alte părți se adună liber-cugetătorii în jurul focului de tabără, aici trupele de eliberare joacă biliard. Putem fi siguri că biliardul a fost inventat în Ohrid. Sau poate doar conducta de apă? Merită să lupți, așa susțin chiar și rugăciunile. Pînă și cetele Domnului umblă înarmate.

Legea vine de la străbuni. Tot restul vine din occident. Drumul spre Europa este lung, dar noi sîntem bine pregătiți, spun oamenii. În fond și la urma urmei, ce vrea Europa de la noi?, întreabă ei.
Nu există filosofie în Balcani. Acolo există doar nihilism sau structuralism. Ceea ce este tot una. De altfel structuraliștii sînt bulgari. A te referi în Balcani la un sistem este ridicol. Iar cei mai ridicoli în Balcani au fost comuniștii, acești ingineri ai sufletului. Ei știau asta, drept pentru care și-au însușit naționalismul. Comunismul din Balcani aduce a cîntăreț de muzică ușoară cu anafură. Un turbo-text.

Singurul lucru autentic este folclorul. El este pretutindeni. În muzica ușoară, în arta plastică, în literatură. Chiar și în viața cotidiană. Oamenii își poartă blugii aidoma costumelor naționale.

De altfel, națiunile sînt obști sătești ceva mai extinse. Orașe nu există. Sînt caravanseraiuri, în care la început de secol au fost așezate clădiri franceze, iar după cel de al doilea război mondial blocuri prefabricate de tip sovietic. Pînă astăzi se fac săpături pentru a descoperi cine știe ce ruine romane sau grecești, pentru a dovedi că locul respectiv ar fi fost mai mult decît un simplu caravanserai.
Autenticul pur și simplu este inexistent. Aceste popoare nu s-au îndepărtat niciodată de lemn. Casele din orașe, bisericile, toate sînt din lemn. Cît timp dăinuie lemnul?

Nu-mi veni cu Kant, scutește-mă de Hegel. Aici se anunță Heidegger. Și mai ales heideggerienii francezi. Lacan a ajuns pînă în Istria. Ceva mai departe Foucault, și chiar mai departe Derrida. La Marea Neagră nu locuiește decît Derrida. Liturghia deconstrucției: fărîmițarea.

Rămîne singurătatea. Tăcerea. Ambele sălășluiesc la marginea istoriei. Marginea istoriei este mănăstirea. S-o atingi înseamnă să calci în picioare veșnicia.

Mănăstirile sînt martorii muți ai crimelor. Crimele sînt faptele străinului. Orice faptă străină este automat una sub drapel străin. Drapelul străin trebuie să devină trofeu de luptă. Numai așa se ispășește crima.

În calea ispășirii distanțele se micșorează. O călătorie prin Balcani devine o plimbare dintr-un sat în altul. Întîlnești aici palavragii și înțelepți. Deja o banală conversație poate să-ți dezvăluie puterea religiei. Există un fel de gîndire fără scriere, ce dăinuiește anevoie de-a lungul secolelor. Scrierile sînt importate. Se poate vorbi de o aberație transmisă oral care nu-și găsește locul în nici o scriere, ce-și croiește drumul peste ținuturi aievea unei catastrofe naturale. Nimeni nu-i cunoaște cauzele, toți ridică nedumeriți din umeri. Te asigură necontenit de bunele lor intenții.

Fiecare încercare de a explica această catastrofă nu este decît o nouă cărămidă la clădirea unei teorii a conspirației. Sub cupola conspirației senzația fundamentală este cea de neputință. Ea este determinantă. Iar această senzație de neputință duce inevitabil la izbucniri ale forței.

Balcanii sînt victima stăruirii în eternitate. În timp ce în mănăstiri se bate în lemn, Iisus trece prin lume în mașină și toți se fac a nu observa nimic.

Nu există ieșire, spun toți. Rugile nu mai ajung în cer, iar munca este un chin ca și acum o mie de ani. Ce ar fi, însă, dacă s-ar renunța la patos și banala muncă ar deveni fundamentul căutării cerului; dacă s-ar renunța la haiduc în favoarea cetățeanului; dacă stăinul nu ar mai trebui privit ca o amenințare ci precum ceva de-a dreptul carnavalesc. S-ar putea ajunge cu Iisus în mașină pe drumul spre Europa. Ăsta ar fi sfîrșitul ortodoxiei, ce e drept, dar totodată începutul libertății. Latina vulgară postmodernă, garanția pentru pace. Ca să-l cităm pe Schestow: gîndirea nu ar trebui să-i liniștească pe oameni, ci ar trebui să-i tulbure.
 

(în românește de
CARMEN ELISABETH PUCHIANU)