Interval-Interviu
Vladimir Tismăneanu:
„Nu vom conteni să ne minunăm de felul în care națiunile pot fi manevrate de aventurieri demagogici în clipe de derută istorică“

Un interviu de Caius Dobrescu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chestiunea vinovăției colective (a poporului, a intelectualilor) s-a
discutat mult dupa prăbușirea dictaturilor naționaliste sau comuniste. Cu
toate acestea, fără concluzii prea articulate. Crezi că tragedia care s-a
desfășurat sub ochii noștri, în Iugoslavia în general și în Kosovo în
special, aduce vreo clarificare în această spinoasă problemă?

Este greu, și nu știu cît de productiv, să vorbim despre culpabilități colective (fie și ale intelectualilor). Pe de altă parte, nu se poate nega că în acest secol a existat o pasiune intelectuală către cauze trans-individuale, un soi de avînt întru aventuri istorice, fie ele de dreapta sau de stînga. Anii din urmă au temperat acestă febră a „angajamentului“ revoluționar față de comunitate, clasă, rasă, sau Istorie. S-a născut, cum o demonstrează Olivier Mongin, figura intelectualului democrat, prea puțin prezentă în Europa interbelică (sau chiar imediat postbelică). Disidența din Est a fost tocmai expresia acestei „desvrăjiri“, a rupturii cu un stil politic extrem de incandescent, în care scopul acțiunii putea justifica cele mai discutabile, sau mai precis spus, abominabile mijloace. Trecute sînt timpurile cînd un Sartre predica minciuna în numele imperativului (specios, firește), de a nu face să dispere proletariatul din Billancourt. Oricum, secolul nostru oferă destule motive pentru a vorbi despre intelectuali deopotrivă în termeni de creatori și demolatori de mituri. Ceea ce s-a întîmplat în Kosovo, explozia de resentiment naționalist manipulată de regimul Miloșevici, este de negîndit în afara unui cadru istoric mai larg. „Memorandumul“ Academiei de Științe a Serbiei, scris și distribuit pe căi mai mult ori mai puțin oficiale în 1986, a fost programul care a inspirat delirul purificării etnice. Mulți, dar nu toți, intelectuali sîrbi s-au identificat cu temele și tezele acestui document instigator la vendeta colectivă. Prea puțini au fost cei care, în toți acești ani însîngerați, să fi ridicat glasul în numele valorilor liberale spre a protesta împotriva crimelor comise de ceea ce o ziaristă americană numea recent, pe urmele cărții celebre a lui Daniel Jonah Goldhagen, „călăii voluntari ai lui Miloșevici“. Pe scurt, marea confruntare culturală a epocii postcomuniste este aceea dintre prietenii și inamicii valorilor liberale. Între cei din urmă se află nu doar fundamentaliștii religioși ori întirziații romantici anti-capitaliști, ci și intelectuali de marcă ai fostei Iugoslavii, inclusiv prozatorul Dobrica Cosici și filosoful neo-marxist Mihajlo Markovici. Cauzele acestor abdicări morale sînt diverse, dar una esențială este refuzul unei civilizații globale, oroarea în raport cu spațiile deschise, cultivarea exacerbată a identităților colective în detrimentul autonomiei subiectului. „Urăsc să trăiesc într-o lume în care există CNN“, afirma în urmă cu cîțiva ani Cosici. Exclamația sa revela tocmai acest substrat îmbibat de frustrări, inavuabile complexe de inferioritate, detestare a oricărei alterități, care dă măsura a ceea ce Umberto Eco numea, într-un tulburător eseu, fascismul primordial.

În România Iugoslavia a fost percepută mult timp ca un paradis al
libertăților intelectuale. Din perspectiva pe care o ai astăzi, cît crezi că
este adevăr și cît mit (mistificare? propagandă?) în această imagine?
Ai vorbit în repetate rînduri, în mod laudativ, despre experimentele filosofice din jurul revistei Praxis. Cum privești contribuția grupului din jurul acestei reviste la evoluțiile intelectuale din epoca post-Titoistă?

Totul este o chestiune de perspectivă comparativă. În raport cu absurdul generalizat al României lui Ceaușescu, dar și cu situația din celelalte state ale blocului sovietic, Iugoslavia titoistă a fost dacă nu un paradis, măcar o oază de „despotism luminat“. Nu întîmplător lui Tito i s-a spus „ultimul Habsburg“. Evident, limitele acestei toleranțe se puteau nota în tratamentul aplicat unui Milovan Djilas, poate cel mai lucid comentator al autoritarismului birocratic. Cît timp a trăit Tito, Djilas a suferit persecuții de tot felul, de la închisoare la interdicția de a publica și, adeseori, de a călători în Vest. Pe de altă parte, cum s-a văzut din faptul că Danilo Kis a putut să-și publice opera în Iugoslavia, regimul dovedea anumite deschideri de negîndit în alte state comuniste. Național-comunismul titoist a fost unul care a repudiat orice naționalism local și a făcut din patriotismul federal întemeiat pe mitul antifascist cheia de boltă a supraviețuirii sale. Odată dispărut Tito și mai tîrziu URSS (deci pericolul „cominformist“ cum i se spunea), regimul intra într-o teribilă agonie. Intelectualii critici se întîlnesc cu forme renăscute de tribalism exclusivist (anticipate de Danilo Kis), iar vocile lor se pierd în lamentații sterile și idealism abstract. Cazul Zagorkai Golubovici, membră a cercului „Praxis“, este simptomatic: refuzînd să-și urmeze colegii în direcția naționalismului, ea s-a asociat cu grupurile de gînditori neînregimentați, dar și lipsiți de baza de masă. La ora actuală, Zagorka Golubovici se află între semnatarii apelului intelectualilor iugoslavi care condamnă în egală măsură represiunile etnice ale regimului Miloșevici și acțiunea militară NATO (în aceeași situație se află și Aleksa Djilas, istoric remarcabil, fiul autorului „Noii clase“). Problema este că acest tip de echidistanță morală este înșelător: timp de ani de zile Miloșevici și clica sa au pus la cale și înfăptuit o strategie al cărei scop final a fost și rămîne utopia statului etnic pur. Intelectualii sîrbi au tăcut (sau nu au protestat suficient de vehement) în clipa în care se petreceau ororile de la Vukovar, Srebrenica și Sarajevo. Cum arătam mai devreme, chiar figuri proeminente ale grupului „Praxis“ au flirtat cu ideologia bolșevismului de extremă dreaptă a lui Miloșevici. Unii dintre ei au acceptat retorica oficială care susținea că în Iugoslavia era nevoie de o nouă revoluție anti-birocratică (Mirjiana Markovici, soția lui Miloșevici, a excelat în acest tip de abordare gauchizantă). Iluziile neo-marxiștilor s-au întîlnit cu cinismul unor aparatcici pe cît de avizi de putere, pe atît de opaci la orice comandament etic. Tristă ironie această convertire a unor gînditori care au ținut piept cenzurii titoiste în tribuni ai unui extremism etnocentric cu accente rasiste. Chiar deunăzi citeam un comunicat al PC din Grecia (da, mai există și așa ceva, ba chiar cu deputați în Parlamentul național și cel european!), pe baza întîlnirii din aprilie dintre Harilaos Florakis, președintele de onoare al dinozaurilor leniniști de la Atena și Slobodan Miloșevici. Ceea ce-i unește pe comuniștii greci cu naționaliștii sîrbi este tocmai respingerea deliberată a modernității politice, refuzul liberalismului burghez în numele unui colectivism gregar și arogant.

Cum este, totuși, posibil ca atrocitățile cele mai cumplite din fostul
lagăr comunist să se fi petrecut tocmai în baraca considerată cea mai
veselă, mai liberă dintre toate?

Atrocități în baraca cea mai veselă: nu vom conteni să ne minunăm de felul în care națiunile pot fi manevrate de aventurieri demagogici în clipe de derută istorică. Germania în anii 30 și 40 oferă exemplul cel mai șocant despre naufragiul moral al unei comunități ce părea cea mai „civilizat㓠la începutul veacului douăzeci. În inima însăși a civilizației, o știm de la Freud, se ascund pulsiuni atavic-barbare pe care stările de criză le aduc la suprafață și le transformă în motivații de masă. Cît privește regimul Miloșevici și dezastrul iugoslav, împărtășesc teza Slavenkai Drakulici, excepțională eseistă croată: în Iugoslavia s-a trecut de la feudalism la comunism și înapoi la feudalism. Absența civilizației burgheze, cu ale sale pîrghii și supape de control al entuziasmelor fanatice colective, disprețul față de civilitate plus îmbătarea cu vinul propagandistic al „frăției și unității“, toate acestea au facilitat ascensiunea lui Miloșevici și catastrofa care a urmat. Din „baraca cea mai vesel㓠nu a rămas decît un insuportabil gust de cenușă, gropi comune cu mii de cadavre anonime și sentimentul că Vestul a aflat prea tîrziu încotro poate duce naționalismul dezlănțuit în zone în care pulsează frenetic anxietăți și patologii identitare pre-moderne.

Poți face o comparație între Iugoslavia lui Miloșevici și România lui
Ceaușescu? În calitatea ta de specialist în naționalisme est-europene, ce
crezi că apropie și ce desparte național-comunismul iugoslav de cel român? Poți
compara moștenirea pe care o lasă Miloșevici cu moștenirea lăsată de
Ceaușescu?

Miloșevici și Ceaușescu: O eroare de interpretare curentă în vest (și nu numai) îl transformă pe Miloșevici într-un dictator fascist. Este adevărat că există elemnte fascistoide în ideologia și practica acestui regim, însă nu trebuie uitat că este vorba de un amalgam în care se întîlnește xenofobia delirantă cu tehnicile de dominație leniniste. În acest sens, Miloșevici duce la ultimele consecințe „logica“ naționalismului comunist experimentat de Ceaușescu. Similitudinile sînt flagrante: exaltarea comunității etnice, glorificarea aberantă a trecutului, stigmatizarea „străinului“, cultul liderului („comandantul suprem“), rolul soției ca partener în luarea tuturor deciziilor (dictatura bicefală), chiar anumite trăsături de „dinasticism“. Nu mai puțin important, ca și în cazul „protocronismului“, substratul ideologic al comunismului român în ultima sa fază, avem de-a face cu aproprierea de către comuniștii sîrbi a retoricii naționalismului extremist interbelic. Pentru populiștii de la Belgrad (sau pentru personagii gen Karadzici și Mladici), puțin contează coerența discursului inflamatoriu: ei celebrează în egală măsură pe cetnici dar și pe polițistul șef al primei perioade titoiste, eliminat pentru presupusa deviere naționalistă, Aleksandar Rankovici.

Conflicte în fosta Iugoslavie
Ciprian Șiulea
Rrromânii Și Kosovo
 

Ce rol crezi că ar putea să joace intelectualii în reconstrucția
democratică a Balcanilor (în condițiile în care aura lor de (semi)eroi  ai
(semi)underground-ului s-a risipit, o dată cu risipirea sistemului comunist?

Intelectualii și reconstrucția democratică: lupta se dă la ora actuală între cei care continuă să creadă în posibilitatea civismului democratic și cei care sînt convinși că nu există salvare în afara destinului colectiv al națiunii (adeseori definită clerical ori chiar biologic). Tocmai de aceea cred că rolul intelectualilor democratici este vital: ei sînt cei care pot și trebuie să formuleze discursurile menite să destrame mirajul paternalismului autoritar, să mențină vie memoria nopții totalitare și să-și informeze concetățenii asupra dezastrelor ce pot decurge din miopie, uitare sau resentiment generalizat. Este ceea ce avea în vedere Vaclav Havel cînd, în urmă cu cîțiva ani, cerea formarea unei „conspirații“ internationale a intelectualilor critici. Dacă o asemenea formă de rezistență va avea cîștig de cauză este greu de anticipat, însă un lucru este sigur: atunci cînd intelectualii dezertează, cînd se retrag din treburile cetății și se auto-conving c㠄jocurile sînt făcute“ și c㠄rien ne va plus“, democrația se află în gravă suferință iar inamicii ei cîștigă nefaste avantaje.

S-a remarcat adesea că războiul din Kosovo parcă încurajează analizele agresiv părtinitoare și, deci, concluziile suspecte. Probabil că orice alt război contemporan și vecin cu noi ar face la fel. Multe discursuri irelevante despre Kosovo conțin astfel de parti pris-uri în formă brută sau/și cristalizate în perspectivă asupra subiectului.
În primele zile ale intervenției NATO discuțiile s-au purtat mai ales în jurul problemei legitimității. Mulți dintre cei care o contestau dar și mulți dintre cei care o susțineau se refereau implicit la o legitimitate absolută, dedusă din principii și norme universale. Or, este evident că această legitimitate nu poate fi, în cazul Kosovo și în oricare alt caz, decît relativă și conjuncturală, fără a mai lua în discuție faptul că nu a existat o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU în favoarea intervenției (de altfel, o eventuală rezoluție ar fi fost oricum adoptată de un număr restrîns de state - fapt sugestiv în sine pentru tipul de legitimitate respectiv). Legitimitatea ordinii internaționale (ca și legitimitatea unui stat) este o convenție care, chiar dacă se întemeiază pe principii democratice „universale“, este mai degrabă o stare de fapt justificată tocmai de existența ei și de practica istorică prin care s-a impus. Fie că o recunoaștem sau nu, e o legitimitate care se construiește în bună măsură și după acțiunea propriu-zisă. Asta nu înseamnă deloc că intervenția militară în Kosovo ar fi fost arbitrară, dimpotrivă. Dar apelul la o legitimitate „științifică“, întemeiată din afară, dintr-un fel de instanță transcendentă poate fi păgubos chiar pentru cauza intervenției, deoarece afectează modul în care acest tip de decizie este asumată atît de factorii politici care au căderea să ia astfel de decizii, cît și de către opinia publică. Dacă opinia publică din Balcani sprijină intervenția NATO pe baza unei legitimități incerte reieșită din documente internaționale sau pe baza prestigiului imens al Vestului e clar că acest act rămîne în mare parte formal. Este foarte important ca ralierea esticilor la politica occidentală să se bazeze pe adeziunea la valori și practici concrete care să dea o formă materială principiului abstract al drepturilor omului și este la fel de important ca Estul să își asume această decizie ca una legată de viitorul lor în cadrul unei viitoare Europe unite. NATO nu mai tolerează epurări etnice în Europa și vrea să elimine un focar de instabilitate al cărui potențial pare a fi subestimat. E o decizie care marchează evoluția civilizației occidentale, pentru o nouă ordine internațională și, în fond, pentru un anumit mod de viață. Mi se pare esențial ca ea să fie înțeleasă și asumată exact în această dimensiune a ei chiar dacă, sau mai ales pentru că e o decizie angoasantă. De aceea susțin că perspectiva legitimității absolute, „științifice“, în disputa privind conflictul din Kosovo poate fi irelevantă, din cel puțin două puncte de vedere.
O altă perspectivă posibilă este cea de evaluare a consecințelor intervenției, ceea ce, pe moment, pare foarte greu de făcut. Situația este într-adevăr critică acum, consecințele negative ale intervenției fiind mult mai izbitoare decît consecințele pozitive pe termen mediu și lung (oricum, un adevărat bilanț al intervenției ar trebui să intre pe terenul minat al judecăților contrafactuale). Nu vreau să minimalizez pierderile suferite de sîrbi, dar orice popor este responsabil, în mod conștient sau nu, voluntar sau involuntar, pentru acțiunile conducătorilor pe care-i susține sau tolerează, inclusiv acea minoritate anti-Miloșevici care, desigur, n-are nici o vină, însă nu poate fi izolată de restul sîrbilor. E pur și simplu destinul apartenenței la un popor și la o istorie, și exact aceeași experiență am trăit-o dup㠑89 și noi, românii, acea insuficientă minoritate a românilor care și-a dorit o țară civilizată. Perspectiva evaluării consecințelor este și ea alunecoasă, existînd riscul de a ne pierde mare parte din simțul critic în acele calcule cu pierderile celor două părți, avantaje vs. dezavantaje etc. Calcule complicate și triste și pe care poate că ar fi bine să le lăsăm nefăcute pe moment.
Există însă un alt aspect, foarte interesant pentru noi, al conflictului din Kosovo, anume reacția pe care el a provocat-o din partea a ceea ce am numi, în sens larg, naționalismul românesc (e vorba atît de partide politice, cît și de opinia publică și mass-media).
Naționalismul românesc la care ne referim este, în mod esențial, pur ideologic, adică este rezultatul acțiunii unor concepte total desprinse de realitate. Astfel se face că naționaliștii români sînt, de obicei, prea puțin interesați de soarta românilor din afara granițelor, ceea ce este aberant (din alt punct de vedere, e explicabil, dacă ținem cont de faptul că România însăși nu-și poate gestiona problemele la nivelul minimei decențe). Dar naționalistul român dezinteresat de soarta românilor este un adept fanatic al cauzei sîrbilor, ceea ce se poate măsura prin diferența dintre ecoul pe care conflictul din Transnistria l-a avut în rîndul opiniei publice, incomparabil cu ecoul conflictului din Kosovo. Naționalismul românesc, pur ideologic și reactiv (adică trăgîndu-și substanța mai ales din ura împotriva dușmanului) nu are nici o legătură cu interesele românilor și nici măcar cu evoluția României pe termen scurt. De aceea atitudinea sîrbilor față de minoritatea română de la ei nu contează prea mult pentru ei, cum nu contează nici istoria războiului din Kosovo, construit științific de Miloșevici (ne-a demonstrat-o clar documentarul BBC). Această istorie, ca oricare altă istorie, constituie un material ușor de transformat în propagandă, de manipulat. Nu realitatea sau interesul național au vreo relevanță aici. Naționalistul rrromân (cum sugera Caragiale grafic demagogia chioară) este devotat trup și suflet cauzei sîrbilor dintr-un singur motiv: pentru că asta îl face să se simtă mai bun și mai puternic. Sînt prea cunoscute mecanismele resentimentului (descrise magistral încă de Nietzsche), identificarea vinovatului, mania persecuției, mistica suferinței, a sacrificiului și morții eroice pentru a mai insista asupra lor. E posibil ca românii, sau cel puțin rrromânii, să aibă și ei cîteva gene comune cu sîrbii. De exemplu, mistica sacrificiului și a morții, obiectivată în creația populară de la „Meșterul Manole“ și „Miorița“ pînă la „Triunghiul morții“ al lui Sergiu Nicolaescu. Cu diferența că ceea ce reușește să fie splendid în „Miorița“ sau „Meșterul Manole“, în „Triunghiul morții“ e macabru. Românii apar în filmul lui Nicolaescu ca un popor de sinucigași, care se roagă de Moarte să nu-i ocolească, se sacrifică inutil, de dragul sacrificiului (Ecaterina Teodoroiu) și, bineînțeles, luptă cel mai bine cînd sînt morți (scena absolut cretină în care nemții se luptă o noapte întreagă cu o redută ocupată doar de soldați români morți, așezați în poziție de tragere). Mă rog, poate că Nicolaescu nici nu s-ar înșela atît de mult dacă în loc să fixeze un ideal ar pune un diagnostic.
Desigur, pe lîngă chestia cu genele există și o altă explicație, mai puțin imemorială. Solidaritatea rrromânilor cu sîrbii este (ați ghicit deja) pur ideologică și ea, este solidaritatea celor care, neavînd o identitate, își improvizează una din categorii precum ortodox, estic, persecutat, nefericit, frații noștri etc. Distanța dintre om și identitatea lui colectivă (?!?), dintre individ și clasa pe care astfel de concepte o precizează este foarte mare și pe această distanță derapajele și manipularea devin regulă. Doar așa se poate explica faptul că unii suferă în locul altora în timp ce își ignoră cu înverșunare propriile suferințe. În mod doar aparent paradoxal, această solidaritate nu susține, ci subminează o comunitate (ca și deviza „Țineți aproape“ a lui Marius Tucă, realizator la o televiziune rrromânească. O deviză perfectă pentru o turmă de oi, nu și pentru o comunitate umană. După cum se poate vedea, totul se leagă). Este o solidaritate a supraviețuirii, nu a dezvoltării, care apare atunci cînd, apropiindu-se de limita inferioară a existenței sale, omul renunță la mecanismele mai lungi, mediate ale lucidității  care i-ar asigura proiectarea și realizarea intereselor sale complexe, uman structurate. Din păcate, procesul nu pare a fi reversibil, chiar dacă bariera dispare (căderea comunismului).
Solidaritatea supraviețuirii e aproape coextensivă societății românești. E solidaritatea dirigintelui care-și apără elevii- problemă pentru că sînt ai lui, în timp ce pe elevii-problemă similari din alte clase îi tratează cu toată exigența. Poate lua și forme vădit tragicomice: Gavril Dejeu, fost deținut și persecutat politic, se solidarizează cu Ministerul pe care îl conduce și care e, în mare măsură, asemănător aparatului represiv care l-a persecutat odinioară (cu rezultatele cunoscute din timpul celei de-a cincea mineriade). De ce se întîmplă acest lucru? Pentru că sînt împreună și trebuie să se descurce, să se aranjeze, să supraviețuiască împreună. Cu ochii închiși și cu mecanismele lungi ale lucidității constructive atrofiate. Și, bineînțeles, cel mai eclatant exemplu e solidaritatea sindicală, muncitorească. Dar nu mai insist pe această temă despre care evenimentele triste ne-au obligat deja să spunem totul.
Naționalismul rrromânesc e cu totul remarcabil și prin faptul că el poate să anuleze orice distincție politică. Exact aceleași teorii și mituri despre poporul român, despre istoria lui recentă și viitoare pot fi întîlnite în stînga și în dreapta spectrului politic, la adepți ai monarhiei sau ai comunismului, la nostalgici ai Legiunii sau Securității. Nostalgici ai comunismului, în același timp admiratori fanatici ai lui Blaga, Eliade sau Noica. Nici o diferență, nici o coerență, nici o consecință. Istoria mitizată și oamenii de cultură sacralizați fac obiectul unei idolatrii africane, orice încălcare a tabu-ului fiind tratată cu violență (iar am ajuns la lucruri prea bine cunoscute).
Propaganda prosîrbă și anti-NATO a fost susținută de un număr înspăimîntător de mare de ziare centrale, dintre cele mai citite. Evident, nu mă refer la faptul de a publica opinii pro-sîrbe, comunicatele uneori absurde sau hilare ale propagandei sîrbe, sau de a critica anumite aspecte ale intervenției. Orice ziar serios face și asta. Grav este însă faptul că toate aceste ziare nu fac distincție între comentariu și informația exactă (în forme mai mult sau mai puțin subtile: de la alegerea surselor, formularea titlului și subtitlului, alegerea termenilor folosiți și a ilustrațiilor, neprecizarea sursei informațiilor, trunchierea informațiilor, pînă la invectiva grosieră trîntită în mijlocul unui articol care se vrea de informare).
Ponderea mare a acestor ziare și mecanismul încetățenit de ele, adică obiceiul cititorilor de a asimila direct, ca pe niște informații sigure ceea ce de fapt nu reprezintă decît comentariul tendențios al ziaristului, constituie un potențial de manipulare considerabil și, ca atare, un pericol considerabil pentru România.