Zona Liberă
Cristian Preda
Decepția fecundă.
Revoluție Și democrație în România post-comunistă
 

1. Mai întîi de toate, o constatare: revoluția română are parte de un destin straniu. În urmă cu nouă ani, se vorbea despre ea în fiecare zi; astăzi, aproape nimeni nu o mai pomenește. De ce a fost ea dată uitării?
Să ne amintim, înainte de orice, că revoluția română a fost prea neașteptată și în același timp prea obscură pentru a putea fi domeniul rezervat al unei singure părți a corpului social, care să facă din ea o referință inconturnabilă și exclusivistă a propriei identități. Mai exact: revoluția a fost prea neașteptată și prea obscură pentru a fi “confiscată”, așa cum se spunea, cu teamă, în urmă cu cîțiva ani. A spune că revoluția a fost prea neașteptată înseamnă a afirma că nu existau în România de dinainte de 1989 “grupări organizate, cunoscute la scară națională și non-violente”, capabile să negocieze cu reprezentanții vechiului regim tranziția și deci îndreptățite să își aproprie apoi meritul de a fi schimbat soarta țării. A spune că revoluția a fost prea obscură înseamnă a observa că, la drept vorbind, nu se știe cu precizie « ce anume s-a petrecut în decembrie 1989 ».
Aș adăuga însă că, din exact aceleași două motive, revoluția română nu a devenit nici un bun politic comun. Ea s-a dovedit a fi mai curînd iluzia fiecărui partid și, la limită, a fiecărui individ, care și-au legat istoria personală de o reeditare, de data aceasta reușită, așteptată și clară, a momentului consumat în decembrie 1989. « Singura soluție - înc-o revoluție! », iată mitul fundamental al României postcomuniste.

2. În ceea ce privește democrația, ea a fost văzută mai întîi ca un rezultat natural, ca un efect imediat al revoluției. Schema de gîndire care se înfățișa astfel era, de fapt, una marxistă.
Căci în imaginarul politic al românilor, « revoluție » și « democrație » erau puse în legătură cu mult înainte de 1989. Desigur, era vorba atunci despre democrație « socialistă » și revoluție « socialistă ». Dar conexiunea lor era considerată naturală: revoluția « socialistă », forma cea mai avansată de revoluție, a creat, se spunea înainte de 1989, forma cea mai avansată de democrație, cea « socialistă » sau « populară ».
Conținutul principal al acestei democrații era fixat plecînd de la o binecunoscută etimologie: democrația socialistă era definită ca « formă de guvernămînt bazată pe principiul potrivit căruia puterea aparține poporului ». Definiția a fost invocată și după 1989; nu întîmplător cei care au folosit-o după această dată au fost numiți « neo-comuniști ». Adoptînd-o, aceștia au căzut în capcana despre care vorbea Karl Popper: « a defini democrația ca putere a poporului reprezintă un mare pericol. Orice om din popor știe că de fapt el nu are puterea și de aceea are impresia că democrația este o mare înșelătorie ». Iată sursa multor frustrări ale cetățenilor români ieșiți din totalitarism în 1989: cei care iubeau trecutul nu înțelegeau de ce această veche definiție este contestată în spațiul politic devenit liber, în timp ce aceia care voiau să uite trecutul nu înțelegeau cum se face că, deși contestau vehement definiția citată, ei nu dețineau încă puterea. Comparată cu aceste frustrări, ideea popperiană potrivit căreia democrația este pur și simplu un instrument care ne îngăduie « să-i destituim pe guvernanți fără vărsare de sînge » a părut mai degrabă nesemnificativă.
Să adăugăm, în sfîrșit, că nu a existat idee mai nefericită decît aceea de a înfățișa după 1989 publicului românesc democrația ca pe ultimul moment din evoluția omenirii, ca pe o probă a sfîrșitului istoriei. Căci democrația zisă « socialistă » sau « populară » se prezentase și ea ca ultim stadiu al evoluției istorice, ca desăvîrșire a logicii acțiunii colective, imediat anterioară vîrstei comuniste a societății. Într-un anumit fel, după 1989, clișeele curente ale vechiului regim au rămas pe loc, căci nimic nu a fost mai simplu decît înlocuirea numelui « democrație socialistă » (sau « populară ») cu expresia « democrație occidentală » (sau « liberală »).

3. În mod paradoxal, aceste lucruri erau departe de a fi clare imediat după 1989. Ele au fost chiar complet ignorate de către minți foarte subtile.
Nu există probabil un exemplu mai bun în această privință decît micul volum scris de către Ralf Dahrendorf intitulat Reflecții asupra revoluției din Europa. Într-o scrisoare ce ar fi urmat să fie trimisă unui domn din Varșovia, 1990. Iată întrebările la care își propunea să răspundă Dahrendorf în 1990: « Nu sîntem oare martorii unui proces de disoluție în care nimic nu vine să înlocuiască structurile vechi și, cum bine știm, îngrozitoare? Cum pot apărea partidele politice (m-ați mai întrebat) cînd cele vechi din 1946 și din perioada interbelică nu mai au nici o legătură cu prezentul, iar noile partide sînt incapabile să găsească suportul social necesar? Și de ce (ați adăugat aproape îngrijorat) scrisesem nu demult că nu numai socialismul, ci și social-democrația sînt pe cale de dispariție? În ce fel va acționa economia de piață asupra structurii sociale a țării? Nu-i va îmbogăți pe unii, în vreme ce majoritatea vor deveni mai săraci ca oricînd? Ce se va întîmpla cu viața culturală? Va trebui oare să citim și să vizionăm producții de proastă calitate, acum cînd sîntem liberi și nu mai dispunem de cărți ieftine și de filme bune subvenționate? Cum putem instaura statul de drept? Ce putem face în situația în care vechii judecători și-au pierdut complet credibilitatea, iar noi nu sîntem capabili să găsim alții noi, care să garanteze independența și obiectivitatea? Și ce s-ar putea spune despre pericolul german? Vom fi oare martorii unei Europe balcanizate, dominate de singura putere care se unește în loc să se dezintegreze? (M-ați întrebat) dacă, analizînd toate datele problemei, sînt optimist în privința noii Europe ori neliniștit și îngrijorat ca mulți dintre compatrioții dumneavoastră și, cum bine ați presupus, și alții din Europa Centrală și de Est? ».
Pentru un cititor atent și lucid, ceea ce este frapant în acest text nu este caracterul derizoriu al unor probleme precum cele referitoare la calitatea filmelor subvenționate sau la un posibil pericol german pentru Europa sau, în fine, la moartea social-democrației. Lucrul cel mai frapant este că textul lui Dahrendorf vorbește despre revoluția din Europa fără a vorbi, de fapt, despre România.
Desigur, la o lectură superficială, România se regăsește în spatele tuturor problemelor pe care Dahrendorf le reținea ca expresii ale curiozității « domnului din Varșovia » și, în acest sens, autorul ar fi putut foarte bine să adreseze scrisoarea sa și unui « domn din București ». Căci România a avut parte de o revoluție în sensul cel mai tare al acestui termen: într-adevăr, în 1989, nicăieri altundeva violența nu a pătruns atît de brutal în stradă. Apoi, nicăieri altundeva partidele politice interbelice nu au făcut o asemenea carieră odată reinventate, căci România este singura țară europeană în care aceste partide au ajuns pînă la urmă la putere. Pe de altă parte, nici un partid politic nou din Europa Centrală și Orientală nu a avut parte de un sprijin popular comparabil cu scorul obținut de Frontul Salvării Naționale în 1990. În sfîrșit, nicăieri altundeva diferența între bogați și săraci despre care vorbește Dahrendorf nu este atît de mare, chiar dacă această diferență se datorează mai degrabă absenței pieței și nu deplinei sale manifestări.
Cu toate acestea, românii nu s-au recunoscut în textul lui Dahrendorf. În opinia mea, motivul este acela că textul lui Dahrendorf avea privirea îndreptată doar către viitor. Trebuie să mă explic.
În centrul reflecției sale din 1990, Dahrendorf se străduia să îi arate acelui imaginar « domn din Varșovia » că există o diferență profundă între viziunea filosofico-politică a lui Hayek și cea a lui Popper și că al doilea autor (nicidecum primul) ar trebui urmat pentru a construi un spațiu politic liberal. Două observații merită făcute aici. Înainte de toate, e îndoielnic faptul că ar exista o diferență atît de netă între Hayek și Popper: discursurile lor despre democrație, despre tradiția statului de drept sau despre rolul Constituției sînt identice. În al doilea rînd, perspectiva lor filosofico-politică a fost elaborată într-un context polemic bine definit: e vorba despre critica totalitarismului și, după 1960, despre critica statului-Providență. Dar, la drept vorbind, idealurile pe care le afirmau cei doi liberali nu alcătuiesc un proiect politic pozitiv. E vorba doar de structurarea unui cadru teoretic al criticii sociale. Dahrendorf a schimbat sensul acestui discurs liberal și l-a transformat într-un soi de substanță a viitorului societăților din Europa Centrală și Orientală. El a formulat astfel condițiile de posibilitate ale tuturor acelor discursuri care afirmă eșecul politic al acestei părți din Europa și care văd în liberalism vinovatul principal pentru această nereușită istorică.
Dimpotrivă, Dahrendorf nu a luat în seamă deloc « democrația » sau « revoluția » în sensul dat acestora de către români, chiar dacă întrebarea cea mai tulburătoare pe care o formula - « Nu sîntem oare martorii unui proces de disoluție în care nimic nu vine să înlocuiască structurile vechi și, cum bine știm, îngrozitoare? » - trimitea la imaginarul revoluționar. Mult prea ocupat cu viitorul, Dahrendorf a uitat prezentul.
Dar poate că România nu era interesantă pentru Dahrendorf. El ar fi putut, de pildă, spune că această țară reprezintă o excepție. În orice caz, alți autori au spus-o.

4. Între aceștia, Luis Linz și Alfred Stepan. Cei doi cercetători americani enumerau în 1996, înainte de alegerile ținute în România, particularitățile acestei țări: România a început ultima tranziția; ea a cunoscut cel mai violent sfîrșit al regimului, neputînd organiza o « masă rotundă » în care the soft liners să fi putut negocia trecerea la un alt regim; în România, există din 1990 în 1996 violări ale drepturilor omului comise de succesorii regimului comunist și, în sfîrșit, aici, un fost comunist a fost nu doar ales, ci și reales ca președinte.
Luis Linz și Alfred Stepan propuneau o explicație a acestui « excepționalism românesc »: ei au găsit-o în tipul de regim al lui Ceaușescu, considerat ca un amestec de totalitarism și de patrimonialism. La drept vorbind, totalitarismul regimului Ceaușescu nu are parte de o explicație originală, cei doi autori mulțumindu-se să reia formula « stalinismului antisovietic ». În ceea ce privește patrimonialismul, termen împrumutat de la Weber, Linz și Stepan îl rebotează « sultanistic » pentru a-l descrie apoi ca un amestec de personalizare a puterii, de tendințe dinastice și de intervenție a șefului suprem în toate domeniile, de la proiectele industriale la politicile pronataliste și antiavort. Toate aceste trăsături ar explica lucruri extrem de diverse, de la rolul important al violenței în tranziția românească și pînă la ponderea evenimentelor internaționale în schimbarea regimului!
Pentru moment, aș face un singur comentariu: spre deosebire de Dahrendorf, care prefera prezentului viitorul, pentru Linz și Stepan, trecutul explică în totalitate prezentul.

5. În ceea ce mă privește, consider că explicația tranziției trebuie să fie mult mai atentă la prezentul istoric. Aș adăuga că liberalismul însuși trebuie reinventat plecînd de la această analiză a prezentului, în particular a prezentului post-totalitar.
Înainte de a insista asupra trăsăturilor acestui prezent, este poate util să menționez că excepționalismul despre care vorbeau Linz și Stepan e o temă foarte dragă și românilor. Însă ei îl înțeleg cu totul altfel decît cei doi autori americani. Românii fac din acest excepționalism o virtute particulară. Așa se întîmplă, de pildă, în cazul violenței pe care a cunoscut-o România în decembrie 1989: această violență este, desigur, deplînsă de către români, dar ea e considerată în același timp un argument în favoarea unei implicări serioase în lupta împotriva dictaturii și, în consecință, ca un efort care trebuie răsplătit. Această retorică a sacrificiului care cere o recompensă specială este de bună seamă marca unei iluzii.
Nu e singura iluzie la care aderă românii. Dar aceste iluzii trebuie luate în serios dacă vrem să explicăm evoluția societății românești.
Adaug imediat, pentru a disipa posibile obiecții, că spre deosebire de unii dintre compatrioții mei, eu nu cred deloc că am avea nevoie de un aparat conceptual special sau absolut nou pentru a înțelege situația din România. Dimpotrivă. Consider că doar conceptele filosofiei și științei politice occidentale ne pot ajuta în această întreprindere intelectuală. Dar adaug: cu condiția de a lua în serios opiniile Cetății despre care vorbim.

6. În acest sens, mi se pare că istoria ultimilor zece ani din România trebuie judecată plecînd de la ceea ce românii au spus despre democrație și revoluție. Istoria aceasta e în fond traversată de iluziile legate de revoluție și de decepția românilor de a face « înc-o revoluție! ». Teza mea este că această decepție a fost fecundă, în măsura în care România este astăzi ceea ce este întrucît a pierdut iluzia revoluției permanente. Ea a cîștigat în acest fel certitudinea democrației.

7. Mai degrabă decît despre iluzie revoluționară ar trebui să se vorbească despre iluzii revoluționare. Căci formele iluziei politice sînt numeroase. Așa cum sugeram mai sus, multe au scăpat chiar și celor mai subtili observatori. Iată de ce voi menționa mai jos două dintre ele.
În primul rînd, e vorba despre iluzia unei transformări « magice » a societății. În decembrie 1989, se credea că e suficient să-l ucizi pe tiran pentru a trăi bine, în bunăstare și armonie. Ideea că pacea socială și prosperitatea sînt construite, că ele cer imaginație, efort și inteligență politică ne era complet străină. Efectele acestei ignoranțe nu au întîrziat să apară. Astfel, în 1990, la doar cîteva luni după executarea lui Ceaușescu, România a avut parte de cel mai sîngeros conflict pe baze etnice din istoria sa: maghiarii și românii din Transilvania s-au confruntat în chip violent în stradă. Acesta a fost punctul de plecare al unei situații confuze, în care, timp de șase ani, iluzii românești și maghiare s-au confruntat sub semnul naționalismului și al lipsei de inteligență politică. Azi, mai precis după alegerile din 1996, reprezentanții minorității maghiare sînt cooptați în guvernul României, participînd în chip direct la nașterea unei noi ordini sociale comune. Ceea ce trebuia făcut în 1990 s-a făcut șase ani mai tîrziu. Problemele coexistenței româno-maghiare nu au fost desigur rezolvate în chip complet. Dar e cert că iluziile revoluționare legate de un viitor zămislit în chip magic au cedat pasul în fața unui efort cotidian care e atent la provocările și constrîngerile prezentului.
O a doua formă a mitului revoluției era - poate în mod paradoxal - iluzia unei occidentalizări rapide a țării. De fapt, acestă iluzie era intim legată de cea descrisă în rîndurile de mai sus. Căci Occidentul era perceput ca o sursă inepuizabilă de bunătate și de prosperitate, iar ajutoare sale erau considerate daruri grațioase substituibile efortului personal al românilor. Această bizară așteptare era susținută de ideea potrivit căreia românii sînt cele mai năpăstuite victime ale experienței comuniste, care în plus au fost trădate în chip mîrșav de către Occident după cel de-al doilea răzbi mondial. În viziunea comopatrioților mei, această superioritate datorată unei suferințe maxime și unei trădări nemeritate ar fi trebuit să ne dea mai multe drepturi la sprijinul Occidentului. Experiența de zece ani a relațiilor cu Uniunea Europeană și NATO le-a arătat românilor că lucrurile sînt departe de a fi atît de bizare. Autoritățile au înțeles treptat că politica nu este o afacere de recompensă trucată de o falsificare masivă a istoriei, ci presupune riscul și raționalitatea legate de interesul pe termen lung al societății. Recent, autoritățile române au adoptat o asemenea viziune asupra politicii, atunci cînd au riscat o poziție similară cu poziția NATO în privința Yugoslaviei, cu toate că mai multe elemente indicau o direcție diferită: într-adevăr, cu rare excepții, opinia publică a îmbrățișat în chestiunea yugoslavă mai degrabă tezele rusești despre respectul suveranității populare yugoslave și ale absenței unei decizii a Consiliului de Securitate referitoare la intervenția în Serbia; apoi, respectul embargoului cerut de Uniunea Europeană împotriva Yugoslaviei a produs pagube suplimentare unei economii aflate în stagnare; în sfîrșit, să adăugăm că România a îmbrățișat o asemenea poziție deși și-a văzut spulberate speranțele de a fi invitată să adere imediat la NATO.
Toate aceste schimbări au fost posibile întrucît realitatea politică românească este foarte diferită de ceea ce era ea în 1990.

8. De fapt, așa cum am sugerat deja, dacă revoluția a fost multă vreme o referință mai importantă decît Constituția, ea și-a pierdut astăzi acest statut.
Putem urmări această istorie într-o manieră ceva mai detaliată, analizînd diferitele retorici politice ale puterii și ale opoziției. Evoluția acestor retorici este revelatoare pentru procesul de democratizare a spațiului politic românesc.
Putem distinge trei faze ale acestei istorii.
Prima acoperă perioada 1990-1992. Retorica puterii era construită plecînd de la două idei-cheie. Prima era ideea legimității date de revoluția din decembrie 1989; cea de-a doua idee era cea a « democrației originale ». Această ultimă expresie era la fel de imprecisă ca și definirea democrației ca « putere a poporului ». În mod paradoxal, autoritățile invocau în 1990-1992 și modelele japonez și suedez de societate, dar fără a intra vreodată în detalii. Replica opoziției era formulată pe baza unei contestări radicale atît a legimității revoluționare a FSN-ului, cît și și a ideii democrației originale: retorica opoziției cuprindea teza « revoluției confiscate » și pe cea a imposibilității unei democrații căreia să-i dea formă neocomuniștii. Referința constantă a opoziției era modelul democrației românești interbelice. Pînă la urmă, disperarea născută de eșecul politic a împins opoziția acelor vremuri să susțină teza poporului imatur și a manipulării deșănțate practicate de succesorii lui Ceaușescu, care obținuseră în 1990 65% din voturile pentru parlament și 85% din voturile prezidențiale. Tot în această epocă, s-a născut și a murit iluzia unei reveniri la monarhie.
A doua perioadă se întinde din 1992 în 1996. Autoritățile își modifică acum retorica: reforma devine primadonă. Sprijinul obținut de PDSR de la partidele naționaliste a adăugat argumentarului reformist pasiuni naționale extreme. Opoziția a răspuns făcînd apel la o retorică revoluționară, care avea drept nucleu ideea unei schimbări morale totale a societății ca o condiție prealabilă a schimbării politice, sociale și economice. Acest radicalism al opoziției era traversat, de asemenea, de o constantă pasiune antinaționalistă.
Alegerile din 1996 deschid cea de-a treia perioadă în istoria politică a României postdecembriste, întrucît alternanța la putere schimbă nu numai actorii, ci și scena politică. Mai întîi - surpriză generală ! - spre deosebire de vechea opoziție, care contestase rezultatele alegerilor din 1990 și din 1992, noua opoziție recunoaște fără rezerve configurația politică decisă de alegerile din 1996. Coaliția centristă care susține guvernul abandonează retorica revoluționară și adoptă limbajul reformei, căruia îi adaugă tema « moștenirii grele » a trecutului imediat. Revoluția este astfel expulzată din cadrul polemic al politicii. Acest lucru a îngăduit opoziției să renunțe la discursul naționalist, pentru a adopta în schimb o retorică reacționară standard: se regăsesc aici (a) teza efectului pervers, conform căreia orice acțiune a guvernării obține rezultatul exact contrar celui sperat; (b) teza periclitării, potrivit căreia noua reformă pune în pericol reforma precedentă și (c) teza inaniției, care afirmă că politica dusă de guvern are drept obiect modificarea structurilor fundamentale permanente (constituționale și economice) ale țării, motiv pentru care ea nu are sorți de izbîndă.

9. Acestor modificări retorice le corespunde un progres politic semnificativ.
Există mai multe argumente în favoarea acestui progres politic: alternanța la putere și încrederea reciprocă a actorilor jocului parlamentar, implantarea în România a tuturor familiilor politice europene, stabilitatea într-o regiune foarte tulburată de conflictele din ex-Yugoslavia, stabilitate dobîndită prin reconcilierile istorice cu Ungaria și Ucraina.
Dar cea mai bună probă a existenței acestui progres politic se regăsește probabil în atitudinea statului român față de minerii din Valea Jiului. Această atitudine ne permite, într-adevăr, să măsurăm schimbarea politică, cu atît mai mult cu cît exemplul minerilor este foarte semnificativ pentru experiența politică a românilor, așa cum au remarcat deja Katherine Verdery și Gail Kligman. Minerii au avut șase tentative de a ajunge la București, dintre care patru au reușit și două nu. În primele patru cazuri, în 1990 și 1991, autoritățile au făcut apel la violența extremă a minerilor, împingîndu-i pe cetățeni la limitele războiului civil, sau mai exact la limitele războiului statului împotriva societății. Ultimele două tentative, care datează din 1999, au fost foarte diferite. Acum, minerii au apucat calea Bucureștilor împotriva voinței autorităților, care au făcut apel la lege. Un apel dramatic. Căci în momentul în care minerii se îndreptau către București, Parlamentul discuta proiectul unei legi despre starea de urgență, document care nu-și aflase încă locul în edificiul legislativ românesc. Autoritățile nu au vrut să intervină fără un temei legal, ele nu au vrut să restabilească ordinea în lipsa legii. Pînă la urmă, în acele zile am asistat la nașterea unui nou tip de stat, a statului protector. Să-mi fie îngăduit să observ că această idee despre stat nu e evidentă de la sine.

10. Cineva ar putea să fie totuși surprins să constate că, în ciuda acestor fapte, nu există încă în România o retorică a progresului. Într-adevăr, nimeni nu vorbește despre progres. Totul este văzut, în cel mai bun caz, ca o schimbare lipsită de direcție. Cum se poate explica absența unei retorici a progresului?
De fapt, elaborarea unei retorici a progresului are drept condiție necesară o anumită viziune despre relația dintre politică și economie. Mai exact, cu termenii lui Albert O. Hirschman, e vorba despre ideea existenței unor legături accidentate între cele două domenii.
Or, partidele politice românești, dincolo de ceea ce le separă, susțin împreună că progresul economic este o condiție indispensabilă a progresului politic. Abordările lor au, desigur, justificări filosofico-politice diferite. E vorba, mai întîi, despre o justificare împrumutată din marxism, cea potrivit căreia totul depinde de economie, adică schimbările sociale și politice nu se produc decît în urma unei schimbări în ordinea economică. E vorba, apoi, de justificarea liberală, prezentă atît în versiunea ei radicală (de tip hayekian: fără economie de piață, fără libertate economică, nu există libertate politică), cît și într-o versiune mai moderată (precum cea a lui Seymour Martin Lipset, potrivit căreia cu cît o națiune cunoaște mai multă bunăstare, cu atît ea are mai multe șanse de a se bucura de o guvernare democratică).
Aceste justificări au căpătat o forță teribilă: astfel, convinși de adevărul primei teze, neocomuniștii au făcut schimbări minore în economie pentru a se menține la putere; pe de altă parte, cei care adoptă poziții liberale tradiționale se află în imposibilitatea de a recunoaște progresul politic, întrucît ei văd doar fața economică a lucrurilor. Există chiar intelectuali atît de orbiți de această pespectivă încît neagă orice schimbare petrecută în România după 1989!
În ceea ce mă privește, cred că trebuie să acceptăm, împreună cu Guy Hermet, ideea unui progres lent al democrației și independent de dezvoltarea economică. România ilustrează foarte bine afirmarea acelei « vremi a democrațiilor sărace » despre care vorbea autorul francez.
Altfel spus, tranziția românească desemnează astăzi trecerea la democrație în lipsa unei performanțe economice vizibile. E o situație foarte fragilă, dar ea trebuie recunoscută ca atare: există progres politic fără progres economic. A nu vedea acest lucru înseamnă a bloca posibilitatea oricărei alte evoluții favorabile a societății. Căci insatisfacția economică nu are un aliat mai redutabil decît nerecunoașterea avansului democratic.

După instalarea la putere a comuniștilor în țările din estul și centrul Europei, singurul factor de risc în calea impunerii puterii necondiționate a lui Stalin era „naționalismul comunist“, care ar fi putut amenința unitatea „blocului sovietic“. De aceea, Poliția politică a sistemului comunist trecea și în România în 1948 la apărarea integrității doctrinei, sancționînd drastic orice încercare de a-i da comunismului o linie națională, fie cît de vagă.
În 1947, relațiile dintre Moscova și Belgrad s-au deteriorat tot mai serios. În acest context, pentru Stalin a devenit și mai evident faptul că nu poate tolera o proliferare a ideilor național-comuniste în țările ocupate de Armata Roșie, decît cu riscul de a crea un cadru de manifestare publică a sentimentelor antisovietice. Se arăta gata să răspundă în fața unei asemenea pierderi de autoritate, chiar cu riscul declanșării unui nou război. Fără să fie însă nevoie, atîta vreme cît agenturile Poliției secrete sovietice care controlau partidele comuniste „frățești“ i-au identificat rapid pe activiștii comuniști susceptibili de a privi favorabil linia național-comunistă a lui Tito. Odată cu rezoluția Cominformului, citită în iunie 1948 la București de Gheorghiu Dej, „titoismul“ a fost oficial incriminat drept similar celei mai înalte trădări. Prima victimă a „noii linii“ trasate de Stalin a fost Pătrășcanu. Chiar înainte de declanșarea valului de epurări care a urmat rezoluției Cominformului în tot blocul comunist, Lucrețiu Pătrășcanu era atacat în 22 februarie de la tribuna Congresului PMR de către Teohari Georgescu. Aflat în sala Ateneului Român unde avea loc Congresul, Pătrășcanu asista neputincios la spectacolul căderii sale dintr-o lojă a invitaților. După înlăturarea din funcțiile de partid și de stat, a mai fost văzut doar ținîndu-și cursurile ca profesor la Facultatea de drept, supravegheat fără discreție de agenți în civil. A fost arestat o lună mai tîrziu, în 28 aprilie 1948, pe baza unei dispoziții a lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Arestarea lui Pătrășcanu s-a datorat mai puțin intrigilor lui Dej, care deși îl ura, n-ar fi putut să-și asume singur o asemenea măsură, cît mai ales Moscovei: fostul ministru de justiție din România fusese identificat ca potențial defector de la „linia“ stalinistă și prevedea o posibilă aderare a lui la ideile comunismului național de tip titoist. În toamna anului 1949 soarta acestuia a fost pecetluită. În octombrie 1949, Lucrețiu Pătrășcanu a intrat în stare propriu-zisă de arest, într-o celulă a SSI-ului, din ordinul personal al lui Dej: la 16 septembrie începuse la Budapesta procesul fostului ministru de interne Laszlo Rajk, în cursul căruia unul din acuzați, Lazar Brankov, incriminat ca șef al rezidenței serviciilor secrete iugoslave din Ungaria, a afirmat între altele c㠄Pătrășcanu urma să ducă la îndeplinire planurile lui Tito în România“. Ca urmare, în a doua jumătate a lunii noiembrie, la consfătuirea Cominformului, Dej era autorizat de sovietici să treacă la un atac frontal împotriva lui Lucrețiu Pătrășcanu, implicîndu-l alături de Rajk și Traicio Kostov în „conspirația titoistă“. Importanța Raportului lui Dej la Cominform rezidă și în publicarea acestuia în Pravda din 4 decembrie 1949: „Faptele date la iveală la procesul de la Budepesta, în Republica Populară Bulgaria, în Republica Populară Română și în celelalte țări de democrație populară au dovedit pe deplin că Tito, Pătrășcanu și cei care împărtășesc ideile lor sînt agenți ai serviciilor de spionaj imperialiste anglo-americane. Acești spioni și trădători odioși au ajutat încă în cursul celui de-al doilea război mondial pe imperialiștii anglo-americani să pregătească punctele de sprijin pentru realizarea planului de dominație mondială.“
Dar nu numai liderii politici comuniști au avut de suferit în urma deciziei politice a lui Stalin, care a dus la masivele epurări ale partidelor „frățești“ de elementele „titoiste“, ci și etnicii sîrbi din toate statele blocului sovietic. În România, arestările și deportările lor din zona de graniță cu Iugoslavia sînt fapte istorice de notorietate. Ceea ce se știe însă mai puțin este că Securitatea a fost implicată chiar în arestarea și anchetarea refugiaților sîrbi care treceau granița în România. Comuniști de cea mai pură factură stalinistă, aceștia deciseseră să părăsească Iugoslavia tocmai pentru că dragostea lor pentru Moscova era mai puternică decît sentimentul de apartenență etnică. Dar, după cum lasă să se întrevadă documentul pe care îl publicăm mai jos, „frații“ sîrbi nu au fost primiți în România cu pîine și sare. Dimpotrivă. E drept însă că poporul sîrb a ajuns „frate“ cu românii, dar mult mai tîrziu, în anii în care și în România, sub dictatura lui Ceaușescu, a triumfat comunismul naționalist.