Document
Marius Oprea
Securitatea, Tito Și poporul frate sîrb
 

PROCES - VERBAL
Astăzi 11 Martie 1949;

S’a ținut ședința de lucru la Cabinetul tov. Ministru Teohari Georgescu, la care au luat parte următorii: Tov. Ministru Adjunct Marin Jianu, tov. General Locotenent Pintilie Gheorghe, tov. General Locot. Drăgănescu, tov. General Maior Nicolschi Al., tov. General Maior Mazuru V., tov. Colonel Dulgheru M. și tov. Maior Guțan Alex.,

La ordinea de zi a fost discutată poziția organelor Ministerului Afacerilor Interne, față de refugiații din Iugoslavia.
Tov. Ministru Teohari Georgescu, luând cuvântul expune următoarele: situația care a dus la rezoluția din Iunie a Biroului Informativ asupra poziției conducerii partidului comunist Jugoslav - Tito cu clica lui - a fost alunecarea și trecerea acestora pe panta naționalistă. Astăzi se poate vedea că Tito a trecut deadreptul în lagărul imperialist.
Dacă până la un moment dat consideram că poziția lui Tito este dușmănoasă față de comuniștii Iugoslavi, care s’au declarat partizani rezoluției, deci împotriva politicii de dușmănie față de U.R.S.S. și democrațiile populare, acum se poate califica drept crime odioase, teroarea care o deslănțuie împotriva elementelor cinstite. În această teroare a întrecut chiar metodele hitleriste - ale Gestapoului, îngropând pe cei asasinați sub prispa casei familiei lor. Astăzi putem spune că în Jugoslavia există o minoritate la conducerea Statului care se menține numai prin forța Aparatului de Stat pe care îl ține în mână.
Unde pot fugi acești oameni de teroarea deslănțuită, decât în țările limitrofe la noi sau în altă parte. Cum pot fi priviți comuniștii Jugoslavi care fug de teroarea lui Tito, decât ca niște oameni care caută să scape de teroarea lui Tito. Ei nu pot fi considerați decât ca fugari politici.
Așa se face că la noi începând din Septembrie, Octombrie 1948, au început să treacă elementele Jugoslave. Trecerile s’au produs chiar după apariția rezoluției, dar există o diferență între trecerile din Ungaria și Bulgaria, de unde căutau să fugă criminalii de drept comun și trecerile din Jugoslavia de unde fug elementele urmărite de teroarea lui Tito.
Așa s’a întâmplat trecerea Generalului Popivoda pe care l’am primit cu toată dragosteaa care se cuvine elementelor cinstite, care știu să ducă lupta împotriva dușmanului.
Un mare număr de fugari nu am avut din cauză că clica lui Tito și Rancovici au luat toate măsurile pentru a-i împiedica. Așa a fost asasinarea lui Arsa Iovanovici și a altora pentru a înfricoșa pe alții să fugă.
Noi nu ne-am fixat poziția noastră față de aceștia, în dragostea noastră față de Republica Populară Română am făcut exces, gândindu-ne că Tito care are școala Gestapoului ne trimite elemente diversioniste.
Dacă vom analiza astăzi poziția noastră vom vedea dela început că am avut o poziție greșită. Deși avem un aparat de comuniști totuși a fost lipsa de a adânci poziția noastră față de comuniști. Nu i-am tratat ca pe bandiți, dar trebuia să le arătăm că pe ei îi tratăm altfel decât pe ceilalți. S’a întâmplat și unele cazuri când i-am tratat cu arest sau hrană puțină. Dacă față de cei 40 - 50 de oameni ne-am purtat bine, și față de alții altfel, înseamnă că nu ne-am fixat poziția noastră față de acești oameni.
Nici tov. Pintilie, nici alții nu au venit cu propuneri și deasemeni a fost și o lipsă de control în această problemă.
S’a aplicat un regim preferențial unor oameni care de fapt erau aceiaș refugiați politici. Față de comuniștii cu funcții ne-am purtat altfel decât față de țărani și muncitori.
Când a venit Popivoda m’am sfătuit cu tov. Jianu, și a fost adus cu motor special.
Pentru noi prezintă importanță toate elementele care fug de teroarea lui Tito și care la un moment dat vor duce lupta împotriva lui Tito. Poate să fie auzit la un moment dat în Jugoslavia că la noi se tratează acești oameni așa cum se prezintă în ziarele lui Tito, care combinate cu știrile transmise de acești oameni, care îi trecem înapoi, poate să devină pentru ei o frână în lupta pe care o duc.
Iată aspectul acesta negativ față de comuniștii Jugoslavi. Metoda folosită de a ține oameni o săptămână, o lună sau chiar două, după care să le dăm drumul, nu este cea justă, în plus nu se poate scoate mare lucru la cercetări. Folosindu-se de concursul elementelor devotate pentru a descoperi dușmanul, am face o muncă bună, iar Securitatea ar lucra ca din umbră veghind cum se poartă respectivii.
Noi noi s’a întâmplat acest lucru. Dacă nu am mers pe drumul de a-i trata ca pe bandiți de ce nu i-am cazat și la hotel? În afară de aceasta noi nu i-am ținut o săptămână sau două, noi i-am ținut extrem de mult.
Noi trebuie să privim această problemă politicește, pentru că după felul cum i-am tratat s’ar putea spune că i-am tratat ca pe bandiți.
Tovarăși, în Ministerul Afacerilor Interne s’a dat un sprijin foarte marte și avem oameni verificați peste tot.
Problema se pune acum a grijii noastre față de om și respectarea principiilor pe care noi le enunțăm.
Nu vom fi sentimentali, ci vom aplica legile la toți bandiții care încearcă să submineze R.P.R. Una din datoriile noastre însă este de a veghea ca fiecare cetățean să se bucure de toate libertățile unui cetățean cinstit.
În trecut am avut elemente cu mentalitate mic burgheză în P.P.C. și chiar în Siguranță care au făcut abuzuri, ridicând zeci și zeci de oameni care trebuiau să li se dea drumul.
Dacă vom privi procentul celor ridicați și celor cărora li s’a dat drumul se poate vedea concepția noastră față de om.
Această problemă trebuie să ne preocupe deoarece sunt multe elemente care nu au nimic la activul lor ci stau luni de zile. Dacă sunt elemente dușmănoase care se află în cercetări desigur că trebuie să fie reținute.
Dacă luăm însă oameni de care nu știm ce este cu ei și noi totuși îi ținem, aceasta va duce la tocirea sentimentului față de regim. Mica burghezie care oscilează și putem s’o câștigăm, când vede că un om nu are nimic și este anchetat, se îndepărtează de noi.
Trebuie să facem ca în mintea unui cetățean cinstit să existe convingerea că nu are de ce să se teamă de noi, pentru că măsurile ce se iau sunt îndreptate numai împotriva dușmanilor.
Dar tovarăși, câte cazuri nu au fost când oamenii au fost ridicați pentru un singur denunț. Ce siguranță pot avea aceștia când se practică asemenea lucruri.
Când este vorba însă de a apăra regimul, sarcina Partidului și a Securității este de a lovi dușmanul în așa fel încât să-și atingă scopul din toate punctele de vedere.
Unii refugiați Jugoslavi stau foarte mult timp reținuți pentru cercetări. Datoria noastră este să facem distincție între ei și să dăm drumul oamenilor cumsăcade cât mai repede.
A fost cazuri când elementele mic burgheze își credeau soarta atârnată într’un fir de păr, iar după ce eșeau făceau scrisori de mulțumiri că au fost tratați în condițiuni bune.
Eu sunt mulțumit că din 1945 nu am mers pe linia sentimentală în munca pe care mi-a încredințato Partidul. Dacă în muncă s’a aplicat acest spirit, nu am urmărit însă îndeaproape ca să nu se alunece pe o linie care să denatureze. Unele devieri s’au făcut cu ocazia arestării a 10 medici la Ploești, când a trebuit să fie trimis tov. Jianu care să stea de vorbă cu ei.
Toate acestea s’a făcut pentru a nu lovi în elementele care nu era cazul să fi fost arestate. Această metodă ar fi fost folosită de dușman pentru a îndepărta massele din jurul nostru.
Să privim așa lucrurile cum le privesc Sovieticii. Nici un cetățean nu poate fi privat de libertate atâta timp cât nu sunt probe suficiente contra lui.
Deoarece noi dăm libertatea și lăsăm inițiativa oamenilor noștrii de a lovi în dușman, să sancționăm totuși cu severitate pe cei care abuzează de această putere. Dacă vom verifica în jos vom vedea că aceste abuzuri s’au făcut.
În linii mari acestea au fost problemele care le-am avut de spus în fața voastră. Va trebui să luăm poziție față de elementele care fug din Jugoslavia.
Tovarășii să ia cuvântul și să privească problema în ansamblu.
 

Document
 

Tov. Colonel Dulgheru luând cuvântul caută să justifice că în chestiunea refugiaților Jugoslavi a dat instrucțiuni cum trebuie să se procedeze cu ei, și arată că față de regimul dela Serviciile Exterioare, regimul în Direcțiunea Generală a fost mai bun. La început refugiații au fost socotiți ca spioni; pentru stabilirea depozițiilor trebuiau translatori care întârziau lucrurile. Cei care s’au dovedit a fi oameni cinstiți au fost cazați la Hotel. Pentru majoritatea lor nu s’a putut stabili însă poziția care o au și au fost ținuți în arest.
Mai arată că sunt multe anchete nerezolvate și oamenii stau în arest de luni de zile. Deasemeni adaogă că în legătură cu refugiații Jugoslavi nu a aplicat tratamentul ordonat de a scoate reținuții la plimbare. Nu a reușit să desprindă dintre cei arestați pe cei 4 -5% câți sunt cumsecade.

Tov. General Locot. Pintilie Gheorghe, arată că de arestați trebue avut grijă atâta timp cât ei se află în anchetă, și face comparație că și membrii de partid când au stat în închisoare deși era teroare au fost totuși unele cazuri când erau tratați altfel decât cum îi tratăm noi. În munca noastră lucrurile nu trebuesc privite numai polițist ci și politicește.
Odată cu completarea efectivului de personal necesar vom reuși să împuținăm și durata cercetărilor.

Tov. General Maior Nicolschi Al., luând cuvântul arată că în chestiunea refugiaților Jugoslavi s’a făcut o greșeală din primul moment că nu s’a primit o linie clară de tratament care să se aplice acestora. Din exces de zel și din dorința de a nu scăpa dușmanul s’a aplicat metoda arătată mai sus.
În cercetare noi nu întotdeauna avem probe, iar în problema refugiaților Jugoslavi, dacă am folosit elementele cinstite din rândurile lor, ei singuri ar fi putut demasca dușmanii dintre ei.
În legătură cu reținerea îndelungată în afară de piedicile ce le-a arătat tov. Dulgheru, mai adaogă că oamenii noștrii s’au abrutizat în ultimul timp.
Recunoaște lipsa de control în jos, deasemeni și faptul că se ia în considerație orice denunț, iar atunci când acesta se dovedește a fi tendențios nu se ia nici un fel de măsură contra acelora care îl fac. Ca exemplu arată că în Uniunea Sovietică denunțătorul tendențios este pedepsit.
Din ședință trebuesc trase învățăminte care să se transmită în provincie în legătură cu libertatea de a aresta în afară de bande și flagrant delict.

Tov. General Locot. Drăgănescu, arată în legătură cu grănicerii următoarele: Dacă Securitatea a putut să facă această diferență între un refugiat politic și altul de drept comun, grănicerul consideră pe fiecare ins care trece granița ca un infractor. Odată cu trecerea graniței începe calvarul unui refugiat, care este predat din post în post, neavând posibilități de cazare și hrană.
Ar trebui dat un ordin ca cei trecuți peste graniță să fie predați direct la prima unitate de Securitate.
Sunt cazuri când gazdele bandelor stau de două trei luni arestați fără să fie cercetați. În ce privește arestările chiar eu dădeam ordin de arestare în baza unui material.
Ce s’a prelucrat astăseară vom prelucra cu toate organele nostre.

Tov. Ministru Adjunct Jianu M., expune următoarele: Încă dela ședința din Octombrie s’a stabilit ca să nu se predea refugiații politici din post în post ci direct la Securitate.
Dacă din 1945 până în 1947, organele noastre trebuiau să lovească în bandiți fiindcă nu puteam să fim nepăsători, astăzi trebuie să le cerem mai mult întrucât organele noastre a crescut și trebuie să aibă mai multă putere de descernământ.
Nu odată s’au dat exemple pentru grija de oameni, dar s’au făcut greșeli cu refugiații din Jugoslavia și aceasta este în primul rând a mea fiindcă nu am controlat.
În general probema libertății cetățeanului este încă o problemă nerezolvată complect. Sunt cazuri când țăranii săraci sunt arestați și stau închiși pentru niște vreascuri care le-au luat.
Deasemeni arată că alocația pentru masă de 14 lei nu era suficientă.
În ceea ce privește latura cu miliția este mai grea; oamenii sunt arestați pentru un Kgr. de mere. Pe cât a fost posibil am îndreptat acest lucru.
Învățăturile de astă seară trebuie să ne fie de folos și să învățăm oamenii noștrii să facă discernământ în problemele ce le stau în față.

Tov. General Maior Mazuru V., spune următoarele: S’a arătat mai sus că în ultimul timp s’au împuținat trecerile peste graniță a refugiaților politici și după părerea mea una din cauzele care a determinat aceasta, în afară de măsurile luate de poliția lui Rancovici, este faptul că unii din refugiați care au fost anchetați și aruncat înapoi peste graniță, probabil au răspândit svonuri în legătură cu tratamentul care le-a fost aplicat în timpul deținerii la Securitate.
Aceasta a putut în oarecare măsură să oprească hotărârea membrilor de partid cinstiți să fugă la noi și să se alăture luptei împotriva clicii lui Tito.
În ce privește tratamentul și grija de arestat o parte din vină o am și eu în ce privește lipsa de măsuri luate în privința pazei acelui care a fost internat la Spitalul Central.

Tov. Maior Guțan Alex., arată că, dacă s’ar fi folosit o metodă mai bună, elementele care ar fi trecut granița ar fi demascat bandiții din mijlocul lor. Cauza a fost au fost ridicați în muncă tovarăși care în trecut au fost privați de libertate și li s’a întipărit o ură împotriva celor arestați.
Mai departe arată că trebuie ridicată calificarea oamenilor și apoi face o critică tov. Colonel Dulgheru pentru că nu adâncește suficient lucrurile și caută să se justifice fără să vină cu propuneri concrete pentru a îndrepta lucrurile în viitor.

Tov. General Locot. Pintilie Gheorghe, arată că greșeala care s’a făcut de organele noastre de răspundere este aceia că nu a dat îmdrumări suficiente organelor în subordine. Nu putem spune că tot ce s’a făcut era o simplă greșeală ci, o lipsă de răspundere din partea noastră.
Dacă luăm problema Jugoslavă putem spune că problema aceasta nu a fost aprofundată, iar în cadrul colectivului nostru nu am analizat această problemă. A fost și o lipsă de orientare dela început atunci când am prelucrat rezoluția cu oamenii.
Cu Tov. care au venit din Jugoslavia, nu s’a făcut o deosebire între ei și de aici pleacă greșeala noastră cu toate că noi acuma am luat măsuri de îndreptare.
Scuze nu puteam avea în această privință, greșeli au fost și mai sunt, chiar dacă ele au fost făcute conștient sau inconștient.
Deasemenea dacă controlăm munca, putem vedea câte abuzuri am făcut noi și organele de jos.
După această ședință trebuie să revizuim toată munca și atitudinea noastră.
Cazul acesta va trebui să îl prelucrăm și să trasăm linia cum a trasato tov. Ministru Teohari.

Tov. Ministru Teohari Georgescu, în concluzie arată următoarele: Cei care au luat cuvântul au adus lucruri noui. Tov. care au vorbit au atins și lucruri în legătură cu tov. Dulgheru. Noi comuniștii nici odată nu ne este greu să recunoaștem greșeala noastră și nu ne este teamă să arătăm răspunderea greșelilor altor tov. de ai noștrii.
Tov. Dulgheru, a vorbit, dar e bine să vedem care sunt cauzele care ne-au determinat să facem aceste greșeli.
Nu se pot căuta justificări în această problemă, căci toate argumentele nu le pot justifica. Oamenii dela graniță au fost aduși aici și tratați la fel ca și ceilalți arestați.
Oricare dintre noi dacă s’ar găsi în situația care se găsesc tovarășii din Jugoslavia, ar fi putut avea unele eșiri. Sunt cazuri când unii au ajuns să-și piardă mințile.
Oamenii aceștia s’au găsit în situația că țara lor care trebuia să meargă alături de U.R.S.S., să fie aruncată în brațele imperialismului. Nu este de mirare starea lor sufletească atunci când vin aci ca să fie ajutați și apoi se găsesc în situația de a fi băgați în arest.
Dacă aceasta ar fi numai într’un procent de 10%, când problema are caracter internațional, atunci aceasta are repercursiuni negative în munca noastră. Tov. Mazuru a arătat că dacă 2 - 3 inși, au mers de aici și au arătat felul în care au fost tratați, oprește hotărârea elementelor cinstite de a mai trece granița la noi.
Dacă am lua rezoluția Biroului Informativ am vedea la un moment dat că se creiează o contrazicere între ceeace sa prevăzut și ceeace am aplicat noi.
Pe oamenii aceștia dacă nu i-am fi luat drept spioni și trădători, desigur i-am fi tratat altfel.
Iată de ce ar trebui să legăm această problemă de cealaltă. Organele Securității care vânează oameni pentru lucruri mici nu fac servicii nici pentru noi și nici pentru regimul nostru.
Problema pentru noi este de a face față sarcinilor noastre în așa fel încât să atragem masele de partea noastră.
Nu luăm măsuri pentru a mări numărul dușmanilor, ci ca să mărim baza massei.
Tovarăși, pentru noi toți toate cele petrecute ne arată cum trebue să ducem munca. Noi parcă ducem munca de partizanat. Ceeace a lipsit este că nu se precizează clar ce are de făcut fiecare. Dacă noi am fi făcut aceasta am fi venit și am fi spus că iată noi am discutat și am întocmit procesul verbal cu ceeace am discutat și ce am hotărât.
Acesta este rezultatul când noi luăm o hotărâre care atrage după sine o serie de încurcături. Deasemeni trebuie să spunem cum tovarășii Sovietici privesc și rezolvă asemenea probleme.
Ce ar trebui să facem după discuțiile noastre de astăzi: Colectivul de astăzi dacă este de acord să fie trecut că consideră că poziția și tratamentul aplicat unor refugiați Jugoslavi politici, a fost nejust. Că aceasta se datorează și lipsei unui control a directivelor date în aceste chestiuni.
Pentru înlăturarea grabnică a acestor lipsuri și abateri grave, colectivul hotărăște:
1. Însărcinează pe tov. General Locot. Drăgănescu de a lua măsurile ca toți cetățenii care trec din Jugoslavia și care se predau autorităților noastre dela graniță, să se aibe față de ei o atitudine civilizată și să li se acorde un tratament omenesc.
Nu se vor cerceta la graniță ci vor fi trimiși la Centru la Organele de Securitate, Timișoara și Craiova.
Se atrage atenția că aceasta nu înseamnă o slăbire a vigilenței din partea organelor dela graniță, care să dea posibilitatea elementelor dușmane să scape din mâinile noastre.
2. Tov. General Locot. Pintilie, va lua măsuri ca cei ce vor fi predați organelor de Securitate, să fie trimiși cu primul tren la București, fără a fi cercetați la organele de Securitate dela graniță. Tratamentul va fi la fel cu cel arătat mai sus. La București vor fi găzduiți în condițiuni bune, dându-li-se hrană și tratament cât mai bun. Cercetarea nu va avea caracter polițienesc. Se va lua în mod tovărășesc autobiografia. Acei asupra cărora nu vor fi motive de suspiciune, peste cei mult trei zile, vor fi predați organelor însărcinate cu grija refugiaților politici.
Tov. Pintilie va verifica și va controla ce elemente Jugoslave refugiate se găsesc fie în țară sau la centru pentru a le rezolva situația în spiritul celor de mai sus.
În legătură cu discuțiile din seara aceasta, Tov. Pintilie va lua măsuri de a verifica și controla pe toți cei care se găsesc arestați în țară pentru a identifica motivele pentru care sunt reținuți și dacă sunt fixate termene de rezolvare sau nu.
Va analiza posibilitatea stabilirii anumitor norme în ce privește arestările.
3. Tov. Ministru Adjunct Jianu, va cerceta persoanele arestate pe linie de miliție, motivele, pentru a identifica acele persoane care sunt reținute fără motive precise.
De comun acord cu tov. Pintilie va pregăti un ordin circular în ce privește arestările legate de situații concrete (arestări din ordinul autorităților, al persoanelor sau al organizațiilor de massă).

Să fie pus ca un punct în procesul verbal faptul că colectivul este de acord să se ridice alocația de hrană a arestaților preventivi la Securitate și Miliție.
Problema discutată de colectiv se va prelucra pe linie de Partid și Instituție, însă problema Jugoslaviei numai cu elementele de conducere.
Se va prelucra cu Securitatea și Miliția problema abuzurilor și a arestărilor. Se atrofiază la un moment dat simțul de răspundere al oamenilor noștrii.
Colectivul necesită necesar să sublinieze că este datoria lui să arate că rămâne o sarcină mai departe a organelor noastre de a nu slăbi cu nimic vigilența împotriva dușmanilor noștrii.

p. Conformitate
GENERAL MAIOR DE SECURITATE
V. Mazuru