Zona Liberă
Alexandru Mușina
Comunismu-i ca Viagra...
 

Aerul tragi-comic al nostalgicilor comunismului mă face, întotdeauna, să mă gîndesc la acei bătrînei de pe care curg pieile în toate părțile (sau care par vătuiți pe dinăuntru) și care apar la televizor (sau în reviste) și povestesc ce isprăvi erotice au săvîrșit de cînd folosesc miraculoasa  „Viagra“. Dac-ai sta să-i crezi, sînt mai ceva ca la 20 de ani. Spre a fi cît mai convingători apar și cu cîte-o pipiță (sau o frumusețe intens utilizată, ajunsă spre 40 de ani) care, printre chicoteli, explică cît de fericită a făcut-o „papa“ - pe care, invariabil, îl pupă drăgăstos pe chelie.
Totuși, vorba românului: ce-are Viagra cu politica sau - mai tradițional - ce-are sula cu prefectura? Să le luăm pe rînd.

**

Nostalgia . Pentru cei trecuți de prima tinerețe, aproape fără excepție, „înainte era mai bine“. De ce? Răspunsul îl dă celebrul banc: Ivan Ivanovici: „- Ei, Vasili Vasilevici, înainte, pe vremea lui Stalin era mai bine.“ „Dar, Ivan Ivanîci, ai uitat bătăile, perchezițiile, lagărul, foametea?...“ „Da, da... dar pe atunci știi și tu, Vasil Vasilovici dimineața mă sculam cu ea țeapănă, dreaptă, ca și catargul de pe «Aurora», pe cînd acum...“
Amintirea comunismului funcționează pentru mulți ca și „Viagra“ - e un mod de a retrăi, pentru scurt timp, indiferent de preț, iluzia vigorii tinerești, un mod de a retrăi starea de plenitudine a unui corp tînăr.

**

Televizorul (presa, publicitatea). A povesti despre efectele Viagrei sau a te manifesta ca un nostalgic al comunismului e și un mijloc de a mai fi băgat în seamă. De a mai „exista“ (magicele „cinci minute la televizor“ de care vorbea Andy Warhol). Într-o „societate a spectacolului“, cum o definea Guy Debord, într-o lume mediatică, alături de femeia cu barbă, de aurolaci, zoofili, „ingineri financiari“, luptători pentru drepturile cîinilor vagabonzi ș.a.m.d. nostalgicii și „resuscitații“ își au locul lor, un loc relativ modest, dar sigur (ca și salariul din comunism). Iar pentru niște oameni obișnuiți să stea la rînd (la lapte, la carne, la bilete la mare, la apartament) asta e ceva; oricum, mai mult decît nimic (Îngrozitor, în lumea postcomunistă, e faptul că milioane de oameni s-au trezit complet inutili, nepregătiți pentru noua lume, incapabili să se adapteze - despre ei, încă nu a scris nimeni, pentru a-i înțelege cît de cît trebuie să facem apel tot la Gogol, Dostoievski, Cehov...)
De altfel, aplaudacii nu apăreau pe vremuri mai des la televizor - atîta doar că, pe atunci lipsind blestemata de concurență capitalistă (toți erau „pe linie“, nimeni nu ieșea din rînd) și din acest punct de vedere „înainte era mai bine“.

**

Iluzia puterii (potenței). Rob etern, aproape orice om din comunism avea clipele, orele, zilele, anii săi „de glorie“ - în care era șef, șef de scară, la strîns sticle și borcane, șef de echipă, de gară, nu contează, o proiecție a Marelui Șef. În care se răstea la ceilalți, îi teroriza, se simțea un mic zeu. Situații „accesibile“ în lumea civilizată doar celor supermari sau șefilor marginalilor. Doar în lumea-închisoare comunistă, puteai avea iluzia că dispui de Celălalt. În democrație există, implicit, permanent, contractul social - a-l trata pe celălalt ca pe un inferior e un abuz (întîlnit deseori, dar resimțit ca atare, de ambele părți). Ierarhia e structura reală a comunismului, deși el propagă, afirmă, „demonstreaz㓠egalitatea; egalitatea este baza democrației, care e - la suprafață - o structură supercomplicată de ierarhii, de inegalități dinamice (și dinamizatoare). De aceea comunismul se „sclerozeaz㓠rapid (deși se pretinde mereu tînăr), în timp ce străvechile democrații sînt extrem de mobile, de eficiente. Puterea, în comunism, e una „exterioară“, fizică aproape, ca o armură, o cochilie. Deci friabilă, instabilă, nesigură, trecătoare (ca și „potența“ pe care ți-o dă Viagra). Puterea autentică, cea spirituală, intelectuală, simbolică a „bătrînilor“ este înlocuită cu un substitut de putere fizică, imediată, specifică tinerilor. „Societatea spectacolului“, deși afirmat egalitară este și ea una non-democratică, feroce ierarhizată, dictatorială. Are, între altele, în comun cu comunismul: prezența (les absents ou toujours tort), primatul vigorii fizice, anularea (prezenteizarea) atît a trecutului, cît și a viitorului. Într-o asemenea lume, Viagra e o necesară supapă, o iluzie (sau cum vreți să-i ziceți) pentru cei deveniți - iremediabil - out-sideri, întocmai marii majorități a celor din lumea comunistă. (Dincolo de bunăstare, aproape toți sînt - în lumea mediatică - aidoma prolilor și celor din Partidul Exterior din „1984“ al lui Orwell.

**

Iluzia puterii politice versus iluzia potenței sexuale. Alături de nostalgicii „pe bune“ vezi mereu tot soiul de curviștine politice, pipițele care - pe baza of-urilor și iluziilor bietului om - se aranjează, în capitalism, cum nu se poate mai bine: un loc în parlament, o licență, un butic... Politicienii care-i plîng pe cei „loviți“ de capitalism sînt cel mai puțin sensibili la problemele reale ale aproapelui, ale concetățenilor. Nimeni nu le-ntreabă pe pipițele de la televizor ce le-a făcut să stea cu ruinele temporar restaurate de „Viagra“. Nimeni nu-i întreabă pe politicienii „populiști“ de cînd și de ce compătimesc cu cei defavorizați. Toată lumea, inclusiv nostalgicii „adevărați“, știe despre ce e vorba, dar dacă așa e piesa!! Și-apoi, bine că se găsește cineva să te mai pupe pe chelie (și nu numai)!
De altfel, aceste ingenue pipițe postcomuniste sînt fiicele, nepoatele „fetelor“ din Marele Bordel Comunist (există chiar și cîte-o patroană supraviețuitoare, gen Ion Iliescu).
Nesimțirea - umană, intelectuală, umană - ipocrizia și prostituția fără probleme erau esența omului politic comunist. Indecența lui o depășea pe cea a lucrătoarelor de la Beate Ushe. Comunismul era o imensă închisoare, dar și un imens concern pornografic. Ce „Penthouse“, ce „Play-boy“, ce „Sex și crim㓠și toate celelalte! „Scânteia“, „Pravda“, Academia, Universitatea! Aici, da, curve tinere, curve hîrșite, aici bătrîne patroane, prospături; aici zoofilie, pedofilie, homosexuali, sex în grup și în public! Lenin și amanții săi, Stalin care „ponta“ toate angajatele Comitetului Central; cariera Anei Pauker, a Leanei Ceaușescu ș.a.m.d. Forța propagandei și spionajului comunist nu stătea în bani, în primul rînd, ci în oferta de sex, de orice fel, la prețuri minime (Caraman, dar și Elsa Triolet); agenții Moscovei satisfăceau orice gusturi erotice ale colaboratorilor (perverși, complexați ca oameni) din Vest (Cuba, și azi, e unul dintre paradisurile perverșilor de tot felul). Oamenii Moscovei erau gata să oblojească, s㠄redimensioneze“ toate impotențele intelighenției, oamenilor politici din „putredul Occident“. Aragon, de exemplu, a căzut în brațele agentei Elsa Triolet și a început să-l laude pe Stalin și G.P.U.-ul, după ce a fost părăsit de o americancă.
Orice „produs“ al comunismului real era, e - din start - pregătit pentru perversiuni la care  nu s-ar preta decît „elita“ bordelurilor occidentale; pentru că, sub comuniști, omul era/e ieftin și fără Dumnezeu (sinonime, în fond). Era un animal - obiect - mijloc de producție.
Nu întîmplător, gîsculițele (& cocoșeii) flower-power-ului au căzut drept în brațele comuniștilor, ca juna care vrea să se emancipeze de sub oprimarea autorității paterne, refugiindu-se, unde?, în brațele „peștilor“, ale madamelor.
Cred că numitul comunism a cedat și în fața minimei „decențe“ mic-burgheze, sădită în orice om normal. De cine? De bunul Dumnezeu.

**

Reducerea la biologic, despiritualizarea. „Soluțiile“ pe care le aduc, atît comunismul cît și Viagra, problemelor reale ale oamenilor au drept punct de plecare o reducere la nivelul fizic, material a omului, a relațiilor dintre oameni. Între „omul e cel mai prețios capital“ și „totul e o problemă de circulație a sîngelui în zon㓠nu văd nici o deosebire. Între a trata omul ca pe un utilaj, ca pe o freză-raboteză și a reduce dragostea (sexul) la o simplă problem㠄hidraulică“... Nu dragoste, nu comunicare, nu responsabilitate, nu excitație psiho-fizică generată de prezența (unică) a celuilalt; nu, sexul mascul = o simplă pompă ieșită din uz, care poate fi recondiționată, căreia i se poate prelungi durata de funcționare. Adevărat și comic totodată. Fiindcă e un adevăr parțial - mai exact spus un adevăr non-spiritual, adică - pentru omul ca ființă semnificativă/cu sens - un pseudo-adevăr.
La fel, în comunism: omul este o forță de producție, dar nu e doar atît; a-l considera doar sub aspect economic, ca și cum ar fi o mașină sau un bou de povară, e a nu înțelege corect, pînă la capăt, economia. Analizele lui Marx, corecte în sine, sînt insuficiente; ele sînt - să zicem - complementare celor ale lui Max Weber. Există un „motor“ spiritual, fără de care motorul economic (întocmai „pompei“ în discuție) nu poate funcționa bine. Sau, funcționează o perioadă - și cu grave efecte secundare care, în timp, se dovedesc catastrofale.
Comunismul, „realizat“ în numele omului, a sucombat tocmai pentru că nu ținea cont de dimensiunea spirituală a oricărei acțiuni, motivații a acțiunilor oamenilor. S-a dovedit anti-uman tocmai pentru că voia s㠄fericeasc㓠doar o parte din om (implicit, încetul-pe-ncetul transformat în semi-om, în sub-om, în numele chiar ideii de om).
Utilizînd „Viagra“, cel „reactivat“ astfel nu mai e, în ultimă instanță, în actul erotic (pentru el și parteneră - chiar dacă numai el o știe) decît un vibrator (uman). Tristețea protezei de orice fel e tocmai această înlocuire niciodată completă, pentru că nu e o parte dintr-un tot, ci o parte asociată unui întreg.

**

Tinerețea perpetuă. Aparent, realizată de tineri (să ne amintim puștii de 14-16 ani din armata lui Pol Pot) și pentru tineri, în numele tinereții, amorală, lumea nouă comunistă a fost condusă - dintru început - de către bătrîni; a fost realizată în folosul unei facțiuni a acestora. Emblematică, pentru că se desfășura, în interiorul lumii comuniste a fost Revoluția Culturală: cu ajutorul tinerilor, Mao (la 70 de ani și-a eliminat rivalii de aceeași vîrstă sau puțin mai tineri. În numele revoluției (tinereții) continue.
Mumiile ambulante ale lui Stalin, Brejnev, același Mao, Deng, conducînd sute de milioane de tineri care credeau în ei, sînt cea mai clară metaforă a comunismului, exprimă esența acestuia: o sensibilitate întreținută cu hormoni tineri.
„Salturile înainte“, momentele de „vigoare“ a societății nefăcînd altceva decît s-o șubrezească și mai tare (întocmai medicamentului minune pe preafericiții-i utilizatori).

**

Eterna reîntoarcere. Rezolvarea „materialistă“, momentană a problemelor (personale, respectiv colective) pe care o oferă atît Viagra, cît și comunismul nu poate ascunde mitul eternei reîntoarceri, iluzia tinereții regăsite (veșnice), respectiv a Paradisului Terestru.
Viagra, dincolo de „performanțe“ vinde iluzia recăpătării nu doar a vigorii, ci și a bucuriei de a trăi a tinereții; comunismul se vrea o restaurare a idealei „comune primitive“, a Vîrstei de Aur. Ambele cu o tehnologie de ultimă oră (inginerie biologică sau socială).

**

Soluțiile miraculoase. Secolul XX s-a deschis cu un panaceu colectiv - comunismul - și se încheie cu un panaceu individual - Viagra. Așa cum am mai spus ambele sînt profund atee, reprezintă extrema unei perspective strict materialiste, utilitariste asupra societății și a omului, a persoanei. Din această cauză, de fapt, nu rezolvă decît simptome, iar nu cauzele profunde. Care țin, în primul caz, de un rău inerent, originar al oricărei organizări sociale umane (cu cît structura socială e mai mare, cu atît crește acest „rău“ - el nu poate fi eliminat, ci doar controlat, eufemizat, făcut suportabil), iar, în al doilea caz, de limitele biologice (înscrise în gene) ale aceleiași ființe umane, supusă inexorabil degradării.
„Soluțiile minune“ sînt, de aceea, cumva, împotriva naturii - înghețarea competiției, a inovației, în cazul comunismului; restaurarea actului sexual, dar fără procreere (într-o lume obsedată nu doar de vigoarea juvenilă, ci și de controlul - anularea - nașterilor): Viagra.
Simulacre de perfecțiune, de viață. Substitute. Care, printr-un efect pervers (asemeni oricărei „opere“ a Ucenicului Vrăjitor, care vrea să se substituie Divinității), fac ca societatea să fie dușmana individului, iar individul dușmanul vieții.

**

Tragi-comicul. Revin: pentru cei care au trăit în comunism, pentru cei atinși de impotență și care-s obligați să ia Viagra, a fost, este groaznic, a fost, e tragic. Privite puțin dinafară lucrurile, situațiile de viață, ca și „soluțiile“ în cauză, sînt de un comic nebun. Pentru că, în ambele cazuri, avem de a face cu ceea ce Bergson definea ca principalul declanșator al rîsului: „du mécanique plaqué sur du vivant“. Substanța marilor romancieri ruși din anii ‘20-’30 (în primul rînd Bulgakov) este acest nou tragi-comic. (Reîntîlnit, în anii ‘60 - ‘70 la Kundera, Hrabal, Erofeev).

**

Lipsa și Pulipsa. Comunismul s-a născut în țările unde n-a fost exportat, ca o soluție extremă la o situație de nesuportat pentru marea masă a populației: Rusia de la sfîrșitul primului război mondial, China din anii ‘30-’40. Imensul experiment, gîndit în cu totul alte condiții (în Europa de Vest) a fost aplicat unor uriașe mase de cobai de către intelectuali marginali, atît în raport cu valorile Vestului (dar dependenți de acestea), cît și cu structurile de putere (și simbolice!) din țările respective. Pe fondul unei lipse generalizate, frustrați ei înșiși, în punctul de plecare - atît în raport cu cultura de vîrf din Vest, cît și cu ierarhiile politice din propria țară - comuniștii s-au făcut purtătorii de cuvînt ai „științei occidentale“ în fața celor fără speranță, și, simultan/succesiv ai acestora din urmă vizavi de civilizația occidentală.
Acești intermediari (Lenin, Stalin, Mao și alții mai mărunței) erau reprezentanții (pentru ai lor) ai celor mai noi cuceriri ale științei (politice, sociale și nu numai) ale lumii civilizate și, în același timp, opuneau dominației marilor puteri europene („oligarhia capitalistă“) toate fantasmele, energiile, speranțele exclușilor - opuneau „Marginea viguroasă, tînără, deși arhaică, unui „Centru“ obosit, bătrîn și - aparent - extrem de uzat.“ Intelectualii occidentali, dincolo de manipulare, erau fascinați de marginalitate, ei, fii de burghezi, îl iubeau pe Jean Genet și pe... Stalin. (Titlul lui Sartre, „Saint-Genet, comédien et martyr“, se potrivea atît lui Genet, cît și proletariatului văzut de fiii burgheziei culpabilizate). Iubeau în aceștia vigoarea unui trup (suflet) înc㠄nepervertit“, „nemoleșit“ total de civilizație, de cultură.
Modelul liderilor comuniști era, conștient sau nu, un țar, Petru I, marele intermediar între vîrful de lance al civilizației Vestului în secolele XVII-XVIII, protestantismul anglo-saxon, și imensa Halbasien (semi-Asie). Creierul lui Newton într-un trup de dinozaur. Instincte de dinozaur și calcul rece, anglo-saxon, acesta a fost imperiul rus, începînd cu secolul al XVIII-lea.
Comunismul s-a născut din oboseala, din neputința a două imperii seculare (milenare), blocate în fața modernității. A fost soluția - miracol la această impotență, a fost „marele salt înainte“ (formula maoistă), arderea etapelor ș.a.m.d. Cu ce rezultate? Eșecul le-a lăsat de unde plecaseră - state marginale, semicolonii ale unui Occident care a pășit - singur - într-o nouă eră, o nouă fază a civilizației.
Postmodernitatea, susține Toynbee, începe după primul război mondial (ca și comunismul real). Eșecul comunismului, impotența acestuia a lăsat Vestul singur, față în față cu propriile lipsuri. Născute din excesul de muncă, de eficiență de bunăstare. Față în față cu propriile neputințe, deghizate în atribute „pozitive“, mitologizate ca atare, tocmai pentru a ascunde... Pulipsa.
Dincolo de cele puse în evidență cu atîta subtilitate de Baudriard se află o unică, generalizată, atît de umană mică - mare problemă a Vestului: impotența masculină precoce.
Postmodernitatea este nu o „veselă Apocalipsă“, ci o tristă, agitată Pulipsă.
Occidentul contemporan e o societate emasculată. Bărbații au fost dresați, violența înnăscută, dezvoltată timp de sute de mii de ani la vînătoare și în război, a fost deturnată (violența, explică Norbert Elias, a fost „etatizată“, a devenit apanajul statului, nu al indivizilor, familiilor, grupurilor). Necesitățile muncii industriale și, mai ales, postindustriale au accentuat de-sexualizarea indivizilor.
Dincolo de bunăstare, eficiență, loisir, o lume tragi-comică: lumea Pulipsei. Bărbați care combat pentru feminism, homosexuali care demonstrează pentru dreptul de a se căsători, de a avea (a lua să crească) copii, babe care combat pentru drepturile cîinilor vagabonzi etc. etc. Și tot mai puțini, tot mai puțini copii. Cum există un echilibru în toate, procentul de maturi (bărbați și femei) nu e-n creștere; ce lipsește la copii se completează cu copiii de vîrsta a treia, plecați în excursii prin lume strînși în tabere, grădinițe, creșe... O lume în care e indecent să fii bărbat-bărbat. Aceștia sînt cultivați doar în cărți, în filme, la televizor, pe computer. Mușchi, violență, sex, da, dar pe ecran. Ecranele-s pline de ce lipsește în viața de zi cu zi, de ceea ce - în viața reală - e condamnat  ca indecent, sexist etc. Trebuie, ca și în comunism, să te prefaci, să te deghizezi.
„Agresivitatea“ femeilor se datorează atît lipsei de hormon masculin, de autoritate
imediată, cît și de obiect al muncii: copiii. I se cultivă modelul femeii „emancipate“, care-și „realizează personalitatea“ - dar, dacă citești pînă la capăt modelul, felul cum poate fi el aplicat în viața de zi cu zi, descoperi că presupune sacrificarea unei relații stabile și reducerea (chiar excluderea) copiilor. Modelul femeii de succes e hetaira, gheișa. Excepția, iarăși, devine regulă. Plăcerea, ca principiu ordonator, cu atît mai mult cu cît e împinsă spre trup, e irealizabilă - însă - deoarece stocul disponibil de „resurse naturale“, „ecologice“ care s-o satisfacă e limitat și în scădere. Se va apela, deci, la substitute. La paliative. Viagra e unul dintre ele.
Dar, la fel cum comunismul  nu a putut rezolva decît aparent lipsa, nu a eliminat foametea, subdezvoltarea, nici Viagra nu poate rezolva Pulipsa. Poate, însă, menține iluzia amînării epuizării complete a rezervelor naturale. Dînd naștere „vibratorului 100% natural“ (așa cum bagi vibratorul în priză, dai partenerului o pastilă de Viagra).

**

Omul de laborator. Idealul comunismului era „omul nou“, produs în laboratoarele comuniste. Printr-un soi de inseminare artificială - educația comunistă era eprubeta în care donatorii (părinții) își lăsau produsul genetic. Aici, rolul lor înceta. A face un copil la modul natural, după care... Pentru societatea comunistă actul sexual nu avea un scop transcendent sau unul în sine (plăcerea), ci avea o utilitate socială (de aici și „controlul nașterilor“); „Nici un act, fără copii“ era deviza regimurilor comuniste cu deficit de populație. Aceeași regulă, cu semnul inversat, era valabilă în cele cu excedent. În ambele, abaterea de la regulă era pedepsită de societate.
Regula chineză - sex fără copii - e valabilă și în Occident, numai că , în democrație, e „internalizată“, în numele igienei (sănătății) și al plăcerii. Sex protejat. Idealul e un sex simulat, pe computer. Pentru înmulțire: o mică labă (pentru donatorii de spermă) și implantul (pentru femelele-gazdă). Control social maxim.
Viagra e medicamentul perfect: plăcerea sexului protejat, fără suferința de a „rata“ copiii. Mulțumit cu erecția, bărbatul condamnat la impotență, nici nu se va mai gîndi la copii. Pe aceștia îi vor „fabrica“ laboratoarele, specialiștii.
La fel, în comunism: sexul era liber; nu trebuia să te gîndești la copii rezultați. De ei se ocupau Partidul, activiștii.
Omul: produsul de vîrf al ingineriei genetice sau sociale.

**

Clonarea era, este „idealul“ atît al conducătorilor comuniști - care, prin propagandă, prin „educația comunistă“, se multiplicau la nesfîrșit în supuși, copii ale lor înșile -, cît și al occidentalului contemporan care visează să fie multiplicat în eprubetele specialiștilor.  Dacă Lenin ar fi murit cu trei sferturi de secol mai tîrziu, ar fi fost clonat, nu împăiat. Un copil născut în eprubetă ar fi condus, în continuare, Imperiul. În numele unei ideologii atee. Nemurire factice. Sau, dacă vreți, aberație maximă: să vrei să înlocuiești Natura. Cînd tu ești produs al, conținut în, parte a sa. Partea-tot, prin negarea întregului, prin reducție, prin simplificare. A crede că poți fi în afară, fiind înăuntru. Sofistică (sin)ucigașă.

**

Efectele secundare. Ceea ce comunismul numea, eufemizînd, un „rău necesar“, trecător („mici“ crime, cu milioane de victime, schilodirea - fizică și psihică - a tuturor) era de fapt esența regimului. Era nu răul profund, care macină o construcție, în sine bună, ci însuși principiul de generare și funcționare a sistemului. O societate anti-socială, în care Excepția devine Regulă, în care Monstruosul devine Normă, în care Detritusul devine Formă Modelatoare.
Ceea ce medicii, farmaciștii numesc „efecte secundare“ ale utilizării Viagrei sînt baza „funcționării ei“ - să iei sîngele din anumite zone, pentru a-l spori pe cel din Zonă. Să mărești presiunea în Omul-mașină, ca să ajungă și la componentele „uzate“ (Rădăcina ideologică a comunismului e în iluminism).
Lagăre, execuții, foamete, suspiciune și teroare generalizate, destructurarea societății și transformarea indivizilor în marginali, cu mentalitate de marginal.
Dureri de cap, stări de amețeală, leșin, atac de cord, pierderea temporară a memoriei, vomă, creșterea tensiunii.
Efecte secundare. Zic ei. Încercați!

N.B. Nu întîmplător, în lucidul - totuși - și pragmaticul Occident piloții de avioane, respectiv șefii de state, au interdicție totală la Viagra, respectiv comunism. Ambele duc la încurcarea butoanelor de pe tabloul de comandă de la bord, putînd provoca grave accidente, mai ales la decolare și la aterizare.

**

Doctorii. Cel mai puțin se vorbește despre cei care stau în spatele ambelor afaceri: comunismul și Viagra. Despre cei care scot bani și din piatră seacă. Despre cei care au făcut averi fabuloase cumpărînd pe nimic grîul din Ucraina anilor ‘30, în timp ce milioane de oameni mureau de foame, despre cei care s-au îmbogățit pe seama petrolului, aurului, bumbacului, caviarului livrate de „tătucii“ comunismului, care livrau planuri și utilaje pentru canalele și uzinele Gulagului ș.a.m.d.
Care vînd și cumpără orice. Cu cît mai mare lipsa, cu cît mai aiurea fantasmele, cu atît mai mulți banii cîștigați de stăpînii Științei Supreme, adevărat nervus rerum gerendarum - Banul.
Îi voi numi doctori. Doctori sociali, politici, intelectuali. Doctori ai impotenției.
Locul și rolul lor sînt atît de greu de analizat, de complexe și subtil implicate în viața noastre de zi cu zi, încît ar necesita - pentru a schița o analiză - o carte întreagă. Pentru a le înțelege, totuși, voi face apel - ca de obicei - la o chintesență de înțelepciune, la un banc: „Domnule doctor, știți, în seara asta am întîlnire cu o jună, e prima întîlnire, aș vrea s-o dau gata, dar eu... știți... nu mai sînt tînăr... și“. Doctorul: „Am înțeles. Probleme cu...“ Tipul, fericit „Da, da... deși în tinerețe, ehei... dar...“ Doctorul: „Nici o problemă. De-asta sîntem aici. Am o soluție, garantată... ultima cucerire a Occidentului: Viagra. O luați cu o oră înainte să... și va fi perfect. Atîta doar că-i cam scump.“ Tipul: „Cît?!“ „Două milioane. Dar face. E garantată.“ Tipul, fericit: „Nici o problemă, domnule doctor, tocmai mi-am scos economiile de la «Bancorex»“ A doua zi, doctorul se întîlnește cu pacientul, acesta avea un braț în ghips, ochiul vînăt, un plasture pe frunte, ba mai și șchiopăta. Conștiincios, îl întreabă: „N-a mers? S-a-ntîmplat ceva! Vă spun, e garantată!“ „Vai, dar a fost  peste așteptări: și-n pat și sub pat și pe masă și la perete și la frigider, și...“ „Și tipa ce-a zis?“ „Din păcate tipa n-a venit...“

**

Deturnarea. La fel cum deturnează sîngele din alte zone ale corpului în, mai nou, „zona centrală“, Viagra (de fapt, ce e în spatele ei, o întreagă ideologie, un mod de a gîndi individul și societatea) deturnează și atenția individului de vîrsta a treia de la sine la o parte din sine; și încă; de la sine ca membru al societății, la „membrul“ său de individ biologic, de la corpul social la corpul personal. De la datorie, la plăcere. Plăcerea sa e astfel, un substitut. Pentru că nu-i aparține, de fapt, depinde de ceilalți (mai simplu - de cîți bani are!) nici nu mai e plăcere, ci un substitut de plăcere. În locul responsabilității, al demnității și importanței sociale (al locului central în societate), individul are parte de un substitut al substitutului noilor „valori“ centrale din societatea spectacolului, din societatea de consum. În loc să fie un cetățean de rangul I, e un consumator de rangul III.
Societatea postmodernă se află într-o schimbare atît de accelerată, încît pare a nu mai avea nevoie de bărbați (și femei) de peste 50 - 60 de ani. Oricum, nu de marea majoritate a lor. Aceștia sînt, tacit, excluși. Pentru a nu suferi, pentru a participa în continuare, fie și marginal, la societatea-show, li se dă o „jucărie“: loisirul. Redeveniți copii, un tip special de copii, li se oferă excursii, tabere, spectacole etc. Pentru cei care se încăpățînează să rămînă adolescenți și, mai ales, se află în poziții de forță, deci cei mai periculoși, Viagra e soluția ideală. Muncă, desigur, cît mai multă (asta-ți dă senzația utilității) dar și sex (pentru timpul liber).
Odată cu prăbușirea comunismului, pentru Rambo ccidentali de 60 - 80 de ani, din perioada postbelică, a picat la țanc Viagra, ca nouă jucărie pentru pornirile adolescentine. Altminteri, există riscul (vezi procurorul Star) să vrea să moralizeze, să aducă societatea la valorile afirmate, înscrise în constituții.
„Totuși, înainte s-a mai făcut cîte ceva“ îți spun nostalgicii comunismului. „Desigur - le-aș răspunde - la fel cum moșulicii care iau Viagra au activitate sexuală.“ Li s-a luat toată recolta la milioane de țărani (care au murit, la propriu, de foame) și cu banii de pe ea s-au cumpărat utilaje, planuri pentru combinate siderurgice. Ții oamenii în frig, fără lumină și faci un canal, faci Casa Poporului. Plătești muncitorii cu salarii de mizerie și construiești rachete balistice intercontinentale, lansezi sateliți. O imensă risipă, o deturnare fără precedent de energie, talent, inteligență umană, de resurse naturale ș.a.m.d. După experiența comunistă, țările au rămas la fel de zdrobite, de epuizate, ca un octogenar după o experiență erotică pe bază de Viagra. Esența comunismului e deturnarea (s-au înscris despre asta sute de cărți, nu o să le analizez aici).
În ciuda celor afirmate, „idealul“ țărilor comuniste au fost mereu... țările capitaliste (la fel cum pentru erotomanii de vîrsta a treia modelul sînt tinerii; aberantă răsturnare a relației potențiale magistru - discipol). Se afirma superioritatea sistemului comunist, dar în comparație cu cel capitalist: dreptate socială și mai multe (!?) tone de oțel de cărbune pe cap de locuitor, mai mulți (?!) ingineri la mia de locuitori ș.a.m.d. Societatea „capitalist㓠își avea propriile obiective (inclusiv să țină-n frîu și să exploateze țările comuniste, prin mijloace multiple, comerciale, financiare, în primul rînd), în timp ce „obiectivul“ comuniștilor era... să-i depășească pe capitaliști, să le „demonstreze“ acestora că... (la fel ca un moșulică ce mărește doza de Viagra și-și număr㠄numerele“ pentru a se compara cu unul tînăr). Dolarul a fost mereu sistem de referință pentru rublă, niciodată invers.
După experiența cu medicamentul „comunism“, țările care l-au folosit s-au trezit niște... ruine, grămezi de fiare vechi. Mai rău chiar decît fuseseră înainte: hinterlandul Occidentului.
Un singur lucru a învățat „societatea spectacolului“ de la comuniști: ipocrizia desăvîrșită. Potemkiniada. Constituția sovietică din 1936 era cea mai democrată din epocă. La fel, plăcerea e, teoretic, pentru toată lumea; dar la televizor.

**

Infantilizarea. Cum am mai pus, numărul, procentul celor de peste 50 de ani a crescut neașteptat de mult în ultimul secol. Cînd speranța de viață era de 40 de ani, bătrînii erau extrem de puțini. Cum societatea se schimba extrem de lent, experiența, cunoștințele lor, relațiile lor - sociale, simbolice, de rudenie - care acopereau trei generații, legîndu-le între ele) erau extrem de importante. Bătrînii legau afectiv (simbolic, la modul premodern) prin chiar prezența lor comunități întregi. Odată cu abstractizarea, cu raționalizarea societății, a persoanei prezența nu mai e atît de importantă. Cu atît mai puțin importantă e în era „mediilor“, a intermedierii (și a substitutelor, simulacrelor).
Cultura, societatea sînt, însă, inerțiale. Mai există nevoia modelelor (chiar numai pentru a fi intermediate), mai e necesară charisma (chiar cînd e „fabricat㓠prin efecte speciale), încă funcționează relația magistru - discipol (chiar și cînd „magistrul“ e o carte sau un program pe computer). „Bătrînețe - înțelepciune, tinerețe - forță“. Pentru că societatea se pretinde rațională, „înțeleaptă“, deși exalt㠄tinerețea“ (forța); ea nu se poate dispensa de „bătrînețe“. De „Bătrînețe“ are nevoie lumea contemporană, nu și de neputincioșii bătrîni, care sînt, astfel scoși din joc, în primul rînd prin infantilizare.
Viagra - jucăria copiilor de vîrsta a 3-a.
De altfel, problema potenței după 50 de ani nici nu se prea punea în lumea modernă. Nu era, oricum, o problemă socială.
Pe de o parte, fiindcă viața în aer liber, alimentația (obligatoriu „ecologică“, că nu era alta), lipsa stresului omniprezent azi și a poluării de cele mai diverse feluri, omniprezentă și ea, făceau ca bărbații să fie mult mai „virili“ ca astăzi. Impotența la 40-45 de ani era o excepție, nu regula. Pe de altă parte, fiindcă prea puțini depășeau vîrsta de 50 de ani, iar pentru asta una dintre condițiile obligatorii era chiar vigoarea fizică (genetic moștenită). Selecția natural-socială era extrem de dură. Nu supraviețuiau decît cei dotați (din toate punctele de vedere). Pe cînd azi...
Nici vigoare, nici înțelepciune. Nu-i de mirare că Bătrînul - Înțelept (rege, mag, judecător) a ajuns împlinire logică a modelului iluminist, în care toate valorile umane sînt înnăscute, copilul fiind la origine „perfect“, deformat de societate apoi - în Bătrînul - Copil.
La înțelepciune ajungeai prin inițiere (de către Zeu sau reprezentanții acestuia) și pe baza experienței, trăind între oameni. Dumnezeu „a murit“ (sau e o abstracțiune), societatea e „rea“ (perfidă, manipulatorie), deci...
Despre infantilizarea generalizată din comunism (cu excepția celor din „Partidul Interior“) am scris de prea multe ori ca să mai simt nevoia să mă repet aici. Și pentru comuniști, Cetățeanul Ideal e Cetățeanul Copil (mai ales acela care își toarnă părinții la C.E.K.A., întocmai „eroului“ Pavel Morozov).

**

Concluzie. Dacă Lenin a spus: „Comunismul = puterea sovietelor plus electrificare“, eu spun „Comunismul = Viagra“.

Morala. Nu există morală la cele scrise de mai sus. Degeaba explici oamenilor c㠄înainte nu era mai bine“, degeaba le explici că n-are rost să iei Viagra „înainte să vină tipa“. Că adevărata soluție este să faci în așa fel încît să n-ajungi să ai nevoie de paliative, gen comunism sau Viagra. Poate doar să atragi iar și iar atenția că apelul la ele e posibil doar într-o lume fără Dumnezeu.

**

În încheiere, pentru a fixa în mintea și inima cititorilor mei esența ideilor dezvoltate în prezentul eseu, voi face apel, în tradiția inaugurată de Luca Pițu, la o „Cîntare a comunismului și a Vigarăi“. Conaționalii mei, ocupați să-și facă viața mai bună, nu vor avea, poate, timp de sofisticăriile de mai sus, dar își vor găsi - sper- oleacă de răgaz pentru versurile de mai jos. Dacă ele vor intra în folclor - urban, suburban, rural, profesional, al adolescenților, pensionarilor etc., nu contează! - n-am scris degeaba.
 
 

Cîntarea Comunismului și a Viagrăi
 

Foaie verde foi ca fraga,
Comunismu-i ca Viagra.
Pare că te întărește,
Dar de cap te bolunzește,
Pare că te-ntinerește,
Dar groapa ți-o pregătește.
Pentru-o oră de amor
Stai un an în cărucior,
Pentru-o clipă de extaz,
Stai o zi cu acu-n braț.
Juna strig㠄Ia-mă, ia-mă!“
Iar tu simți că - adio mamă!
Arz-o focul Americă,
De nimica n-are frică,
N-are frică nici rușine
Și nu gîndește la nime.
De comunism am scăpat
Și de-altă belea am dat.
Că Viagra-i o capsulă,
Nu pentru om, pentru pulă.
Nu la capul ăl de sus
Bagă sîngele în plus,
Ci la ăla prost, de jos,
Ce rămîne cum o fost,
După o juma’ de ceas
Tot cum o fo’o rămas.
Numai juna’a bălaie
Zice „Merci fain, tataie!
Dar la data următoare
Să-ți cumperi doză mai mare“.
Mi-aș lua io, că nu strică,
Da-i penzia tare mică,
Mi-aș lua eu că nu-i bai,
Dar nu am destui parai.
Foaie verde și-o sipică,
Americă, Americă,
De-ar crește dolaru-n pom,
Tot românul ar fi om
Și tot moșu-ar fi flăcău.
Dar așa, cum e mai rău:
Unul mult, altul puțin.
Tot comunismu-i mai bun.