Zona Liberă
Cristopher Coker
România Și imaginarul european
(În exclusivitate pentru „Interval“)
 

Avînd în vedere inegalitățile economice și sociale dintre Europa de Est și Europa de Vest la 1904, geograful Halford Mackinder a arătat ceea ce pentru el — primul geopolitician al lumii vorbitoare de limbă englez㠗 era de departe cel mai semnificativ aspect. Într-o conferință ținută la Societatea Geografică Regală, numit㠄Pivotul geopolitic al istoriei“, el sublinia că în timp ce europenii s-au aventurat spre vest în secolul al XVI-lea, către Lumea Nouă, Rusia s-a orientat spre est, direcționîndu-și puterea și cultura înspre Siberia. Pe la începutul secolului XX cele două civilizații (europeană și rusă) s-au întîlnit pe țărmul de vest al Pacificului.
Mackinder însuși nu era un observator din interior. Departe de asta. De-abia intrase în politică atunci cînd a fost numit Înalt Reprezentant Guvernamental atașat pentru sudul Rusiei, în timpul războiului civil rus. Oricum, ceea ce era de remarcat în viziunea sa este faptul că a exclus total lumea est-europeană, lucrurile rămînînd așa pînă la sfîrșitul Războiului Rece. Est-europenii erau pur și simplu eliminați din conștiința geopoliticienilor ce i-au urmat lui Mackinder.
Excluderea Europei de Est din conștiința apuseană pe o lungă perioadă de istorie a fost o adevărată nenorocire. Estul nu făcea parte din „lumea vestic㓠 a cărei apărare o pledau Puterile Aliate în 1949 cînd au semnat Tratatul Atlanticului. Dacă luăm, de exemplu, un ghid din istoria civilizației vestice, completat de un istoric din Chicago în același an, marcant/definitoriu prin respectiva viziune, găsim subcapitole despre „popoarele Europei de Vest“, fiind incluse popoare nespecificate ale triburilor iudo-europene. Dar nu apare nici unul dintre popoarele Europei de Est, în nici o perioadă istorică. Erau referiri disparate cu privire la popoare slave sau slavone dar nici o indicație că ele ar fi reprezentat cel mai mare dintre grupurile indo-europene și, în ciuda faptului că apăreau capitole despre creștinism, nu exista nici o referire la lumea creștină a Estului. Cartea a fost un excelent exemplu privind gradul la care — în viziunea majorității istoricilor occidentali — Estul nici nu exista ca entitate semnificativă.
Astăzi el există. Căderea comunismului nu numai că a eliberat Estul și Centrul Europei de controlul sovietic, dar de asemenea a făcut posibilă alegerea multor țări ca membre ale unor instituți vestice marcante ca de exemplu, NATO. Este evident de ce majoritatea guvernelor de Est sînt atît de doritoare să devină membre aliate: dorința de a reintra în imaginația/conștiința Vestului. După cum spunea Vaclav Havel în 1994, cu obișnuita lui elocvență: „Dacă noi, în țările post-comuniste necesităm o nouă ordine, dacă facem apel către Vest să nu ne închidă porțile, ... nu este pentru că am fi îngrijorați de propria-ne securitate și stabilitate. Noi sîntem îngrijorați de soarta principiilor și valorilor negate de comunism și în numele cărora noi i-am opus rezistență și în final am reușit să-l distrugem... valorile tradiționale ale civilizației occidentale.“
De atunci, trei țări ale Europei Centrale au fost admise în Alianță. Dar alte țări est-europene nu au fost primite. Dezbaterea privind includerea României în NATO implică Vestul într-o redescoperire a lumii estice ce nu a figurat în conștiința Vestului timp de secole. Și acest lucru este semnificativ din punct de vedere istoric. Dar este important ca românii să înțeleagă că dezbaterea nu privește politica de securitate ale Vestului în epoca următoare Războiului Rece. Este mai mult vorba despre politica noii Europe ce se conturează.
Aceasta implică o schimbare de direcție și o dată cu ea o schimbare de percepție privind ceea ce constituie „Europa“. Pentru că Europa a fost întotdeauna un derivat al conștiinței sale istorice mai degrabă decît o evidentă expresie culturală, geografică sauchiar economică. După cum nota scriitorul elvețian Denis de Rougemont în lucrarea sa de seminat (seminal work): „Ideea/conceptul de Europa“ (1966): a căuta Europa înseamnă să o găsești“. România va reuși să fie admisă doar atunci cînd puterile vestice vor fi terminat să redeseneze harta Europei, „repudiind“ o dată cu acest proces trei versiuni ale Europei, una recentă, și două destul de vechi, — ambele recunoscuteîn imaginația europeană.

Hegel și Europa de Est

Înainte ca Vest-europenii să facă vreo referire la Europa, am vorbit despre creștinism. Tratatul de la Utrecht din 1713 a fost ultimul mare acord de acest gen conform căruia Europa apărea ca „o republică creștină“. Dar cînd cuvîntul Europa a început să-l înlocuiască pe cel de „creștinism“ la mijlocul sec. al XVIII-lea a fost o reflectare a unei conștiințe noi.
Europa se diferenția de barbari (în special turcii) , nu fiindcă era creștină ci pentru că era mai avansată din punct de vedere tehnologic. Era capabilă să se apere împotriva incursiunilor barbare cum nu putuse să o facă în trecut. După cum arăta marele istoric Eduard Gibbon pe la sfîrșitul sec. al XVIII-lea, pentru a cuceri Europa, barbarii aveau nevoie de o tehnologie europeană. Pentru a construi ei înșiși o asemenea tehnologie ar fi însemnat a nu mai fi „barbari“.
Înfrîngerea turcilor în fața Vienei în 1683 a constituit ultimul atac al unei puteri non-europene asupra unui important oraș european. Este semnificativ oricum că polonezii care au ajutat la eliberarea orașului au primit foarte puține mulțumiri. Polonia nu a putut preveni propria împărțire de trei ori în timpul sec. al XVIII-lea de către cei trei vecini ai săi, inclusiv Austria, care a rămas totuși nerecunoscătoare pentru propria-i salvare un secol mai tîrziu. Neintenționat, Hegel a sancționat faptul prin eliminarea întregii Europe de Est din conștiința Vestului. În „Filozofia Istoriei“ el insistă asupra faptului că doar un popor, care a fost o parte semnificativă a Istoriei se poate considera a fi important din punct de vedere istoric. Celelalte nu au nimic de spus în lume. Culturile lor erau legate prin specificitate și geografie. Într-un cuvînt erau „fără istore“
Hegel a reușit să-i excludă pe slavi cu multă concizie.
„Oamenii aceștia au construit regate și au susținut un conflict deschis curajos cu diferite națiuni cu care au intrat în contact. Uneori, au luat parte ca o gardă avansată, ca o naționalitate „mediatoare“ — la lupta dintre Europa creștină și păgîna Asie.
Polonezii chiar au eliberat Viena de turci și slavii au fost într-un fel scoși de sub sfera de influență a gîndirii occidentale.
Și totuși acest grup de popoare, rămîne exclus din considerațiile noastre fiindcă pînă acum nu a apărut ca un element independent în seria figurilor impuse în lume de Rațiune“.
Cînd Hegel nega că ceea ce s-a petrecut în Europa de Est ar fi parte din Istorie, el nu nega că s-ar fi întîmplat și lucruri interesante în trecut. El marca doar rapida înregistrare în conștiința Vestului (Western idea-recul) faptul că istoria respectivei zone avea puțină importanță în marea structură a lucrurilor, în „sîngeroasa dialectic㓠a războiului și a revoluției în care se transformase istoria. Este  sugestiv faptul că mulți gînditori est-europeni au fost de acord cu Hegel în momentule lor de profundă și amară analiză. După cum spune eroul romanului lui Zigmond Moricz „Fii credincios pînă la moarte“ (1921), Mr Najy, maghiarii au fost întotdeauna marginalizați de istorie chiar și cînd în două ocazii au salvat Vestul de invazia Asiei. Triburilor maghiare le-au trebuit un mileniu pentru a părăsi prăpăstiile Asiei și a migra spre Europa unde s-au așezat în Valea Carpaților. Cît despre următorii o mie de ani, principala catastrofă s-a dovedit a fi invazia mongolă din 1241: „Mongolii nu au trecut de Ungaria. Acesta a fost destinul nostru: noi eram cei care trebuiau să oprească hoardele Estului. Ungaria a fost mereu ultimul cîmp de luptă; a constituit bastionul la care hoardele Asiei trebuiau să se oprească. E  uimitor pentru că ungurii au venit aici din Est pentru a-i putea proteja pe vestici împotriva esticilor... Dușmănoșii vestici au rămas străini pentru noi și ne-au disprețuit o mie de ani.
Echivalentul mongolilor, erau turcii care au repurtat o victorie decisivă asupra ungurilor în bătălia de la Mohacs (1526) lăsînd treimea centrală a țării condusă de invadatori străini pentru un secol și jumătate.
„Nu e groaznic — remarca Najy — că sîntem în centrul Europei și nu se află nici o altă nație să ne înțeleagă limba. Sîntem condamnați a exista pe cont propriu“. Este ironic, că romanul citat, cu profund resentimentele sale referiri la „dușmănoșii vestici“ a fost publicat în serial în Nyugat (Vestul) care constituia atît titlul cît și crezul politic al celei mai importante reviste interbelice a Ungariei.
Moricz exprima o aspirație larg împărtășită, aceea de a fi incluși în istoria unei lumi ce părea a face istorie în propriii săi termeni mai degrabă decît ai oricui altcuiva.
Aceasta era și viziunea multor români din perioada „modernă“, cum ar fi scriitorul Emil Cioran care în 1937 cerea României să devină parte a istoriei europene prin angajarea sa în acte mărețe. De altfel el și-a părăsit țara în următorul an convins că nu făcea parte din istoria lumii fiind doar o „națiune de rang secund“. Cazul său ilustrează o concluzie logică, ca rezultat al protestului. El a rămas în exis și pînă în ultimul an al vieții sale a scris exclusiv în franceză, ajungînd unul din marii stiliști ai secolului XX.
La sfîrșitul anilor ’60, și Occidentul s-a arătat înclinat a nu mai trata potrivit aserțiunilor hegeliene. În ajunul Războiului Rece analistul principal al lui Hegel pentru secolul XX, Alexandre Kojeve scria că fiecare interpretare a scrierilor hegeliene constituie doar „un program de luptă și muncă“. Hegel era cel care stabilise termenii angajării Vestului în istorie și fusese perceput ca atare de critici, de exemplu de Karl Popper. Interpretarea lui Hegel a avut pentru oameni ca Kojeve semnificația unei propagande politice:
„Viitorul lumii și din acest punct de vedere înțelesul și direcția prezentului și semnificația trecutului — spunea el studenților săi la Paris în 1930 — depind în analiză finală de modul în care îl interpretăm pe Hegel“.
Trezizeci de ani mai tîrziu filosoful francez Paul Ricoeur vorbea pentru o cu totul altfel de generație cînd afirma că viziunea hegeliană asupra istoriei și-a pierdut credibilitatea/veridicitatea și că aceasta era în schimb un adevărat „eveniment“ al rațiunii / un festin al gîndirii, o schimbare de conștiință de genul celor pe care le experimentează doar o dată în viață. Era un eveniment atît de recent încît urmarea / rezultatul / său era / părea ambiguu:
„Nu știu dacă este vorba de indicativul unei catastrofe care continuă să ne mutileze sau de primirea gloriei necelebrate încă / pe care încă nu îndrăznim să o cerebrăm“.
Doar cîțiva ani mai tîrziu folozoful francez Jean Luc Nancy conștientiza că în ciuda teoriei lui Hegel,  conștientiza că deși pentru o mare parte a secolului XX istoria se poate defini în acord cu aserțiunile hegeliene, astăzi istoria însăși a evoluat. Occidentul îl citește pe Hegel ca o voce de referință în conștiința sa dar care astăzi este „istorie“.

Versiunea Forțelor Aliate
asupra istoriei

Din nefericire, a fost ghinionul noii generații să fi fost condamnată după al doilea război mondial să trăiască în umbra invadatorilor din Est — ceea ce în termenii lui Zsigmond Moricz s-ar numi al treilea val „barbar“care a bătut la porțile Ungariei. „Asia începe de la Elba“ concluziona Konrad Adenauer la sfîrșitul anilor ’40. Împărțirea geopolitică a Europei a separat chiar și Viena de Occident și a făcut ca mari orașe de talia, Budapestei și Pragăi să fie mai aproape de Moscova decît de Paris.
Dispariția comunităților evreiești care contribuiau mult la cosmopolitanismul și literatura interbelică a regiunii a dus de asemenea la marginalizarea sa intelectuală. Cînd Aliații Vestului s-au angajat să apere „civilizația vestic㓠laWashington, 1949, știau în mod sigur ce însemna respectiva sintagmă: însemna lumea Atlanticului, nu popoarele cucerite ale Europei de Est. Alianța Atlantică a creat în schimb ceea ce istoricul Norman Davies numea „versiunea Forțelor Aliate asupra istoriei“, credința într-o veche și mică specie a civilizației vestice pentru care Alianța Atlantică apărea ca o poartă a perfecțiunii în timp ce Carta Atlantică era cheia sa. Versiunea Alianțelor asupra istoriei era periculos de precisă pentru că trasa o linie imaginară în spatele căreia Vestul se considera mai avansată, și civilizată. Scriitorul maghiar Ivan Bibo avea probabil dreptate să suspecteze la 1946 — chiar înainte de căderea ortinei de Fier — că majoritatea vest-eurpenilor nu ar fi fost prea nefericiți să vadă Estul administrat de una din marile puteri, mai ales că mulți dintre ei suspectau esticii de un „barbarism înnăscut“.
Divizarea Europei a determinat trei tipuri de răspunsuri în numele intelectualilor din Estul Europei — în special după ce și-au pierdut credința în comunismul pe care mulți îl apreciaseră în anii ’30.
Unul dintre răspunsuri, era o tendință de a accentua diferențele dintre Estul și Vestul Europei — o manieră de consolare, culturală. Cînd Bela Bartok folosea expresia „Europa estic㓠el, reliefa că muzica maghiară pentatonică și de origine asiatică, constituia o entitate distinctă și autonomă și că avea mai multe în comun cu folclorul slav al triburilor dunărene decît cu moștenirea muzicală a Europei occidentale. Nu era desigur un răspuns, care apărea ca viabil majorității concetățenilor lui Bartók, mai ales după invazia sovietică din 1956, cînd 15.000 dintre ei au murit.
Un al doilea tip de răspuns era o negare a faptului că există o divizare culturală între Est și Vest, Europa de Est apărînd ca inclusă în tradiția culturală occidentală în ciuda diviziunii politice a continentului. Era o reacție consecventă a continentului. Era o reacție consecventă celei anterioare împotriva Vienei a intelectualilor croați, ca Miroslav Krleza care se orientase către Paris mai degrabă decît către Viena, considerînd chiar scriitori majori de genul lui Kafka și Freud ca „provinciali“. Era și o strategie de înaintare îndoielnică deoarece nega, chiar farmecul regiunii - propria sa contribuție (unică), la cultura Europei care deși diferită de cea occidentală nu era mai puțin autentic-europeană.
Al treilea răspuns era mult mai eficace și mai interesant, dar tocmai succesul său a ajutat la trasarea unei noi linii divizoare între Europa Centrală și cea de Est, în conștiința Vestului; linie care pentru moment a înlocuit versiunea lui Hegel și pe cea a Aliaților despre care s-a vorbit deja.

Europa Centrală

După cum spunea scriitorul Danilo Kis, în 1986, Europa de Est s-a găsit prinsă în cursul secolului XX între două modele reducționiste: ideologic, după 1945, naționalist, înainte. Deși tentați de amîndouă, intelectualii Europei Centrale au realizat într-un tîrziu că nici unul nu reprezenta idealul de a face parte din  Europa. Ceea ce au ales în locul respectivelor modele i-a impus ca „europeni“.
În anii ‘70, central-europenii și-au depășit entuziasmul pentru lumea ce-i produsese pe Kafka, Musil, Brock, Gombrowicz și Freud, oameni care, mai mult decît oricine altcineva, și-au pus amprenta pe lumea occidentală în cursul secolului. În calitate de dizidenți politici împotriva comunismului, ei au ales să redescopere ceea ce făcea cultura lor europeană și nu sovietică. Reacția unor scriitori ca György Konrád în Ungaria și Vaclav Havel în Cehoslovacia a fost un răspuns natural la deceniile realismului socialist sovietic și anti-decadentismul artelor. A fost o formă pro-europeană pentru că sublinia puterea unei culturi ce nu putea fi redusă la tăcere chiar în cazul scriitorilor din exil, ca Milan Kundera, scriitorilor marginalizați, ca Konrád sau închiși, ca Havel.
Negîndu-li-se dreptul de a se așeza la Paris, Viena sau Berlin, fiind izolați de cîmpul cultural a Europei de Vest, scriitori ca György Mihály Vajda au susținut literatura maghiară ca o izbitoare afirmare a acreditării Ungariei în Europa. Era o Europă virtuală, desigur, trebuia să fie așa deoarece realitatea opresiunii politice tăia Ungariei toate legăturile cu Vestul, cu excepția celor economice. Conceptul lor european de structură. Cînd se vorbea de cultură se folosea sensul francez al cuvîntului - o cultură a limbajului și a ideilor, o cultură literară, o concepție foarte europeană.
Respectivii scriitori au fost ajutați în parte de faptul că atît Ungaria cît și Cehoslovacia făcuseră parte din lumea vorbitoare de limbă germană. Cînd Thomas Mann a vizitat Budapesta, în 1937, a fost primit de poetul național József Attila nu doar ca german, dar și ca european, o semnificativă consolare pentru un om ce nu mai putea fi mîndru de propria-i țară. Cînd Edmund Husserl a ținut seria de conferințe „Crizele umanității europene“, doi ani mai tîrziu a făcut cunoscută poziția sa de apărare a ideii germane de Lebenswelt către cele două modele de audiență de care s-a simțit atras: cei care făceau parte din lumea vorbitoare de limbă germană și cercurile intelectuale din Praga și Viena.
Scriitori ca Havel și Kundera au fost traduși în principalele limbi occidentale, cu precădere germană, imediată ce le-au apărut lucrările.
Interesul lor pentru cultură se reflecta în dorința germanilor de a-și exprima independența față de cele două puteri neo-europene care împărțiseră Germania în 1945. Pentru mulți germani cultura apărea în anii ‘80 ca „acea bizară și misterioasă consolare“ despre care vorbea Kafka Conștiința de a aparține unei culturi cunoscute ca aceea a Europei Centrale era chiar pentru intelectualii acestei regiuni un act de dezacord. Scriitorii care subliniaseră aproprierea țărilor lor de Vest rămăseseră cu nimic altceva decît propria lor limbă, limba maternă. Era marca exilului. Limba era chiar destinul, adăuga Kis. Și nu a fost o surpriză că o dată cu sfîrșitul Războiului Rece Havel s-a dovedit a fi politicianul european ale cărui discursuri aveau ecou în conștiința europeană. El vorbește o limbă comună și o vorbise cu mult înainte să cadă zidul Berlinului.

Concluzii

Problema este desigur existența unei cortine noi - în termenii lui Havel „catifea mai degrabă decît fier“ - care divide Europa. O nouă linie demarcativă cultural împarte Centrul de Estul Europei. Dacă România vrea să depășească această linie și să convingă Occidentul că trebuie adusă în noile instituții vestice, ar trebui să reflecteze serios în privința istoriei și culturii sale - în special la bogata moștenire spirituală a anilor ‘20 și ‘30. Trebuie să găsească un ton unic în Europa și o viziune pe măsură.
Cele două strategii urmate pînă acum sînt greșite. Încercarea de a redefini România ca țară europeană centrală, după cum am explicat, are mai degrabă specificitate culturală decît un înțeles geografic. În fața Vestului, încă din anii ‘70, particularitatea a fost exploatată de maghiari și cehi. România a rămas în conștiința apuseană ca parte a unei zone geografice noi ce a început să capete o formă geo-politică: sud-estul Europei.
A doua încercare a României de a sublinia  că e o țară de origine latină de a se promova ca o redută sau ca o gardă avansată pentru cultura franceză în zonă - a eșuat de asemenea.
Patronajul Franței ar putea însemna ceva în termenii parteneriatului cu Uniunea Europeană dar nu înseamnă nimic în termenii extinderii NATO. Franța este ultima țară care se poate aștepta ca glasul său să se facă auzit peste avertismentele și calificativele americanilor, britanicilor sau germanilor. În plus, în timp ce influența germană continuă să crească în Uniunea Europeană, patronajul francez ar conta prea puțin dacă Berlinul nu ar fi convins de revendicările României.
A fi fost semnificativ poate și dacă ambasadorul României la NATO ar fi  redactat cererea oficială de admitere în Alianță în limba engleză și nu în franceză, chiar cu riscul ofensării delegației franceze.
România trebuie să facă mai mult decît
să-și promoveze propriile reforme de piață și valorile demografice: trebuie să-și promoveze imaginea în fața Occidentului. O țară există în conștiința altei țări cînd vorbește în limbajul înțeles de societate. României nu i se cere doar să-și reinventeze sistemul social și sistemul economic dar este provocată să redescopere aspectele uitate ale trecutului său.
Imperativul istoric nu va transforma o societate în ceva total diferit de ceea ce ea dorește să devină, dar ar putea schimba accentul tacticii sale. Ar putea-o forța să  evalueze într-o manieră consecventă tradițiile sale istorice și astfel să facă și programele de reformă mai accesibile pentru marea majoritate a românilor care cunosc foarte puțin din societatea occidentală și din instituțiile sale.