Conflicte în fosta Iugoslavie
Livius Ciocârlie
Privind retrospectiv
 
 
 
 

E greu să găsești acum, când războiul pentru Kosovo pare să se fi încheiat, tensiunea - inclusiv intelectuală - din primele zile de bombardament. Am să mă mărginesc să relatez.
Am scris încă de atunci, din primele zile, că înainte de a se condamna - sau nu - bombardamentele, ar trebui discutată ambiguitatea cu privire la soarta viitoare a provinciei Kosovo pe care au creat-o occidentalii lăsând deschisă posibilitatea independenței - nu numai a autonomiei - ei după un referendum, peste trei ani. Sârbii au fost împinși să nu accepte și, ca atare, să se strângă în jurul lui Miloșevici, care devenea erou. Se repeta oarecum greșeala comisă atunci când s-a recunoscut independența Croației fără să i se impună condiții privitoare la minoritarii sârbi, care se pomeneau de pe o zi pe alta cetățeni ai unei alte țări. Recunoșteam că, probabil, Miloșevici n-ar fi semnat acordul de la Rambouillet nici dacă ar fi cuprins garanții de suveranitate, dar spuneam că, în acest caz, s-ar fi obținut măcar un clivaj între partizanii și adversarii lui. Așa, cu o logică sinistră, el și-a spus că referendumul va putea fi favorabil sârbilor dacă în Kosovo nu va rămâne picior de albanez. Nimeni, din opoziție, n-a protestat.
După două săptămâni de bombardamente, a intervenit apelul intelectualilor români. Solicitat, am refuzat să semnez, ceea ce mi-a dat un sentiment de frustrare, încât am fost mulțumit când studioul timișorean al televiziunii mi-a cerut ca, în discuție cu semnatarii apelului, să mă explic.
N-am evocat impresia neplăcută pe care i-o lăsase urechii mele de fost critic literar tonul lipsit de orice sensibilitate la drama umană al acelui text. Am spus că n-am semnat deși eram de acord în cea mai mare parte cu mesajul apelului și deși nu ignoram faptul că, nesemnându-l, mă găseam într-o tovărășie neplăcută cu nostalgici ai comunismului care găsiseră prilejul să se manifeste, cu demagogi naționaliști și populiști, cu emotivi cu geometrie variabilă care sufereau pentru sârbi, nu și pentru kosovari. În plus, mai eram și cu totul de acord că România, ca Stat, nu putea să adopte altă atitudine decât aceea pe care o adoptase la cererea NATO ca vecinii conflictului să-și precizeze poziția. Dar, adăugam - și aceasta e singura idee pe care o propun dezbaterii de față -, dacă un stat trebuie să decidă fără echivoc în anumite situații, rolul intelectualului nu este să facă ecou acestei fermități, ci să-și pună cât mai multe întrebări.
Întrebările mele porneau de la constatarea că după cele două săptămâni de bombardamente nefericiții în folosul cărora fuseseră declanșate erau cu mult  mai nefericiți, iar opoziția din Serbia, care cu atâta greutate ajunsese să se închege până la a câștiga alegerile locale, nu mai exista (afirmație pe care evenimentele ulterioare o cer nuanțată). În ceea ce ne privește pe noi, după ce în 1990 numai intelectualii strigaser㠄La Europa, birjar!“, în timp ce poporul răspunsese într-un glas „Nu voi să știu de Europa dumitale!“, după ce cu greu fusese acreditată ideea europeană și atlantică - singura noastră șansă -, acum apăruse riscul serios ca poporul, supus la tot felul de manipulări, dar și conform propriei sale sensibilități, să se împotrivească iar.
Îmi spuneam și părerea că orașele nu trebuie bombardate în nici o situație. Așa cum n-ar fi trebuit bombardate Londra, Dresda și Nagasaki, nu trebuia bombardat Belgradul. Unde mai pui că se bombarda Novi Sadul, locuit de mulți maghiari, și Priștina, în care mai rămăseseră albanezi.
E drept că orașele n-au fost bombardate cu sălbăticie. De aceea, mi-am și permis o glumă după alte câteva săptămâni. Am scris că în urma avarierii ambasadelor Chinei și Elveției, americanii nu puteau ieși din penibila încurcătură decât făcându-și praf propria ambasadă, ceea ce le doream.
În sfârșit, tot atunci m-am referit și la intelectualii sârbi. Întrebat, am spus că mi-e greu să mă pronunț întrucât nu aș putea ști în ce măsură ei acceptau epurarea etnică și probabilele atrocități din Kosovo de frică să nu treacă drept defetiști, ori fiindcă se raliaseră lui Miloșevici cu adevărat. Un lucru mi se părea sigur și mi se pare încă: ei nu vor putea relua refrenul germanilor după înfrângerea din al doilea război mondial, ori al apusenilor când Gulagul n-a mai putut fi ignorat: „N-am știut!“
Astăzi, după încetarea conflictului, înțeleg că cele două garanții ce mi se păruseră necesare - autonomie pentru unii, suveranitate pentru ceilalți - s-ar fi dat. Dacă-i așa, Miloșevici a pierdut totul, și e foarte bine, iar sârbii au câștigat ceva. Totuși, se vorbește iar despre referendum, ori despre împărțirea provinciei. Dacă și sârbii au pierdut, cumva, totul, se va putea spune că, prin alungarea brutală a albanezilor din Kosovo, și-au făcut-o cu mâna lor. De data asta, aș semna.
Poate am câștigat și noi, românii, ceva, și anume sugestia că lucrurile astea trebuie tratate cu suplețe și înțelegere, nu cu pumni bătuți în pieptul de aramă, ori în urna electorală - din bronz - care, la o probă, s-ar putea dovedi a fi făcute dintr-un material mai puțin dur.