Apelul de Seară
În acest număr semnează
 

Livius Ciocârlie - Prozator, eseist, profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara.

Richard Wagner - Poet, prozator, publicist din Berlin, Germania.

Krzystof Czyzewski - Eseist, publicist, Varșovia, Polonia.

Andrei Bodiu - Poet, eseist, lector universitar, la Universitatea Transilvania din Brașov.

Adrian Lăcătuș - Eseist, traducător, preparator universitar la Universitatea Transilvania Brașov.

Vladimir Tismăneanu - Politolog, profesor universitar doctor la Universitatea Maryland, Statele Unite ale Americii.

Caius Dobrescu - Poet, prozator, eseist, lector universitar la Universitatea Transilvania din Brașov.

Ciprian Șiulea - Publicist, profesor de filosofie la Liceul Astra din Brașov.

Andrew Wachtel - Cercetător științific la Universitatea North-Western, Chicago Statele Unite ale Americii.

Mihai Ignat - Poet, publicist, profesor asociat la Universitatea Transilvania din Brașov.

Mihai Mătieș - Licențiat în studii politice la Universitatea Babeș-Boialy din Cluj.

Doina Ioanid - Poetă, traducătoare, preparator universitar la Universitatea Transilvania din Brașov.

Cezar Paul Bădescu - Prozator, eseist, redactor la revista dilema din București.
 

Cristopher Coker - Profesor de relații internaționale la London School of Economics, Marea Britanie.

Alexandru Mușina - Poet, eseist, conferențiar universitar doctor la Universitatea Transilvania din Brașov.

Mircea Țuglea - Poet, critic literar din Constanța.

Gheorghe Crăciun - Prozator, eseist, lector universitar la Universitatea Transilvania din Brașov.

Cristian Preda - Doctor în filosofie politică (EHESS Paris), lector la Facultatea de Științe Politice a Universității București.

Marius Oprea - Poet, publicist, consilier la președinția României.