Zona Liberă

Ștefan  Ungurean

Despre încredere Și alte lucruri

 

 
 

Atît cooperarea, ca de altfel și competiția, presupun un anume nivel al încrederii. „Ea reprezintă una din cele mai importante forțe sintetice din cadrul societății", afirmă Simmel. Ea reprezintă o ipoteză privind comportamentul viitor și bază a unui comportament practic, încrederea fiind un intermediar între cunoaștere și ignoranță. „Persoana ce dispune de o cunoaștere completă nu are nevoie de încredere, în timp ce persoana care nu cunoaște, își poate permite fără fundamente raționale, chiar și încrederea". (1) Prin urmare, o totală cunoaștere face nenecesară încrederea, iar o totală ignoranță nu o poate fundamenta în mod rațional.
Obiectivarea culturii a diferențiat în mod decisiv cantitatea de cunoaștere și ignoranța necesară încrederii, afirma Simmel, astfel c㠄în condițiile mai primitive, mai puțin diferențiate, individul cunoaște mai mult despre partenerul său în privința chestiunilor personale și mult mai puțin în privința competenței sale pur obiective" (2). Simmel găsea ca inevitabilă dezvoltarea încrederii, nu numai în inițierea relației, ci și în dezvoltarea ei, astfel ca elementele de natură personală să nu mai fie considerate autonome (3).
Asupra încrederii putem proiecta mai multe perspective: psihologică, etică, sociologică, a teoriei acțiunii. Din perspectivă psihologică, putem considera  încrederea ca element în construcția personalității mature, capabil să realizeze ceea ce Allport numește, „un sentiment continuu de securitate în viață" (4). În lipsa acestui sentiment de securitate oamenii pot dezvolta forme specifice de interrelaționare. Deutsch nominalizează cîteva: „încrederea ca disperare" și „încrederea ca masochism". În cazul primeia, oamenii nu pot accepta singurătatea și atunci ajung să se încreadă din disperare într-o altă persoană, chiar într-o persoană nedemnă de încredere. Încrederea ca masochism este asociată pedepsei care poate elibera vinovăția sau „ar putea fi dorită în a confirma viziunea cuiva că lumea este ostilă". (5)
Din perspectivă etică, încrederea poate fi apreciată ca virtute. În același mod în care Aristotel considera că oamenii preferă să nu primească decît să dăruiască, și astfel cei ce dăruiesc sunt considerați mai virtuoși decît cei ce nu primesc (6); în mod similar, este preferabil să arăți încredere decît neîncredere. Acest mod de a percepe lucrurile le este inculcat indivizilor prin mecanismele de socializare. Foarte apropiată de încrederea ca virtute este încrederea drept credință (7). Prin această încredere încerci să te îndepărtezi psihologic, de tot ce ar putea afecta, negativ, viața ta.
Din punctul de vedere al teoriei acțiunii, încrederea constituie fundament al deciziei. Este posibil ca unele decizii să le luăm fără a putea evalua consecințele periculoase ce ar putea apărea. Aristotel vorbește despre curaj ca „o linie de mijloc între încredere și teamă" (8). Atîta timp cît teama lipsește, unele din acțiuni par să se fundamenteze pe încrederea că nimic rău nu ne poate amenința. În aceeași categorie intră și ceea ce Deutsch numește a fi „încrederea ca impulsivitate". Dacă, în primul caz, nu sunt estimate nici un fel de consecințe nefaste, în cel de-al doilea, ele sunt sacrificate, dacă aparțin viitorului, în favoarea unei gratificări imediate. Prezentul are o capacitate mai mare de a influența decît viitorul. Tocmai de aceea Tocqueville vede secretul unei bune guvernări în capacitatea de a motiva oamenii prin recompense pe termen lung, a faptului c㠄marile succese se găsesc la capătul unor vechi și îndelungate dorințe" (9).
În sfîrșit, în aceeași tipologie ar intra încrederea ca risc: imposibilitatea estimării consecințelor deciziei din cauza unui constant deficit de informație. Tocqueville apreciază  această orientare spre hazard, a faptului că oamenii ajung să iubească toate activitățile unde acesta joacă un rol, ca o consecință a instabilității societății democratice. Încrederea ca risc aparține unei tipologii a modernității asupra comportamentului, în care există multă incertitudine produsă de caracterul globalizant al sistemelor sociale ale modernității (Giddens).
O perspectivă sociologică ar încadra încrederea între valorile ce definesc conformismul social și procesele socializării. În general, violarea încrederii este sancționată social: este mai rău să te arăți neîncrezător, decît ca, încrezător, să fii tras pe sfoară. Această diferență își are izvorul în aceeași logică pe care Aristotel o descrie ca deosebind „comiterea nedreptății de suferirea ei: și totuși, răul mai mare constă în a comite nedreptatea, căci un astfel de comportament se asociază cu viciul și merită blamul, un viciu total sau aproape (ținînd seama că nu orice nedreptate comisă în mod voluntar comportă totdeauna viciul), pe cînd suportarea nedreptății nu presupune, din partea victimei, viciul sau nedreptatea". (10) A răspunde așteptărilor celuilalt pare să fie o normă obișnuită în culturile moderne. A te arăta neîncrezător devine sancționabil. În general, a minți, ca formă de a nu răspunde așteptărilor celuilalt, este un fapt condamnabil și acest lucru este inculcat prin educație. Este posibil totodată ca încrederea să se autoconfirme „dacă cineva alege să fie încrezător, el se va relaționa într-un asemenea mod astfel ca să facă confirmarea încrederii mai probabilă", afirmă Deutsch (11).
În cadrul unei perspective macrosociale, noțiunea de încredere servește la definirea unor procese ample. Unul dintre ele vizează rolul funcției opiniei publice. Spune Toyqueville c㠄oricare ar fi legile politice care îi guvernează pe oameni în vremuri de egalitate, putem prevedea că încrederea în opinia generală va deveni o religie al cărei profet va fi majoritatea" (12). Această încredere în opinia publică, care conduce lumea, și în ultimă instanță, în el ca persoană, este corelată cu slăbirea încrederii într-un anume om sau „într-o anume clasă". Încrederea se raportează la cele două mari procese ale democrației, cel legat de guvernare și cel legat de egalizarea condițiilor de viață. Slăbirea încrederii între oameni este condiția guvernării despotice „un despot iartă ușor celor pe care îi guvernează faptul că nu îl iubesc, cu condiția ca aceștia să nu se iubească între ei" (13). Pe de altă parte, democrația orientează gusturile oamenilor spre plăceri materiale și „îi face curând pe oameni să creadă că totul este materie"(14), fapt care amenință însăși democrația. Celălalt proces pe care-l avem în vedere este legat de modernitate și de ceea ce Giddens consideră a fi „modernitatea ca ordine posttradițională". În această nouă ordine caracterizată prin sisteme abstracte, incertitudine și alegeri multiple, noțiuni precum încredere și risc capătă o importantă particulară. Sistemele abstracte depind de încredere, „deși ele nu furnizează nici una din recompensele morale care pot fi obținute din încrederea personalizată" (15). Giddens exemplifică ideea prin dependența unuia din sistemele abstracte care este sistemul monetar de încrederea cetățeanului, fără ca acesta să poată fi recompensat în vreun fel de efectele interdependențelor globale ale sistemelor abstracte. Aceasta înseamnă că acordarea încrederii nu este însoțită, ci dimpotrivă, mărturisită, ca lipsă de putere în a le influența în mod semnificativ. Acest tip de încredere pare a se încadra în ceea ce anterior am considerat a fi „încrederea ca virtute și credință".
O altă conotație pe care Giddens o acordă încrederii este legată de trecerea de la „culturi ale vinovăției" în care vinovăția este definită ca „anxietatea ce derivă dintr-un eșec, sau o lipsă de abilitate în a satisface anumite forme ale imperativului moral" (16) și care este predominantă în societățile în care comportamentul social este guvernat de percepte morale, spre „culturi ale rușinii", înțeleasă ca simț al securității, atît a sinelui cît și a mediului social înconjurător. Cu cît identitatea sinelui are un referențial intern, cu atît rușinea ajunge să joace un rol fundamental în personalitatea adultă, afirmă Giddens. Rușinea este în mod fundamental legată de încrederea de bază care este necesară în susținerea unui sentiment al semnificației în activități personale și sociale. Sau, cum spune Giddens, încrederea de bază este un element al conștiinței reflexivității sinelui.
La nivel interindividual problema încrederii se pune în legătură cu respectarea angajamentelor (perspectiva hobbsiană a contractului). Încrederea este mai mare pentru un actor cînd acesta are capacitatea de a pedepsi dezertarea din cooperare (din contract). Așa cum se vede dinspre „teoria jocurilor", lipsa încrederii produce cele mai proaste consecințe în cadrul unei decizii raționale („dilema prizonierului"). De regulă, sensul încrederii este legat nu atît pe sentimentele pozitive spre celălalt, cît de consecința dependenței de celălalt în ceea ce privește realizarea intereselor (17). O asemenea abordare apropie încrederea de cooperare și suspiciunea de competiție, fapt care micșorează sfera încrederii, așa cum se va demonstra în continuare. În mecanismele de schimb, lipsa încrederii solicită resurse și strategii suplimentare: a angaja intermediari (mediatori sau arbitri), a folosi aranjamente simultane sau a utiliza „ostatici" și „depozite". Deutsch considera că folosirea „ostaticilor" și a „depozitelor" blochează tentația de a înșela în schimb, prin amenințarea cu pierderea, atunci cînd ele sunt importante (18). Această strategie este utilă, susține Deutsch, cînd schimbul între părți nu poate fi simultan.
Încrederea este în funcție de natura angajamentelor personale. Când în cadrul inputurilor persoana contabilizează alături de „ostatici", „depozite", reputația și integritatea, încrederea în intenția sa de a participa la schimb crește. Tăria nevoii, atractivitatea pentru oferta celuilalt, stima crescută față de sine care valorizează propria ofertă, sunt tot atîția factori care măresc încrederea în participarea la schimb. „ O persoană cu o scăzută stimă față de sine este înclinată să devalorizeze  ceea ce el urmează să ofere și este, de aceea, mai puțin probabil să aștepte ca celălalt să găsească schimbul cu sine prețios" afirmă Deutsch (19). O persoană va tinde să dezvolte comportamente de încredere atunci cînd sare în ajutorul alteia și presupune că aceasta va avea un comportament reciproc. Încrederea va fi cu atît mai mare cu cît comportamentul este voluntar și nu de circumstanță.
Încrederea( și suspiciunea) variază și în funcție de puterea atribuită celuilalt în a produce un act binevoitor (sau răuvoitor). În cadrul acestei puteri sunt incluse abilități, resurse și motivații. Astfel, cu cât crezi că o persoană este motivată să producă un anume act, cu atât mai mare este încrederea că acest lucru se realizează. Dacă lucrul este favorabil părților, atunci comunicarea este reală. Dacă este defavorabil, avem de-a face cu dezinformarea. Cu cât într-o relație de comunicare părțile observă că există numeroase elemente de susținere a relației, cu atât crește încrederea în comunicare și în credibilitatea comunicatorului. Acest lucru dovedește că mecanismele încrederii sunt dependente de cele care susțin continuarea relației (și implicit, de cele de sancționare a dezertării). Aceasta este logica care transformă un schimb economic într-un schimb social iar acesta din urmă permite continuarea primului ( de la justiția distributivă la justiția procedurală și înapoi). Simmel apreciază experimentul francez din secolul al XIX-lea, în care copiii nou-născuți sunt aduși imediat după naștere, spre îngrijire, mamelor, tinere fete necăsătorite, constatînd scăderea abandonurilor, sub acest unghi: simpla relație umană generează încrederea și pe baza acesteia din urmă se edifică sentimente precum dragostea, datoria, responsabilitatea.
Se consideră totodată că relația dintre încredere și suspiciune nu este echivalentă în procesele de transformare. Mult mai ușoară este trecerea de la o situație de încredere mutuală spre una de suspiciune decît invers.
Există un anumit tip de încredere interpersonală care a reprezentat un interes specific pentru sociologi: încrederea față de străin. Tocqueville recunoaște chestiunea morală în care este pus; în calitate de străin a aflat foarte mult și preferă să dăuneze succesului relatărilor sale decât să provoace „ amărăciuni și neplăceri drept mulțumire pentru ospitalitatea generoasă". Încrederea de care s-a bucurat ca străin se datorează, spune Tocqueville, obiectivității în care este el plasat, neavând interese speciale, și incapacității lui de a produce rău, în mod direct. (20). Simmel identifica o anume atracție față de străin care întruchipează cele două caracteristici ale oricărei relații umane, apropierea și depărtarea, și constată totodată o modificare a poziției acestuia, de la „cel ce vine astăzi și pleacă mîine " la „cel ce vine azi și stă mîine", cu alte cuvinte, o întărire a „apropierii". Obiectivitatea străinului provine din poziția sa, de a fi simultan în grup și în afara lui. Ea nu presupune detașare și pasivitate, ea este „ o structură particulară compusă din distanță, apropiere, indiferență și implicare" (21). Obiectivitatea înseamnă totodată libertatea de a nu avea angajamente care să prejudicieze percepția, înțelegerea și evaluarea. Relația cu străinul, susține Simmel, este atît de strânsă în măsura în care „noi simțim între ei și noi trăsături comune ale naturii naționale, sociale, ocupaționale sau general umane și el este departe de noi, pe măsură ce aceste trăsături se extind dincolo de el sau noi, și ne conectează întrucât conectează un număr mare de oameni" (22). Străinul este mai imparțial decît „al nostru", care este mai înțelegător. Simmel îl citează pe Bentham care susține că străinii sunt adesea cei mai buni oficiali ai statului întrucât „sunt priviți cu o mai mare suspiciune decât oricare alții".
Încrederea poate să se dezvolte și prin intermediul celei de-a treia persoane, așa cum a arătat Simmel. „Teoria balanței" a lui Fritz Heider confirmă presupozițiile simmeliene: dacă două persoane dezvoltă sentimente similare față de o a treia persoană, ele sunt mai predispuse să se încreadă una în alta. Fenomenul stă la baza mecanismelor de deescaladare a conflictului și de negociere cu ajutorul unei terțe persoane. Dintr-o perspectivă a teoriei schimbului, încrederea într-o a treia persoană este în funcție de cât simte ea că propriile tale câștiguri rezultă din pierderile provocate inamicului său, și invers (Deutsch).
Încrederea în mediator poate constitui un pas în restabilirea încrederii între părți dacă mediatorul poate încuraja părțile să-și facă concesii mici reciproce irevocabile și prin definirea unei plaje de interese comune, astfel ca părțile să descopere câștigul mutual al realizării înțelegerii (23). Pe baza unui minim de încredere se pot restabili canalele de comunicare.
Așa cum am arătat mai sus, uneori încrederea se exprimă prin forme necondiționate, rigide. În acest caz, vorbim de patologia încrederii și ea este dependentă de capacitatea sinelui de a-și rezolva sau diminua conflictele sale interne. În alte situații încrederea în raport cu alții este asociată cu subîncrederea față de sine, tot așa cum lipsa de încredere (suspiciune) față de alții este asociată cu supraîncrederea față de sine (Deutsch). Cele două nu sunt similare: prima situație pare să fie mai favorabilă continuării relației decât cea de-a doua. Ceea ce le unește este o anumită ambivalență extremă între încredere și suspiciune. În acest sens, unele tipuri de încredere care au fost incluse într-o teorie a acțiunii (încrederea într-o decizie fără a fi în stare să evaluăm consecințele periculoase) ar putea fi analizate de perspectiva psihologică, a patologiei încrederii, definită ca „supraestimare optimistă a probabilității obținerii a ceea ce  dorești" (Deutsch). Într-un joc de n runde, patologia se exprimă prin caracterul inalterabil al încrederii, persoana nedezvoltînd perspective mai realiste. Supraîncrederea față de ceva sau de cineva este și o formă de protecție a sinelui și ea poate fi asociată cu o anumită suspiciune față de o persoană, așa cum o ilustrează personajul Teleghin din „Unchiul Vanea" de Cehov (24).
Neîncrederea sau incapacitatea de a purta povara unei relații reale de viață (psihologii o denumesc „lipsă de ajutor învățată") este transformată într-o formă de supraîncredere în ceva sau cineva. Toqueville a descris fenomenul ca exprimând sacrificarea drepturilor în favoarea liniștii și el exprimă faptul că oamenii ajung să considere libertatea ca o povară și se dovedesc incapabili să suporte existența unei diversități de autorități ale căror raporturi sânt mutual conflictuale (Giddens). Fromm a văzut în aceasta sursele psihologice ale nazismului. Tot în aceeași categorie intră și superoptimiștii, cei care, dimpotrivă manifestă o încredere fără limite în capacitatea lor de a controla mediul și de a rezolva favorabil conflictele interpersonale. În acest caz obiectul încrederii este slab, controlabil, un auxiliar al sinelui, care este puternic. Este posibil totodată ca aceste caracteristici ale patologiei încrederii să fi fost generate de situații imediat constrângătoare, de unde și o atitudine (motivație) mai relaxantă asupra viitorului și a consecințelor pe care le poate produce și escaladarea lui, prin încurajarea aspiraților înalte, rigide. Dacă încrederea de sine generează o creștere concomitentă a aspirațiilor, șansele de cooperare în rezolvarea conflictului cresc și ele (25). Combinația încredere-fermitate este suficientă în negocieri. Lipsa încrederii în celălalt poate bloca rezolvarea problemei de teama pierderii imaginii, a poziției și a informației.
Să înțelegem pe aceeastă bază câteva din fenomenele care s-au produs după 1990. Să spunem că din cauza condițiilor de viață anterioare, momentul „1989" a generat așteptări foarte mari și aspirații rigide. Aș împărți lucrurile în două categorii: cele ale inevitabilului și cele ale evitabilului. Cu alte cuvinte, indiferent ce guvernare am fi avut și indiferent de cât de bună ar fi fost ea, anumite persoane și grupuri ar fi ajuns la dezamăgire, întrucât reprezentările de după 1990 au imaginat „o societate de merit", în care viața fiecăruia se va îmbunătăți rapid. Or, dacă privim cu luciditate la națiunile dezvoltate, descoperim că ele sunt societăți ale diferențierii, în care sunt grupuri ale marginalizaților sociali. În această reprezentare a „societății de merit" găsim una din sursele dificultăților ulterioare. Nevoia de legitimitate a dus la cumpărarea de voturi prin satisfacerea cererilor economice ale grupurilor clasei muncitoare. Constituționaliștii, adică persoanele și grupurile care au criticat puterea pe temeiul necesității unor noi principii ale contractului constituțional, au pierdut astfel alegerile din 1990 și 1992. Și cu cât criticau prezentul, cu atât guvernanții au acreditat ideea unei „societăți de merit" fără a se pomeni vreun cuvânt despre capitalism. S-a marșat în continuare pe aspirații mari la nivel de persoană și de grup; recompensa socială a venit la cerere și ea nu a avut nici o legătură cu efortul (social). În ansamblu, acest fenomen a generat supraîncredere, care este similară atât pentru grupul dominant cât și pentru diferitele minorități. Discursul naționalist ar trebui, prin urmare, asociat acestui fenomen de supraîncredere, alimentat de amenințările reciproce. Întrucât recompensa socială este legată de verbul „a fi", și nu de verbul „a face",  fenomenul de supraîncredere este de natură organică și mai puțin individuală, căci nici o experiență anterioară nu l-ar fi putut justifica. De aceea fenomenul de supraîncredere se regăsește la nivel de persoană printr-o formă de încredere ca disperare. Pe fondul unor așteptări mari și rigide, interesele se negociază greu, în lipsa unei ordini normative acceptate, iar soluția care se întrevede este aceea a conflictului. O întreagă tensiune socială se descarcă prin conflict. Cu cât conflictele se produc mai des, cu atât au generat ele incertitudini și spaime și cu atât au resimțit oamenii, în lipsa unui capital civic, o nevoie de încredere în ceva, din exteriorul lor. Cu alte cuvinte, o nevoie de o guvernare paternalistă. De aceea votul din 1990 a fost pentru un președinte pentru liniștea noastră.
Cu timpul oamenii dobândesc conștiință practică. Așteptările lor devin mai realiste iar verbul „a face" câștigă teren. Principiile constituționalității se impun treptat și din peisajul social conflictul politic dispare, iar conflictul social își modifică forma, actorii sunt acum nu în poziție de cumpărători, ci în aceea de producători. Ca urmare a gestiunii necorespunzătoare a îndreptățirilor, „plăcinta socială" s-a subțiat vizibil. Singurii care nu și-au pierdut speranțele și nu și-au micșorat așteptările au fost partizanii și activiștii liniei politice a „integrității morale". Câștigarea alegerilor din 1996 le-a confirmat viziunea. Dar nici ei nu au vorbit despre capitalism. Și la ei a funcționat logica cumpărării votului popular. Într-o emisiune electorală, întrebând de planurile legate de integrarea economică în Comunitatea Europeană, un lider al actualei puteri și-a argumentat neputința spunând că sunt secrete. Complexitatea actului de guvernare a depășit nivelul de competență în condițiile în care spațiul de manevră s-a îngustat. Dezamăgirea care a urmat este de fapt dezamăgirea acestor grupuri și persoane care repetă logica: aspirații înalte - rigiditate - încredere; faptul are un impact semnificativ întrucât se corelează cu înrăutățirea condițiilor de viață, produsă de acumulările succesive și generează o lipsă de încredere în instituțiile construcției sociale (guvern, parlament, partide politice), atât din partea celor care se doreau a fi doar beneficiari ai politicii, cât și din partea celor care s-au implicat în politică. Singurele instituții care beneficiază de încredere sunt armata și biserica, adică tocmai acelea care nu au rol practic, ci doar unui ipotetic. Corelând acest fapt cu neîncrederea manifestată în instituțiile care ar trebui să sancționeze încălcarea contractului constituțional, așa anemic cum este el acum, am în vedere justiția și poliția, suntem puși în situația să ne întrebăm dacă nu cumva ne găsim în fața unui sindrom de anomie socială, încrederea în armată și biserică neavând, de fapt, nici o legătură cu performanța acestor instituții, ci reprezentând, în mentalul colectiv, o formă de încredere drept credință. Principalii actori sociali nu au ajuns la un acord cu privire la principiile de funcționare a societății. În aceste condiții, eficacitatea scăzută a acțiunii democratice este în corelație inversă cu costurile ei și, pe fondul neîncrederii, lumea va ajunge să se întrebe la ce folosește democrația. Discursul autotitar este din ce în ce mai des auzit și deja una din cinci sau șase persoane este de acord cu el. Așa cum încrederea stă la baza guvernării, tot așa de bine și lipsa de încredere poate solicita o guvernare. Nimic nu e mai dificil decât învățarea libertății, spune Tocqueville. Oare, în acești ani, românii au apucat să învețe ideea aceluiași gînditor, „că nu există nimic mai bogat în minuni decât arta de a fi liber"?

Note bibliografice:
(1) Kurt H. Wolff, The Sociology of Simmel - translated, edited and with an introduction by Kurt H. Wolff. The Free Press, 1964, p. 319
(2)  Kurt H. Wolff  - lucrarea citată, p. 319
(3)  Kurt H. Wolff - lucrarea citată, p. 320
(4) Gordon W. Allport,  Structura și dezvoltarea pesonalității, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1981, p. 290
(5) Morton Deutsch - lucrearea citată, p. 146
(6) „Căci specificul virtuții îl constituie mai degrabă îndeplinirea actelor frumoase decât evitarea celor urâte. Este evident, deci, că actul de a oferi corespunde înfăptuirii binelui și frumosului, în timp ce faptul de a primi este însoțit de resimțirea binelui sau oricum, de cunoștința că nu comiți ceva urât" (Aristotel, Etica nicomahică Ed. Științifică și enciclopedică, 1998, p. 79)
(7) „Ion Toma, unul dintre cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei, când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalți ucenici: „Am văzut pe Domnul!". Dar el le-a zis: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede". Și după opt zile, ucenicii Lui erau iarăși înăuntru, și Toma - împreună cu ei. Și-a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis „Pace vouă!". Apoi a zis lui Toma „Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în Coasta Mea, și nu fi necredincios, ci credincios". A răspuns Toma și I-a zis: „Domnul meu și Dumnezeul meu!" Iisus i-a zis: „Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut!" (Evanghelia lui Ioan cap. 29, 24-29 în Biblia sau Sfînta Scriptură, editura Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1995, p. 1234)
(8) Aristotel, Etica nicomahică, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1988, p. 67
(9) Alexis de Tocqueville, Despre democrație în America, Ed. Humanitas, 1995, vol. II, p. 166
(10) Aristotel - lucrarea citată, p. 132
(11) Morton Deutsch - lucrarea citată p. 154
(12) Alexis de Tocqueville, Despre democrație în America, Ed. Humanitas, 1995, vol. II, p. 17
(13) Alexis de Tocqueville - lucrarea citată, vol. II p. 114
(14) Alexis de Tocqueville - lucrarea citată, vol II p. 159
(15) Anthony Giddens Modernity and Self - Identity; Self and Society in the Late Modern Age, Polity Press, 1994, p. 136
(16) Anthony Giddens - lucrarea citată, p. 153
(17) Jeffrey Z. Rubin, Dean G. Pruitt - Sung Hee Kim, Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, Mc. Graw Hill, 1994, p. 16
(18) Morton Deutsch - lucrarea citată, p. 162
(19) Morton Deutsch - lucrarea citată, p. 164
(20) „... la gura căminului, un străin are adesea prilej de a afla, de la gazda sa, adevăruri însemnate pe care aceasta le-ar tăinui, poate, prietenilor săi. Destăinuindu-te unui străin te despovărezi de o tăcere obligatorie, și nu te temi de indiscreția lui, pentru că el este în trecere" (Alexis de Tocqueville Despre democrație în America, Ed. Humanitas, 1995, p. 55)
(21) Kurt H. Wolff - lucrarea citată, p. 404
(22) Kurt H. Wolff - lucrarea citată, p. 406
(23) Jeffrey Rubin, Dean G. Pruitt - Sung Hee Kim - lucrarea citată, p. 212
(24) „Și femeia care-și înșeală soțul ca și bărbatul care-și înșeală soția nu sunt oameni de credință. Asemenea oameni sunt în stare să-și trădeze și țara" (A.P. Cehov Pescărușul - Teatru, Ed. Pentru literarură, 1967, p. 222)
(25) Jeffrey Rubin, Dean G. Pruitt - Sung Hee Kim - lucrarea citată, p. 41