Scriitorul și Universitatea

Cristian Munteanu

Suprapuneri Și ipostaze

 

 
 

În care se pleacă de la o neînțelegere

Îmi aduc aminte că eram pe culoar, în fața amfiteatrului Bălcescu din Literele bucureștene, după cursul lui Nicolae Manolescu de la anul IV. Pe fețele unora dintre studenți și studente se așternuse o nedumerire admirativă care, mai apoi, după alte cursuri, avea să se adîncească. Era prima dată - deși, repet, ajunși în anul patru de facultate - cînd se întîlneau cu un alt fel de discurs critic în afara celui tradițional/tradiționalist al istoriei literare punctiforme, evenimențiale.
Îmi amintesc, de asemenea, că după cursul din săptămîna care a urmat, cînd foile rămăseseră din nou albe, „ideile" refuzînd să se lase transformate în notițe conștiincioase, nedumerirea s-a agravat și s-a transformat în indignare. Una dintre colegele mele, zecistă, „a verbalizat" gîndul mai multora: „Dar cînd o să înceapă să vorbească și despre literatură?" Întrebarea venea după un curs în care ni se vorbise - dar în alt mod decît de obicei, deosebire fundamentală! - în exclusivitate despre cum ar trebui să fie discursul critic actual: în primul rînd critic cu adevărat, apoi democratic, pluralist și tolerant.
Indignarea ingenuă a colegei mele era într-un fel (în felul ei) justificată: nu auzise nici o dată de apariție, nici un an, nu i se dăduse nici o bibliografie obligatorie și nu fusese „comentată" nici o carte; „democratic", „pluralist", toate acestea sunau cunoscut, dar în alte contexte. „Suprema inutilitate" (Arta, Literatura) era contaminată de elemente prea puțin boeme.
 Cum să-i explici însă unei studente eminente, de elită (în facultate chiar există un supliment al unui cotidian de mare tiraj, supliment cu pretenții declarat elitiste; pe prima pagină a primului număr scria citeț „Elitele de astăzi pentru elitele de mîine" și se punea problema olimpiadelor internaționale și a copiilor supradotați, cu alte cuvinte conștiința elitei există; orgoliul ne umflă de mici), că spiritul critic nu este monopolizat de artă; că democrația reprezintă dreptul de a privi cu neîncredere (deci critic, la nevoie chiar acuzator) pe oricine are orice fel de putere asupra ta?! Pur și simplu nu poți, mai ales dacă în persoana profesorului de la catedră ea îl recunoaște pe omul politic.
Suprapunerea aceasta, atît de frecventă în universitățile de peste tot, poate isca bănuiala că și discursurile ajung în cele din urmă să se contopească sau să se înlocuiască, măcar temporar. De fapt, ele se discreditează reciproc. Aceasta pentru că democrația nu este digerată încă la nivel de mentalitate, dar și din cauză că domeniul literar este considerat autonom și suficient sieși; eu cred că înainte de toate nu există o receptare tolerantă și deschisă a însuși discursului critic și aceasta este adevărata problemă.

În care se constată lipsuri și anchilozări

Universitatea, ca instanță de legitimare, este conservatoare și elitistă. Ține la „literatura mare". În consecință, ea practică un control riguros „la frontieră" și un „regim vamal" protecționist. Deschiderea granițelor ar însemna lărgirea reală a conceptului de literatură, adică includerea în curriculum-ul universitar a „genurilor minore" (plebee, de consum): literatura SF, benzile desenate, romanele polițiste și de aventuri, romanele erotice etc. Dar aceasta presupune și acceptarea unor „neaveniți" în spațiul universitar, dominat la noi de critici și istorici literari.
Deocamdată, cursurile  puținilor specialiști pe care îi avem în aceste domenii sînt privite ca simple curiozități sau excentrități. Cît despre scriitorii care practică genul, aceștia nu au avut niciodată șansa de a ține un curs de creative writing în fața unor eventuali studenți interesați. (La noi nu există instituția scriitorului invitat la facultate să țină curs; arta nu e techné, e talent, inspirație). Paraliteratura nu este un obiect de studiu, ci, în cel mai bun caz, un termen de comparație folosit pentru parfumul său exotic.
Dacă suprapunerea scriitor/profesor practic nu există în ceea ce privește genurile marginale, nici pentru reprezentanții „literaturii cu nume bun" ea nu este o regulă. Rarele „accidente", sclipitoare într-adevăr, sînt totuși fatal izolate, deși congenerice. Cînd spun asta mă gîndesc la reprezentanții generației '80. Însuși postmodernismul universitar pare că a pierdut din flexibilitate; a început să anchilozeze, să semene cu o formă superioară de mondenitate. Poate și dintr-un - paradoxal sau este ironia soartei? - exces de seriozitate. Vorba lui Hesse: „Seriozitatea, tinere, este o chestiune de timp; nu pot să-ți dezvălui decît că ea provine dintr-o supraestimare a timpului". Trăim sub zodia postmodernismului, care, mai devreme sau mai tîrziu, se va sfîrși, va deveni rezidual.

În care scriitorul se cam dă în spectacol

Scriitorul - indiferent de generația din care face parte, de școală, de renume etc. - este acceptat numai în spațiile universitare informale (cenaclu, cafenea literară), deci cu statut nu de personaj firesc al locului, ci de invitat (autoritate/instanță de legitimare în cazul cenaclului sau partener de dialog cu public în cafenea). Publicul capătă astfel caracter accidental, ecletic, cum se întîmplă la tot felul de lansări de carte sau conferințe; nu mai există publicul constant, conștiincios și avid format din studenții care audiază un curs. Statutul acesta al publicului este foarte important și relevant în primul rînd pentru felul în care de la scriitorul pătruns în spațiul universitar se așteaptă nu o prelegere pe săptămînă, ci un one man show cu doza necesară de senzațional. Scriitorul în ipostază spectaculară poate avea farmec și savoare; dar pentru a avea și eficiență - cum să o numesc? - didactică, el trebuie să fie „titularizat", trebuie să fie lăsat să își asume ipostaza profesorală. Instituția trebuie să devină mai permeabilă. Am zis.