Scriitorul și Universitatea

Viorel Marineasa

CULOARUL ASEPTIC


Scriitorii pierd întruna teren. Opera se distanțează de ei în chip drastic și miraculos. Nu numai prin aceea că până și lecturile fidele rămân niște minunate aproximări. Ci, mai ales, prin intrarea literaturii, pe diferite paliere, în mașina de instituționalizat.
Puneam undeva un personaj să spună cam așa: „Vorbiți cu pătrundere despre Poe, Baudelaire, Eminescu, Esenin, o întreagă șleahtă de băutori, de murdăroși. Dacă dincolo de convenția cărților v-ați izbi nas în nas cu ei, nu v-ar pica bine, mâinile voastre delicate și totuși puhave și-ar croi drumul cu grijă". Deplângeam, prin același intermediar, faptul că exegetul și-ar fi pierdut starea de grație (în raport cu opera) și simte nevoia s-o mimeze prin acumulări culturale. Judecată (concomitent) severă și simplistă, eclatare naivă împotriva clișeelor interpretării prin clișeul frondei ... Deci se regăsea în acel personaj o parte din nemulțumirea mea față de atitudinea mărginită și, în același timp, îngâmfată a cercetătorului, a unui anumit tip de universitar, ce-și creează un culoar aseptic pentru a se apropia de scriitor și de lucrarea sa. (Să nu ne așteptăm doar la o respingere a mediilor insolite; acestea pot fi neutralizate prin literaturizare. Însă cu niște limite: „Ești un născocitor. Toți acești Kuvalda ai dumitale sunt născociți", parcă iar reproșa lui Gorki marele Tolstoi, el însuși învinuit de contemporani c㠄luptă împotriva bunului simț al vremii sale". Până și urzeala îți poate face figuri: „căruțași mărunți meseriași și personal/ ... îmi place să-i văd să le ascult sintaxa/ umezită pe buzele încrețite de băutură", notează fochistul Ion Monoran. Și chiar dacă aplauzele criticii survin, autorul face mofturi: „Ești consacrat de marii maeștrii de ceremonii. /.../ Ce nas fin,  ce coincidență de voință și de destin! În asta să stea oare valoarea, nu în opere?" - Cesare Pavese, Meseria de a trăi.) Marcam astfel acumularea unor tensiuni: discipolul, consumându-și în gol propria criză de creștere, se distanțează de standardizările dascălului, având sentimentul obscur că trebuie să existe/să fie inventate alte strategii de lectură. („A face critică literară nu înseamnă a institui formule - plăcute celor ce vor să se instruiască repede, să știe despre ce e vorba ca să-și economisească energia înțelegerii -, ci exact contrariul, a le detrona; a institui în locul lor domnia complexității și a explicațiilor infinite." -Lucian Raicu, Practica scrisului și experiența lecturii.
Dacă în anii studenției aș fi avut acces la el, probabil că exclamam împreună cu Georges Poulet (și așa s-ar fi atenuat și acea iritare față de cei care-și fac opera în marginea operei altora):
„Opera se trăiește în mine. Într-un anumit sens, ea se gândește, ba chiar se semnifică în mine. /.../ Ocuparea conștiinței mele de către celălalt (celălalt constituit de operă) nu implică vreo privare totală de conștiință, căreia i-aș cădea victimă. Totul se petrece, dimpotrivă, ca și cum, din clipa în care mă aflu «posedat» de lectură, aș începe să împart folosirea conștiinței mele cu această ființă pe care am încercat s-o definesc și care este subiectul conștient ascuns în inima operei." (Fenomenologia conștiinței critice)
În lipsa acestor corespondențe, prea fragilul candidat într-ale literaturii își va fi luat tălpășița ca să dispară definitiv „în producție", lăsând în urma sa o semnificativă undă de tăcere.
Trebuie să recunosc că, astăzi, citesc unele pagini de interpretare cu o plăcere la fel de pregnantă ca și în cazul scrierilor la care se referă. Ceea ce odinioară părea să paraziteze este acum mai degrabă imbricat. Totuși, niște nedumeriri persistă atunci când e vorba de inserția socială a celui ce produce literatură. Observa de curând Daniel Vighi: „... în mediile universitare filologice nu este acceptată creația în proză sau poezia ca argument al preocupărilor științifice în acele curricula. /.../ Or, o creație valabilă artistic, care nu este mimetică, presupune implicit și o interpretare a literaturii /.../ Când scrii literatură, scrii de fapt și despre literatură." (Literatura și ideea, „22", nr. 10/1997)
Așa stând lucrurile, Mircea Ivănescu, Leonid Dimov, Virgil Mazilescu, Ștefan Aug. Doinaș, Nichita Stănescu, Petre Stoica, de pildă, și-ar fi luat de mult doctoratul în poezie.
   *
Scăpat de pe băncile liceului, îmi făcusem destule iluzii cu facultatea. Dar aceasta s-a dovedit, în multe privințe, o prelungire a școlii medii. Aș fi nedrept dacă n-aș recunoaște că m-am ales cu destule lucruri bune, dar, una peste alta, am răsuflat ușurat când s-a isprăvit. Alt miraj, altă ratare: crezusem că mă pot izola undeva la țară, ca să trăiesc, să scriu, să citesc. N-a fost așa, pentru că te lua valul și pentru că a trăi era o altă socoteală, deci altfel trebuia scris și nu știai încă dacă merita să reții ceva din duhul intrigăraiurilor dăscălești, din interminabilele, sterilele, aducătoare de nebunie consilii și cercuri pedagogice; din frumoasa mizerie, din irepetabilul frig, din epopeea cu hrana procurată, călătorită, împărțită, dumicată.
Aici ar fi loc pentru motivul tractoristului. Era unul dement, asigurând, pe arătură, în două remorci dejghinate, un transport apocaliptic pentru practica la I.A.S. a școlarilor de-a patra și de-a cincea. Și încă un tractorist, beat tot timpul, specializat în târâtul cârdului de cadre didactice la sediul de comună pentru ceremonialul cretin al învățământului politic, unde se înființa răcnind și primarul incomplet școlarizat. Și, iarăși, nu trebuie sărit peste câteva prietenii; peste discuțiile cu săteanul filozof, dar cam confuz, convertit în (cel de al treilea) tractorist având stomacul în piuneze și rinichii dislocați; peste imaginea copiilor rupți în cur, dar deștepți; peste revelația unui sat bănățean interbelic, cu țărani compunând gazete ori cărți și întreținând cluburi rudolfsteineriste.
Parcă se mai potolise scârba de oraș și de mediile universitare. Un concurs la Casa Studenților din Timișoara. Mi-au dat în grijă cenaclurile literare. A fost o șansă. N-am devenit un vătaf, ci mi-am aflat, cu derogare, generația.
Și iată-mă devenit acum, la bătrânețe, universitar și luptând cu sentimentul imposturii, al inutilității. Drept e că nici nu vei fi iertat. Dacă predai la școala de ziariști, ți s-ar putea reproșa că, deși ai scris câteva cărți ce recurg la diverse genuri publicistice, n-ai compilat nimic pentru a-ți aduna numele pe-o carte de meta-jurnalistică. Nu mai prea contează nici faptul că i-ai împins pe destui a deprinde să scrie la tot felul de gazete, reviste, suplimente, foi și foițe.
Va trebui să te gândești serios ce vrei să (mai) fii: prozator sau eseist sau universitar sau toate la un loc. Să vedem ce urmează.