Scriitorul și Universitatea

Ion Bogdan Lefter

În Universitate ca și în pagina scrisă...

 

 

Scriitor. Predau la Universitate. Universitatea București. Facultatea de Litere. Un șir de relații: scris-vorbit, singurătate-spațiu social, creativitate-predare, literatură-școală et caetera, et caetera. Profesoratul ca opțiune/ meserie/ datorie/ rol/ joc și - iarăși - așa mai departe. Profesoratul ca discurs. Cunoaștere și comunicare. Știință de carte și participare umană/ sentimentală. Știință de carte și improvizație/ reactivitate/ prezență de spirit/ fantezie/ joc. Căutare-găsire. Profesoratul ca descoperire/ sprijin/ creștere/formare. Profesoratul ca vîrstă, ca experiență de viață, ca spațiu de reflecție. Paternalism și/ sau parteneriat. Împreună cu alții. Plural. Plural și/ sau singular. Interioritate-exterioritate, sine-alteritate. Simultaneism: confruntare cu ceilalți și privire în oglindă, dialog și dialog interior. Libertate, entuziasm, emoție, vertij. Simpatie, prietenie, colegialitate, complicitate (bună, vreau să zic!). Și profesoratul ca acțiune intelectuală/culturală/literară. Ca scriitură vorbită. Ființă/ limbaj/ explorare/ experiment/confesiune. Autoscopie. Căutare de sine. Exprimare de sine. Joc.
Opresc enumerația, poate prea sofisticată, cu teama de a nu cădea în declamațiuni patetice. Profilactic, am repetat cuvîntul joc. Vezi și improvizație, fantezie, libertate, prietenie și celelalte din serie. Altfel spus, nu mă gîndesc nici o clipă la Universitate ca topos mitizat, academic, învăluit într-un silențiu monahal și lugubru, nici la profesorat ca misie, ca oficiere, ca poză austeră, savantă, severă. Dacă scriu - totuși - numele Universității cu majusculă, o fac doar ca formă de respect simplu, fără fasoane, față de o instituție venerabilă și față de rolul ei în dinamica istoriei socio-culturale.

Dar ea, Universitatea, nu mai este astăzi ce-a fost. Nu - Doamne ferește! - în sensul unei decadențe, ci al evoluției firești. Atunci cînd destinul lor traversează epocile, formele culturale tradiționale - în cazul nostru o instituție, instituțiile în genere - se adaptează continuu, se metamorfozează în funcție de mereu noile contexte în care sînt active și pe care, la rîndul lor, le influențează.
Din acest punct de vedere, Universitatea românească traversează o perioadă foarte interesantă a istoriei ei, o perioadă în care un val de transformări în ritm accelerat compensează retardările acumulate în deceniile trecute. Nu înseamnă că atunci nu s-au făcut și lucruri bune. Profesori excepționali și studenți excepționali au continuat să predea și să învețe. În spațiul academic au fost păstrate ori (re)construite ierarhii de valori profesionale și morale autentice. Ele s-au dovedit - dacă nu întotdeauna, în orice caz de multe ori - rezistente în fața presiunilor ideologiei oficiale a regimului comunist, care făcuse din obediența politică principalul criteriu de apreciere socială. Dar instituția universității n-a putut evolua liber, nu s-a putut remodela în acord cu mutațiile de psihologie, de mentalitate, de viziune care, mai ales în zonele cele mai emancipate ale elitelor intelectuale și creative, se produceau în sens "sincronist" și la noi, chiar și sub o dictatură dură, simultan sau cu mici decalaje față de cele înregistrate în Occident. N-am avut în România, cum s-a-ntîmplat acolo, un 1968 studențesc, un moment exploziv, de răvășire totală, de dinamitare a structurilor osificate ale Universității tradiționale. Ceva a fost și la noi, dar la scară mică: o mișcare revendicativă importantă pentru firava istorie a protestelor politice tolerate de regimul comunist, dar fără impact asupra instituției Universității ca atare. Ea a continuat să funcționeze în inerția unor tipare depășite. Le leapădă astăzi - ziceam - în ritm accelerat.
E cazul să precizez că, reducînd istoria învățămîntului academic la ceea ce mă interesează aici, am în vedere doar două modele instituționale mari: Universitatea tradițională, sobră etc., și Universitatea occidentală postbelică, eliberată de rigorile celei dintîi. Instalarea regimului comunist după cel de-al doilea război mondial a blocat pentru aproape o jumătate de secol evoluția către al doilea model. Mai rău, ca în întreaga Europă Centrală, căzută sub dominația Uniunii Sovietice, Universității românești i-au fost impuse formule experimentate în deceniile interbelice la Moscova: discipline noi și discipline interzise, accent pe învățămîntul politic (pentru "îndoctrinare") și pe cel tehnic (pentru "industrializare"), structuri modificate ale programelor de studiu, bibliografii ideologizate și așa mai departe, plus "profesori de partid" care să aplice"reforma"preconizată. Unele sechele se mai întîlnesc și astăzi.
În condițiile de atunci, a menține cît mai mult din profilul vechii Universități, cea tradițională, a fost obiectivul maxim posibil al comunității academice. Ea s-a refugiat în trecut pentru a se feri de prezentul opresiv. Inerția ei a însemnat refuzul aplicării integrale a proiectului sovietic/comunist. Menținerea "pozei" sobre, antebelice a profesorului universitar, îmbrăcat în costume închise, întotdeauna cu cravată, protocolar în limbaj, oarecum rupt de realitate, izolat în știința lui înaltă, inaccesibilă activiștilor de partid, a fost o strategie de protecție și de supraviețuire. Ea a convenit și regimului, care s-a temut mai mult de nonconformismele unor noi reforme în spirit occidental decît de perpetuarea unui model tot "burghez", dar învechit, osificat, ușor de controlat. O dovadă e și faptul că autoritățile s-au opus tot mai ferm înnoirii personalului didactic de-a lungul anilor '80, astfel încît în rîndurile "formatorilor" să nu fie infuzat "sînge proaspăt". Așa s-a ajuns ca - luînd exemple din Facultatea în care predau astăzi - cei mai tineri asistenți de literatură să fie în decembrie 1989 reputații Florin Manolescu și Silviu Angelescu. Primul avea aproape 47 de ani, al doilea - aproape 45!
Între timp, în lumea largă lucrurile evoluaseră mult. În consecință, retardarea Universității românești se agravase. Decalajul se adîncise catastrofal. Demnitatea academică s-a menținut cu greu sub ploaia umilințelor politizării și în condițiile greu suportabile de criză la care se ajunsese la sfîrșitul anilor '80: spații insuficiente și subdotate, achiziții mai mult (adică mai rău!) decît precare în biblioteci, condiții insalubre de lucru, delabrare, căldură insuficientă sau deloc pe timpul iernii, întreruperi de curent și tot ce se mai întîmpla în societatea românească decretată de regimul comunist "multilateral dezvoltată", aflată în marș "triumfal" către "cele mai înalte culmi de civilizație și progres".
De această Universitate ne-am despărțit după 1989, construind mai departe cu pornire de la părțile ei bune și eliminîndu-le pe cele cangrenate. Atît cît s-a putut deocamdată, mai rapid uneori, dar și mai încet, după cum au vrut și au putut unii-alții, după cum au sprijinit sau au îngreunat procesul, între curaj, exuberanță, risc - pe de o parte - și - pe de alta - comoditate, spaimă, obtuzitate. Cu privirea înspre democrațiile occidentale, doritori de dialog, de integrare în comunitatea academică internațională sau - dimpotrivă - ostili înnoirii, localiști, patrioți. Deschidere și închidere. Inteligență și prostie. Ca-n viață.

Am intrat în Facultatea de Litere în urma primului concurs pentru posturi de asistenți care s-a organizat la Catedra de istorie a literaturii române după circa un deceniu și jumătate de interdicție. Era în primăvara lui 1990. Pe cele patru locuri scoase la bătaie, am fost atunci declarați admiși Mircea Cărtărescu, Liviu Papadima, Cristian Moraru și eu. Tineri toți, dar... mai copți, niciunul nefiind absolvent foarte recent: Cărtărescu terminase în 1980, Papadima și cu mine în 1981 (doar că eu la engleză), iar Moraru în 1984.
Cu mediul universitar păstrasem legături și de-a lungul anilor '80. Îi prețuiam pe foștii noștri profesori. Ne alăturasem acelora dintre ei care, în Facultate și în afara ei, duceau grelele "bătălii" literare împotriva culturii propagandistice și a imposturii agresive (de obicei îngemănate). Acum era - însă - altceva: alt aer, alte atitudini, alte perspective. Studenții ne-au primit cu mare entuziasm. Unii dintre ei, care scriau și începuseră să publice, ne erau deja prieteni literari. Săli pline, seminare ținute în marile amfiteatre. Nu lipseau "auditorii liberi", veniți de la alte serii sau de la alți ani sau chiar din afara Universității. Teme noi, abordări noi, analize de autori, opere, momente literare care nu se predau înainte. Mai tîrziu - cursuri despre postmodernism, despre modele culturale. Oarecum în sensul "studiilor culturale" de peste Ocean. De-atunci, în anii care au urmat, au continuat să vină la Litere asistenți și preparatori tineri, încît astăzi ei compun cam o jumătate - cred - din totalul profesorilor. Au apărut secții noi: bibliologie și știința informării, biblioteconomie, comunicare și relații publice, studii europene. Materia s-a reîmpărțit pe două trepte (anii I-II și III-IV). Cursurile au fost cuantificate pe puncte și au intrat în sistemul creditelor transferabile. Ponderea opționalelor a crescut mult, permițînd parcurgerea unor trasee de studiu foarte diverse. S-a introdus masteratul, anul postgradual și predoctoral. Și așa mai departe. Universitatea are acum o altă filozofie, alte proiecte, altă structură, mulți profesori noi și - firește - alți studenți. Pe scurt: un nou metabolism.
Sînt și dezamăgiri: reflexe care refuză să dispară, tendințe de repliere "în stil vechi" în spatele noilor structuri, ceea ce le pune în pericolul de a rămîne "forme fără fond", și mai ales bani puțini, o sărăcie în fața căreia reformele rapide se blochează. Materialmente vorbind, progresele față de stadiul de delabrare în care se ajunsese în 1989 sînt minime.
Dar Universitatea are acum un nou metabolism. O lasă în urmă pe cea a epocii comuniste. Universitatea merge mai departe.

Așa a fost să fie: s-a-ntîmplat ca, în viața mea profesională, să mă mișc în multe și diferite medii. Fie înainte de 1989, fie după, fie și-și, am scris literatură în aproape toate genurile, am făcut jurnalistică, mai întîi culturală, apoi, în anii '90, și politică, am predat în învățămîntul general, am colaborat cu profesori, scriitori, redactori de reviste, editori, tipografi, am făcut turnee de lecturi și conferințe, tot în anii '90 am călătorit, am participat la dezbateri internaționale, am predat în străinătate, am condus o editură, o asociație de scriitori, un post de radio, am avut de-a face cu ziariști, politicieni, diplomați - și încă, și încă.
N-am înșirat atît de multe ocupațiuni decît pentru a face mai elocventă declarația care urmează: aceea că nicăieri nu m-am simțit mai bine decît în Universitatea de după 1989. Și asta pentru că aici regăsești mai toate calitățile mediilor intelectuale și lipsesc mai toate defectele lor.
Căci ce este - în fond - Universitatea? În acest punct al însemnărilor mele, aș defini-o ca pe o imagine în mic a unei lumi mai bune. Nu neapărat una perfectă, ca în vechile utopii, dar una în multe privințe preferabilă celei mari. Cu care seamănă îndeajuns pentru a permite omologia: Universitatea e un fel de mic stat în stat, redus la scară. Are o "constituție", botezată chartă. Are un "președinte" ales: rectorul. Are un "parlament", care poartă numele camerei superioare a legislativului de la scara mare a societăților democratice: senatul. Are "primari", aleși și ei: decanii. Sub ei, ca "viceprimari" - prodecanii. "Consiliile locale" se numesc tot consilii (ale facultăților). Și comparația poate fi dusă pînă la ultimele detalii. Diferența majoră dintre statul mare și această "republică" a educației înalte o dau "cetățenii" celei din urmă: ei sînt selectați, declarați "admiși" doar în urma unor concursuri de care trec numai cei mai buni; și sînt tineri.
Aceste două caracteristici fac din ei un fel de umanitate aparte. Aleși fiind, ei, studenții, compun o "masă socială" cu un nivel ridicat de înzestrare și de acumulări. Către sfîrșitul anilor de studiu universitar, dacă nu chiar de la început, sînt deja formați sau aproape formați intelectualmente, deja profesionalizați sau în curs de profesionalizare. Au citit cărțile fundamentale sau le citesc chiar acum. Se clarifică, își construiesc personalitatea, capătă siguranță, devin sub ochii tăi parteneri de dialog, colegi, prieteni. Iar faptul că sînt tineri îi plasează în acel interval de vîrstă în care, în pragul maturității, lipsa de experiență înseamnă și șansa de a nu fi fost încă erodați, înrăiți, maculați, atrași în ceea ce am putea numi mîzga urîtă a vieții. Înainte de a ieși în lumea adultă, "pe piața muncii", studenții n-au "descoperit" încă toate mizeriile pe care oamenii și le pot face unii altora, orgoliile și meschinăriile, gîndirea vulgară și interesată. Nu idealizez: există și în Universitate competiție, ambiții, răutăți, cruzimi mai mari sau mai mici, învingători și învinși, abuzuri și victime. Dar e o lume oricum mai calmă, mai "naivă", mai "pură", mai bună decît oricare alt mediu socio-profesional pe care l-am întîlnit pînă acum.
Cadrul favorizează și el evitarea lucrurilor mai puțin plăcute de care altfel nu scapi în viață: pentru că studenții vin la Universitate doar pentru orele de curs, adică pentru acumulări profesionale și pentru dialog. Mai sînt biblioteca și eventualele alte lucruri în complement agreabil față de învățătura propriu-zisă: conferințe și dezbateri speciale, cenacluri, cafenelele studențești. Restul se consumă în lumea din afara Universității și nu mai ține de ea. Din păcate sau din fericire, nici profesorii nu întîrzie aici mult peste orele lor de predare. Spațiile insuficiente fac să nu avem deloc birouri, ca în lumea civilizată. Pînă și încăperile care trec drept sedii ale diverselor catedre sînt folosite pentru cursuri și seminare, ca și sălile de consiliu. Practic, în afară de secretariate și de birourile decanilor, nu mai ai unde să zăbovești în clădire. Doar la bibliotecă sau în cafenea. Ne vedem - deci - puțin între noi. Între altele, relațiile sumare înseamnă și stări conflictuale rare. Atmosferă bună, deci! Esențiale rămîn orele cu studenții.
În cel mai plăcut mediu intelectual din cîte există pe lume.

Las pentru altă dată multele lucruri pe care abia de-aici încolo le-aș avea de spus. Despre cum arată efectiv întîlnirile mele cu studenții. Despre ce le predau. Despre cum le predau. Despre comunicare, parteneriat, simpatie, prietenie, colegialitate și celelalte pe care le-am pomenit. Despre ce și cum în "cel mai plăcut mediu". Despre Cafeneaua Critică pe care am inventat-o în subsolul Literelor bucureștene și pe care o voi relua - cred - la primăvară. Despre Litere Nouă, revista pe care o fac de cîțiva ani cu studenții mei. Despre alte întîlniri, alte forme de dialog. Și despre ce va mai fi să fie... Două teme mai vreau - totuși - să dezvolt în ultimele secvențe ale acestui text. Prima apare în enumerația de la început: profesoratul ca formă de acțiune intelectuală/ culturală/ literară. A doua e legată de o anume atitudine pe care am întîlnit-o în ultima vreme și pe care voi a o combate.
     Iată:

Respect foarte mult meseria asta. O banalitate de neocolit: e o meserie frumoasă. Alta: e o meserie grea. Profesorii minunați de care am avut parte ca elev și student n-au fost puțini. Nu-i voi uita niciodată. O socotesc aici și pe învățătoarea mea, o doamnă severă și bună pe nume Maria Pretorian.
Apoi, îi respect foarte mult pe profesorii care sînt doar profesori. De pildă, pe colegii mei de la Litere. Deși e greu de spus ce înseamnă doar: fiindcă definiția cea mai la îndemînă, aceea care vorbește despre procesul de predare-învățare, se rezumă - de fapt - la descrierea unei situații, a unei relații instituționalizate, a unei forme, fără să îi prezinte substanța. Alții fac ceva anume
într-un domeniu și se poate spune cu oarecare precizie ce, pe cînd meseria noastră e domeniul însuși. Obișnuita diferență dintre profesiune și ocupație, dintre acumularea teoretică pe care o presupune prima și aplicarea practică a celei de-a doua dispare. Profesiune se zice că au toți oamenii (minus copiii, evident, dar vor avea și ei!; cît despre maturii care n-au acumulat nici o competență profesională, ei sînt excepții sociale, tratate ca atare). În realitate, marea majoritate "uită" aproape tot ce au învățat teoretic și utilizează numai ce le este necesar în ocupația lor concretă. Doar în cazul profesorilor ocupația este chiar profesiunea lor. Ei practică - așa-zicînd - o teorie!
Însă altceva vroiam să spun. Îi respect pe ceilalți, dar pentru mine profesoratul e o formă de a fi scriitor. La fel și restul lucrurilor pe care le-am făcut, le fac și le voi mai face. Pentru că, la fel ca munca la catedră, și meseria cuvintelor este - dar într-un sens încă mai larg - o profesiune și nu o ocupație. Un mod de a fi. Ești scriitor nu doar pentru că faci versuri sau romane sau eseuri, ci pentru că ai o anumită înțelegere a vieții, a textului și a relației dintre ele. O viziune. O filozofie. O perspectivă din care privești totul.
Orice aș face fac - atunci - ca scriitor, chiar dacă în aparență, conform nomenclatoarelor de meserii, sînt ba una, ba alta. Îmi place să practic lucruri diferite pentru că ceea ce am de exprimat e altceva decît în cazul ocupațiilor "obișnuite", în care regula jocului e focalizarea asupra a ceea ce faci sau produci în "ramura" respectivă. Risc simplitatea acestui enunț general (și care nu exclude sofisticarea detaliilor): oamenii cu alte meserii sînt obligați de logica specializării profesionale să fie unilaterali la serviciu. Ei își regăsesc multilateralitea abia în viața privată. Dar meseria de scriitor presupune tocmai transcrierea acestei complexități reprimate în celelalte cazuri.
Totul e important, nimic nu trebuie să rămînă pe dinafară.
Ca să revin la temă, asta vroiam să spun: că nu mă consider un scriitor care e și profesor, ci un scriitor care e scriitor și cînd scrie, și cînd predă, ca și atunci cînd face jurnalistică, politică sau dialog cultural, cînd călătorește etc. etc.
(Adaug în paranteză că - mai mult decît atît - văd o sinonimie între a fi scriitor și a fi critic literar. Pentru că, pentru mine, a fi critic înseamnă a fi scriitor și a te exprima prin cît mai multe forme de discurs și de acțiune, deschizînd acolada personalității pînă ajunge să le cuprindă pe toate. Dar asta e altă poveste...)

În sfîrșit, cîteva cuvinte despre ce am observat în ultima vreme la o serie de colegi ai noștri care, ca și mine, au intrat în Universitate după 1989. S-a-ntîmplat la fel în toată țara: după ce mulți ani oamenii tineri n-au putut veni la catedră din cauza blocajului impus de regimul comunist, ușile s-au deschis în anii '90. Poeți, prozatori, critici și eseiști tineri sau relativ tineri au populat treptat secțiile de filologie, de limbi și literaturi străine, uneori și de științe sociale sau jurnalistică. Un nou început. Predau, scriu cursuri, își pregătesc doctoratele. Au pornit cu mult elan. Studenții i-au primit pe toți cu entuziasm. Au adus un spirit nou. Și acum... acum întîlnesc o tendință, o înclinație, poate că o modă care-i face pe unii dintre colegii noștri să se declare obosiți. Elanurile li s-au domolit. După flux - refluxul. Le-a ajuns. Și urmează adaosul față de care vreau să reacționez: Universitatea nu le mai place pentru că le-ar dăuna ca scriitori, le-ar limita experiența de viață, le-ar toci percepțiile, le-ar "plafona" creativitatea.
Sînt în dezacord vehement! Știu că orice lucru nou plictisește cînd devine vechi. Știu că sînt oameni și oameni, structuri și structuri, și că pot realmente să existe cazuri de "anti-talente" în materie, de persoane care "nu pot să predea", de ființe retractile sau prea emotive sau prea boeme pentru a suporta à la longue sălile de curs. Dacă vor fi printre colaboratorii la acest număr al Intervalului colegi care susțin ceea ce eu resping, le acord - așadar - circumstanțe atenuante. Poate că au dreptatea lor. Dar mai știu și că bîntuie la noi o - într-adevăr - modă a negativismelor, a defetismelor, a văicărelii: e de bon-ton să spui că nimic nu e bine, nimic nu-ți place, te-ai săturat, ești epuizat, ai vrea altceva... De astă-dată, nu e în regulă: pentru că punerea în opoziție a profesoratului universitar și a profesiunii scriitoricești e - pur și simplu - o gafă! Într-o altă formă, ea reia desuetul mit romantic al creativității, care presupunea că ar exista o contradicție între artist și intelectual, între patos și rațiune, între inimă și creier. Așa ceva nu mai ține în postmodernitate! Sau ține de mentalități depășite. A căzut demult în ridicol ideea că scrii poeme din pură inspirație, pentru că
așa-ți vin, așa ți le "dictează" talentul sau divinitatea. Artistul trebuie să fie un intelectual și trebuie să-și gîndească strategiile creative în mai multe planuri.
N-are nici un motiv de principiu (doar cele de structură personală) să nu poată preda. Și nu depinde de genul pe care-l practici. Nu trebuie să fii neapărat critic și istoric literar pentru ca să fii profesor în Universitatea de astăzi.
Prin alte părți, poeții sau romancierii nu se jenează să fie angajați la catedră. Nu obosesc, nu li se tocesc simțurile, nu le scade potența scripturală. A reflecta asupra literaturii și a o face nu pot fi ocupații contradictorii. Să fii specialist în domeniu fără să scrii tu însuți e posibil, dar invers - categoric nu! (vorbind tot timpul - firește - despre scriitorii adevărați, nu despre veleitari și troglodiți)...
Oare cine dintre colaboratorii acestui Interval se va declara sătul de Universitate?!