Interval-Interviu

Nora Iuga

„De cînd nu mai sînt onirică, am devenit  mai normală, mai profundă și mult mai serioasă, dar poezia mea de acum, pusă alături de cea din primele volume, cu toate cîștigurile unanim recunoscute, pare, vai, atît de obosită".

Un interviu de Andrei Bodiu

 

 
 

- Ce înseamnă pentru dumneavoastră onirismul?
- Pentru mine cuvîntul onirism are o încărcătură magică; deoarece el m-a făcut să intru în poezie cu ochii legați, el mi s-a dictat, de cele mai multe ori am sărit în poem direct din vis. Visam sintagme, versuri întregi, mă trezeam - mai aveam memoria - mi le notam și priveam consternată cum se așază poezia pe hîrtie parcă dictată de-o voință din afara mea. Atunci am descoperit că subconștientul e mai inteligent decît rațiunea... dar să lăsăm romanticăriile astea de modă veche. De fapt, la onirism m-a dus Miron Radu Paraschivescu. Prin 1966, MRP s-a înconjurat de un grup de tineri poeți, majoritatea nedebutați, care habar nu aveau de onirism, făcea mai fiecare ce-i trăznea prin cap, mai ales în poezie; ceea ce ne unea era tinerețea spirituală și nonconformismul magistratului care ne alegea după chipul și asemănarea lui, necesitatea, chiar plăcerea de a ne deghiza și mai ales o ardentă dorință de deschidere europeană. Onirismul s-a născut la noi la sfîrșitul anilor șaizeci dintr-un proces întrerupt de război și de comunismul feroce al primei perioade, fără ca să se fi consumat în timpul lui propriu; e vorba de avangarda românească - auzisem de Gherasim Luca, de Paul Păun, de Stephan Roll, de Tonegaru, de Gellu Naum și Virgil Teodorescu, pe unii îi citeam chiar pe sub mînă; deși nu scriam ca ei, în linii mari, gîndeam ca ei. Simțeam că acest proces cerea imperios o continuare, trebuia să-și ducă existența pînă la capăt ca orice organism viu. Și mai era ceva; noi, poeții care am optat atunci pentru onirism: Leonid Dimov, Vintilă Ivănceanu, Valeriu Oișteanu, Angela Croitoru, Virgil  Mazilescu, Daniel Turcea, George Almosnino, Mihai Teclu, Nora Iuga, credeam că răul se poate anihila neraportîndu-ne la el, credeam că nici nu merită să vorbești despre el, că e de ajuns să nu-l numești ca el să dispară, vezi, din nou un fel de gîndire magică ne făcea să evadăm într-o lume total apolitică, culmea, de fapt, în scopuri politice, acestea existau, fără îndoială, în noi, dar nu ni le declaram în poezie.
- Cum priviți perioada onirică a creației dumneavoastră?
- Cu enormă nostalgie. Cred că atunci am fost cea mai autentică, cea mai pură, cea mai originală, cea mai eu însămi, în ciuda măștilor sau tocmai de aceea. Iubesc poezia mea de început pentru că ea îmi permitea să-mi descarc nebunia din plin. Unii critici și chiar confrați privesc acum acea perioadă a poeziei mele ca pe un joc gratuit sau ca pe o forțare de notă din dorința de a șoca. Domnul Sîntimbreanu, pe cînd era director la Albatros, prin 1976, mi-a spus în față: Poezia ta e contrafăcută, tu nu ești în realitate așa de nebună cum te arăți în poezie. De cînd nu mai sînt onirică, am devenit  mai normală, mai profundă și mult mai serioasă, dar poezia mea de acum, pusă alături de cea din primele volume, cu toate cîștigurile unanim recunoscute, pare, vai, atît de obosită.
- Amintiți-vă o întîmplare din anii formării dumneavoastră.
- Au fost multe întîmplări. Îmi amintesc că prima dată cînd m-am dus cu poezii la Gazeta literară, era prin 1965, Nichita Stănescu m-a întrebat de ce nu încerc să scriu ca poetesele afirmate deja în acea perioadă: Ana Blandiana, Gabriela Melinescu, Constanța Buzea. Remarca lui Nichita m-a deconcertat, nu mă așteptam ca el să gîndească așa. Probabil că și marile spirite gafează uneori. Dar fiindcă tot e vorba de întîmplare, nu pot să nu amintesc aici extravaganțele copilărești, dacă vreți, ale oniricilor. Noi socoteam cenaclul un adevărat spectacol, eram actori, simțeam pînă și nevoia costumului. Cînd am citit prima dată în sala oglinzilor de la Uniunea Scriitorilor, acolo se ținea cenaclul, am împrumutat o blană de la o prietenă. Cînd a citit Vintilă Ivănceanu Cinste specială a venit cu joben și mănuși glaceé.
- Ce v-a îndepărtat de onirism?
- În 1971, odată cu revoluția culturală și, mai ales, cu moartea mentorului nostru MRP, Cenaclul Uniunii Scriitorilor „Nicolae Labiș", practic o școală unde se năștea o nouă gîndire, un nou stil, a fost desființat. Unii, cei mai mulți, au plecat în străinătate; ni s-a luat astfel posibilitatea unui contact permanent, devenisem indezirabili. Pentru că se pare că amenințam cu poezia noastră cosmopolită, ușor machiată, ușor frivolă, pășunismul autohton, am fost pedepsiți. Unora dintre noi - Turcea, Mazilescu, Almosnino, Nora Iuga - ni s-a luat dreptul de a publica vreme de șapte ani măcar un rînd în reviste literare sau în cărți. Cum s-ar zice, gruparea a devenit conspirativă, a intrat în ilegalitate. Pe urmă a venit, dacă vreți, o reformă a onirismului datorată lui Dumitru Țepeneag, care a devenit și teoreticianul grupului. La Virgil Tănase acasă se înjghebase și un cenaclu clandestin, unde se adunau mulți scriitori tineri care mai sperau într-o resurecție. Mărturisesc că eu m-am retras, nu din teamă, nu din risc, ci pentru că îmi dădeam seama că entuziasmul acela de început în care noi toți descopeream aproape pe cont propriu onirismul, atît de gratuit, atît de boem, se pierduse. Mă deranja să scriu pînă și poezie după program.
- Care credeți că este locul dumneavoastră, prin afinități și delimitări, în literatura română?
- Cu mine e o situație specială, ca poet nu mă includ în generația mea de vîrstă. Am debutat tîrziu, pe la 37 de ani, alături de poeți cu zece ani mai tineri decît mine, mă gîndesc la Virgil Mazilescu, la Vintilă Ivănceanu, la Ileana Mălăncioiu, la Angela Marinescu, la Vasile Vlad, la Marius Robescu, la Mircea Ciobanu. Prin spirit și prin retorica poetică pe care o abordez mă simt mult mai aproape de aceștia. În același timp poezia mea are o extremă elasticitate. Pot la fel de bine să stau în bancă lîngă Gellu Naum sau lîngă Daniel Bănulescu. Mă întreb pînă cînd am să mai duc în mine miracolul de a putea să-mi primenesc poezia.
- Cînd începe, după dumneavoastră, literatura română contemporană?
- Din momentul în care am simțit să poezia începe să se miște, să gîndească și să vorbească întocmai ca mine și ca vecinul meu. Cred că de la Bacovia, mai ales cel din Cu voi și din Stanțe burgheze. Tot ce a fost înainte de Bacovia vorbește parcă altă limbă, pare atît de inactual, atît de nenatural. Îmi pare rău că n-am să mai fiu atunci cînd un alt poet, întrebat cînd începe pentru dumneavoastră literatura romînă contemporană, ar răspunde, cu Nora Iuga.
- Ca excelent cunoscător al literaturii noastre și a celei germane, încercați o apropiere între poezia optzeciștilor și Aktionsgruppe Banat?
- Mă flatați, nu sînt un excelent cunoscător în nici un domeniu, cu atît mai puțin în poezie, care e necuprinsă. Cu poeții optzeciști și cu poeții nemți din aceeași perioadă am fost prietenă; am visat împreună, am înjurat împreună, am băut împreună. Primul meu contact cu ei a fost întîlnirea cu poezia Annemonei Latzina, remarcabila lor precursoare, care m-a tulburat prin noutatea și curajul discursului ei. Pe mulți din Aktionsgruppe Banat i-am tradus. Și unii și alții simțeau nevoia să schimbe ceva. Realitatea stătea într-o rînă ca un scaun cu trei picioare, era nevoie de normalitate. Nemții, printre care îi numesc pe Franz Hodjak, Werner Söllner, Rolf Bossert, Richard Wagner, William Totok, Franz Lippet, au spart nu numai tiparele poeziei germane autohtone de pînă la ei, dar au afirmat o nouă gîndire și mai ales o nouă sensibilitate. S-au eliberat de complexe. Nu pot  să nu amintesc aici de Peter Motzan și Gerhardt Csejka, excelenți critici și teoreticieni ai grupului. Ce au în comun nemții cu optzeciștii români este o fugă declarată de poezie, ei au fost primii care și-au numit poeziile texte. Așa a pătruns realitatea gros în literatură, a pătruns rostirea brutală, gestul scandalos, scîrba, greața și, mai ales, revolta în poezie. Românii erau mai rafinați, retorica lor mai subtilă, ei foloseau ironia, nemții numeau lucrurile mai direct, mai dur. La o anchetă a revistei germane Neue Literatur, au răspuns poeții optzeciști români și germani, printre ei mi-i amintesc pe Ion Bogdan Lefter, pe Mariana Marin, pe Mircea Cărtărescu, pe Iaru, parcă și pe Stratan, dintre nemți pe Bossert, pe Hodjak, pe Richard Wagner - din acel dialog s-a desprins o idee care definește, după părerea mea, destul de exact principala deosebire dintre poezia optzeciștilor și cea a confraților lor germani - primii își luaseră ca țel atacarea și schimbarea vechilor retorici poetice prin instaurarea textului, pe cîtă vreme nemții ținteau mai departe, ei atacau chiar ordinea statală - atît cît se putea - anticipînd schimbarea acesteia. Și unii și alții au simțit destul pe propria lor piele vigilența securității. Nu pot să nu amintesc aici rolul important pe care l-a jucat Festivalul de poezie de la Sighișoara în acea superbă solidaritate dintre poeții români și germani. Acolo se discuta liber, se citeau texte incendiare, deși în sală existau mereu ochi pînditori. Poeții germani din România au fost un ferment pentru poezia noastră, cred că nu greșesc prea mult dacă afirm că un anumit ecou se mai distinge și în poezia nouăzeciștilor.
- Ce credeți despre literatura tinerilor?
- Ce cred despre literatura tinerilor. Îmi place. E stridentă, e derutantă, e nonșalantă. E poate prea lipsită de complexe, riscă să nu mai aibe nimic enigmatic. Cînd citesc după un text nouăzecist unul aparținînd generațiilor anterioare e ca și cum aș trece de la un film color la unul alb-negru. Și totuși sînt filme pe care nu le poți vedea decît alb-negru; nu cred că mi-ar plăcea un Kafka color. Nouăzeciștii sînt excesivi, zgîlțîie, biciuiesc. În fața lor nu ai decît două alternative, ori să fii masochist și să-i iubești, ori să fugi de ei.