Scriitorul și Universitatea

Gheorghe Crăciun

Confesiunile unui resemnat

 

 

Pînă în toamna anului 1990, cînd am devenit lector de teoria literaturii la nou înființata secție de filologie a universității „Transilvania" din Brașov, publicasem două cărți de proză destul de „eretice" și ca profesor de gimnaziu avusesem o contribuție „didactico-științifică" nici prea-prea nici foarte-foarte la elaborarea unor dicționare literare, unul de proză și altul de personaje, apărute pe plan local, la Brașov. Realitatea este că pînă în anul cu pricina profesoratul n-a reprezentat pentru mine decît o muncă ceva mai curată - implicînd, e adevărat, și „minunatele rigori" ale navetei care „m-au servit" mult ca prozator - pentru o aproape normală bucată de pîine, o muncă de rutină desfășurată pe alocuri cu pasiune (orele de compunere) și pe alocuri cu plictiseală (orele de gramatică), sub regimul unei plăceri de nevoie.
În sinea mea eram convins, încă de la absolvirea facultății, că am ajuns profesor din lipsă de ceva mai bun, care să mi se potrivească cu adevărat, și nu din nu știu ce vocație specifică. De aceea am și căutat în Școala Generală Numărul 1 din Zărnești (Tohan-blocuri), unde am predat timp de 16 ani limba și literatura română, să inventez „activități" care să satisfacă și preocupările și „obsesiile" mele de scriitor: limbajul, imaginarul, percepția realului, conștiința actului de a scrie, intertextualitatea parodică, formele creative ale pastișei etc. Ca urmare, am înființat un cerc de creativitate infantilă în care am încercat să-i învăț pe copii responsabilitatea și libertatea scrisului, bucuria de a fi tu însuți atunci cînd pui creionul pe hîrtie. Rezultatele - excepționale - se cunosc, pentru că textele membrilor acestui cerc au fost publicate, premiate, prezentate în emisiuni radio etc. Am reușit astfel să  pun în practică, fără nici o teamă de constrîngerile oficiale, un fel de educație estetică alternativă, normală în toate datele ei, în timp ce, după cum se știe, pe la cercurile literare de pe lîngă casele pionierilor din întreaga țară se practica masiv îndoctrinarea ideologică și propagandistică, „cumplitul meșteșug de tîmpenie" al compozițiilor literare sforăitoare, dedicate patriei comuniste și „conducătorului iubit", alimentînd din belșug paginile revistelor pionierești. Unii dintre îndrumătorii acestor cercuri au ajuns astăzi directori de reviste literare „serioase", dar asta e o altă poveste.
Și nu despre asta voiam să vorbesc, de fapt. N-am fost în perioada regimului comunist singurul profesor de creativitate din România. Dar nici din 1990 încoace profesorii de creativitate nu sînt mai mulți decît înainte. Cred că și asta ar fi o chestiune pe care ar trebui să o discutăm cîndva. Cursurile de „creative writing" sînt rare în România și nici universitățile nu se prea înghesuie să le integreze în planurile lor de învățămînt.
În ce-l privește pe profesorul din mine, astăzi încă, după 25 de ani de „activitate pe ogorul pedagogiei", mă întreb dacă am această vocație profesională de dascăl și dacă nu cumva pasiunea mea teoretică și didactică pentru literatură nu este decît reflexul generos, într-un alt plan al vieții, al preocupărilor mele de scriitor. Am făcut, de fapt, această introducere pentru a putea spune un singur lucru, anume că pînă la 40 de ani m-am simțit, în tot ceea ce a reprezentat existența mea intelectuală, înainte de toate prozator, și abia în al doilea rînd profesor. De opt ani încoace, de cînd m-am trezit brusc (adică prin concurs) în postura scriitorului universitar, condiția mea s-a schimbat (și această constatare e rezultatul unui sentiment interior), dar ea pare să se fi schimbat nu doar în mintea mea, ci și în mintea celor care mă cunosc de mult. Cunoscuții și prietenii mei (scriitori și ne) par să nu mai pună mare preț pe prozatorul din mine - care și-a cam terminat partitura și pe care ei îl considerau oricum un livresc și un textualist, deci nu un prozator în adevăratul sens al cuvîntului care, vezi doamne, trebuie să se bălăcească în noroiul greu și uneori urît mirositor al vieții, pentru a-și merita numele.
Constatări destul de neplăcute. Există însă în biografia mea din ultimii zece ani destule date care să le îndreptățească. Știu că revolta mea e inutilă. În 1993 am publicat un roman început înainte de 1990 și de atunci încoace n-am mai scris nici o altă carte de proză. Lumea a început să mă cunoască mai mult ca autor de cărți didactice și ca eseist, avînd probabil toate motivele să nu mai creadă în fostul autor de texte ficționale. Să spun mai departe că această situație mă sperie și că noua mea condiție (la care nu știu prea bine nici astăzi de ce am ajuns - oare dintr-un simplu entuziasm „pașoptist"?) îmi cere un comportament, un tonus și niște deprinderi intelectuale de care nu sînt întotdeauna în stare? Să merg  și mai departe și să privesc cu toată seriozitatea această butadă care-mi aparține, dar pe care o enunț de fiecare dată ironic: „Nefiind în stare să propună o ontologie, generația '80 riscă să eșueze în pedagogie". Gura păcătosului adevăr grăiește, nu-i așa? Iată motive de neliniște în plus.
Sînt, prin urmare, un scriitor „eșuat" în universitate. Nu vreau să analizez aici circumstanțele acestei bruște „reciclări" și nici modificările interioare la care m-a supus noua condiție. Destul că scriitorii care mă cunosc au ajuns să se uite la mine ca la un parvenit al didacticii, iar universitarii care se respectă să mă abordeze ca pe o „tînără speranță" într-ale teoriei literare, ca pe un bun specialist al ideilor, deținător al unui trecut dubios de practicant al epicului. E adevărat, pe de altă parte, că statutul meu universitar a fost favorizat de faptul că de pe la 30 de ani încoace am început să scriu eseuri și intervenții teoretice în reviste, dobîndind astfel o oarecare experiență a abordării unor teme și a gîndirii sistematice, dar eseistica mea n-a avut la început decît rostul de a-mi clarifica propriul meu statut de prozator, ea n-a fost rezultatul unei pasiuni pentru discursul critic și teoretic luate în sine.
E inutil să amintesc aici toate aceste lucruri. Ele pot părea fandoseala unui individ care-și maschează frustrările alintîndu-se. Cine însă să te înțeleagă? Domnul Nicolae Breban, de pildă, mă consideră una dintre mințile teoretice ale generației 80 și se întreabă mirat: „Cum, dumneata ai scris și roman?", de parcă volumele mele de proză n-ar fi avut la vremea lor nici un ecou. Domnul Sorin Alexandrescu, pe de altă parte, într-o discuție telefonică în care îi propun să scrie ceva pe tema acestui număr al „Intervalului", Scriitorul și universitatea, îmi dă replica „dar ce are comun scriitorul cu universitatea?", uitînd de faptul că eu, universitarul care îi face această invitație de colaborare, sînt la origine un scriitor. Sau poate neuitîndu-l, ci considerînd, fără nici o ezitare, că proza e pentru mine un hobby, o ocupație secundară, poate chiar un moft, cîtă vreme eu sînt autorul unui foarte bun eseu despre poezie pentru care tocmai am fost lăudat și pe care multă lume așteaptă să-l vadă tipărit.
Știu că toate aceste mărturisiri vor fi privite cu neîncredere. Am ajuns să vorbesc despre propriile mele suferințe și merite, ceea ce e impudic. Îmi dau seama în ce situație „delicată" mă împing din proprie inițiativă, dar o fac pentru c㠄duplicitatea" în care mă scald începe de la o vreme încoace să facă trecerea de la inconfortabil la insuportabil și pentru că mi se pare că cel care scrie trebuie să fie în orice circumstanță sincer, pînă la umilință și grandomanie, dacă e nevoie. Cine ar fi crezut în urmă cu nici zece ani că la un moment dat eu mă voi pregăti să devin doctor în filologie? Cine ar fi crezut că universitari de marcă, precum Mircea Muthu și Ion Vasile Șerban, mă vor ruga - mai mult ca sigur, din pură curiozitate - să le trimit cartea mea intitulată Introducere în teoria literaturii, o carte la care eu nu țin, scrisă de nevoie, doar pentru a acoperi un gol bibliografic în literatura de specialitate a acestor ani? Dar mi-aș fi putut imagina eu vreodată că voi ajunge să scriu așa ceva? Astăzi încă explic în stînga și-n dreapta c㠄introducerea"  mea e o chestie didactică fără pretenții, care sistematizează alfabetul problemei, dar că voi ajunge eu cîndva să pun pe hîrtie și propria mea teorie a literaturii care va fi rezultatul reflecțiilor mele de scriitor. E mai mult ca sigur că lucrul  ăsta nu se va întîmpla. Nu cred că mai simt nevoia. Cred că m-ar tenta mai mult o parodie teoretică a domeniului. Mi-am pierdut vechile fanatisme și am început să descopăr cu stupoare cum disponibilitățile mele critico-didactice se dezvoltă mai departe ca pecinginea, aproape sufocîndu-l pe scriitor. Am devenit, văd bine, o persoană scindată, un om cu mai multe fețe, toate valabile, deși unele mai importante pe moment decît altele. Încerc să mă înțeleg și nu știu dacă aici mai e ceva de înțeles. Unde e centrul, unde e structura, unde mai sînt eu? Postmodernismul, bată-l vina! va spune cineva mai hîtru din fire...
Într-un răspuns din urmă cu un an la o anchetă a revistei „Tomis" în legătură cu ideea de stil am recunoscut scindarea de care sufăr și am făcut afirmații de felul următor: Ca scriitor nu cred în eficiența multiplului. A nu avea o singură identitate nu mi se pare un avantaj. Faptul că ființa (mai degrabă persoana) din mine care scrie n-a avut de la bun început privilegiul indivizibilității mi se pare și acum o pedeapsă. Profesorul din mine a apărut brusc, imediat după terminarea facultății, în 1973, cînd exact ideea de pedagogie mi se părea insuportabilă. Am sfîrșit prin a mă acomoda cu ea, cîtă vreme nu-mi condiționa scrisul. De o vreme încoace profesorul scrie și el. Cursuri, de pildă, pentru studenții de la filologia brașoveană. Altă condiție de profesor, dar m-am obișnuit cu „stilul ei", am învățat s-o suport, i-am acceptat regia, strategiile imperative. Ca profesor, încerc să spun adevăruri, fie ele și relative. Ca profesor, încerc să nu am stil și să-mi conserv în măsura posibilităților o sensibilitate din ce în ce mai puțin spontană. Profesorul e însă cel mai pîndit de pericolul căderii în manieră. Sînt sigur că există o manieră a profesorului Crăciun, dar iau lucrurile ca atare, ce pot să fac? Singurul efort la care consimt e acela de a trăi ideile pe care le susțin. De cele mai multe ori acestea nu sînt ideile mele, citesc mult pentru puținul care cred că merită să fie spus, dar mă străduiesc să spun puținul pe care îl spun cu un anume patetism, fără a-i adormi pe cei care mă ascultă. Cred, totuși,  că sînt un profesor „cald".
Tot acolo, în răspunsul la această anchetă, vorbeam și despre condiția mea de scriitor „Ianus bifrons", despre eseistul și prozatorul Crăciun. Constatam că eseistul din mine e un fel de chiriaș cu care, de voie - de nevoie, voi coabita toată viața. Mă întrebam dacă maniera lui de a scrie reprezintă o dimensiune pozitivă pentru ființa mea scripturală și constatam că aici se vede natura mea raționalistă, logicizantă, rigidă, morocănoasă, inhibată, perfecționistă, mofturoasă, abstractă, lipsită de umor, profesionalizată fără chef și analitică pînă la monotonie. Găseam că eseistica mea (care este și o secreție a condiției mele de profesor) e spațiul în care încerc să-mi fac iluzia că în lume există idei, că eu pot avea idei și că ideile mele merită să fie spuse. De fapt, cele două cursuri opționale pe care le predau de cîțiva ani încoace, Limbajul poetic și Poezia tranzitivă, sînt mai degrabă rezultatul căutărilor eseistului decît ale profesorului. Și tocmai pentru a nu îngheța prea tare în propriile mele stereotipii, anul acesta mi-am propus o nouă temă, Literatura și corpul, în constituirea căreia obsesiile mele de prozator joacă un rol important. Acest curs opțional înseamnă atît lectura cărților altora, cît și o luptă cu mine însumi, o operație de reducere la rațional a scriiturii mele corporale. Există aici o tensiune stimulativă. Fac pe profesorul, gîndindu-mă la aspecte care intră în contradicție cu ideea de raționalism pedagogic. Cu atît mai bine. Îmi autosubminez condiția epică, îmi stimulez nonconformismul academic. Arăt că scriitura e a trupului, și nu a minții, și că de aceea e greu, dacă nu aproape imposibil, să vorbești despre ea în cadrele înguste ale didacticului. Cred însă că discursul didactic trebuie să fie și el în permanență forțat, deconstruit. În universitate lucrul acesta nu poate fi realizat de oricine și nu pe orice temă. Mai mult decît atît, aceste încercări de a pune sub semnul întrebării regulile discursului aulic sînt privite cu suspiciune. Se știe c㠄discursul înalt" e protector și creator de distanță prin chiar natura lui. Distanța e confortabilă. Există universitari ajunși la pensie după ce au repetat zeci de ani aceleași și aceleași truisme de pe poziția adevărurilor irefutabile și a erudiției copleșitoare, fără să scrie măcar o carte care să depășească nivelul colportajului onorabil de informații preexistente. Marii noștri universitari de azi din domeniul filologic sînt, totuși, critici și eseiști, deci scriitori. Simptomatic, nu?
Dar e nevoie de scriitori în universitate? Îi aduce vreun avantaj scriitorului faptul că el ia contact cu universitatea? Are în continuare nevoie învățămîntul universitar românesc de scriitori? Sînt scriitorii din generația mea niște universitari atipici și care încep să strice regulile rigide ale jocului academic, așa cum se spune tot mai mult în ultima vreme? Dar ce fel de specialiști în filologie vrea să producă învățămîntul superior românesc? Și lista întrebărilor ar putea continua. Să spun aici că pentru scriitorul adevărat intrarea în universitate - date fiind, firește, și condițiile precare, de-a dreptul mizerabile, ale învățămîntului nostru în general - reprezintă un sacrificiu personal (ceea ce l-a făcut nu de mult pe Mircea Cărtărescu să declare că și-ar lega teza de doctorat de gît și s-ar arunca cu ea în Dîmbovița), aș scandaliza multă lume. Așa că nu spun. S-o spună alții, mai puțin resemnați decît mine și, desigur, cu mult mai optimiști.