Scriitorul și Universitatea

Romulus Bucur

Insideri Și outsideri: convergențe

 

 
 

Dintr-un Curriculum vitae (fără, totuși, împestrițările formale ale CV-urilor noastre computerizate) aflăm că, pe atunci studentul Jozsef Attila a fost într-o bună zi chemat la profesorul Horger Antal, care, "a declarat că atîta timp cît trăiește, eu n-am să ajung profesor de liceu căci 'nu putem încredința - spunea domnia-sa - educația generației viitoare unor oameni care scriu asemenea poezii', și mi-a pus în față un exemplar al revistei Szeged." Poezia încriminată - de altfel celebră în epocă -, Tiszta szívvel (Cu inima curată) poate fi considerată, după trecerea prin avangarde și revoluții, literare și nu numai,  relativ cuminte.
Ce a urmat în continuare? Poetul și-a abandonat o vreme studiile, apoi și le-a reluat - Viena, Paris (Sorbona), Budapesta. Deci, cu toate că declarat de stînga, atîta vreme cît a vrut - întîmpinînd piedici, în primul rînd materiale, însă faptul nu e singular în epocă - a putut să studieze. Despre profesor nu se mai știe nimic. De fapt, mai corect ar fi să scriu "eu personal nu mai știu nimic"; probabil că vreo istorie a învățămîntului maghiar l-o fi reținut. Ori vreo istorie literară - cam cum e reținut la noi Sorin Toma...
Emilian I. Constantinescu, într-o teză de doctorat susținută în 1931 și publicată în anul următor, vorbește, referindu-se la poezia modernă, atît românească cît și străină, despre anarhism poetic. Aceasta poate pe urmele conferinței lui Jean Cocteau, D'un ordre considéré comme anarchie, poate pornind de la B. Fundoianu și N. Davidescu, considerați drept "poeți anarhici de marcă" (alt citat din acesta din urmă poate fi de asemenea considerat drept sursă pentru denominația de anarhism).
Iar acest lucru are loc în ciuda unei atitudini mai curînd binevoitoare față de lirica contemporană lui, care constată, de fapt, notele esențiale ale liricii moderne, citite însă prin grila unei poetici premoderne. Poziție pusă în evidență de precizarea că nu e vorba de "o condamnare apriorică și în bloc a poeților moderniști, ci o cercetare obiectivă, sinceră, temeinică a producției lor"; se pare că acesta era nivelul de percepție al lumii universitare a vremii, dovadă faptul că publicarea tezei i-a atras, de altfel, o răcire a relațiilor cu maestrul său, M. Dragomirescu. Ne putem întreba în ce măsură s-a schimbat acum situația.
Un grup de tineri insurgenți avangardiști scoate, prin anii '30, «Pula», o revistă din care a apărut un singur număr, publicat în treisprezece exemplare, unul dintre ele fiindu-i trimis lui Nicolae Iorga, faimos pentru obtuzitatea cu care întîmpinase literatura modernă (ce să mai vorbim de cea de avangardă...). Rezultat? Acesta pune mîna pe telefon și tinerii sînt arestați.
Gellu Naum scrie, în aceiași ani '30, în Drumețul incendiar, "voi ști mamă în ceasurile de glorie/să-mi flutur ciorapii împuțiți lîngă porțile Academiei Române". La care, în deplină consonanță, o figură totuși de planul doi a generației următoare, Ben. Corlaciu, i-ar putea răspunde cu îndreptățire (nu a făcut acest lucru, însă scurta poezie care urmează poate fi citită și așa): "Cînd vom ajunge să avem cîteva zeci de ani/și cînd vom fi întocmai ca o mumie,/vom renunța la viața asta de golani/și vom fi prezidenți la Academie".
Exemplele s-ar putea multiplica la nesfîrșit - ajunge să ne amintim de diatribele lui Pound la adresa profesorilor de literatură (probabil că asta subînțelegea el prin "cei care n-au scris nici un vers valabil la viața lor", și cărora nu trebuie, ca poet, să le acorzi nici o atenție).
Ce e de reținut? Că, în mod fundamental, există două 'tabere', aceea a scriitorilor și aceea a profesorilor. Cu orizonturi de așteptare diferite, decurgînd din poziții fatalmente diferite față de același obiect: opera literară. Unii sînt insideri, ceilalți outsideri. Ceea ce poate duce nu odată la reacții de tip 'proletar' - scriitorul să-l considere pe critic, mai ales dacă e și profesor de literatură, un soi de muscă la arat, un fel de parazit pe care el, creatorul îl duce în spinare, și căruia, în fond, îi justifică existența. Ca și la contra-reacții de tip 'aristocratic' - săracul scriitor, e băiat bun, dar îi lipsesc reflexivitatea, conștiința teoretică, elaborarea conceptuală a operei, care sînt expediate la un nivel instinctiv, cvasi-visceral.
Ceea ce, de fapt, putem vedea în exemplele oferite: Horger Antal, conservator în gusturi (probabil și ca ideologie), face o lectură conținutistă a poeziei; el nu reușește să treacă de această barieră și să sesizeze noutatea lui Jozsef Attila, faptul că, literar vorbind, nonconformismul este obligatoriu pentru crearea unei opere valabile și că acesta nu se confundă în mod obligatoriu cu cel biografic. Emilian I. Constantinescu, la rîndul său, încearcă să depășească condiționarea formației sale și, în același timp, să nu contravină prea tare mediului universitar și prejudecăților sale, lucru ce nu i-a reușit în totalitate. Despre Iorga ce să spunem? Judecățile sale literare, subminate de prejudecățile sale (morale, sociale și de alte naturi) oricum nu sînt luate în serios - dacă or fi fost luate vreodată. Gellu Naum e sărbătorit de întreaga lume literară, i se dedică articole, studii, teze de doctorat. Ceea ce nu-l împiedică, vorbind într-un interviu să se refere la universități ca la niște "fabrici de poezie". Ben. Corlaciu e cel mai ghinionist dintre toți: alegînd - cum se spunea - libertatea, a fost trecut la fondul secret, și, murind între timp, nimănui nu i-a trecut serios prin minte să-i reevalueze opera.
Însă exact el ilustrează cel mai bine mecanismul de receptare al scriitorului de către interpretarea academică, ceea ce - e o banalitate, dar trebuie repetată - a constituit lovitura de grație dată avangardei: asimilarea ei, preluarea, la început timidă (Emilian I. Constantinescu), apoi din ce în ce mai entuziastă (Gellu Naum). Rapiditatea cu care are loc procesul poate că ar trebui să dea de gîndit: la sfîrșitul anilor '70, ceea ce ulterior a fost numită gruparea optzecistă era acuzată de un distins profesor universitar (îi pot da numele, dar nu are nici o importanță; de altfel însăși denominația anterioară e mai curînd o manifestare de politețe, și o recunoaștere a statutului redobîndit acum, la sfîrșitul anilor '90 - altfel, cu egală îndreptățire, i-aș putea spune un politruc rătăcit în Universitate) că practică "o poezie bășcălioasă și intimistă". Aceiași autori, acum, cînd nu sînt prin diverse redacții de reviste literare (de unde, e drept, nu dau tonul literaturii de azi, dominată, cantitativ, ca în orice perioadă de interregn, de veleitari) sînt, la rîndul lor, la fel de distinși universitari. Probabil viitori prezidenți de Academie. Există vreo morală a acestei fabule, a acestui pater le bourgeois care, în cel mai deplin spirit creștinesc, în loc de a întinde și celălalt obraz, se ridică de jos și mai patinează o dată pe coaja de banană? S-a ajuns, în sfîrșit, la convergența dintre creație și interpretarea acesteia? Sîntem într-un orizont de așteptare consumist, capabil să digere orice i se introduce, pe bandă rulantă, la unul din capete, eventual reciclînd ceea ce intră, după ieșire pe la celălalt capăt, pe aceeași bandă rulantă? Într-un punct în care trebuia să ne ducă un inevitabil și triumfător progres, ori în fundătura unei crize cronicizate?
Prefer, riscului de a da răspunsuri, pe acela, mai puțin confortabil, de a pune întrebări. Această convergență, această complementaritate, e temporară sau nu, benefică sau nu? Și de ce? Răspunsurile, la cîte oi fi ajuns, sînt, pînă la urmă, de uz personal.