Biblioteca Interval

Thomas Bernhardt

Întîmplări

În românește de Mircea Ivănescu

 

 
 

Doi tineri se refugiază într-un turn, care a slujit pe vremuri la apărarea orașului, și îl urcă fără să rostească nici un cuvînt. Nu vor să-și zădărnicească tăcerea prin vreo trădare și se îndreaptă cu o grabă lipsită de gînduri spre ceea ce au de gînd să facă. La jumătatea drumului spre vîrful turnului zăresc o porțiune altminteri cu neputință de cuprins cu privirile a peisajului în mijlocul căruia se înalță turnul. Răceala zidurilor îi face să urce clătinîndu-se ca printr-un bloc de gheață: cu gurile căscate și brațele întinse înainte, cu iluzia că prin asemenea gesturi doar pe jumătate conștiente vor putea împuțina artificial depărtarea pe care vor s-o străbată. Acum se vădește că fata poate obține punîndu-și la contribuție fantezia o repeziciune mai mare decît tînărul care este mai limitat din punct de vedere mental, și e important să se constate că fata, deși urcă cu opt sau zece trepte în urma tînărului, iubitul ei, e în realitate înaintea lui cu cincisprezece sau douăzeci de lungimi de treaptă. Turnul cu totul și cu totul lipsit de ferestre este o treaptă premergătoare a întunecimii și poate fi recunoscut limpede ca atare. Cînd în sfîrșit au ajuns sus, se dezbracă și cad goi unul în brațele celuilalt.
 

Fata stă pe  o bancă sub un măr lîngă poarta principală a unei clădiri asemănătoare unui castel, care se află într-o vale dintre munți și pe care a descoperit-o un domn distins în rătăcirile sale care-l poartă de la o biserică la alta și de la o construcție mai deosebită la alta. El se oprește locului la gardul grădinii și e fascinat de frumusețea fetei care e pieptănată cu cozi lungi. Se preface că scrie ceva în carnetul său de însemnări, în realitate însă o observă neîntrerupt pe fată. El însuși e observat de călugărițele care lucrează grădina de legume; dar el nu-și dă seama de asta. Nu vrea să destrame tensiunea care există între fată și el; din cauza aceasta nici nu încearcă să-i vorbească. Însă la momentul cuvenit are să i se prezinte, se gîndește el acum, și va crea o conversație cu fata. Îi va povesti despre călătoriile sale, și în felul acesta se stabilește curînd o legătură. Îi va vorbi despre lumea în care trăiește el. În clipa însă în care se hotărăște să pășească în fața fetei, fata își întinde un picior lung îmbrăcat în ciorap sus în aer în fața ei și  se trage cu amîndouă mîinile de cozi. Cum ea nu poate să vorbească, scoate niște sunete de neînțeles. Se trage atît de multă vreme de cozi încît i se injectează ochii întunecîndu-i privirile. Dar abia acum își dă seama domnul că se găsește pe proprietatea unei case de nebuni, și părăsește imediat locurile fără să le ia în seamă pe călugărițele care înșfacă fata și o trag în casă.
 

Bărbatul acesta de patruzeci de ani circulă în fiecare zi de doisprezece ani pe această linie de autobuz. Acum cînd se îndreaptă spre casă se gîndește că un altul e cel care poartă vina pentru nefericirea lui. Nu el. Chiar dacă nu știe cu certitudine cine anume l-a împins în această tortură care durează de doisprezece ani, izbucnește totuși în cîte un cuvînt de insultă la adresa celor care-l merită. Dă acum colțul unde socul își leapădă frunzele. Firește că el nu vede aceasta.  Strînge la subsuoară o servietă uzată în care, de doisprezece ani, și-a purtat zi de zi, în afară de duminici și nepunînd la socoteală concediile, gustarea. De cele mai multe ori el nici nu și-o mănîncă. I-o mănîncă atunci copiii seara cînd ajunge acasă... În locul de unde drumul lasă deschisă privirea spre casa în care locuiește el împreună cu familia sa, el își ridică ochii pentru prima dată. Își imaginează cum nevasta lui așează mîncarea pe masă și cum îi duce pe copii la culcare. Vede deodată cum nevasta își scoate bluza și o așează peste speteaza scaunului. Ia de pe plită un vas cu cafea, fărîmițează pîine înăuntru și o mănîncă cu lingurița. Acum lui i se face frig și se întoarce pe călcîie și străbate îndărăt drumul pe care a venit. Trece prin pădure și se întinde în pat împreună cu iubita lui, care are o casă cu etaj și cu o grădină de legume. În acest moment soția lui le spune copiilor: stați liniștiți, dacă nu, nu vă mai aduce nici un dar Moș Crăciun.
 

Casierul dintr-o uzină metalurgică s-a căsătorit cu o femeie cu opt sau nouă ani mai în vîrstă. La scurtă vreme după nuntă au început certurile. Cei doi adorm și se trezesc cu o aceeași repulsie reciprocă nemărginită. În cele din urmă femeia se îmbolnăvește grav, ceea ce poate proveni de la faptul că nu poate să facă copii, se face mereu iarăși bine, dar deodată își pierde vorbirea, nu se mai poate face înțeleasă decît prin gesturile mîinilor, în casă scrie totul pe file de calendar: „Vreau să plec de aici", de exemplu, sau „E frumos afară". Urăște situațiile în care celorlalți li se face milă de ea. În cele din urmă începe să aibă dureri în picioare și-i înțepenesc cu totul. Trebuie dusă de colo pînă colo într-un fotoliu cu rotile. Pîndește la fereastră. Cînd bărbatul ei vine acasă, trebuie să o scoată la aer. Întotdeauna aceeași bucată de drum. Întotdeauna ceva mai departe. Ea îl amenință cu pumnii încleștați. E mereu mai înfometată de case noi, pomi noi, oameni noi. Înfofolită în hainele de iarnă privește lumea din jur printre copacii aleii. Într-o seară, cînd el o plimbă pe malul rîului împingîndu-i în fața lui scaunul cu rotile, răstoarnă deodată scaunul și o împinge cu totul în adînc. Ea nu poate să țipe. Scaunul de metal se sfărîmă. Aceasta este fapta pe care o visează el. Dar tot va face ceva de genul acesta cu ea, se gîndește el.
 

Violoncelista știe că între ea și dirijorul orchestrei de la operetă nu există decît o silă imensă. Cu toate acestea în fiecare zi la aceeași oră se furișează prin ușa camerei sale și suie în patul lui. Urîtul vîrstei de treizeci de ani a pus stăpînire pe ea și oricît s-ar împotrivi ea, procesul destrămării ei înaintează necontenit. Sub acoperișul conservatorului se cîntă fără încetare părți de sonate în care se aruncă iarăși și iarăși cu capul înainte, ca un animal, ca să se zdrobească acolo. Cu o brutalitate incredibilă se lasă să înfometeze, zile întregi stă trîntită în pat beată moartă, pentru ca apoi să-și continue cu și mai mare energie opera de destrucție. Își vinde totul și deodată rămîne cu o singură rochie, neagră, încheiată pînă sus. Își sfărîmă instrumentul apucîndu-l cu amîndouă mîinile de gît. Grăbește totul. Rîde. E tăcută. După ultima noapte petrecută împreună cu dirijorul se așează pe cufărul unui artist undeva pe gangul întunecat și plînge.
 

Moșierul visează că unul din muncitorii de pe pămîntul lui sapă în multe locuri pe bucata lui de pămînt și peste tot iese la iveală un cadavru. Îl pune pe muncitor să sape tot pămîntul în jurul casei. Dar nu există nici un loc în care să nu zacă îngropat un cadavru. Acum moșierul pune ca toată proprietatea lui să fie săpată de sute de muncitori, însă fapt este că, fără excepție, toată moșia este, sub un strat subțire de pămînt, plină de cadavre. El pune să i se aducă în față fiecare din cadavrele apărute astfel, sînt trupuri de vîrste diferite și de ambele sexe, și își amintește că el însuși i-a omorît pe toți cu mîna lui. Spaima însă de a fi el însuși omorît nu-l lasă să-și dea în vileag crimele. Ajunge la ideea să pună să fie căutați ucigașul sau ucigașii. În scopul acesta organizează un întreg aparat de funcționari pe care îi plătește bine. Și deja puține zile mai tîrziu este găsit un ucigaș. Deși moșierul știe că acest om, care este un necunoscut, nu poate fi ucigașul, propriu-zis, el permite ca acesta să fie dus în fața unui tribunal, care îl condamnă la moarte. Ucigașul este executat. În felul acesta funcționarii mai descoperă încă mulți ucigași. Găsesc în cele din urmă exact la fel de mulți ucigași cîți asasinați există. Sînt cu toții executați și sînt îngropați pe proprietatea moșierului. Acum moșierul se trezește din somn și se dă jos din pat. Se duce în pădure ca să constate cîți copaci și care anume are să pună să-i taie încă în toamna aceasta. Problema aceasta îl preocupă zile la rînd.

Sora preotului s-a îmbolnăvit într-o zi și  cînd poate să se dea jos din pat lumea constată că boala i-a luat mințile. Face lucruri pe care un om normal în împrejurări normale nu le face niciodată. De pildă, dansează, fluturînd o cunună de mirt, prin piața satului, scoțînd în vremea aceasta limba și bîiguind sunete de neînțeles. Se întîmplă de asemenea ca în timpul slujbei religioase să pășească în fața altarului și să împrăștie în jur boboci de trandafir pe care-i scoate dintr-un coșuleț. Sau îi scrie o scrisoare episcopului în care-i comunică direct că Maica Domnului i-a spus, cînd au stat de vorbă pe ogorul de cartofi, că ar vedea cu ochi buni ca semnatara scrisorii să se mute să locuiască chiar în biserică. Nu că ar rîde cineva de ea, oamenii se uită la ea speriați, cu frică. Povestesc între ei tot felul de istorioare despre ea. Printre ele și una în care se spune că în acea noapte în care toți cei din sat fără excepție dorm, Mîntuitorul străbate piața, urmat de cei care l-au martirizat, fără nici un cuvînt, sîngerînd din rănile Sale. Într-o seară ea nu mai apare la cina pe care o iau în bucătăria casei parohiale. E căutată. Nu o găsește nimeni. De abia în dimineața următoare copiii ducîndu-se la școală o descoperă înghețată în balta cea mare din dosul fabricii de bere. Gura care i-a rămas căscată îi e mai mare decît toată fața. La gît poartă, ca întotdeauna, un guler scrobit cu dantele. Brațele îi sînt larg desfăcute. Apa a înghețat repede.
 

Actorul joacă într-un basm în care interpretează rolul vrăjitorului cel rău. E vîrît într-o piele de oaie și într-o pereche de cizme mult prea scurte, care-l strîng groaznic picioarele. Toată îmbrăcămintea asta e atît de incomodă încît îl trec toate nădușelile, însă nimeni nu vede asta și pe de altă parte el nu joacă niciodată cu mai multă plăcere decît în fața copiilor: căci ei sînt publicul cel mai recunoscător. Copiii, trei sute la număr, se sperie tare la intrarea lui în scenă, căci ei țin cu trup și suflet partea tinerei perechi pe care el i-a preschimbat în două animale neasemenea. Mai mult și mai mult ei ar prefera să-i vadă doar pe cei doi tineri, așa înveșmîntați în hainele lor colorate, altceva nimic, dar atunci piesa n-ar mai fi o piesă adevărată, și chiar ar ajunge repede de tot plicticoasă; căci într-o piesă care povestește un basm trebuie să apară întotdeauna o făptură rea, nestrăvezie, care caută să-i distrugă sau cel puțin să-i facă ridicoli pe cei care sînt buni și străvezii. Cînd acum cortina se ridică pentru a doua oară, copiii nu mai pot fi opriți. Sar de pe scaunele lor și dau buzna pe scenă și e ca și cînd n-ar mai fi trei sute, ci de multe ori numărul acesta, și deși actorul sub masca lui plînge și-i imploră să înceteze să-l mai lovească cu picioarele și cu pumnii, cu loviturile pe care i le dau cu tot soiul de obiecte dure, metalice, ei nu se lasă impresionați și-l lovesc atît de multă vreme și-i calcă atîta în picioare pînă cînd el nu se mai mișcă deloc și mîinile lui palide și zdrobite rămîn întinse crispate în aerul de peste dușumeaua scenei. Cînd ceilalți actori sosesc în grabă și constată că acum confratele lor e mort, copiii izbucnesc într-un hohot monstruos de rîs, care e atît de hohotitor și de mare încît în el cu toții își pierd mințile.
 

Mai multe umbre se năpustesc asupra unui meseriaș care se întoarce spre casă. Îl covîrșesc și îl siluiesc pe malul rîului și-l lasă să zacă acolo. În clipa în care el vrea să se ridice de jos ca să-și continue drumul, umbrele apar iarăși și încep să-l lovească. Îi smulg haina de pe el și pe el îl aruncăîn apă. Îi împing capul sub apă și-i vîră cuțite lungi prin urechi. Caută să-l țină cu capul în apă pînă are să se înece. Într-un alt loc el se trezește din leșin și pleacă gol mai departe. Din nou apar umbrele și-l sugrumă. Îl aruncă într-o groapă, într-un crater de bombă și-l acoperă cu pămînt. El se trezește din nou și începe să alerge de-a lungul șinei ferate. Acum umbrele îl împresoară din toate părțile și-l azvîrle în hăurile întunericului. El le scapă și începe să fugă mai repede decît înainte. Însă umbrele îl ajung din urmă. Îl țintuiesc la pămînt. El își aude numele rostit în gîtlejurile lor. Îl aruncă între două blocuri de piatră care se mișcă unul spre altul și-l stîrcesc între ele. Acum el se trezește din somn și aprinde lumina. O vede pe nevasta lui alături de el în pat. Îți îmbracă vestonul și iese din casă pentru cîteva ceasuri. Dimineața poate fi văzut îndreptîndu-se pe bicicletă spre șantierul unde lucrează.
 
 

Președintele are o particularitate care le sare în ochi tuturor celor care-l întîlnesc, la popice și la o bere, noaptea și chiar în timp ce se culcă cu vreo femeie; ba chiar și în ședințele parlamentului, pe care el le conduce, de cînd s-au petrecut marile răsturnări. Diferite gesturi cu mîinile vor să arate această particularitate, pe care nimeni nu și-o poate explica, dar care este atît de limpede vizibilă încît nu le scapă nici neinițiaților. Lumea susține că ea s-ar trage de la o evoluție care nu mai poate fi oprită și pe care nimeni nici nu mai vrea s-o oprească. Oamenii își cheamă în amintire clipele în care au remarcat un fenomen care ar fi putut provoca această particularitate. De fapt știu cu toții despre ce este vorba. De teamă că ar putea fi trași la răspundere, ei evită să vorbească despre asta sau să discute în legătură cu această chestiune în public. Șterg chiar deliberat orice urmă. Dar ea nu se face vizibilă doar în colțurile ochiului președintelui. Ea se manifestă și în alte locuri pe trupul său gras, neliniștit. Chiar și în visele sale. Stîrnește în toți cei care o observă o încordare care le transmite cu timpul și lor această particularitate. În cele din urmă sînt și ei stăpîniți de ea. Ea nu este nimic altceva decît brutalitatea.
 

Profesorul a înnebunit de-a binelea tot studiind fluturii. La început a fost dus la un ospiciu, dar după doi ani a fost iarăși pus în libertate pentru că s-a ajuns la concluzia că nebunia sa nu este primejdioasă pentru restul lumii. Prezenta ciudățenia că apărea dănțuind de colo pînă colo prin parc cu o plasă de prins fluturi în mîini, ceea ce părea un spectacol foarte vesel; căci profesorul este de o constituție foarte delicată. Aproape că nu mai mănîncă nimic la masă și la dorința sa i-a fost instalată în cameră o tablă mare neagră, pe care el scrie cuvîntul BUCURIE. Întotdeauna, cînd a scris cuvîntul BUCURIE pe tablă, el îl sună pe ajutorul de ospiciu, care trebuie să-l șteargă la loc cu un burele mare. De fiecare dată primește pentru asta de la profesor o monedă, astfel că acum a și strîns deja un sac întreg cu asemenea monezi. Cînd profesorul trebuie să părăsească ospiciul, din care cauză este foarte trist, el se roagă dacă se poate să se lase cuvîntul BUCURIE scris pe tablă. El are să-i dea ajutorului porunca să-l șteargă la un anumit moment care e încă foarte îndepărtat. Și de fapt salariații ospiciului sînt nemîngîiați cînd profesorul este luat și dus la moșia surorii sale. E adevărat, acolo el se poate mișca în libertate, dar trăiește doar în amintirea șederii sale la ospiciu. A uitat de mult tot ce a fost mai înainte de asta. Aici la moșie, el poartă pe timp de vară haine albe și crem. Țăranii rîd de el cînd îl văd plimbîndu-se pe coline legănîndu-și prin aer plasa de prins fluturi. Dintr-o anumită zi însă el nu mai vrea să mai iasă din casă decît în timpul nopții, ceea ce sora lui și doctorul de casă, care-i dedică lui întreaga lor viață, nu vor să-i permită. Dar el își impune voia. Spune că el vrea să prindă luminile, orice lumină, căci nu există nimic mai de preț decît lumina. Vrea să strîngă luminile, să le păstreze într-un anumit loc și să publice apoi o carte despre ele. Astfel că se plimbă acum nestînjenit noaptea și prinde luminile. Într-o noape ajunge la linia ferată. Își întinse plasa de fluturi spre cele două lumini care se fac repede de tot din ce în ce mai mari ale trenului expres. Cînd ele sînt chiar în fața lui, le prinde cu un gest rapid al mîinilor sale mici care se strîng acum laolaltă.
 

Zugravul s-a urcat pe o schelă și se vede acum la o depărtare de patruzeci sau cincizeci de metri de sol. Se sprijină de o scîndură. În timp ce amestecă în găleată cu o torță mare de brad privește jos la oamenii care se înghesuie pe străzi. Se străduiește să descopere cunoscuți, ceea ce îi și reușește, dar nu are intenția să strige jos la ei, căci atunci ei și-ar ridica privirile și li s-ar părea că el e un caraghios. Un om caraghios într-un costum murdar galben cu un coif făcut dintr-un ziar pe cap! Zugravul își uită de treaba lui și privește acum drept, vertical sub el la punctele mici și negre. Descoperă că nu mai cunoaște pe nimeni care să se afle într-o situație asemănător de ridicolă cu a lui. Dacă ar mai avea paisprezece sau cincisprezece ani! Dar la treizeci și doi! În timp ce se gîndește astfel, amestecă neîntrerupt în găleata cu vopsea. Ceilalți zugravi sînt prea ocupați ca să mai constate ceva deosebit la colegul lor. Un om ridicol cu un coif de ziar pe cap! Un caraghios ! Un om groaznic de caraghios! Și acum are impresia că se prăbușește în acest gînd, adînc în el și tot mai jos, cu repeziciunea cu care trec secundele, și se aud țipete, și cînd tînărul s-a prăbușit la pămînt, jos, lumea se năpustește într-acolo. Oamenii strînși mai văd și găleata răsturnată căzînd peste el și îndată zugravul este împroșcat cu o culoare galbenă ca fațada unei case. Acum trecătorii ridică și ei capetele. Dar zugravul nu mai este, firește, acolo sus.
 

Factorul care aduce banii fuge cu geanta sa plină de bani peste graniță. Străbate înot fluviul și se salvează agățîndu-se de un ciot de creangă care se iscă dintr-o tufiș. Își scoate pantofii și pornește în picioarele goale prin pădure. Cu cît se îndepărtează mai mult de satul său, cu atît mai mohorît devine peisajul. În cele din urmă l-a cuprins cu totul întunericul. Trebuie să se tîrască prin bălțile de pe mlaștină și-și rănește genunchiul. După socotelile lui trebuie demult să se fi făcut iarăși ziuă. Dar întunecimea nu se schimbă cîtuși de puțin. Nici strigătele pe care le scoate, așezat acum pe un trunchi răsturnat de copac, nu stîrnesc nici un ecou.  Pe urmă descoperă dintr-o dată: Eu nu am voie să strig! Vede în fața lui o lumină, contururile unei case țărănești. Se apropie trăgînd după sine geanta cu bani. Ridică geanta și o închide și se tîrăște mai departe. Se gîndește: Nu am voie să intru! Foamea își începe opera și-l aruncă în cele din urmă într-o groapă. Se trezește de zdruncinătură și constată că totul a fost doar un vis din care n-a mai rămas nimic decît febra care-i zbuciumă trupul. Se ridică din pat și iese din casă. Face o plimbare și de abia pe la ceasurile patru dimineața se întinde să  doarmă din nou. Cu toate acestea în ziua următoare renunță la postul său de factor care transportă bani și cere să fie înlocuit. Soției sale îi spune că ar prefera să locuiască la oraș, printre oameni mulți, poate că acolo întunericul n-ar mai fi atît de apăsător.
 

Muncitorul de la căile ferate, care și-a făcut treaba timp de șaptesprezece ani spre mulțumirea superiorilor săi și care și-a clădit, cu banii economisiți, o căsuță sub podul de cale ferată, descoperă în drumul său de întoarcere acasă în gara de mărfuri un camion frigorific deschis în care sînt atîrnați în cuie mai mulți porci tăiați. Întrucît nici unul din funcționarii  vamali - care altminteri sînt todeauna în jurul unor asemenea camioane - nu e prin preajmă, el urcă, împins de curiozitate, în acest camion ca să constate și el, pe pielea lui, cît de frig este într-un asemenea vehicul. Se așează pe o scîndură întinsă acolo pe dușumeaua camionului, și adoarme. Cum s-a întîmplat să se așeze într-un colț care nu poate fi văzut de către funcționarii controlori, el nu e descoperit de aceștia și ei sigilează ușa camionului, căci ei își executaseră controlul înainte ca muncitorul feroviar să se fi urcat în camion. Patru zile mai tîrziu muncitorul acesta feroviar este găsit mort în depozitul gării în interiorul camionului printre cadavrele porcilor tăiați, așa cum se așezase pe scîndura de pe podeaua camionului. La început cei care-l găsesc cred că el ar fi înghețat; apoi însă ei descoperă că omul, care e îmbrăcat doar în salopeta sa de lucru și despre care deci nu se știe cine e, nu putea îngheța, căci instalația frigorifică a camionului se defectase și carnea de porc, așa cum se vădește la un control mai atent, e stricată și necomestibilă. Oamenii care l-au transportat pe mort provizoriu pe rampa de descărcare, presupun că el a fost lovit de apoplexie de spaima că nu mai poate ieși din camion și că deci va trebui să înghețe.
 

Hangiul, împreună cu soția și cu amîndouă surorile sale, e ocupat acum, în partea din față a casei, să îndese cîrnații sîngerii într-un maț lung și să-i atîrne la uscat. Adăugînd o cantitate mai mare de făină de orz, el a reușit să producă o cantitate mai mare de cîrnați de acest fel decît ar fi fost permis potrivit rețetelor obișnuite, însă lucrul acesta nu-l află nimeni. După ce și-a terminat lucrul, și după ce au fost curățate toate resturile de la sacrificarea la abator, care a durat toată ziua, el le trimite pe ajutoarele sale la culcare. Pe cînd stă în ușa casei să mai ia aer și se gîndește cum să aranjeze masa pentru reuniunea bisericească programată pentru duminica următoare urmînd să aibă loc pe pajiștea din fața casei sale, trece un bețiv, care-i comunică intenția sa de a se omorî. Îi spune că are să se spînzure de primul pom potrivit pentru așa ceva de acolo din apropiere. Hangiul rîde auzind asta, își încheie ușa casei și se culcă. Cînd în dimineața următoare scoate pe pajiște două din scîndurile de la cabanele de tir de la iarmaroc, îl descoperă pe bețivul din seara din ajun spînzurat într-unul din merii săi. S-a spînzurat într-adevăr. Cum însă duminică urmează să se reunească chiar în locul acesta petrecerea pentru ziua bisericii, hangiul nu mai dă fuga la postul de jandarmi ca să anunțe acest incident, ci taie pur și simplu frînghia și lasă cadavrul să cadă pe iarbă. Înhamă un cal și cară cadavrul cu camionul său de transport. Hotărîndu-se repede pleacă cu această căruță cu tot în pădurea care e la o depărtare de jumătate de ceas de casa lui. Leagă o roată de fier de leșul bețivului și-l lasă să se afunde într-un iaz din spatele pădurii. În felul acesta reuniunea de ziua bisericii poate avea loc netulburată. Lumea petrece minunat pe pajiște între cabana de tir și bucătăria în aer liber. Nimeni nu mai află vreodată ceva precis despre bețivul din comunitatea din apropiere, care de fapt e și căutat timp de cîteva zile, dar pe care curînd îl uită cu toții.
 

O mașinărie care seamănă cu o ghilotină, taie dintr-o masă de aluat ca o gumă care e împinsă încet înainte bucăți mari și le lasă să cadă pe o bandă rulantă care e și ea mișcată continuu la un etaj mai jos și în fața căreia sînt așezate mai multe ucenice, care trebuie să controleze bucățile acestea tăiate și la urmă să le împacheteze în cutii mari de carton. Mașina e în funcțiune doar de nouă săptămîni și ziua în care ea a fost transferată conducerii fabricii nu va fi uitată niciodată de nimeni din cei care au fost de față la solemnitatea respectivă. Ea a fost adusă într-un vagon de cale ferată din fier, construit anume pentru această mașină, și cei care au luat cuvîntul la solemnitate au subliniat că mașina însăși reprezintă una din cele mai mari realizări ale tehnicii. La sosirea în fabrică ea a fost salutată de o fanfară și muncitorii și inginerii au primit-o cu pălăriile în mîini. Montarea ei a durat paisprezece zile și proprietarii s-au putut convinge de capacitatea ei de producție și de eficiența ei. Acum ea trebuie unsă regulat, și anume la fiecare paisprezece zile, cu uleiuri speciale. În acest scop o muncitoare trebuie să urce pe o scară de oțel în spirală și să toarne uleiul încet printr-un ventil anume. Muncitoarei i se explică totul în amănunt. Cu toate acestea fata alunecă o dată într-un chip atît de nefericit încît e decapitată. Capul îi cade asemenea bucăților de gumă la etajul de jos. Muncitoarele care stau la banda rulantă sînt atît de înspăimîntate încît nici una din ele nu poate nici măcar să țipe. Manevrează și capul fetei exact la fel ca și bucățile de gumă. Cea care e așezată la capătul benzii rulante ia capul și-l împachetează într-o cutie de carton.
 

Tînărul încearcă să-i dovedească unui bătrîn că el, tînărul, este singur. Îi spune că ar fi venit la oraș ca să cunoască oamenii, dar că nu i-a reușit pînă acum să găsească nici măcar un singur om. A folosit diferite mijloace pentru a cîștiga încrederea oamenilor. Dar aceștia l-au respins. E adevărat că îl lasă să vorbească și îl ascultă și ascultă, dar nu vor să-l înțeleagă. El le-a adus daruri; căci cu ajutorul darurilor oamenii ar putea fi ademeniți spre prietenie și spre dependență. Dar ei nu-i primesc darurile și-l dau pe ușă afară. El s-a gîndit zile întregi la aceasta, adică întrebîndu-se de ce ei nu l-au acceptat. Dar nu a ajuns la nici o concluzie. El s-a metamorfozat chiar pentru a-i cîștiga pe oameni;  a devenit cînd unul, cînd altul, și chiar a și reușit să se prefacă, dar nici în felul acesta nu a cîștigat pe nimeni, pe nici un om. Acum el îi vorbește bătrînului, care e așezat în fața ușii casei sale, cu atîta tărie și energie, încît dintr-o dată i se face rușine. Face un pas îndărăt și constată că în bătrînul din fața lui nu se petrece nimic. În bătrînul acesta nu e nimic pe care el să-l poată constata, înțelege. Acum tînărul fuge în camera sa și se acoperă cu plapuma.
 

Elevul cel silitor, a cărui viață are mai multă metodă decît viața oamenilor maturi, visează că nu poate rezolva o temă de aritmetică și că nu a găsit rezolvarea nici chiar în clipa cînd profesorul le cere elevilor temele. Profesorul îl ceartă pe elevul cel silitor în fața clasei și-l amenință că-l va spune  părinților anunțîndu-i de acest caz. Colegii de clasă se bucură de răul elevului silitor și-l bat acum pe elevul cel silitor și-l împing, căci el e un slăbănog din punct de vedere fizic, într-un canal de unde nu poate ieși decît cu cele mai mari eforturi. A doua zi el nu mai îndrăznește să se ducă la școală și rămîne ascuns sub portalul școlii zece minute după începutul orei. Se întoarce de la școală și rătăcește prin oraș. Se învîrtește fără rost prin parc și e deodată descoperit de servitorul școlii, care raportează acest caz la direcție. Acum elevul cel silitor se deșteaptă din visul său. Dă buzna asudat, pe jumătate gol, în dormitorul părinților săi. Dar oricît de stăruitor și cu orice mijloace insistă aceștia, el nu le povestește cuprinsul visului său. El refuză după aceea mereu să-l povestească.
 

Unii mai puternici decît el îi poruncesc să citească un pasaj mai lung dintr-o carte pe care el nu poate să-l înțeleagă pentru că nu e lămurit în legătură cu ceea ce spune pasajul respectiv. Și deși ei îi spun mereu că de fapt cuprinsul pasajului de care e vorba e simplu și de aceea el trebuie să-l înțeleagă, el nu știe în fond ce să înțeleagă din nimic din cele spuse acolo. Drept care ei îl trimit într-o altă cameră unde el trebuie să răspundă la diferite întrebări, ceea ce îi vine ușor s-o facă; pentru că întrebările sînt astfel alcătuite încît și el le-ar fi putut pune celor care-l întreabă. În cele din urmă însă vine întrebarea cea mai importantă, și deși el își dă osteneala să-i răspundă nu-i este cu putință s-o facă. Cei mai puternici decît el îi lasă timp între ceasul al unsprezecelea și cel de-al treisprezecelea, apoi se decid să considere întrebarea ca necăpătînd răspuns. Îl trimit pentru a-și rezolva problema la un alt etaj. I-au spus numărul unei uși, pe care el o caută acum. Caută ceasuri întregi și, chiar dacă e doborît de oboseală, reîncepe să caute; căci pentru el nu există altă alegere decît să caute numărul ușii. În cele din urmă își pierde cunoștința. Își revine, continuă căutarea numărului ușii. Acum el a ajuns deja la etajul al treizeci și patrulea, și încă nu a găsit numărul de ușă căutat. Coridoarele sînt lungi. De la un punct care nu poate fi determinat ele se pierd în întuneric. Astfel că îi trebuie zile întregi ca să ajungă la etajul al șaizeci și nouălea. Dar nici la etajul al șaptezecilea și al șaptezeci și cincilea nu găsește numărul ușii, deși cu cît urcă mai sus, perspectiva de a găsi numărul ușii devine tot mai mare. Fiecare ușă poate să-i aducă numărul căutat. Se descotorosește de hainele sale pentru a putea înainta mai repede. Își pune la cale o metodă  care-i dă posibilitatea să cuprindă deodată cu privirea două sau chiar trei numere de uși. Închipuirea pe care și-o face că înghite constant un stupefiant îi dă între etajul al nouăzeci și nouălea și al o sută zecelea forțe nebănuite. La etajul al o sută cincisprezecelea se prăbușește istovit. Însă o voce care se dă drept voce omenească îi spune că această clădire mai are doar alte patru etaje. Așa că el își strînge toate forțele și parcurge și această distanță. Cînd a ajuns la ultimul număr de ușă crede că numărul pe care i l-au spus cei mai puternici decît el nici nu există. În realitate, l-a uitat. De spaimă că cei mai puternici decît el ar putea să-l socotească nebun, rămîne sus și se ascunde în spatele unei lăzi de gunoi. Acolo e descoperit de abia după luni de zile.
 

Conțopistul se referă la o voce omenească pe care a auzit-o la începutul podului cînd era pe punctul să se ducă acasă. Această voce, spune el, l-ar fi îndemnat la acțiunea care este acum calificată drept crimă. „Vocea fusese atît de convingătoare încît eu i-am fost pur și simplu dat în puterea ei. Dar poate că dumneavoastră, domnii mei, nu știți cum este cînd ești total stăpînit de o asemenea voce. Vocile acestea vin pe neașteptate". El descrie drumul său de întoarcere spre casă în toate detaliile. Da, își spune el, trebuie să mai povestesc și asta și încă și asta, și nu am voie să uit nici cel mai mărunt amănunt neînsemnat. Se vede pe fața lui încordarea monstruoasă pe care i-o provoacă încercarea de a-și aminti. Asemenea oameni, care aparțin categoriei funcționarilor mărunți, se înfățișează zilnic în fața judecății și tocmai informațiile precise pe care le dau sînt cele ce îi plictisesc pe ascultători. Conțopistul spune că în fond el nu și-ar fi dorit viața pe care o are, „dar la urma urmelor nici nu poți, după ce ai primit-o odată și ai luat-o drept bună, să ți-o distrugi pur și simplu". Încă de copil el ar fi fost totdeauna defavorizat. E adevărat că a încercat străduindu-se să dea dovadă de o atenție mai presus de cea medie să cîștige prietenia profesorilor săi, dar cu timpul acesta eforturi s-au dovedit a fi fost fără sens. A intrat în slujbă la birou și a îmbătrînit. S-a însurat pentru că se însuraseră cei de o vîrstă cu el din categoria sa și și-a pierdut nevasta din neatenția unui automobilist. Descrie cum a căutat să-i smulgă servieta bătrînului, mai bătrîn decît el. „Cred", spune, „că atunci cînd s-a pus într-adevăr problema să-i smulg servieta și să fug, eu nici n-am mai vrut deloc să fac asta. N-am vrut s-o fac niciodată. Nu", spune. „Dar omul nu s-a lăsat convins. A început să țipe. Nu făcea altceva decît să țipe în gura mare. Și deși eu aș fi putut să fug de acolo, am rămas locului. Nu e asta o dovadă suficientă a nevinovăției mele? Era dintr-odată ca și cînd eu aș fi fost o parte din omul acela. I-am spus omului de ce nu voiam să fug, dar el nu mă asculta. Domnilor judecători, ce spun eu e adevărat. Domnii mei", spune el, „la asta se adaugă și faptul că eu sînt din firea mea un om bun, poate mai puțin bun cît ireproșabil. Vă rog să luați în considerare aceasta". Tribunalul nu are nici un fel de înțelegere pentru el și nici un fel de înțelegere nici în ce privește vreo voce de bărbat despre care tribunalul crede că ar fi fost născocită de acuzat. Îl condamnă la douăzeci de ani închisoare. La pedeapsa cea mai aspră; căci în fond e vorba de o tîlhărie.
 

Coșarul, care trăiește în sat de patruzeci de ani, dar care în vremea aceasta a rămas un străin și pe care nici unul dintre țărani, și chiar nici unul dintre săteni nu-l ia în serios și pe care îl disprețuiesc cu toții pentru că nu a ajuns să aibă nici cea mai mică proprietate care să fie înscrisă în vreo cartă funduară, e pe drumul de întoarcere venind de la un han în care a avut loc o beție. Este atît de beat încît a greșit drumul și merge într-o direcție care este exact opusă celei spre locuința sa. În locul unde se află masa de lapte, pe care țăranii își așează dimineața devreme canistrele de lapte pentru căruța lăptarului, el își leapădă paltonul și și-l aruncă undeva. Cîțiva pași mai departe face o descoperire care-l face să se oprească locului. Găsește, în mijlocul străzii, un bărbat, care fără nici o îndoială este mort. Coșarul nu bagă de seamă aceasta și se apleacă asupra lui. Stă de vorbă cu el, ca și cînd mortul, un țăran care a fost lovit de apoplexie în drumul său spre casă, ar fi prietenul său cel mai bun, și îl sărută pe mort și spune că îi pare bine că l-a găsit, că acum nu-i mai este frică, căci pînă acum i-a fost frică. „Nu mă vrea nimeni", spune el. Cel care este acum întins pe jos i-ar fi lui prietenos. Numai el. De fapt coșarul îl cunoaște pe mort. Îi spune pe nume. Se învîrtește de cîteva ori în jurul lui, pe urmă îl trage pînă la marginea șoselei, astfel încît mortul se rostogolește în șanț. Acum s-a înfundat de tot în zăpadă. Are să se întindă acum și el alături, spune, și are să doarmă cu el. Și chiar și face asta. Se întinde lîngă mort și-și lipește trupul cald de cel care de acum a înghețat de-a binelea. Adoarme cît ai bate din palme.
 

Negustorul de vite își închipuie, pe cînd se află în drum spre T., că ar fi în situația să cumpere toate vitele din provincia în care se află. Vede deodată cu ochii cum ceilalți negustori de vite strîng laolaltă turme de vite din toate direcțiile și el stă la mijloc și le cumpără. Stă așezat pe un trepied. Cu timpul vin chiar și proprietarii de vite în persoană ca să discute cu el situația turmelor lor. Acum ei nu-l mai tratează ca pe un negustor obișnuit de vite, așa cum au făcut totdeauna pînă acum - îl invită chiar să-i viziteze în casele lor atît de distinse. El a închiriat un teren mai mare în care poate să țină vitele. Și argații care trebuie să hrănească vitele, să mulgă vacile. În cele din urmă nu mai vine nimeni cu vreo vită la el, pentru că acum toate vitele din provincie sînt proprietatea lui. Nicăieri, în nici unul din staulele și grajdurile din regiune nu se mai află nici o vită, spun toți. Asta dovedește că el a ajuns cel mai bogat om din toată provincia. Deodată toate vitele astea înghesuite laolaltă încep să devină neliniștite și animalele recunosc în negustorul de vite pe cel vinovat de situația asta îngrozitoare în care se găsesc ele. Curînd, argații însărcinați să le ducă nutrețul nu mai reușesc să străbată printre turmele înghesuite, cărora nu li se mai vede capătul, și vitelor le e foame și se înfurie și se agită. În momentul în care două pîntece umflate de vacă îl vor strivi pe negustorul de vite care deja și-a pierdut cunoștința, el vede deodată în fața sa satul T. spre care se îndrepta, și el lovește acum în picioarele vitelor care tropăie în fața lui pe drumul înfierbîntat de țară, astfel că animalele scot un muget de durere.
 

Vînzătoarea privește din chioșcul ei afară în piața care se găsește între canal și zidul cimitirului și în care de două ori pe zi dau buzna mari mulțimi de muncitori îmbrăcați în halate albastre și stau să aștepte autobuzul. E ora șase seara și oricît de pustie e piața tocmai acum, la fel de arhiplină, la fel de cenușie și de înăbușitoare are să fie peste șase sau șapte minute. Torentul muncitorilor are să se reverse și să inunde piața. Chioșcul se va înălța asemenea unei insule din masa cenușie. Cei mai tineri vor fi primii, cei mai bătrîni ultimii. În decursul a treisprezece ani nu s-a mai schimbat imaginea aceasta așa cum o vede ea din chioșcul ei. Ea trage jos un pachet de tutun din raft și și-l strecoară sub tejghea. Apoi își sprijină fața rotundă, poroasă ca un burete, pe coate și privește dincolo spre copacul cel mare care se înalță pînă la cer, dar fără ca să-l poată vedea. Sînii rotunzi îi sînt strînși în stofa bluzei, și senzația privindu-i că or să țîșnească în orice clipă revărsîndu-se afară. Oprită astfel, în poziția aceasta, tăcută, vînzătoarea din chioșc îl așteaptă pe iubitul ei. El este, ca toți ceilalți, angajat la fabrică. E cu vreo douăzeci de ani mai bătrîn, încă și mai gras, și mai buretos. Și privind imaginea aceasta, pe care o vede fumegînd în piața ca într-o pătură de nori, pe ea o cuprinde deodată sila. O vreme privește și mai intens toate acestea, fără să facă nici o mișcare. Apoi însă, trage deodată, în ciuda programului, oblonul în jos, scoate sertarul de la casa metalică, îl vîră cu grijă în plasa ei de cumpărături și părăsește chioșcul. Trece în fugă pe pod și aleargă apoi pe străzile de dincolo. Mirosul urît, stătut al muncitorilor, care acum se revarsă în spatele ei din toate porțile, o face să se înece de greața pe care și-o simte urcîndu-i în gît.
 

Directorul școlii îl cheamă pe profesor la el și-l acuză că s-ar fi dat la unul din elevii săi păcătuind cu el. Zice că nu știe ce ar trebui să spună, dar mutarea lui într-un alt sat este inevitabilă. Probabil însă că va trebui chiar să renunțe la vocația lui de dascăl. Oricum, el va trebui să comunice lucrul acesta directorului școlar din întreaga regiune și toată chestiunea va avea urmări încă mult mai rele decît cele care s-au făcut simțite pînă acum. Profesorul nu se justifică în nici un fel, susținînd doar că el nu s-a atins de elev, nici măcar nu i-ar trece vreodată prin gînd să se dedea la o asemenea faptă așa cum directorul școlii nu ostenește să i-o descrie în amănunt. Dar oricum s-ar apăra profesorul, nu-i folosește la nimic. El este suspendat pe loc din serviciu, îi spune directorul și-l concediază fără să-i mai întindă mîna, așa cum pînă acum obișnuia totdeauna s-o facă. Întrucît profesorul nu se știe vinovat de nimic, se gîndește că nevinovăția sa se va dovedi în timp, astfel că el își va folosi pur și simplu perioada aceasta de suspendare ca un concediu. Nici măcar nu va ieși din școală, zvonul acesta. Dar s-a înșelat. Zvonul se răspîndește cît ai clipi, și chiar și ziarul local relatează despre asta. Ziarul scrie că pe un om cum este profesorul trebuie să-l bagi pe loc în pușcărie, sub cheie. Nici o pedeapsă n-ar fi prea mare pentru el. Trebuie ca tineretul, în primul rînd copiii, să fie protejați prin toate mijloacele de unul ca el. Cum profesorul este un tînăr căsătorit, toată împrejurarea este pentru el de două ori mai neplăcută. Soția lui nu-l crede și-l părăsește cînd aude de această acuzație. Chiar la patru zile după suspendarea sa profesorul primește o citație în fața autorităților județene. Nimeni nu știe ce face el exact în zilele de dinaintea anchetei, în orice caz el nu se mai arată în public. Între timp povestea sa n-a mai rămas necunoscută nimănui. Proprietăreasa îi cere să se mute din casă și-i restituie banii de chirie pe care o plătise înainte. Cu o zi înaintea anchetei cadavrul său e găsit într-un rîu cu apă mare, la o depărtare de șaptesprezece kilometri de satul în care locuiește el. După cum reiese, el nu s-a sinucis în nici un caz, ci a căzut dintr-un accident nefericit în rîu și s-a înecat. Acum se prezintă și elevul și spune că întreaga poveste este neadevărată, a inventat-o el ca să se răzbune pe tînărul profesor.
 

Dictatorul și-a ales, din mai bine de o sută de postulanți, un lustruitor de ghete. Îi că ca sarcină să nu facă nimic altceva decît să-i lustruiască lui pantofii. Asta îi convine foarte bine acestui om simplu de la țară, și el începe repede să cîștige în greutate și să semene cu superiorul lui - și el îi este subordonat direct doar dictatorului - în decursul anilor pînă ajunge să fie leit dictatorul. Poate că aceasta se datorează în parte și faptului că lustruitorul de pantofi mănîncă aceeași hrană ca și dictatorul. Curînd el ajunge să aibă același nas gros și, după ce și-a pierdut și părul, și același craniu. O gură cu buze groase îi iese curînd în afară și, cînd rînjește, își arată dinții. Toți, chiar și miniștrii și chiar cei mai apropiați intimi ai dictatorului, se tem de lustruitorul de pantofi. Seara el se așează cu cizmele încrucișate și cîntă la instrumentul său. Scrie scrisori lungi familiei sale, care îi răspîndesc faima în întreaga țară. „Cînd ești cel care îi lustruiește pantofii dictatorului", spun ei „ești cel mai aproape de dictator". Și într-adevăr lustruitorul de pantofi este acum omul cel mai apropiat de dictator; căci el trebuie să stea totdeauna în fața ușii acestuia și chiar să și doarmă acolo. În nici un caz nu are voie să se depărteze de la locul său. Într-o noapte însă, cînd se simte deajuns de puternic, el pătrunde nemijlocit în cameră, îl trezește pe dictator și-l doboară cu lovituri de pumn, astfel încăt acesta rămîne mort locului. Lustruitorul de pantofi se descotorosește repede de hainele sale, îl îmbracă apoi cu ele pe dictatorul mort și se înfășoară el însuși în straiele dictatorului. În fața oglinzii dictatorului el constată că într-adevăr arată exact ca dictatorul. Luînd repede o hotărîre, dă buzna pe ușă și strigă în gura mare că lustuitorul său de pantofi l-a atacat. Aflîndu-se în legitimă apărare l-a aruncat la pămînt și l-a omorît. Acum să-l care de aici și să-i anunțe pe urmașii lui din familie.

La conacul stăpînului are loc un mare botez care poate fi în toată liniștea socotit a constitui o adevărată sărbătoare. Oamenii vin din toată regiunea, nobili de țară și negustori de lemne, deopotrivă, laolaltă. Pe deasupra pădurii se slobozesc chiar focuri de artificii, astfel încît regiunea întreagă se află minute în șir într-o atmosferă de-a dreptul de furtună care însă nu e deloc primejdioasă sau amenințătoare. Fulgerele sfîșie contururile pădurii. Mari cantități de șampanie și vin, de rachiuri și cognac franțuzesc au fost aduse aici încă din cursul după amiezei. O bucătăreasă, care este ea însăși o baroneasă, a pregătit un supeu care să contracareze arșița zilei și l-a aranjat pe mese și a tăiat un munte de pîini albe. O fanfară a luat poziție în parcul care se întinde de la conacul somptuos pînă jos pe țărmul rîului. Chiar dacă cei de față sînt întotdeauna aceiași care se întîlnesc în asemenea prilejuri, totuși pentru cineva care-i privește din afară trebuie să fie o plăcere să urmărească acum de sus, din perspectiva zborului de pasăre, spectacolul pe care sînt în stare să-l ofere. Serbarea, care a început la orele șapte seara și la care și-au adus contribuțiile deosebite un scamator și un poet, își atinge punctul culminant la unsprezece și jumătate, odată cu apariția tinerei mame, care și-a petrecut toată vremea aceasta împreună cu soțul ei la ferma din apropiere. Serbarea aceasta a botezului pe care, încă de pe cînd era încă în curs de desfășurare, ajung cu toții să o socotească drept cea mai reușită din întreaga regiune, se termină către orele patru dimineața. În momentul acesta, tînăra mamă constată că în cămăruța din fața arțarului fiul ei nou născut s-a sufocat sub o pătură de damasc. Vina o poartă doica.
 

Paraclisierul se descoperă pe sine însuși oprit în picioare în strana corului. De fiecare dată cînd aprinde lumînările, silueta sa uscățivă se strecoară printre coloane. Aleargă după ea. În clipa în care se ajunge din urmă pe sine însuși, imaginea aceasta a și dispărut. După liturghie este la fel. Lumea a plecat, el stinge lumînările și se vede pe sine însuși îndepărtîndu-se printre șirurile de bănci. Această făptură, el însuși, stîrnește în el atîta spaimă încît se prăbușește plîngînd pe treptele altarului. Însă el nu vorbește niciodată despre această trăire a lui. Nici măcar soției sale, care de ani de zile trebuie să stea întinsă în pat, nu-i face nici o aluzie .la asta.  Și totuși el nu poate ascunde cu totul această situație. Toți remarcă o schimbare în ce-l privește. Îl văd slăbind tot mai tare și la jocul de cărți face niște greșeli pe care nu le mai face nimeni altcineva. După amiezele se închide la el acasă și citește ziarele vechi pe care preotul i le lasă la intervale pe lada din vestibul. Pe nevasta lui o mai întîlnește doar cînd stau la masă; dar ea e ca toate femeile; nu-l mai face și ea atent la necazurile lui, încearcă, deși nu știe despre ce e vorba, să nu-i mai aducă aminte de ele. În duminica Paștilor se întîmplă ca el să primească din partea acestei făpturi, pe care el o recunoaște tot mai limpede ca fiind a lui proprie, o lovitură în moalele capului și cade la pămînt. Poate să se ridice înainte ca primul enoriaș să intre în biserică. Pe țeastă are o pată de sînge cald. Trebuie să se lege la cap. Preotul îl întreabă ce s-a întîmplat cu el și el răspunde: „am căzut". A alunecat, spune. Cîteva zile după Paști credincioșii care vin la biserică îl găsesc omorît, cu capul despicat. Nici pînă azi nu știe nimeni cine l-a omorît; căci nimeni nu are nici cea mai mică bănuială împotriva vreunuia altuia sau împotriva sie însuși.
 

Administratoarea curții la moșie este acuzată de moșiereasă că i-ar fi furat pe puțin patruzeci de ouă. Ea contestă acuzația și spune că nu a furat nici un singur ou. „Ea", zice „nu are nici o nevoie să fure nici măcar un ou". Își cumpără ouăle de la oraș. Cum a ajuns moșiereasa măcar la ideea să o bănuiască într-un fel atît de ordinar și de umilitor, să o acuze, zice ea. A lucrat pentru ea douăzeci de ani și a trebuit să  munceasc㠄întotdeauna foarte din greu". În acești douăzeci de ani nu s-a întîmplat niciodată nimic. Și acuma stăpîna o bănuiește de așa ceva, că ar fi furat ouă. Noaptea, ca să se răzbune pe moșiereasă, administratoarea îi decapitează toate florile din grădina conacului.
 

Cîțiva oameni trebuie să sape o groapă și în vremea aceasta sînt păziți de doi soldați cu o pușcă mitralieră. E vorba de o familie care poartă un nume celebru, care însă nu înseamnă absolut nimic pentru cei doi oameni în uniformă care le urmăresc fiecare mișcare cu o atenție neabătută. E ora patru dimineața și e rece. Pădurea aruncă un mare braț de umbră peste groapa care se face repede tot mai mare, căci cei doi soldați sînt nerăbdători. Toată scena se petrece în tăcere. Se aude doar zgomotul lopeților și al bulgărilor de pămînt care se rostogolesc din grămada strînsă. Cînd groapa e deajuns de mare, oamenii care au săpat-o trebuie se se înșiruie pe marginea ei cu spatele spre pădure. Sînt împușcați cu pușca mitralieră și cad unul după altul, cu fața în jos, înăuntru în groapă. Scurt timp după aceea apare un ofițer cu un grup de șase soldați. Cei doi care i-au împușcat pe civilii din groapă sînt siliți acum, ca și victimele lor de adineaori, să ia poziție pe marginea gropii și sînt secerați și ei. Scurt timp după aceea răsare soarele, cei omorîți sînt acoperiți cu pămîntul aruncat peste ei cu lopețile și locul întîmplării este părăsit de toți oamenii.
 

Din cauză că e un om atît de scund vameșul este de rîsul copiilor din sat. Ei strigă după el tot felul de porecle umilitoare, îl bombardează, cățărîndu-se în copaci, cu castane, astfel că deseori el se încovoaie de durere pe prispa lui. El este un om prietenos. Dacă ar avea picioare mai lungi și partea de sus a corpului mai dezvoltată ar fi iubit de toată lumea. Așa cum stau lucrurile însă se întîmplă că el devine un om tot mai închis și nu-și mai petrece timpul liber în sat, ci doar cu colegii săi sau singur în grădina vămii. De la un anumit moment înainte el s-a gîndit la ceva neobișnuit, dar a păstrat tăcerea în această privință, căci, își spune el, ideile cele mai frumoase trebuie să le ții numai pentru tine. Și-a alcătuit peste noapte o armată, dar nu o armată care să fie silită să-l slujească pe el, ci o armată inamică. Ea constă din pomii de pe aleile care duc de la căsuța vămii spre pod, din coloana de sălcii, din detașamentul de ferigi și din formațiunile de buruieni șerpești. Nu e ușor pentru el ca zilnic, și fără ca ceilalți să bage de seamă, să se împotrivească unei atît de puternice armate dușmane. Dar el are nevoie tocmai de strategia aceasta, care-l costă o mare parte a energiei sale, și de nimic altceva. Vorbește și prin somn despre asta, dar ceilalți vameși nu înțeleg despre ce e vorba. Remarcă doar faptul că el are mai puțină nevoie de tovărășia lor decît înainte. A renunțat cu totul să se mai ducă în sat. Mai e văzut doar pe alee, printre sălcii, printre desișurile de ferigi, printre buruienile șerpești. Printre ele se mișcă asemenea lui Alexandru, lui Napoleon. Seara mănîncă mult și se îngrașă. Într-o zi, de prea multă încordare, îl lasă nervii și vameșul își ridică revolverul și trage sălbatic doborînd un arbore de pe alee după altul, pînă i se descarcă arma. Cum asta se întîmplă în fața celorlalți vameși, aceștia îi smulg arma și-l închid într-o celulă. Tîrziu seara a ridicat de acolo de doi bărbați îmbrăcați în mantale militare.
Supraviețuitorul notează:  Către sfîrșitul războiului au fost săpate în cei doi munți din apropierea orașului galerii subterane, în care se înghesuie oamenii, căci îi amenință nimicirea totală. Numai dacă intră în aceste galerii subpămîntene mai pot scăpa cu viață. La început nu mai au curaj să iasă la lumina zilei. Doar șovăind îi mai lasă afară în fața ușilor pe cei nefolositori și care li se par lor că sînt slabi, în cele din urmă și pe copii, și după amiaza părăsesc cu toții tăcînd galeriile subterane în care mulți dintre ei s-au sufocat, pentru că aveau prea puțin oxigen. Muncesc de bună voie să-i scoată pe morți afară și-i îngrămădesc în fața ieșirilor. Cînd acum însă războiul s-a sfîrșit, se întîmplă un lucru pe care nimeni nu poate să-l înțeleagă: ei nu închid galeriile acestea subterane, ci, așa cum a ajuns acum o obișnuință pentru ei, intră în ele. În fiecare zi, la aceeași oră. Au să frecventeze așa, cît trăiesc, galeriile subterane.