Formarea personalității

Gheorghe Crăciun

DINTR-UN  “CAIET DE TEZE”

Citesc Amintiri în dialog de Matei Călinescu și Ion Vianu, admirînd înainte de toate, în intertextul lor, precizia amintirii, logica reconstituirii destinului. Nu voi fi niciodată în stare de așa ceva. Sînt două lucruri care mă împiedică să fac din viața mea un parcurs coerent. În primul rând, eu nu suport ideea de destin pentru că ea se confundă în mintea mea cu ideea de carieră. În tinerețe, pe la vreo 20 de ani, aș fi vrut într-adevăr să-mi fac din scris o profesie, m- aș fi livrat cu dăruire “producției” de carte după carte. Din momentul în care am devenit cu adevărat scriitor, mi-am dat seama că această profesie e în realitate imposibilă pentru că ea e condiționată existențial. Or, a trăi nu este o profesie, cum credea Pavese, ci o pedeapsă, o continuă încercare.
În al doilea rînd, cred că eu sînt un individ neînstare să-și raționalizeze memoria. În cazul meu, memoria se manifestă prea afectiv, prea intermitent. Ceea ce mi s-a întâmplat să trăiesc nu s-a adunat în mine sub forma unor etape de viață. Am fost un retardat al propriei mele formații intelectuale. Eu și acum lupt cu procesul propriei mele formări și mă consider încă un imatur. Componenta eseistică și teoretică a naturii mele de scriitor e probabil tocmai rezultatul acestei maturizări tîrzii. Fiind până la 30 de ani un individ care nu știe prea bine ce vrea, pîndind în planul vieții și al scrisului cine știe ce revelație esențială care nu s-a produs nici acum, n-am avut cînd să-mi uzez spiritul în malaxoarele teoriei și ale demonstrațiilor cu noțiuni și concepte. Dar reprezintă asta un bine?  Trebuie să recunosc faptul că teoretizarea  nu-mi place, că ea e o îndeletnicire a mea de nevoie, ieșită în primul rînd din încercarea de a înțelege ce scrie, de ce scrie prozatorul din mine.
Teoria frenotică a discursului sărac de Campanelle (bănuiesc că așa  ar trebui scris numele). Un titlu și un nume cu care m-am trezit pe buze după un scurt dar adînc somn de după-amiază. În vis mă aflam într-un cabinet de oculist. Mi-am șters îndelung ochelarii (lentilele erau pline de apă) cu batista. I-am întins apoi unei doamne doctor în halat alb. Ea ar fi trebuit să-i examineze și să-mi spună apoi ceva foarte important despre ochii mei, ceva care privea întreaga mea ființă. Doctorița a început prin a preciza că ea nu va proceda ca mama ei - cu care înainte de intrarea în cabinet mă petrecusem pe scări - deși ea spusese că... N-am înțeles cuvintele și am rugat-o pe doctorița mea fără chip să repete. Atunci ea a pomenit aceast㠓teorie frenotic㔠și numele lui Campanelle. Am întrebat-o dacă această teorie poate fi citită în vreo carte. Ea a deschis un sertar și mi-a întins cîteva pagini cu un text bătut la mașină. Am început să citesc dar textul era un poem din care nu-mi mai amintesc acum nimic. Doar senzația clară că textul se desfășura nu pe hîrtie, ci în mintea mea. Parcă l-aș fi spus pe de-a rost.

Da, sentimentul ăsta că trupul meu e altceva, o altă realitate (am vrut să spun construcție) decît îmi arată anatomia l-am avut. De fapt, nu doar anatomia, ci și fizica și biologia ca discipline de învățământ, mi s-au părut în copilărie, într-o zonă adîncă a conștiinței mele, niște spații fictive. Pentru mine realul a fost tot timpul, și după achiziționarea unui minim de limbaj abstract, vizibilul, exterioritatea, suprafața obiectelor, fenomenalul perceput și nu reprezentat, ceva care există fără nevoia (de)numirii.
Dar să revin la trup. Nu înțelegi nimic decît prin durere, suferință și degradare. Cît ești tînăr, viața e suprafața continuă a fenomenelor și nu poți să crezi decît în palpabil. Am vorbit deseori despre trup ca despre o unitate invulnerabilă, aflată departe de pozitivismul anatomic, ca despre un obiect misterios ce se prezintă conștiinței într-o continuă deschidere, imposibil de cuprins în concepte fiziologice sau organice. Trupul este, de fapt, indicibilul, ceea ce nu poate fi spus, dar asta doar atâta vreme cît ești sănătos și tragi de tine ca de un adevăr viu, inepuizabil, luînd cu dezinvoltură lumea în piept.
Anatomia e banală și precisă. În sensul acesta putem vorbi despre caracterul ei imaginar. N-am văzut niciodată în trupul meu scheletul, nu m-am surprins încă niciodată gîndindu-mă la mine ca la o carne care învelește inacceptabilul nostru schelet, un simbol al morții de un sinistru prost gust. Boala îți aduce, în schimb, toate revelațiile cu putință. Nimic nu poate fi mai degradant decît să mori încet, să te stingi de la o zi la alta, măcinat pe dinăuntru, conștient de ceea ce ți se întîmplă, sub privirile insuportabile ale celor apropiați. Mi-e groază de așa ceva și m-am întrebat o secundă în seara asta dacă, aflînd că sufăr de o boală incurabilă, aș avea curajul să mă sinucid. N-am înțeles decît că toate procedeele care ar leza fizic trupul îmi repugnă. M-am gândit la otravă și ideea mi s-a părut suportabilă.

Marea mea descoperire asupra a ceea ce ar trebui să fac s-a produs, totuși, în anii 1971-1972, grație cursurilor de lingvistică generală ale Sandei Golopenția. Scriam pe atunci poezie, habar n-aveam ce vreau, unde voi ajunge, dar siderat de ideile lui Chomsky și Fillmore, am descoperit brusc plăcerea investigării limbajului ca materie de construcție verbală, fascinația organicității structurilor de adîncime ale oricărui enunț. Am simțit atunci teribila responsabilitate a limbajului, adîncimea lui, faptul că el are o logică ascunsă, o consecință nebănuită, că el prezintă mai multe garanții decît credem întrucît el e mai profund și mai organizat decît pare. Nu mă interesau categoriile ascunse în spatele vorbirii, abstractitatea lor, ci faptul că e posibil acest drum logic spre o esență. În mintea mea esențele erau cu siguranță obiecte, fenomene, acte, stări adevărate, ale mele și ale tuturor, care - dacă descopereai cum poți să ajungi la ele - puteau fi spuse odată pentru totdeauna. Astfel am început să scriu o poezie (de fapt era vorba despre un discurs liber de orice condiționări) a structurilor de adîncime, a descompunerii lumii în factori primi, am căzut într-un fel de vorbire onto-sintactică fără scop, de parcă marea mea problemă ar fi fost să descopăr limba adevărată ascunsă dedesubtul limbii vorbite. Aproape zece ani de disperare, îndoială, mici străfulgerări, sterilitate și metafizică pozitivistă obiectiv-fenomenală. Toate acestea au rămas în scrisul meu, s-au cicatrizat acum. Dar de atunci și pînă la cărțile mele de proză de după 1982 n-am făcut nici măcar un pas mai departe. Cred în continuare că totul trebuie (re)construit prin limbaj, că limbajul e o sursă continuă de malentendu, că el ne fisurează și ne iluzionează. Între filozofia de pînă la Wittgenstein și literatură nu e nici o diferență esențială. Problema e aceeași: iluzia metafizică a consistenței. Toată diferența se află în gradul de abstractizare a limbajului, atîta tot.

Scrisul e o activitate care depersonalizează. (Ar trebui poate să spun o activitate care te des-ființează). Pînă și cei care te citesc cred asta, sau mai ales ei. Dacă ai fost recunoscut ca scriitor, nu mai ai dreptul la ezitare, abandon, slăbiciune. Cei care te cunosc încetează să te mai perceapă ca pe un om obișnuit. Nu mai ai voie să fii un individ ca toți ceilalți. Scrisul e o profesie, tu trebuie să produci, lumea așteaptă tot timpul de la tine cărți noi, de multe ori fără a ți le fi citit pe cele vechi.
Sau poate că nu le așteaptă cu adevărat, dar știe că acesta e mecanismul în cazul scriitorului: producția neslăbită, un mecanism cu o funcționare implacabilă. Scriitorul e un posedat, nu-i așa? Există cu siguranță în cititor și ideea că de vreme ce tu scrii, ești deținătorul unor secrete nu doar ale scrisului ca tehnică, ci și ale vieții. Dacă ești scriitor, atunci, în mintea celorlalți, tu ai depășit faza încercărilor, căutărilor, îndoielile. Ești deasupra și în afară. Îndoielile tale, dacă există, se văd pe manuscrise, dar asta nu mai interesează pe nimeni. Ce interesează e întotdeauna banalul adevăr. Oricum, tu nu mai ești o persoană, darmite o ființă, ci un fel de instituție cu program. Iar persoana ta civilă, cotidiană, cu toate întîmplările și mărunțișurile ei, devine nesemnificativă. Dacă ea te împiedică să mai scrii, înseamnă că nu mai ești scriitor. Și dacă, totuși, ajungi să nu mai poți scrie decît despre neputințele tale, să nu te aștepți nici la înțelegere, nici la îndurare. Nimeni nu-ți va acorda nici un fel de circumstanțe atenuante. Ar fi chiar unfair să ți le acorde.
Gîndindu-mă la toate acestea, îmi e mai ușor să înțeleg acum condiția scriitorului ca exponent sau reprezentant al unei colectivități. Exponent devii de multe ori în ciuda convingerilor grupului din care faci parte. Dar grupul te-a ales și din momentul în care ți s-a acordat această fatalitate nu mai ai scăpare. Dacă nu o iei în serios, te paște disprețul celor care au pariat pe tine. Să o iei cu adevărat în serios înseamnă să devii încetul cu încetul o ființă care nu-și mai aparține, o păpușă a unui rol. Chiar tu ai produs fără să vrei acest rol. Rolul și funcția lui sunt de multe ori mai importante decît conținuturile. Nu e obligatoriu ca individul care scrie să ajungă la valori colectiviste, comunitare. El poate impune ca norme și subiectivitate, individualismul, ininteligibilul. Cunoaștem toate avatarurile valorice ale lumii moderne. Totul e ca scriitorul să-și joace rolul. Că și-l joacă bine sau prost asta știu cu exactitate ceilalți. Sunt atîtea lucruri pe care ar vrea să le facă ei dar pe care trebuie să le faci tu. Că povara care ți se pune astfel în spate, prin identificarea cu acest rol public, e inacceptabilă, prea grea și nedreaptă, nici nu se poate discuta. Anonimatul scriitorului e în ziua de azi o contradicție în termeni.

De cîte ori recitesc textele mele din ultimii ani (eseuri și articole teoretice), am senzația că nu eu am gîndit acele propoziții sau acele argumente. Ele par să aparțină unui implacabil retoric și logic, unui duct demonstrativ ascuns în chiar sintaxa textului pe care l-am produs. Sînt afirmații care mă miră, ca și cum ele ar aparține altcuiva, deși îmi dau seama că ceea ce am scris “mi-a ieșit”, că propozițiile mele stau bine acolo în pagină și că ele mă reprezintă ca stil. Senzația e aceea că adevărul lor e mai degrabă unul formal. Substanța lor e importantă dar ea pare pentru mine inutilă. Poate că aș fi vrut să spun totul altfel, să fiu mai simplu, mai spontan, mai consistent, mai puțin rigid, mai puțin deștept...
Dar această retorică ce pare să gîndească în locul meu există, funcționează tot timpul. Ea e aceea care mă inhibă, îmi blochează inițiativele și-mi dă direcția. Ea e aceea care uneori mă face să zăbovesc prostit în fața fiecărei propoziții pe care aș putea s-o scriu. Ea, această retorică, operează selecția ideilor, le înlănțuie, le îngheață. Degeaba spontaneitatea gîndurilor încearcă să lupte cu ea, degeaba încerc să găsesc o linie de fugă, să evit implacabilul unor cuvinte, al unor formule. Sînt de fiecare dată învins. Textul se construiește singur. Încet-încet ideile devin necesare, încep să mă supună. Pun ultimul punct.
Efectele acestei situații? Unii spun că sînt un bun eseist, cu idei clare și profunde, ofensive și noi. M-am obișnuit cu asta și îmi zic că, totuși, în ciuda rigidității și a “perfecțiunii” textului pe care l-am obținut, ceva din convulsiile scrierii lui e încă percetibil în suprafața retorică în care aceste convulsii au fost topite. Ceva în legătură cu autenticitatea dispersivă a actului de a scrie ar trebui totuși să fi rămas în propozițiile mele care sînt acum un fel de armături metalice de care au fost spînzurate idei.

N-am avut o adolescență metafizică, mistică, de crize ontologice. Mi-a plăcut să fac sport, am fost un conformist al învățării, o persoană liniară, banală și inhibată, cu înclinații de grămătic. Iar acum, după mai bine de un sfert de veac, aceste note, semne ale crizei. E caraghios! Ceea ce scriu eu aici nu e nici pe departe caracteristic prozatorului matur care aș fi, cum spun unii. E în orice caz cu mult mai rău decît în scrisorile mele de la 23 de ani trimise din satul Nereju prietenilor și familiei. Sînt acum, în tot ceea ce fac, mai patetic și mai superficial, mai predispus la vorbe mari. Poate e o nouă încercare ratată de a mă îmblînzi, de a m㠓umaniza” (de a mă socializa, de fapt). Sacrific literatura cu bună știință, fără părere de rău. Fragmentarismul acestor note mă atrage prin lipsa lor de responsabilitate. Sînt, totuși, patetic și excesiv din frică de rigiditate, sînt poate prea simplu, fugind de ridicolul filosofării. Intermitența notării mi se pare și ea convenabilă. Însă senzația acută că nu (mai) am despre ce să scriu, că și ce scriu arată că de fapt nu vreau să scriu despre ceva anume. Mi s-ar părea ridicol să devin un tip ce meditează la o problemă. Am deseori aerul ăsta de individ cu orice preț profund, prețios, pretențios. Rigiditatea mi-e constituitivă, nu mai am nici o îndoială. Mi-e ciudă pe mine degeaba. Ca să poți comunica în orice situație, fără ca asta să te obosească sau să-ți provoace inutile probleme de conștiință, trebuie să fii un ins frivol.
Cred că toată viața m-am pregătit inutil pentru frivolitate, pentru mondenitate. Mi-ar fi plăcut poate să fi un dezinvolt, un dezinhibat, gen prietenul M.N., fără atît de multe complicații interioare. Dar componenta analitică a conștiinței mele e o fatalitate. De aici și pesimismul meu funciar. Nefiind filosof - toți filosofii, cu excepția celor care se ocupă de limbaj  mi se par niște grafomani fără simțul ridicolului - spiritul meu analitic nu-și poate  epuiza energia în speculații sistematice. El se reprimă tot timpul, căutîndu-și spații alternative de exercitare. Interioritatea mea nu poate fi un astfel de spațiu pentru că nu are un limbaj al ei, propriu. E clar că acest limbaj nici nu poate fi inventat. Poate doar poezia să arate ceva despre posibilitățile acestui limbaj - incceptabil în ce mă privește, pentru că el nu poate fi conceptualizat. Bref, spiritul meu analitic macină în gol. El îmi macină carnea, viața, gîndurile, gesturile și tocmai această măcinare ar putea fi proza mea. De mirare că n-am murit încă....

Scriu și în timp ce scriu corpul meu ar dori să fie în alt loc. Simt locul acesta în creier, îl am în minte, îndărătul ochilor. El nu e niciodată același. De obicei, aceste locuri care dublează scrisul sînt locuri din natură, dealuri, margini de rîu, margini de pădure, cerul, norii. Scriu și descoperind în mine celălalt loc, altul decît coala de hîrtie care-mi stă în față, nu apare dorința de a părăsi ceea ce fac. Aș vrea pur și simplu să fiu în aceste două locuri deodată. Locul scrisului e insuficient, albul și literele hîrtiei sînt prea abstracte, scrisul se desfășoară și eu simt nevoiea celuilalt spațiu ca o nevoie de spațiu stabil, cu obiecte precise, materiale, învăluite în tăcerea lor stranie, monolitică. Fac de o vreme încoace această descoperire că, în vreme ce scriu și mă gîndesc la ceea ce scriu, în interstițiile propriei mele gîndiri se insinuează corpul cu dorința lui alternativă. Un corp care pune stăpînire pe minte, lăsînd-o în același timp să gîndească. Locurile în care mă poartă corpul sînt toate ale mele, ele aparțin vieții mele, nu conțin nimic imaginar, doar că ele apar arbitrar, fără nici o logică. Aștept să scriu, țin mîna înălțată în aer și deodată o experiență statică, trăind cîndva, revenind în planul conștiinței ca o regurgitare.
Căutarea a ceea ce ți se pare că nu înțelegi nu face decît să-ți adîncească fisurile. Or, tu cazi în această căutare aproape reflex, ca și cum masochismul ar fi vocația ta esențială. Recunoaște că ești prea obosit pentru a-ți mai suporta neliniștile și ridicolele tale nemulțumiri ontologice. Ele ți-au rămas ca niște vechi deprinderi, sînt garanțiile tale de autenticitate. Ei și? Asta nu te mai încălzește cu nimic: să fii un om adevărat, adică un chinuit de tine însuți. Tînjești nu atît după confort și liniște, cît după o simplificare a existenței tale. Să fii piatră, pisică, un copil care sare gardul, țigan... Fericirea altor condiții de existență... Bovarisme pe dos. Spun tot mai des în  ultima vreme că sînt un om sfîrșit, mă port ca atare, încerc să văd ce înseamnă izolarea, anonimatul. Și totuși, din cînd în cînd, și explozii de vitalitate, împrejurări în care fărîme din orgoliile mele revin ca ambiție, obligație de moment și insul public din  mine trece atunci prin clipe de strălucire, poate chiar de bucurie. Știu că aceste momente mă trag înapoi, anxietățile mele se manifestă mai departe cu o și mai mare  brutalitate. Mă simt păcătos și fals. Cît de greu e să te obișnuiești cu ideea că totul e eșec și că doar căutarea (la care nu știi cine te obligă) a acestui eșec te poate eventual mîntui.
Altădată subiectele mele mă obsedau. Mergeam pe stradă și gîndeam propoziții, formulam fraze, căutam cuvinte, imaginam stări, scene, soluții, scheme, structuri. Subiectele mele adormeau odată cu mine și se trezeau odată cu mine, uneori îmi tulburau somnul, dimineața le găseam ascunse în vise. Eram convins că un text nu  are nici o șansă de existență dacă el nu face de la început corp comun cu carnea și mintea mea. Dar iubeam și realul, nu-i puteam rezista, mă deschideam spre real cu o sensibilitate bolnavă de atenție. Brutalitatea materială a lumii, multiciplitatea și finețea ei de detalii, absurditatea și mecanicitatea ei cotidiană mă năuceau. În fața lor limbajul se risipea, se volatiliza. De aceea efortul continuu de a reduce totul la propoziții, de a-mi liniști percepțiile într-o formulă lingvistică. Toate cărțile mele de proză au apărut dintr-u imens efort de empatie cu ceea ce simțeam că mă intereseză, frumusețea și mizeria lumii deopotrivă. N-am știut ce înseamnă să scrii printre rînduri, am refuzat această școală a clipitului complice din ochi, am încercat ironia, sugestia, fără să fiu un ironic. Mi-au displăcut grotescul, opereta, “vesela apocalipsă”, deși le-am admirat la unii colegi ai mei de generație. Am fost un tranzitiv cu respirația scurtă, un experimentator mai degrabă crispat. Am crezut că există o onestitate a scrisului, deci un curaj al propriului tău limbaj, și că limitele sînt întotdeauna date, cele politice, ideologice, de care n-are rost să te ocupi, pentru că oricum vei pierde. Mi s-a părut că în literatură timpul nu e prezentul, ci individualitatea ta, oricît de precară, dar funcționînd ca propria ta instituție secretă. Am știut de la bun început că există lucruri la care nu sînt în stare să mă gîndesc, pe care nu le pot gîndi, la care nu am acces pentru că eu reprezint o marginaliate, nimic mai mult. Totul este biografie corporală în cărțile mele. Știu că e foarte puțin, știu tot ce am pierdut, sînt pagini de-ale mele cît se poate de curate și de adevărate pe care le citesc acum cu un anume dezgust. Da, am acceptat faptul că scrisul e mai puțin decît poate fi el în realitate, am fost, spre fericirea unor critici contemporani care nu vor în continuare nimic de la literatură, un evazionist, un minor fără teme, un scriitor oploșit într-un ungher obscur al realității, un “textualist” de cartier și navetă, un om normal, precar.
Astăzi scriu eseuri, cursuri universitare, articole de atitudine și mă surprind gîndindu-mă rar și fără chef la romanul început în urmă cu cîțiva ani, Păpușa rusească. Firește că mi-e frică de el. Știu că odată cu el se va termina cu mine, chiar dacă el rămîne sau nu. Astăzi mă așez în fața monitorului și scriu direct, grăbit, neglijent, totul e să am o idee. Și trebuie s-o am pentru a scăpa cît mai repede de presiunile exterioare ale momentului. Astăzi am reacții și obligații, scrisul meu se risipește, se specializează, devine mult prea repede bun public, mă divide și mă multiplică, face din mine o sursă de opinie, iar eu sînt un ins care nu știe să trăiască în viteză. Nu cred că proza se poate scrie în viteză. Romanul meu zace, învăluit în ceața unor convingeri epice de mult pulverizate.
Și ce vreau eu, de fapt? Vreau să scriu o Doamna Bovary a lumii comuniste românești. Nici acum subiectul acestui proiect nu mi-e prea clar. Nu-l simt intrat în carnea mea, în gîndurile mele, deși cred că pînă la urmă e nevoie de această dispersie pe termen lung a identității mele actuale confruntată cu o cu totul  altă lume, la fel de năucitoare.  Abia apoi replierea asupra a ceea ce ni s-a întîmplat va fi posibilă. Libertatea se învață, valorile ei țin de planul de adîncime al existenței, încerc să înțeleg asta. Or, noi folosim deja cu prea mult aplomb  prea multe cuvinte al căror sens nu face parte decît parțial din carnea noastră. Mai mult decît atît: pentru a putea scrie acest roman, am nevoie de proiectarea și construcția unui imaginar pe care pînă acum am refuzat cu vehemență să mi-l cultiv. Nu sînt un imaginativ ca natură, nu am probabil suficientă imaginație socială, imaginația tuturor situațiilor posibile în viața unui om. Trăind într-o lume fără viitor, dezgustătoare prin triumfalismul ei ideologic insinuat în toate tipurile posibile de discurs, inclusiv în romanele deceniului trecut, am mizat totul pe biografia mea perceptivă, am descris. M-am ferit de viziunile mari. Nu le vedeam  nici posibilitatea, nici rostul. Într-o lume falsă, viziunile mari despre lume nu puteau să fie decît false. Or, Păpușa rusească ar trebui să fie, vrînd-nevrînd, romanul unei epoci. Realitatea în care am trăit se răzbună. Am devenit un ins care a început să-și dea cu părerea, spun puținul pe care îl știu, sînt o persoană deja instituționalizată, dar nu mai am senzația că scriu cu adevărat. Poate n-am știut niciodată ce e cu adevărat scrisul. Mi-a lipsit mistica adevărului total, deși, sincer să fiu, nu știu ce înseamnă asta în literatură. Și mă gîndesc derutat, aproape speriat, la faptul că romanul a devenit astăzi un discurs aproape cu neputință.

Amîn de multe săptămîni consemnarea unui vis dintr-o vară la Sovata, într-o noapte cu ploaie. Nu-mi amintesc nimic în plan epic (de fapt, nici dimineața, la trezire, cînd le-am spus lui A.B. și A.N., cu care stăteam în cameră, ce am visat, n-am fost în stare să povestesc ceva). E vorba însă de niște senzații din copilărie cu totul imponderabile, imposibil de scris. Sînt pe un deal (care poate fi Mușcelul Tohanului, dar nu e) cu iarba cosită, verde-gălbuie. Urc ținînd în mînă o traistă cu vase emailate, căni și urcioare de  tablă goale care în timp ce merg se aud izbindu-se înfundat unele de altele. Mă îndrept spre un izvor, asta e datoria mea de copil luat la munca fînului. Îl găsesc sub o buză de deal, aerul e acolo dintr-o dată mai răcoros. Între vasele din traistă unul are urme de lapte, miroase a lapte. Sînt vasele din care am mîncat pe deal, împreună cu bunicii din partea tatălui, asta îmi amintesc cu precizie. Spăl vasul cu urme de lapte și beau apă din el. Simt că-mi vine să nu mai plec niciodată de acolo. Aud izvorul și susurul lui mă paralizează. Mă simt extraordinar de bine. E în mine o fericire din care face parte tot ceea ce mă înconjoară, aerul răcoros, vegetal dintre tufele de alun și mai ales zgomotul aproape imperceptibil al apei adunate în groapa izvorului.
Mergînd spre locul pe care mi-l reamintesc acum, în timp ce scriu, în vis am auzit perfect, ca și cum aș fi trăit chiar atunci, în timp ce visam, ceea ce mi se întîmpla, zgomotul sec , opac metalic al vaselor din traistă și tîrșîitul picioarelor mele prin iarba retezată. Am văzut cu o incredibilă precizie clătinarea, opalescența lichidului alburiu din cana cu urme de lapte pe care o spălam nepăsător, visător în groapa izvorului. E tot ce-mi pot aminti acum, mai nimic. Știu bine că visul acesta a fost cu mult mai consistent în planul  senzațiilor pure, primare al sensibilității mele infantile, toate legate de o anume mitologie a acvaticului care se naște sub ochii tăi. Încercînd să-mi explic fericirea onirică de care tocmai mă desprinsesem, n-am putut să le spun celor doi tovarăși de cameră decît că am visat “izvoarele copilăriei”.

Nu sînt, totuși, un scriitor pornit în căutarea cuvîntului exact, a ceea ce francezii numesc le mot juste. Nu mi s-a dat această fericire. Nu precizia sau exactitatea este problema mea, ci totalitatea, totalizarea. Un prim handicap: nu pot să trec peste multiplicitatea realului. Cel de-al doilea: nu știu să văd esențele. De fapt, ele nici nu mă interesează cu adevărat pentru că de cînd mă știu am avut o destul de pronunțată îndoială că esențele ar exista cu adevărat. La vremea potrivită, am spart și eu obiecte, am distrus și eu jucării, am sfărîmat și eu pietre și n-am găsit nimic.
Motivația și fisura esențială a scrisului meu sînt de natură ontologică (m-am plictisit deja să tot repet acest nou cuvînt de lemn) și nu cred că asta s-a întîmplat de la început, din clipa în care am știut că vreau să fiu scriitor și ce înseamnă asta. A trebuit să trec prin multe încercări ridicole, prin eșecuri și disperări, prin naivități impardonabile și momente de orgoliu stupid, prin săptămîni de imbecilitate și perioade de lecturi pasionate, pentru a ajunge aici, nicăieri, conștient de acest nicăieri. Am crezut la început, în urmă cu mai bine de 25 de ani, că limbajul e totul. Aveam măcar o convingere conotată de un oarecare fanatism. Am crezut că limbajul e/are o proastă întocmire și că e menirea mea să. Am crezut că limbajul pentru a putea spune, în sfîrșit, ceva adevărat, trebuie să fie remodelat inclusiv sintactic. Mi s-a părut că limbajul literaturii  trebuie să se afle ascuns în cel al vorbirii zilnice dar numai ca potențialitate. În poezia scrisă pînă la 25-26 de ani am căutat într-adevăr exactitatea cuvîntului, puterea lui denotativă, o sintaxă a actelor și a gesturilor, o sintaxă procesuală. Pe atunci îmi lipsea o substanță, nu prea știam despre ce să scriu, așteptam starea, eram încîntat să pot scrie despre nimic, despre faptul că eu sînt în stare să scriu despre nimicul pe care îl presupune actul scrisului. Ca temă de consistență (pentru că aveam și astfel de teme) senzația mi se părea de ajuns. Tot ceea ce se afla în imediata mea apropriere, tot ceea ce ținea de banalitatea crasă a existenței mele mă satisfăcea. Eram unic și trist. Așteptam ca din acest spațiu să țîșnească revelația. Credeam că aici (unde?) se ascund adevăruri pe care nu le-a văzut nimeni și care nu pot fi descoperite, înțelese prin gîndire, ci numai prin vorbirea (sintaxa) poetică. Am vrut să fac din cum-ul scrisului un fel de ce. Mi se părea într-adevăr că forma e o substanță a conținutului. Mult mai tîrziu am văzut această afirmație scrisă în textele formaliștilor ruși. Da, cred că am trăit în existența mea de scriitor o lungă perioadă a “formelor fără fond”.
Nici acum n-am progresat prea mult în ceea ce privește lucrurile despre care simt că trebuie să scriu. Scrisul despre nimic? Mă (ne)liniștesc cu Flaubert. Dar am descoperit la un moment dat că mi-ar plăcea să scriu despre tot realul care mă înconjoară, că mi-ar plăcea să fac din perversa mea îndeletnicire verbală o formă de epuizare a tot ceea ce vine în atingere cu mine. Folosesc cuvîntul epuizare în sensul lui plin, definitiv. Însă scrisul îmi arată că tocmai despre așa ceva nu poate fi vorba în literatură, că în mod aprioric literatura e o epură, o  metonimie. Și atunci tendința de a mă retrage în spații cum sînt aceste notații intermitente, ferit de neajunsurile imaginarului, ale descrierii și ale povestirii. O anume oboseală în a-mi mai construi subiecte și în a-mi delimita spații de explorare e evidentă de ani buni în scrisul meu. Nu că n-aș mai avea răbdare, dar mi s-ar părea de la bun început că mi-am programat un eșec. Cărțile mele de pînă acum exprimă o neputință. Realul ca și imaginarul - care nu este altceva decît un real construit ceva mai liber - sînt indestructibile, sînt invulnerabile. Varietatea și procesualitatea realului nici măcar nu pot fi atinse prin scris. Ca să mai vorbim atunci despre neputința conceptualizării lor!

Rețin doar un fragment de vis în care vreau să intru într-un hangar întunecos, cu uși batante însă sînt împiedicat de o bicicletă suspendată în aer grație unui dispozitiv complicat fixat pe un stîlp lateral. Urcat pe stîlp, posesorul bicicletei încearcă să decupleze dispozitivul. Nu știu cine e. Se vede că nu se pricepe, se chinuie să facă ceva. Privesc cu neputință eforturile lui, aș vrea să reușească să îndepărteze bicicleta din dreptul ușilor, pentru că vreau să intru în hangar. Brusc, dinspre becul de neon al stîlpului de susținere sînt împroșcat cu o materie nici lichidă, nici solidă, un fel de plasmă violetă, ușoară, risipindu-se cînd mă atinge în bobițe mărunte ca nisipul. Mă trezesc și înțeleg imediat că am avut un vis alb-negru sau mai degrabă sepia. Senzația de film vechi, revăzut. Mai mult decît atît: tot ceea ce simțeam și mi se întîmpla făcea parte dintr-o peliculă de epocă în care eu eram inclus ca un om viu.

Nimic din ceea ce trebuie să fac nu mai vreau să fac. Trag de mine ca de o povară pe care n-o mai  înțeleg. Înaintare tîrîșă care mă sleiește de puteri. Tot timpul sînt convins că ar trebui să fac cu totul altceva. Și în același timp, cîte inițiative publice! De-aș mai avea măcar sensul unei construcții personale,  o fericire visată, o ambiție, un pariu. Nu mai am demult așa ceva. Stereotipia pură, “pilotul automat”, cîteva grame de căldură și convingere dacă vorbesc într-o sală de curs, în fața vreunui prieten. Nu mai simt nevoia să conving pe nimeni de nimic. Cunosc retorica adevărului, am tot mai mult senzația că adevărul, oricare ar fi el, în afară de Dumnezeu, se confundă cu o retorică. Problemele mele morale și existențiale de la 21-22 de ani, vîrstă la care nu aveam încă un limbaj, sînt ale unui ins pe care parcă nu l-aș fi cunoscut niciodată. Cîte crispări în tinerețea mea cea atît de nerăbdătoare, cîtă metafizică personală de doi bani, cîtă sclifoseală fenomenologică și sintactică! Dar dacă trag după mine și acum acest cadavru?
 
 
 
 

Formarea personalității

Mihai Ignat

Înapoi în viitor


De obicei confesiunile sînt girate de celebritate. Ascultăm/citim cu mult mai mare atenție mărturisirile unui autor faimos decît pe acelea ale unuia obscur. Locul autorului în ierarhia valorilor determină gradul de interes față de autobiografia acestuia. Fraze obișnuite capătă aură, din accidente sau coincidențe se desprind semnificații speciale, iar gesturi reperabile și în alte existențe, mai puțin notorii, se încarcă, devin „pline“, prin transferul magic operat de numele celui care povestește asupra celor ce sînt povestite.  Această constatare ar trebui să mă descurajeze și să mă ducă la abandon; ca ilustru necunoscut, nu sînt  o marfă vandabilă. Cuminte ar fi să aștept încă vreo două decenii, interval în care s-ar putea (însă nu e deloc sigur) să devin un autor cotat, pentru a putea risca. Abia  atunci amintirile mele ar căpăta valoare, asemenea vinului păstrat mai multă vreme. Tentația este, totuși, prea mare. Îmi voi închipui că au trecut cei douăzeci de ani (că, deci, lui D’Artagnan i s-a mai uscat dorul de dna de Bonacieux, că Porthos s-a ramolit ș.a.m.d.) și mă voi vinde acum, mai ieftin, aproape derizoriu, pe mai nimic.

Bineînțeles, cărțile. Aceasta e o poveste veche, lipsită de originalitate: autori pe care îi admiri (i-am admirat), opere care te bulversează (m-au), poeme fascinante, personaje pe care aproape le vezi (le-am văzut), istorii memorabile, și așa mai departe. De acord. Și atunci, mie ce-mi mai rămîne? Poate cîteva cuvinte despre biblioteca mea. Despre cum s-a născut (din două cărți cumpărate de ai mei cînd aveam opt ani, „Palatul de cleștar“ și „Oliver Twist“), despre cum a crescut, foarte încet, după regula „doi pași înainte, unul înapoi“, pentru că lipsa banilor și schimbările de gust mă făceau să vînd la anticariat cărți care nu mă mai atrăgeau și să cumpăr altele, pe potriva apetitului în creștere. Era, de aceea, o bibliotecă făr㠄trecut“ (la 18 ani în ea nu mai găseai nici o carte de povești și nici o carte de science -fiction, de pildă), așa cum eu însumi eram (sînt) un om fără trecut în măsura în care am renunțat periodic la multe din reziduurile concrete ale traiectului personal (manuscrise vechi, scrisori, obiecte „sentimentale“, reviste etc.). Principiul lui Bias m-a condus întotdeauna, chiar înainte de a-l cunoaște ca atare: „omnia mea mecum porto“. Acest principiu, precum și alte motive, mai mult sau mai puțin obscure, m-au hotărît să renunț cu totul la mica mea bibliotecă în vara lui ‘90, o dată cu reușita admiterii la facultate. Biblioteca aceasta fusese prima mea creație: cîteva zeci, apoi cîteva sute de obiecte paralelipipedice de hîrtie și carton aranjate pe cinci rafturi, îngesuite pe două rînduri pe același raft.  O „operă deschisă“, pentru că artefactele care o alcătuiau își schimbau permanent ordinea, după criterii diverse (mărime, gen, vechime, grad de interes ș.a.), o operă mobilă aparent total supusă intențiilor mele, însă, ca oricare operă scrisă, exercitînd o insidioasă presiune asupra mea, „creatorul“ ei. Desființarea bibliotecii nu reprezenta doar o ruptură cu cel ce  fusesem și nu doar o aplicare (aproape traumatică) a filozofiei lui Bias, ci și un gest în care se regăsea neputința de a avea totul: știam că acele cîteva sute de volume din fața mea nu sînt decît  o infimă parte a cărților existente, și că în mod constant voi fi frustrat prin drastica ei limitare. În fond, prezența cărților din biblioteca personală nu este una rece. Mica mea „opera aperta“ era, în primul rînd, o metonimie a bibliotecilor lumii; apoi, cărțile acestea aflate mereu în preajmă erau mai puternice decît celelalte, acelea rămase undeva în afara privirii. Titlurile și numele din frontul tăcut al raftului de acasă te marchează, te obligă să revii la ele, măcar mental dacă nu practic, atingîndu-le și răsfoindu-le, te obligă să-ți amintești de ele. Aidoma spoturilor publicitare, cărțile de acasă își repetă mesajul de pe copertă și te întorc cu obstinație către ele, îți deturnează atenția și te modelează. Ce faci sîmbătă seara, să zicem, cînd vrei să citești ceva și nu ai la îndemînă decît cărțile tale? Recitești o carte știută, în dauna alteia, neștiute. Nu doar cărțile proaste, ci și cele valoroase te deformează. Nu doar celălalt te croiește, te reduce (vezi Gombrowicz), dar și cărțile din fața ta. Biblioteca de acasă, mai cu seamă una modestă, nu e decît extensia concretă situației imaginate de repetata întrebare: „Care este cartea pe care ai lua-o pe o insulă pustie?“; cu varianta, doar cu un dram mai puțin absurdă:  „Care sînt cele zece cărți fără de care n-ai putea naufragia?“. Zilnic privirea îți cade pe un raft sau altul, pe un titlu sau altul, zilnic reiei ritualul supunerii față de penații de hîrtie.
Așa cum era de așteptat, în anii studenției am început să-mi refac biblioteca. De data aceasta, fără pași înapoi, fără renunțări, însă cu o severă selecție. Din nou, principalul motiv al opțiunilor drastice între o carte sau alta a fost (este) prețul ei. Dar acesta e, totuși, un alt subiect.

Și, nu știu dacă la fel de bineînțeles, jocul. La 18 ani, în ultimul an de liceu, am „inventat“ împreună cu doi prieteni, colegi de clasă, un curent literar. Nu-mi mai amintesc cu precizie ordinea desfășurării evenimentelor. Sînt sigur însă de anumite lucruri: în imensa plictiseală a unei ore de matematică (eram elevii unei clase cu profil filologic) s-a declanșat, nu mai știu cum, o „bătălie cu desene“ de felul ăsta:
Ideea, denumirea, textele-manifest s-au ivit din „nebuloasa“ unor astfel de desene și le-au aparținut aproape în exclusivitate prietenilor mei. Doar entuziasmul și voința de a ne juca „de-a curentul literar“ au fost comune; suficiente însă pentru a ne influența (formînd? deformînd?) unul pe celălalt, cel puțin în ceea ce privește scrisul și gusturile literare. S-a propus un nume - Diferențialismul (care, evident, venea de la „diferență“, pentru că trebuia să sugereze ideea de originalitate) - și au fost puse pe hîrtie cîteva scurte articole -manifest, precum acesta:

„Anti-artă pop
În antiziua de 11 din antiluna antioctombrie a antianului anti -1985, antielevii anticlasei XII anti-A din antiliceul „Unirea“, s-au antihotărît să antiformeze un anticurent. Anticritica s-a antihotărît să antiarunce cu antinoroi în această antimanifestare a artei. Antipăcat, fiindcă acest anticurent antipromovează antiideile antielevilor antigenii Anti-M, Anti-I și Anti-T. Antiartiștii au antiapreciat antiprofunzimea absconsă a antiproblemelor antisubliniate în acest antiarticol manifest.
Antisfîrșit“

Ceva mai tîrziu, recitind totul cu detașare, aveam să constat că semănau cu teribilismele avangardiștilor, deși le lipsea consistența acestora. „Activitatea“ noastră  a însumat mai multe desene trăznite, zeci de poezii și cîteva proze. Ne luam  și nu ne luam în serios. O dovadă că eram conștienți de limitele particulare ale întreprinderii noastre este autoironia care poate fi regăsită în așa-numitele articole-manifest. Printre altele,  între frazele emfatice și (destul de) goale, apărea un fragment ca acesta intitulat „Portretul diferențialistului“ și cuprinzînd o enumerare de trăsături considerate de noi ca specifice unui asemenea scriitor:
 

O altă dovadă a fost faptul că, exceptînd trei-patru colegi sau cunoscuți, nu am destăinuit nimănui existența acestui joc. Ne întîlneam la vreunul din noi acasă și ne citeam unul altuia producțiile (cînd nu o făceam în ore sau pe culoarele liceului), schimbam impresii despre cărțile citite și muzica ascultată. Ne pasam cărțile descoperite, citam replici ale personajelor memorabile; cu timpul, preferințele comune s-au strîns într-o bibliotecă imaginară, pe rafturile căreia ai fi putut întîlni „Zbor deasupra unui cuib de cuci“, ciclul „baladelor“ lui Manuel Scorza, „Un veac de singurătate“, „Toamna patriarhului“, „Zgomotul și furia“, „Cătunul“, „Mătușa Julia și condeierul“, nuvelele lui Borges, volume de Erskine Caldwell, Hemingway, Durrenmatt, Carpentier și multe altele. La un moment dat o colegă ne-a „trădat“, astfel că profesoara de limba și literatura română ne-a invitat să ne citim textele în cenaclul liceului. Am refuzat politicos. Totuși, o dată am făcut un pas în afara spațiului nostru de joc, trimițînd fiecare cîte o poezie (în același plic) la redacția unei reviste literare bucureștene -pare-mi-se „Luceafărul“. Răspunsul, previzibil, la poșta redacției, a fost concis: „Nu“.
În timpul stagiului militar scrisorile au fost cele care au păstrat, cît de cît, „spiritul diferențialist“ (expresie pe care o utilizam indiferenți la rezonanța ei pompoasă). Nu știu ce impresie le-a făcut serviciilor „competente“ corespondența noastră bizară, presărată cu poeme, proze trimise în episoade, și teorii despre „moartea diferențialismului“. Dar știu că, tot atunci, prin prietenul rămas în Brașov, textele „diferențialiste au ajuns la dl. Al. Mușina. Părerea lui ne-a confirmat propriile bănuieli: ideea înființării unui „curent literar“ era singurul element cu adevărat valoros din tot ceea ce făcusem. Pseudo-ideologia noastră literară nu era decît o sumă de reziduuri teoretice mixate cu aserțiuni fanteziste („Anti-arta pop este un mod (o metodă filosofică) de a comprima timpul. Spațiul îl  lăsăm cum este, pentru că sîntem de acord cu el etc.“), fapt de care fuseserăm conștienți aproape tot timpul, exceptînd perioada de început, în care entuziasmul unui asemenea joc învăluia totul cu un halou indescriptibil. Iar creația propriu-zisă nu depășea „bariera sonic㓠a experienței începuturilor, rămînea mediocră, în ciuda unor străfulgerări de talent - fapt, de data aceasta, ceva mai neplăcut pentru noi decît verdictul referitor la articolele pseudo-programatice.
Jocul nostru a încetat după aproximativ doi ani. Am preluat mica arhivă a „mișcării“ noastre (care avusese trei fondatori, membri și prozeliți totodată), am dactilografiat manuscrisele în trei exemplare și le-am legat, „editînd“ astfel, manufacturier, prima noastr㠄carte“ (cu un tiraj, după cum vedeți, ultra-confidențial), intitulată, evident, „Diferențialismul“. În ce-i privește pe prietenii mei, aceasta a fost și ultima lor carte. Unul a abandonat jocul pe tăcute, treptat, la vreun an și jumătate după ce îl începusem. Celălalt a mai insistat un timp, pînă cînd, după o lectură la cenaclul dlui Mușina (asta se întîmpla prin aprilie 1998), lectură cu „verdict“ ambiguu, a hotărît să renunțe, deși ideea de afirmare prin scris îi fusese una din dorințele cele mai puternice. Primul a devenit angajatul unei firme străine cu reprezentanță în România (nu l-am mai văzut de ani întregi), celălalt jurist la o federație sindicală (ne vedem aproape săptămînal, sîntem prieteni la cataramă, dar nu mai discutăm niciodată despre „dif“, nu am mai avea ce să comentăm pe tema asta). Eram cel mai lipsit de imaginație dintre cei trei „diferențialiști“, cel mai conformist dintre ei, și totuși am rămas singurul care a continuat să scrie. Probabil de frică. Și din neputință. În afara scrisului nu vedeam alternativă. Dar și pentru că, sentimental incurabil, am crezut că ar trebui să continuu jocul pe care-l începuserăm în trei (nu „în cîte cîți vrei“). Am reușit să intru în jocul cel mare al Literaturii. De aici, de la periferia acestuia, privesc fascinat sistemul oficial de convenții, relații și valori și, totodată, cu nostalgie, neînsemnata noastră joacă. În ciuda derizoriului ei, pentru mine a însemnat întotdeauna un factor de stimulare și chiar de secret orgoliu. Scurta și discreta noastră experiență, care refăcea, in nuce, marile experiențe similare, a fost un reper constant pentru mine. Am scris mereu în siajul acestei experiențe, așa cum scriu mereu în siajul cărților preferate.
 
 
 

Formarea personalității

Ciprian Șiulea

Privind înapoi cu derută

 

 
 

Orice autobiografie este, în fond, o propunere de mitologie. Autobiografie înseamnă auto-mitizare. Numai că de obicei aceasta este o mitologie de escortă: jocul „de-a revistele literare“ al reprezentanților“ „Școlii de la Tîrgoviște“ și alte asemenea elemente de geneză a acesteia n-ar fi avut niciodată șansa „ieșirii în lume“ fără succesul operelor propriu-zise. Deci, alte vești despre mine, după douăzeci de ani...
Vorbind despre formarea personalității, ne gîndim în primul rînd la condițiile exterioare care o determină: școala, societatea, „spiritul timpului“. Desigur, rolul esențial îl au disponibilitățile interioare ale individului, însă acestea, tocmai pentru că reprezintă mecanismul obscur care poate transforma hazardul în destin personal, nu sînt ușor de analizat, cel puțin nu la modul general. Întrebarea devine atunci, cît de importante sînt aceste condiții exterioare ale formării personalității, iar pentru noi, cei formați în timpul comunismului, dacă nu cumva sîntem marcați în mod iremediabil de unele caracteristici ale acestuia? Și dacă da, cu ce consecințe pentru destinul (eventual creator) al fiecăruia? Nu este vorba de îndoctrinarea comunistă propriu-zisă, ci de nivelul mai subtil la care chiar opoziția devine o capcană, o falsă soluție pentru a scăpa de îndoctrinare; de-a lungul deceniilor, ideologia și practica politică a comunismului au fost traduse în moduri de a gîndi și în atitudini a căror origine a fost de mult uitată, deci cu atît mai periculoase, și care au avantajul de a fi de la sine înțelese, dincolo de orice îndoială sau, cel mai adesea, neconștientizate. Despre ce e vorba? În primul rînd, tendința de a gîndi numai prin categorii totalizatoare (totalitare): unitate, finalitate, cauzalitate, concordanță sau contradicție. Aceste categorii explicative în cel mai înalt grad sînt pilonii de bază ai utopiei ca model mecanic, scheletizat al realității, model care datorită abstractizării exclude hazardul și posibilitatea oricărei schimbări. Apetitul pentru utopic și ideologic, adică tendința de a mistifica realitatea pentru a o face acomodantă. Conceperea omului în opoziție dramatică față de societate, ceea ce îi dă o falsă dimensiune eroică, doar la nivelul retoricii sale. Tendința de a fi altceva, dar nu prin depășirea unei condiții date, ci prin transferul direct într-o condiție fictivă; a nu se confunda cu omul postmodern care devine ficțiune (de exemplu, dispariția autorului). Acesta se destramă odată cu destrămarea „lumii adevărate“, cum spune Nietzsche; omul și lumea în care trăiește el își pierd simultan substanța, structurile lor dure. În asta constă și caracterul anacronic și perdant al modelelor de gîndire pe care spuneam că le-a indus comunismul. Individul format de aceste modele crede că mai dispune de un loc central, privilegiat, în cadrul existenței pe care o explică, o exprimă și o transformă ca un adevărat agent al istoriei ce se consideră. El este însă anacronic și handicapat într-o lume care a înlocuit identitatea și obsesia totalității cu diferența și acceptarea parțialității. Ficțiunea la care poate avea el acces e doar o construcție retorică care neagă realitatea, cazul clasic al contradicției dialectice care subsumează diferența negației și care devine un joc abstract, previzibil, din care nu poate rezulta nimic nou (vezi Gilles Deleuze Diferență și repetiție). De fapt, aceste idei și modele nu sînt creația exclusivă a comunismului, el doar le-a dat o turnură aberantă și le-a întreținut artificial în viață. Chiar dacă e adevărat că nu avem o societate „postmodern㓠(economie, instituții, relații sociale etc.) care să susțină de jos o cultur㠄postmodernă“, e la fel de adevărat că alternativa pe care am încercat s-o descriu n-a produs decît fosile vii. Așa că eu cred că n-ar trebui să manifestăm nici un fel de reticență față de radicalitatea schimbărilor care ar trebui făcute. De ce n-am avea forme fără fond, dacă fondul oricum nu există...
Pe lîngă aceste mecanisme sistemice, impersonale, de inducere a unor idei, cred că foarte mult a contat în formarea unora dintre noi lipsa unei școli serioase, absurdul și sordidul greu din școală și nu numai. La Liceul de Informatică pe care l-am absolvit, profesorul de română ne explica pasajul cosmogonic din Scrisoarea I ca pe o genială anticipare a teoriei Big-Bang-ului, echivalînd fiecare vers cu una din ideile acesteia („ca o mare făr-o rază“, de exemplu, sugerînd absența fotonilor dinaintea exploziei inițiale), iar profesoara de filosofie, o activistă de partid de fapt, ne-a făcut istoria filosofiei în 15 minute spunîndu-ne că, oricît ar putea să ni se pară de ciudat, au mai existat și alți filosofi în afară de Marx și Engels, numai că ei erau foarte dușmănioși, de exemplu Nițche (așa pronunța ea Nietzsche). Ea mai „formează personalități“ și astăzi, la același liceu, fapt atît de banal în obscenitatea lui și atît de imposibil de remediat în România, încît mă întreb de ce-am mai consumat hîrtia amintindu-l. Nu doar școala era amuzantă. O mare parte din timpul liber mi-l petreceam la sala de lectură a Bibliotecii Județene, unde oficia o bibliotecară mică, grasă, cu părul blond și ondulat. La un moment dat, ea a început să refuze să-mi dea cărțile de filosofie indiană pe care le înghițeam pe-atunci (Upanișade, S. Al-George, Eliade). Probabil că începuse să mă urască de-a binelea, pentru că îmi refuza și autori care nu puteau fi interpretați politic și chiar albume de artă.
După Revoluție am plecat la Facultatea de Filosofie din Cluj unde, contrar așteptărilor mele, guvernau aceeași incapacitate de a lua decizii majore și aceeași complacere în schimbări de fațadă. Pînă în ‘91 se reușise îndepărtarea doar a celor mai zeloși și incompetenți propagandiști. Am mai încercat și noi, printre alții și cu Grigore Zanc, prefectul de atunci al Clujului care își preda în continuare, nestingherit, cursul de Etică socialistă; desigur, am fost înfrînți.
Studenții de la filosofie urmau mai multe direcții. Unii se lăsau atrași de reverențele ridicole pe care profesorii bătrîni i le dedicau lui Blaga și deveneau adepții unui filosof  pe care eu personal nu l-am putut citi niciodată fără un sentiment de repulsie, datorat nu atît ideilor sale de un romantism obosit cît stilului supermetaforizat, de o emfază insuportabilă. Tot ei îl descopereau cu încîntare și pe Noica, din ale cărui texte prizau direct, pe nas, tot felul de rostiri filosofice românești, croșetînd apoi lucrări pline de „întru“, „sinele“ și „sinea“, „va fi fiind fost să fie“ și alte asemenea meșteșuguri de tîmpire. Cei mai agili reprezentanți ai acestei direcții se avîntau pînă la Heidegger în care vedeau (oarecum greșit, dar ce mai contează) un fel de Noica mai mic, de vreme ce însuși Maestrul afirmase că filosofiei lui Heidegger îi lipsește un operator ontologic, adică celebra prepoziție „întru“. Alți studenți, mai puțini la număr, se orientau spre un domeniu: estetică, epistemologie, teologie. În fine, cei mai mulți și cei mai interesanți mergeau înspre filosofia postmodernă, în special cea franceză (Deleuze, Foucault, Derrida etc.) continuatori și exegeți ai lui Nietzsche și/sau Heidegger, înspre Wittgenstein sau structuralism. Ceea ce conta în primul rînd erau lecturile noastre individuale, în special cele de la Centrul Cultural Francez pentru că în sălile de curs aceste numei se auzeau prea puțin. Începînd cu anul doi nici nu mai mergeam la facultate decît foarte rar.
Iată cîteva motive pentru care eu privesc înapoi la perioada formării mele cu oarecare derută și cu destul de mult resentiment. Nu am reușit să-mi formez o cultură solidă, sistematică, din cauza nivelului slab al școlilor pe care le-am urmat, a tendențiozității nu neapărat politice a ceea ce se învăța în aceste școli. Oroarea față de tot ce înseamnă instituție se combină și cu oroarea față de ceea ce e întreg, împlinit, puternic (cum ar fi cultura sistematică). Totuși, nu mă aflu în „opoziție“ cu societatea și instituțiile ei perverse, acel gen de opoziție mecanică, stupidă, despre care se spune că nu poate să conducă la nimic și că este o capcană. Nu sînt genul de purist care crede că omul e autentic doar izolat de societate, asta e o idee prea frumoasă și prea înălțătoare ca să-mi placă. Soluția mea personală, la început instinctivă apoi practicată conștient, a fost de a evita cît mai mult „formele“ de orice fel. Asta implică un permanent provizorat, multă nesiguranță și frustrare, dar și o mare disponibilitate. Și sper că asta e mai mult decît o iluzie culeasă din autorii mei favoriți.
 
 
 
 
 

Formarea personalității

Iacob Alexandru

MoȘteniri, foste reflexe condiționate


 „Pentru ce adică omul a trebuit să găsească în sufletul lui un fluid, care să-l scoată, vrând-nevrând, din beatitudinea și din pasivitatea primitivității lui, în care nu-și aveau loc nici idealurile și nici sumedenia de principii și de întreprinderi și de prefaceri sufletești și sociale de azi, care pe om îl costă atâta neliniște, atâtea sforțări uriașe și mai ales atâtea riscuri, încât viața a început să i se pară, foarte de multe ori, o adevărată povară?!“
(P.S. Vartolomeu — „Primejduirea omenirii“)

Rezultată, în parte, din vremurile în care se formează, personalitatea este un complex de fapte ce-și lasă amprenta asupra unui individ. Temperamentele se nasc, aptitudinile se descoperă și caracterele se „construiesc“ în cadre bine definite, aprioric stabilite. Din această cauză, modalitatea unică prin care fiecare individ înțelege să fie o expresie vie a timpului pe care-l trăiește, face ca importanța unui astfel de concept — ca acela de personalitate — să necesite un număr foarte mare de definiții „generale“, „numai în limba engleză existând 17.963 de termeni, adjective sau substantive prin care se dorește o caracterizare a personalității“. („Psihiatria“ — scoasă sub redacția lui Vasile Predescu, ed. Medicală, Buc., 1989).
Ce se întâmplă, însă, atunci cînd un individ (sau mai mulți) este (sunt) obligat(ți) să trăiască într-un timp al cărui regim politic (coercitiv) îl simt(e) ca fiind prea strâmt, nepotrivit sau, mai bine spus, dezastruos, nociv pentru libertatea sa (lor) de dezvoltare? Cum poate rezolva problemele: 1 — realizarea sa ca personalitate; 2 — manifestarea acesteia în cadrul social de care aparține. Pentru că dacă formarea mai poate fi posibilă (în sensul de auto-educare, de rezistență underground) manifestarea unei personalități ce, tocmai prin ineditul naturii sale obligatoriu „altfel“, contrastează cu Regulile, este nevoită să le încalce pentru a se exprima, a fost și este încă (prin unele locuri) un fapt riscant de disidență. O disidență ce nu se știe nicicând ce rezultate va da. De aceea, gestul disident, în sine, indiferent de complexitatea sa, de „gradul“ de risc pe care și-l asumă, este un act de personalitate; este expresia ne-putinței de a nu fi, de a nu demonstra că ești.*
Pentru că, după cum putem afla din „Dicționarul Larousse de filosofie“ (Didier Julia, ed. Univers Enciclopedic, Buc., 1996) „o personalitate nu se analizează, ea se realizează și se manifestă în mod practic prin reușite în viață (artistice, culturale, politice etc.) ale individului“. „Simpla“ formare (culturală) a unei personalități și apoi contemplarea acesteia, acea mult-amintit㠄rezistență prin cultur㓠(mă refer aici la acea rezistență mută, total inactivă, egoistă) demonstrează mai mult o lipsă, o fugă de răspundere (cum ar fi putut fi afirmată o personalitate, fără risc și cum ar putea fi dacă nu este afirmată, manifestată?). Este, totuși, tocmai schizodie, această ne-asumare o povară atât de mare încât, uneori, tocmai prin neîmpăcarea cu sine a celui ce o „experimentează“, reușește să se călească o personalitate și să-și găsească modalități mai mult sau mai puțin evidente de exprimare.
„... pe de o parte istoria și socialul au acaparat o parte tot mai mare din noi, cerându-ne să ne asumăm responsabilitățile, iar pe de alta ne dezvăluie neputințele (...), iar conștiința se simte sfidată și terfelită. De aceea se întoarce furioasă împotriva ei înseși. E exasperată de ceea ce află în fiecare zi. Și-și impută că nu e ceea ce nu se poate împiedica să știe că este. Mai ales când bagă de seamă ceea ce face în numele ei. (B. Elvin — „În continuare“).
Personalitatea fără conștiință? Recunoscut, poate, (acest tip de personalitate) numai între cei care făcând parte din sistem (și fiind conștienți de perversitatea acestuia — nu de necesitatea sau de „perfecțiunea“ lui; aceștia sunt ori fanatici, ori naivi — oameni a căror personalitate se sprijină exact pe aceste „calități“) ajung să-și închege o societate a lor, „proprie“, în care reușesc să impună ca valori tocmai mediocritatea și lașitatea ce-i caracterizează. Acestea nu mai sunt percepute ca infirmități, ci ca (legitime) modalități de adaptare și de supraviețuire. Ei sunt cei care știu să trăiasc㠄vremile“ în care s-au născut. Ei sunt expresia acelor timpuri. Umilindu-se, dar, în același timp,cîștigând, dacă nu avantajul de a umili, cel puțin pe acela de a fi umilit dar lăsat să trăiești, reușesc să-și păstreze sănătatea (dacă nu morală cel puțin psihică), să facă, unii, chiar burtă și să atingă bătrânețile. Concluzia: „au“ (o) personalitate. Și o recunosc între ei, ca atare: suma tuturor „calităților“ enunțate mai sus.
Criza de identitate prin care trecem acum are ca principală cauză pervertirea unor astfel de noțiuni fundamentale ca: personalitate, conștiință, responsabilitate, asumare. Să ne mai mirăm astăzi că sunt admirați (și invidiați, bineînțeles) așa-numiții „miliardari (deja) de carton“? Că sunt susținuți oamenii politici care „se descurcă“? Nu contează ce mijloace folosesc sau ce „scopuri finale“ (un pleonasm necesar) urmăresc. Această obsesie a lui „să te fofilezi“ adusă în prim plan, privită ca esențială, erodează caracterele reducându-le la un „bagaj“ de informații sociale, necesare comunicării de bază între indivizi.
În ciuda greutăților de a-și satisface „cele mai elementare cerințe,  de-a lungul istoriei moderne și contemporane“ (I. Lotman - „Studii de tipologie a culturii“) oamenii au reușit să creeze o cultură ce, chiar dacă s-ar fi născut numai dintr-o „necesitate socială“, a fost și este opera unor personalități distincte, individuale.
Iar cum aflăm tot de la domnul I. Lotman, cultura înseamnă memorie, distrugerea celei dintâi implicând exterminarea celei de-a doua, deci (!) au gândit „bine“: mai întâi le furăm memoria, le nivelăm conștiințele cu buldozerul unui anumit cult și cu scuturile unei anumite terori, și apoi totul va veni de la sine...
Ură împotriva intelectualilor. Promovarea muncitoreștilor „origini sănătoase“. Foame și întuneric. Securitate și Aiud, Gherla, Jilava, Canal etc. Cui îi mai pasă de cultură? Cine mai are timp să-și aducă aminte? Cine mai „riscă o personalitate?“
Oameni ai „epocii de aur“ în care, fără să aleagă (cel puțin la naștere) au fost nevoiți să trăiască. Dar „în zilele noastre“? Ce fel de „epoc㓠trăim? De tranziție, bineînțeles, dar totuși, ce fel de, în afară de...? Personalitățile tot de tranziție sunt? Vom putea oare, acum când avem libertatea, să fim mai mult decât vremurile? Vom putea „să facem“ noi aceste vremuri sau ne vom lăsa din nou copleșiți de ele?
Nu știu ce să zic... eu vreau să fiu optimist!
* Exemplul, pe lângă al altora, al lui Dorin Tudoran, îmi pare semnificativ-admirabil pentru asumarea disidenței ca destin, ca pe o provocare a acestuia. De „deschis ochii“ asupra hotărârii nebunești, după unii, în acele timpuri-de-împlinire, de ducere până la capăt a ceea ce începuse.
 
 
 

Formarea personalității

Cezar Paul-Bădescu

LICEU

Cultura, arta în general, este prin excelență spațiul de manifestare al firilor orgolioase, așa că dacă îl întrebi pe omul de cultură cum și-a format personalitatea nu poți decît să-l flatezi. Iar dacă ești o jună sensibilă, realizatoare de emisiuni culturale la TVR, și lîngă personalitate mai adaugi și creatoare, atunci lucrurile nu pot sta decît perfect. Orgoliul se va revărsa în efluvii de elocință și „evocări“. Juna va sorbi tăcută și cu un zîmbet de admirație vorbele maestrului, îl va privi cum numai ea știe să-l privească, și astfel maestrul nostru se va simți, în plus, și bărbat adevărat. (S-o recunoaștem: cu toții, mai mari sau mai mici, cînd ne deplasăm în spațiul culturii, sîntem ca șoferul care pleacă de la stop în trombă, cu roțile scîrțîind - întotdeauna, cînd vedem o astfel de scenă, trebuie să fim siguri că în dreapta șoferului sau undeva pe stradă există femeia față de care omul nostru vrea și el să-și dovedească bărbăția. În lumea șoferilor culturali, prezența feminină se numește îndeobște muză și este idealizată, deci absentă - și totuși atît de prezentă, cum ar zice cei înclinați spre reverie poetică; iar publicul este și el o ea, față de care ne umflăm în pene și ne cocoșim cum știm noi mai bine.)
Cum despre formarea personalității de bază - a caracterului, vezi bine - nu știu mare lucru (cu toate că pot să-mi dau cu părerea, că nu se construiește exclusiv în limitele „celor șapte ani de-acasă“) am să pun în discuție numai partea pe care pompos am putea s-o numim educațional-culturală. Și, pentru a nu fi ipocrit, îmi voi asuma statutul de șofer și mă voi referi numai la mine. Cu alte cuvinte, voi evoca.
Dacă în timpul școlii generale eram un individ restras, asocial și destul de șters - eram bleg și gras, ceea ce constituia doar deliciul colegilor care doreau să se distreze pe seama unui cal de bătaie -, o dată intrat la liceu m-am schimbat dntr-o dată într-un alt om. (În primul rînd, în vacanța dintre a opta spre a noua am slăbit drastic; apoi, intrasem la un liceu foarte bun - ceea ce-mi dovedea mie însumi, dar mai ales foștilor mei colegi că nu sînt blegul pe care-l știau ei. Nu sînt ce par a fi - iată gîndul care mă călăuzise, deși nu-l citisem neapărat pe Minulescu, toată perioada școlii generale.) Ceea ce s-a întîmplat cu mine după intrarea la liceu reprezintă o mișcare psihologică firească, pe care adepții psihanalizei adleriene ar fi bucuroși să o explice. Am devenit dintr-o dată un individ „de lume“, care a început să fumeze, să chiulască și să meargă prin baruri, să aibă ca prieteni pe golănașii liceului (totuși, golănași benigni, nu „gășcari“ sau „cuțitari“, care, de altfel, nu se întîlneau în liceul nostru). Eram, de-acuma, om mare; cine știa că, de fapt, cu doar cîteva luni în urmă, fusesem un băiat cuminte care asocia cuvîntul „chiul“ cu una dintre cele mai mari infracțiuni? În scurt timp, am intrat și eu în atenția profesorilor, am fost dus la director sau am fost prins fumînd în w.c. și pedepsit să mă tund la piele. Mirajul boemei liceene s-a spulberat, însă, după cîtva timp și ambiția de a fi altfel în raport cu elevii așezați a început să mă plictisească. Eram, totuși, la fel cu mulți tovarăși de-ai mei de chiuluri și de „băute“. Am început să fac sporturi ieșite din comun - alpinism, karate -, dar nu le-am dus  nici  pe acestea prea departe și, de altfel, și aici existau destui care erau cu mult mai buni decît mine. Am puse bazele unei formații rock - lucru destul de rar în liceele epocii Ceaușescu; eram șeful formației, cîntam la chitară-solo, dădeam stația și distors-ul la maximum, elevele care asistau la repetiții mă priveau cu admirație; am ajuns la faza pe județ a „Cîntării României“ și am cîntat pe scenele Casei de Cultură din Pitești și a Casei de Cultur㠄Ion Creang㓠din București. Însă nici acestea nu mă mulțumeau.
Ei bine, bovarismul meu a sfîrșit prin a mă arunca în brațele culturii. Am început să citesc. Nu „cu patim㓠și nici pierzîndu-mi nopțile, cum am auzit că fac adevărații oameni de cultură. Am devorat, în schimb, tot ce era tradus la noi din existențialiștii francezi. Găseam în ei tot ce-mi trebuia: aura individului cu preocupări superioare, blazarea și disprețul față de cei din jur, greața sartriană sau variațiunile pe tema sinuciderii din Mitul lui Sisif. La scurt timp, l-am descoperit și pe Cioran, pe care îl citeam, din cînd în cînd, la sala de lectură a Bibliotecii Județene din Pitești(era vorba, desigur, de edițiile de dinainte de ‘44). Lucrurile s-au potrivit foarte bine, căci scrierile existențialiste, ca de altfel și textele lui Cioran, cu toate melancoliile, teribilismele și revoltele lor, sînt făcute ca pentru adolescenți, avînd calitatea că, pînă la urmă, consonează perfect cu revoluția hormonală cu care se confruntă sărmanii copii.
Cît despre mine, am redevenit un singuratic, numai că acuma priveam lumea de pe alte poziții. Mă duceam la rîpa din apropierea liceului unde obișnuiam să ne ascundem pentru a nu fi văzuți de profesori cînd fumam, îmi aprindeam țigara cu gravitate și meditam la întrebarea „Oare viața merită să fie trăită?“. Vremea urîtă îmi convenea de minune, căci mă făcea să-mi ridic gulerul - ceea ce, precum știm, dă un aer bărbătesc și mai dur. Numai că plimbarea de unul singur, adîncit în gînduri și fumînd agale, îi favorizează numai pe eroii din filme; atunci muzica e corespunzătoare, iar personajul nu-și irosește talentul în van - spectatorii îl văd, deși sînt nevăzuți. În realitate, după ce îți dai seama că nu ești observat de nimeni (deși tot ai sperat că ai atras atenția măcar unei persoane necunoscute, dacă nu chiar unei cunoștințe care să te privească tăcută și cu admirație) plimbarea și zbuciumul interior își pierd tot farmecul.
Așa că am început să-mi caut eu însumi publicul. Pe atunci, îmi spuneam că trebuie să am și eu cu cine discuta problemele care mă frămîntă - în realitate aveam nevoie de admiratori. Cum nici de data aceasta nu am găsit pe nimeni, a trebuit să-mi construiesc, pur și simplu, interlocutorul. Sorții au picat pe un coleg care stătea pe lîngă mine și cu care, deci, făceam în fiecare zi drumul dintre casă și liceu. L-am pus să citească cărțile pe care le citisem eu, i-am dat să asculte muzică bună (de la Deep Purple sau Led Zeppelin, pînă la Emerson, Lake & Palmer), i-am vorbit despre ideile lui Camus, Kierkegaard sau Cioran - cu alte cuvinte, i-am inoculat băiatului simpatic și superficial care era amicul meu doze puternice de mal du siecle și „filozofare“ melancolică. El fusese cel care, în clasa a noua, mă învățase să fumez; de data aceasta, eu eram maestrul. Și tratamentul a dat roade. Ne plimbam amîndoi tăcuți, fumam dezabuzați și cu gulerele ridicate (cînd vremea ne permitea), și din cînd în cînd unul spunea cîte o cugetare adîncă. Așa a fost, de exemplu, o dată cînd, pe o vreme mohorîtă, amicul mea mi-a zis: „Pe o vreme ca asta, la volanul unei mașini țepene și ascultînd un hard supărat, nu mi-ar mai păsa că mor“. I-am replicat cu superioritate, spunîndu-i că nu e nevoie de astfel de stimuli exteriori, și că e de ajuns să asculți „hardul“ interior („hard“ este, desigur, muzica hard-rock). Am fost mîndru de replica mea și am notat-o conștiincios în jurnalul pe care am hotărît să-l țin din momentul acela. N-am scris prea multe pagini în jurnal, dar chestia cu hardul interior mi-a plăcut mult timp. Aceeași zicere înțeleaptă, însă, m-a făcut să distrug jurnalul mai tîrziu, cînd trecusem într-o altă etapă. Cît despre amicul meu, o dată ce drumurile vieții noastre s-au despărțit, la terminarea liceului, el a redevenit ceea ce fusese înainte (de altfel, începusem să-mi dau seama chiar din timpul liceului că omul era covîrșit de ceea ce-i pusesem eu în spate).
Lărgirea orizontului meu cultural a luat amploare apoi în timpul pregătirii mele pentru Facultatea de Filologie, cînd am început să fac meditație la București (făceam naveta Pitești - București o dată pe săptămînă). Profesoara la care mergeam preda româna la un liceu industrial și, din cîte am înțeles, era destul  de apreciată. Avea marea calitate că îmi era rudă și că nu-mi lua nici un ban. Ea mi-a împărtășit cîteva secrete de aur ale meseriei, cum ar fi cel cu Eminescu deasupra tuturor, ca un zeu, după care vin, la egalitate, alfa și cei trei mari beta - Arghezi, Blaga, Barbu și Bacovia. (Cînd îmi spunea acestea, tanti Tanța se lua de degetul mare și și-l scutura la alfa, iar la cei trei mari beta își prindea în mănunchi arătătorul, mijlociul și inelarul și le ținea mai mult timp strînse). Era foarte familiară cu cîțiva critici literari, din moment ce îi numea, cu afecțiune, Croh sau Niky (aveam să aflu mai tîrziu, la facultate, că filoloagele au o mare afecțiune pentru personalitățile cu nume de alint, și de aceea le auzi mai tot timpul vorbind firesc despre Niky, Pino etc.) Cînd mai erau, însă, vreo două luni pînă la examen, și-a declinat competența și, ca să fie corectă, mi-a propus să mă vadă și un cadru universitar. Și mi l-a recomandat pe un domn Angelescu. Am fost la acest domn numai o dată cînd, în atmosfera folclorică a bucătăriei (ușile de la cămară și scaunele erau încrustate cu motive naționale) a trebuit să scriu timp de vreo oră caracteristicile prozei lui Creangă. Am înșirat, desigur, lucrurile din manual - cu oralitatea, umorul și celelalte prostioare - , pentru ca, la corectură, distinsul universitar să-mi traseze pe foaia de hîrtie, dintr-un colț în altul, un mare x și să-mi spună: „Uite ce fac eu cu lucrarea ta!“ Nu cu oralitatea trebuia să încep, ci cu homerismul, care este, de altfel, trăsătura fundamentală a scrisului lui Ion Creangă. Cum eu nu auzisem pînă atunci de așa ceva, m-am convins că profesorii universitari sînt o grozăvie, ceea ce m-a determinat să apelez la serviciile lor.
Hotărîre înțeleaptă, se pare, fiindcă astfel am aflat o mulțime de lucruri noi. Care m-au ajutat - nu-i așa? - să intru la facultate. La facultate am învățat, de asemeni, lucruri noi (despre structuralism, gramatici generativ-transformaționale, poezia post-pașoptistă, dialectologie ș.a.m.d.) care m-au ajutat să devin, după terminarea facultății, jurnalist la revista 22. Acolo am făcut o mulțime de lucruri noi (am alergat pe la conferințe de presă, am efectuat anchete sociale sau am scris reportaje) care m-au ajutat să cunosc mai bine viața și realitățile social-politice ale țării noastre. Iar cunoașterea acestor realități m-a făcut să mă cunosc mai bine pe mine însumi și - de ce nu? - să pot scrie un text ca acela pe care-l termin în momentul acesta.
 

Formarea personalității

Sorin Matei

America minții româneȘti

Îmi aduc aminte că prin 1987, prietenul meu Florin Lobonț, pe atunci student la facultatea de Filosofie, îmi povestea cum unul dintre profesorii pe care îi admira i-a arătat cartea lui Allan Bloom, „The Closing of the American Mind“. Florin, cu un suspin furiș îmi mărturisea cum profesorul i-a trecut cartea „pe la nas“, șoptindu-i: „Așa ceva apare la o sută de ani“.  Profesorul nu i-a dat niciodată lui Florin să citească cartea. Și mă îndoiesc că profesorul o prețuia din motive de conținut. Gestul său făcea parte din arsenalul de metode de control a averilor simbolice specifice elitei intelectual-academice românești comuniste. Profesorul fusese nerăbdător să arate studenților săi că are acces la sursele științei și filosofiei occidentale, care, într-un fel, îi autorizau puterea sa academică, compensînd pentru lipsa de credibilitate a cursurilor sale compromise de marxism.
Această istorie stă sub semnul absurdului, pentru că personajele sale, profesorul, prietenul meu, eu însumi habar n-aveam ce importanță capitală avea și va continua să aibă această carte în dezbaterea de idei despre identitatea culturală Americană. Personal, am categorisit profesorul, cu o anume precocitate, un snob și un boier-funcționar oriental, care nu știa despre ce vorbește. Cît despre carte, pentru că tot nu puteam să o citesc, am suspendat-o cu un mare semn de întrebare agățat de ea, în debaraua mea intelectuală. Absorbit de întrebări despre lumea românescă neo-stalinistă nu puteam întelege cum se poate ca mintea americană, din care îmi luam din ce în ce mai multe repere, putea să se închidă. Din mult, puțin ce știam despre America, reieșea că dacă spiritul ei suferea de ceva era prea multă deschidere, un lucru mai degrabă de lăudat, pentru mine, atunci, decît de condamnat.  Nu aveam nici cea mai mică idee cît de departe și cît de aproape eram de adevăr. Pentru Bloom tocmai deschiderea prea mare punea în primejdie puterea minții americane de a rămîne mobilă și flexibilă.
Urmînd pilda maselor din „Frații Karamozov“, americanii fug de libertate în mîinile noilor inchizitori unși în numele dogmei științei democratice care forțează oamenii să-și țină mințile deschise, mai exact fără nici un punct de sprijin în vreo autoritate sau structură de gîndire. Și mai tragic, aceștia își extrag știința lor reformatoare din adîncurile marxismelor celor mai radicale și mai compromise. Ca unul care am jurat, și încă jur, pe metoda științifică americană, cum am reușit să supraviețuiesc acestor dezamăgiri? Ca orice adolescent român cu aspirații intelectuale, am trăit anii 80 cu mirajul Americii în suflet. Explicația e însă mai complicată decît ar părea la prima vedere. Fixația mea americană a fost mai mult decît urmarea lozincii lui Kundera: „Viața e Dincolo“. Cultura populară americană m-a influențat încă și mai puțin. Prea sărac ca să posed propriul casetofon or magnetofon, am rămas la nivelul de analfabet în domeniul muzicii rock. Pentru o vreme am fost un pasionat cititor și timid participant în fandomul science-fiction românesc. Din nou, sărăcia și izolarea, ca și ferocele spirit de castă al entuziaștilor sci-fi din România, m-au salvat de la a mă împărtăși din ascunsele taine ale culturii de consum „occidentale“. America mi-a intrat în suflet pe căi nebănuite.
În primul rînd, ca fiu de țărani transmutați la oraș, am fost educat spiritual nu de părinți și de școală, ci de un grup informal de prieteni, ai căror membrii mai în vîrstă apucaseră siajul anilor 60. Limba rusă a avut și ea un ironic cuvînt de spus. În România toți elevi învățau în anii ‘70 - ‘80 două limbi. Franceza era preferata, ce-a de-a doua limbă fiind de obicei engleza sau rusa. Sorții au făcut să cad în tabăra celor condamnați să nu învețe decît o limbă străină, rusa fiind în afară de orice discuție. Am fost astfel forțat să ies din șuvoiul cultural francez care poartă o bună parte a lumii intelectuale românești, singura mea zestre rămînînd o engleză învățată pe jumătate la o școală de cartier oarecum decentă. A fost, cu toate acestea, un colac de salvare mai tîrziu. Ca mulți alți studenți cu dorința de a trece peste inconveniența de a fi educați de foști activiști culturali, și de prea puținii profesori de marcă rămași la facultatea de istorie-filosofie, m-am autoeducat. Un rol esențial l-a jucat decizia mea de a ignora faptul că biblioteca ambasadei americane era „out of bounds“ pentru muritorii de rînd (nici acum nu înteleg de ce era considerată așa, pentru că în afară de cîteva legitimări pe stradă, după ce ieșeam de acolo, nu am avut mare lucru de suferit). Rătăcit printre rafturile cu cărți îmbrăcate în jachete de plastic, mă trînteam pe jos pe mochetele întotdeauna curate și visam că sînt și eu un student american, departe de lumea smulsă din filmul „Călăuza“ de la Biblioteca Centrală de Stat unde îmi făceam de obicei veacul.  Contactul cu Biblioteca Americană a fost un exercițiu în principal utopic. Deși nu îl regret, el a fost marcat de trei păcate fundamentale, care nu au de-a face cu atmosfera ci cu conținutul și situația socială în care îmi făceam lecturile la Biblioteca Americană. Am citit destul de multă antropologie clasică și sociologie fundamentală, deși pe sărite și ignorînd adevărații clasici. În parte vina îmi aparține, dar pe de altă parte natura însăși a manualelor mi-a impus această cale. Această abordare a fost bună pentru că nu mi-a creat nici un complex față de disciplinele ca atare, ele erau destinate satisfacerii curiozității mele intelectuale și m-au înarmat cu multe concepte. Chiar natura lor fragmentară, faptul că de multe ori au fost rupte din contextul lor originar a fost un lucru bun în multe cazuri, eliberindu-mă de complexul de inferioritate atît de răspîndit în România care paralizează cercetarea înainte să înceapă pentru că nu ai toate „datele“ sau teoriile.
Formatul și stilul manualelor universitare pe care le citeam, care abordau orice subiect de la nivelul zero în sus mi-au dat o încredere în mine cu totul nejustificată atunci dar folositoare mai tîrziu. Acum doi ani, cînd am început să înțeleg principiile analizei statistice, timidul absolvent al unui liceu de filologie-istorie din mine a fost cu totul răzbunat. Cred acum, încă și mai mult decît atunci, că orice poate fi cunoscut de oricine, oricînd. Prejudecățile culturale românești, atît de destructive și încă active, că un umanist nu poate folosi statistica, ori dacă o face trebuie să fie un geniu; că trebuie să îl citești pe Platon în original dacă vrei să îl înțelegi; că dacă nu ai început să studiezi o limbă la șase ani nu o poți învăța niciodată m-au ocolit și mi-au dat o încredere în mine pe care normal nu o aveam. Cu toate acestea, contactul meu la mijlocul anilor 80, în România, cu lumea sociologică/politologică americană a avut și alte urmări, cu efecte mai puțin dorite.  Cea mai importantă, de care am scăpat numai parțial, după ce am petrecut cîțiva ani buni în America, a fost acela de a folosi literatura socială americană numai pentru a citi și observa societatea românească și mai rar ce se întîmplă în estul Europei. Deși cu un efect demn de lăudat moralmente, încercarea de a reconstrui istoria, sociologia și cultura română prin izvoarele și imaginile primite din America m-au condamnat și condamnă încă pe mulți cercetători din România la multe situații dilematice. În primul rînd acest proiect împinge cercetătorul într-o provincială izolare intelectuală.  Lumea lui e redusă ca obiect deși conceptele sale sînt universale. Ea duce apoi la ignorarea realităților românești, așa cum sînt ele reflectate în izvoarele și realitățile intelectuale locale.  Mai serioasă mi se pare însă cea de-a doua problemă a modului în care sociologia si științele sociale americane își făcuseră loc în gîndirea mea prin intermediul studiilor regionale est-europene. Deși studiul culturii și societății românești este o specialitate chiar respectabilă între studiile est europene din America, fiind profesat de oameni foarte inteligenți care au avut darul de a-mi deschide ochii mie și multor altor cercetători români, ajutîndu-ne să abordăm problemele sociale „multidisciplinar“, statutul ei îmi pare din ce în ce mai îndoielnic. Folosind fructele acestui pom, rareori am fost conștient de rădăcinile sale.
Studiile regionale, deși pragmatice în sine, în dorința lor de nu separa fenomenul uman dintr-o anumită arie în mici sertărașe disciplinare, au căpătat din ce în ce mai mult în America culoarea roșie a științei totale marxizante, care are ambiția de a explica totul, de la modul în care o cultura produce oțel, la modul în care scrie poezie, plecînd de la realități socio-economice. Semnele mă puseseră pe gînduri încă din anii 80, dar abia ajuns în America le înțeleg pe deplin semnificația... Citind pentru lucrarea mea de diplomă în istorie, la Universitatea Bucuresti, despre originile schimbării sociale române din secolul 19, mă întîlneam din ce în ce mai des cu interpretări inspirate de teoriile „dependenței“ economice și sociale. Este una dintre cele mai pernicioase teorii radicale ale anilor 60, infectată de marxismul cel mai neîduplecat, inspirat direct de teoriile lui Lenin despre „Imperialism, stadiul cel mai avansat al capitalismului“.
Ideea centrală este că modernizarea țărilor din Europa de est a fost rezultatul intrării acestei zone în circuitul de schimburi comericale și monetare. Mai mult, schimbarea a fost falsificată de o nouă clasă burghezo-compradora și efectele ei au fost alienante pentru majoritatea populației. Deși știm cu toții că lumea românească modernă nu a fost un rai, în special pentru țărani, realizările ei sînt puse la îndoială și comunismul este justificat ca o corecție adusă modernizării. Nu vreau să intru în amănunte, important este că această știință totală ne împinge într-o alee stîngistă fără ieșire. Ignorînd marasmul intelectual al marxismului, ilustrat de falimentul politic al regimurilor sale, gîndirea de acest tip, după cum spune David Horowitz, un radical pocăit al anilor 60, nu repetă istoria pentru că a uitat-o, ci o uită pentru că o repetă.         Tragedia acestor studii regionale nu se termină aici, ea în fapt abia începe. Puțini își dau seama în România că studiile regionale și etnice în America au devenit în ultimii ani un adăpost pentru o formă virulentă de naționalism și stîngism propagat de activiști vorbind în numele “minorităților” Americane (negri,  hispanici, sau cei care se numesc pe sine “asiatici,” și, culmea ridicolului, femei) sau a tuturor celorlalte cauze celebre (palestinieni, timorezi, mayași din Chiapas sau comuniștii sud-africani). Ei încearcă să pună spiritul cosmopolitan American la colț pentru presupusa crimă de hegemonie a culturii occidentale. Mai mult, asaltul lor vine în numele idealurilor socialiste, compromise ieri, dar renăscute azi, pentru că, nu-i așa, cei săraci au întotdeauna dreptate, “blessed art the meek...”. Deocamdată problema pare inexistentă în țară, pentru că studiile românești se leagănă încă în provincialismul lor de acum 20, 30 de ani. Cred însă că un al treilea factor care influențează relațiile intelectualului român cu America va aduce în următorii ani această problemă în prim plan, și va face ravagii în lumea sociologică și istorică românească, dacă își va urma instinctele “modernizatoare” americane. Cum am arătat în articolul publicat în această revistă, “Secretul sănătății sociale” (vezi versiunea sa pe web la http:// members.tripod.com/sorinmatei), societatea intelectuală românească este alcatuită din grupuri a căror autoritate se bazează pe monopolul importului intelectual al ultimei mode intelectuale din vest. Acest monopol este schimbător și temporar pentru fiecare grup, dar efectele sale sînt extrem de puternice. Grupurile se erijează în interprete ale “modernității” intelectuale, care emană din vest și este apoi procesată și distribuită populației spre edificare. Deja prezente, ideile ultra-radicale intelectuale care caracterizează cultura americană contemporană, relativism dus la marginile absurdului, individualism, nitzcheanism de stînga, distilat în postmodernistele teorii ale dispariției valorilor și ale semnificației, au dat pînă acum ocol științelor sociale. Ele sînt însă puternice și din ce în ce mai îndrăznețe în zona cea mai activă și de prestigiu a lumii intelectuale românești, literatura și domeniile afiliate ei (critica, teoria literară, sociologia literaturii etc.). Ele se vor răsfrînge cu siguranță asupra științelor sociale, care, într-o iluzorie încercare de sincronizare, vor incerca să imite lumea occidentală, în special americană, în lunatecul lor avînt către ultima platformă a noului turn Babel.
Mi-e frică de această eventualitate pentru că propria mea biografie intelectuală m-a purtat prin deșerturile ei și mi-a pus de multe ori la încercare încrederea în mine și în vocația mea intelectuală. Din fericire, nu am nimic să îmi reproșez concret, în afară de un eseu post-modern nepublicat despre imposibilitatea adevărului istoric, la care parțial încă subscriu. Din fericire am ajuns mai nou la un punct de echilibru. În primul rînd am îmbrățișat strîns ideea de sociologie ca știință-cheie. Ea este singura care poate face ordine în procesul de înțelegere a societății și culturii contemporane. În  al doilea rînd, m-am reîntors la problemele sociologiei, nu la definirea ei. Cred că cel mai mare dezastru în sociologia contemporană a culturii a fost întoarcerea ei asupra sa însăși. Rezultatul a fost îndoielnica definire a știintei ca un instrument al puterii, aparținîndu-i lui Foucault, unul dintre apostolii științelor sociale americane de azi. Dezastrele produse de el în științele sociale vor echivala, la momentul bilanțului, pe cele ale lui Lysenko, antecesorul său direct, cel care a definit pentru prima dată știința ca un instrument al luptei de clasă. În al treilea rînd, mai ușor pentru mine decît pentru cei care folosesc instrumentarul american în România, m-am rupt parțial de obsesia românească. Nu este un gest  de curaj, și nici extraordinar de moral. Obsesia românească își are motivele ei, și pînă cînd cultura română nu va produce noi spirite dezinhibate va trebui să ne bîntuie pe toți cei care ne pasă de ea. Merită însă să încercăm să o regîndim la alți parametri și cu alte probleme în minte. Pentru că dacă nu o facem, obsesia va deveni psihoză.
 
 
 
 

Formarea Personalității

Romulus Bucur

ÎNTRU FORMAREA TÎNĂRULUI POET

 

 

Dacă prin formă înțelegem, cum se întîmplă îndeobște, tipar, atunci formarea ar putea să însemne con-formare (cu inevitabila doză de conformism pe care o presupune), mulare după acesta, adecvare la el. O canonire întru interiorizarea unui canon (indiferent de valorile ce-l constituie). O victorie a elementului yang al culturii asupra elementului yin al naturii.1 Dominanta culturii occidentale este tocmai această abordare yang, căreia un Fritjof Capra, venind dinspre științele exacte și epistemologia acestora, îi propune ca alternativă o abordare yin, posibil consonantă cu gîndirea slabă. De altfel, însăși chestionarea sensului sintagmei„om cultivat“ mi se pare o întrebare mai curînd retorică.
Un obiectiv întru nimic condamnabil în sine această con-formare, pe care, din cele mai vechi timpuri și în cele mai varii locuri, și-o propun întregi sisteme educaționale, formale și informale, din fragedă pruncie și pînă la adînci bătrînețe (ori, în termeni mai familiari, aparținînd jargonului nostru intelectual, de la vîrsta preșcolară și pînă la cele mai aprofundate specializări post-universitare). Să zicem, într-o ordine nu tocmai inocentă: învățătorul/maestrul atîtor și atîtor tradiții inițiatice, cultura de performanță a lui Noica & antrenorii culturali derivați din aceasta, omul nou al propagandei totalitare de toate culorile.
Poate că ar fi cazul/momentul, să introduc, cu titlu de exemplu, o istorie personală. Oricît ar suna asta a venerabilul maestru, clasic(izat) încă din timpul vieții, vorbind învățăceilor, ca să nu mai vorbim de morga aulică însoțind de regulă astfel de întreprinderi. Ceea ce, din motivele înșirate în paragrafele de mai sus, cred că s-a văzut în ce măsură îmi displace. Nemaivorbind de alimentarea teoriilor ce pun actul de creație în dependență de procesul de compensare a frustrărilor resimțite de artist în momentele decisive ale formării sale. Totuși:
Eram complexat fizic - destul de firav și agresat în permanență de ceilalți; am început, de la treisprezece ani, să fac sport. Căruia i-am atașat, de îndată ce am avut capacitatea conceptuală, conotațiile date de cultura greco-latină, (paideia, “ mens sana in corpore sano“ și celelalte). Apoi, descoperind, de ce să mă ascund?, pe filiera culturii de consum, artele marțiale și, pe urma lor, cultura extrem-orientală, am avut revelația (sună grandios, nu?) unei Căi ce îmbină armonios dimensiunea fizică și cea spirituală. Complexele mele nu se opreau aici, ele erau și de natură socială - eram coleg de clasă, în liceu, cu copii de bani gata, fii și fiice de persoane cu funcții, fie în diferite mari întreprinderi, fie în instituțiile locale, și care aveau lumea lor, grrupul lor, unde nu era așa de ușor să fii acceptat. Am optat pentru o variant㠄democratic㓠de asimilare: muzica. Mi-am făcut rost (lucrînd peste vară) de bani și mi-am luat chitară, cu ajutorul căreia (și al cîtorva prieteni) reușisem să ating un anumit nivel de zgomot. Și un început de celebritate. Pe la șaisprezece ani hotărîsem că voi deveni scriitor. Antecedente existau - tatăl meu scrisese proză, publicase prin ziarul local, era membru al cenaclului Lucian Blaga, apăruse în cîteva culegeri și într-un caiet al debutanților; crescusem între cărți și primele mele amintiri din copilărie erau legate de mama, care îmi citea poezii; distracția mea principală, din momentul în care învățasem să citesc, era lectura. Așa că mi se părea ceva cît se poate de firesc să scriu o operă și, prin aceasta, să mă formez (pe vremea aceea nu citisem cărțile lui Eliade despre alchimie). Prin urmare, am început să mă pregătesc în vederea acestui scop. Trebuia să citesc literatura română și să-mi asigur o bună cunoaștere a celei universale. (Rezultat: cam în doi ani citisem poezia română la zi, și o bună parte din poeții străini importanți cu circulație pe meleagurile noastre; mă apucasem, în ultima clasă de liceu, să trduc din Wallace Stevens, William Carlos Williams, Pound și cummings, ceea ce, pe de o parte, mi-a folosit - mult mai tîrziu - pe de alta, în plan imediat, m-a paralizat). Să mă mișc la largul meu în istoria artei, a culturii în general, în filozofie etc. Cu alte cuvinte, să-mi formez o cultură generală, în cea mai limpede (și banală) tradiție autodidactică.
Aveam anumite îndoieli în ceea ce privește formația (alt cuvînt-cheie) instituțională cea mai adecvată pentru un scriitor român. După sufletul meu, aș fi urmat filozofia (mi-am procurat, în vacanța dintre clasele a XI-a și a XII-a, programa de admitere și m-am lămurit: în afara obligatoriei recomandări de la UTC, a dosarului care trebuia să te preceadă la înscriere, mai mult de jumătate din subiecte erau formulate în termeni gen “Programul PCR despre...“). Pe locul doi ca opțiune, urma o facultate de filologie, să zicem, limbile străine; îmi făceam socoteala că la secția engleză-franceză aș intra destul de ușor. Dar trebuia să mai învăț la franceză. Mă gîndeam, apoi, sub influența lecturilor din literatura clasică chineză și sub fascinația sistemului tradițional de promovare prin examene, să urmez facultatea de limbi orientale. Ghinion: școlarizarea se făcea din doi în doi ani, iar anul în care terminam liceul era pierdut; ar fi trebuit să plec în armată și, la întoarcere, să studiez, probabil, araba. Cum, în urma impactului cu istoria călinesciană, îmi propusesem să scriu o nouă istorie a literaturii române, pe care ar fi trebuit s-o citesc, nu-i așa?, în întregime, mi-am făcut socoteala că trebuie să aleg o facultate care, prin însăși natura ei, să mă pună într-o astfel de situație, de lectură forțată, dacă trebuie: cea de limba și literatura română.
Deziluzie totală: în timpul facultății, dacă mă iau după programa de studii, n-am avut de-a face cu literatura - am supraviețuit mai mult decît onorabil cu acumulările din liceu. Am învățat, în schimb, semiotică, lingvistică, diverse metodologii critice. Norocul a venit dintr-o direcție cu totul neașteptată: colegii mei de an Mircea Cărtărescu, Cristian Teodorescu și Mariana Marin, colegii mei de cameră Alexandru Mușina, Ion Stratan, Daniel Pișcu, colegii mei de facultate Florin Iaru, Traian T. Coșovei. Nu știu dacă are vreun sens să intru în detalii (amintiri de la Cenaclul Junimea, de la Cenaclul de Luni, de la practica agricolă de la Cochirleni, chiar etc.); ele există deja, oricum, consemnate în scris de alții (inclusiv de mine, într-o revistă efemeră și cu tiraj minuscul). Apoi, cariera, literară și intelectuală, cîtă a fost - mă întreb ce rost are chiar și înșiruirea de pînă acum; cine poate da seama de caracterul decisiv al experiențelor, de orice natură, prin care a trecut? Cine le poate decide importanța/ierarhiza și, chiar presupunînd că a făcut-o corect, cine poate convinge de adevărul judecății sale? Aceasta mai ales în condițiile în care, cum spuneam la început, formarea se confundă cu conformarea, cu încremenirea, cu transformarea într-o statuie, într-un monument. Or, pornind de la o altă noțiune de formă, ceea ce vreau să propun este o altă viziune a formării. După Sutra inimii2, unul din textele fundamentale ale buddhismului zen, “Ce este formă nu este altceva decît vid, iar ce este vid nu este altceva decît formă“. Iar literatura este unul din modurile majore de angajare în existență. Formulat ca atare, într-un superb roman clasic chinezesc, Visul din pavilionul roșu, din care nu obosesc să citez ceea ce mi se pare cea mai adecvată definiție a literaturii-existență: “Din clipa aceea călugărul văzu ivindu-se din neant contururi, din contururi se născură sentimente, apoi sentimentele intrară din nou în contururi, iar contururile iarăși se prefăcură în neant“3. Așa că nu e greu de conceput o anumită conformare între forma literară (să ne reamintim că, în limba română cel puțin,frumos vine de la latinescul „formosus“) la care se ajunge printr-un anumit efort (uitat de îndată ce drumul a fost parcurs) și forma biografiei. Mari poeți (ai spațiului cultural occidental, n. b.), cum ar fi Rimbaud sau Mallarmé, ori, la noi, Ion Barbu, au înțeles acest lucru, (mai corect ar fi fost au știut sau au ajuns în posesia acestei științe/cunoașteri) ori au încercat să se apropie de el pe cale intelectuală, ca Paul Valéry.
O cunoaștere supremă, caracterizată prin non-dualitate, un continuum viață-literatură, în care fiecare gest devine act poetic și fiecare vers sau imagine, moment-cheie al biografiei, desfășurată aici și acum.
Morala (pentru tînărul poet despre care era vorba în titlu): Ai citit textul? Rupe pagina și arde-l!

  1. În Cartea schimbărilor, Yijing, prima hexagramă, Qian, elementul activ, yang absolut, mai este numit și Cel Creativ (sau, în versiunea românească a Mirei și a lui Constantin Lupeanu, Creativitate), iar cea de-a doua, Kun, Pămîntul, elementul pasiv, yin absolut, se mai numește Cel Receptiv (sau, în aceeași versiune românească, Supușenie).
  2. Sau, intr-o formulare mai pretențioasă (a se citi „științific㓑), Mahâprajńâpâramitâ-Hridaya-Sûtra (citată după Alan Watts, Dao, Calea ca o curgere de apă, București, ed. Humanitas, 1996, p. 84).
  3. Din nou de dragul acurateței filologice, și trimiterea: Cao Xueqin - Gao E, Visul din pavilionul roșu, București, ed. Univers, 1985, p. 29.